8,9000 zł
-1,11% -0,1000 zł
LUG SA (LUG)

Komunikaty spółki - LUG

Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2023 roku
Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2023 roku oraz narastająco za cztery kwartały 2023
Terminy przekazywania przez LUG S.A. raportów okresowych w roku obrotowym 2024
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2023-2024
Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2023 roku
Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2023 roku oraz narastająco za trzy kwartały 2023
Zmiana terminu publikacji Raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2023 roku
Jednolity tekst Statutu spółki LUG S.A.
Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2023 roku
Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2023 roku oraz narastająco za I półrocze 2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu 28.06.2023 r
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. z dnia 28.06.2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2023 roku
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.