2,1200 zł
-5,36% -0,1200 zł
KUPIEC SA (KPC)

Akcjonariat - KUPIEC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 9 358 971,08 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 4 414 609 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 577 520
Liczba głosów na WZA: 6 414 609 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,04%
Kapitał akcyjny: 4 414 609,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 577 520
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,95%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,96%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wróblewski Leszek wraz z Kaja sp. z o.o. 2 931 520 (66,41%) 4 931 520 (79,35%) 2017-12-12 -
Górski Artur ZWZ 335 000 (7,59%) 335 000 (5,39%) 2020-08-06 SNG, VAB, ERH, OML, SPK, APC, AVT, ECL, OXY, AVE, GTY, ISG, IMR, IMP, JWA, MOE, AIN, SSK, ALD, ECA, OPT, TLT, H4F, OUT
ABS Investment ASI SA 311 000 (7,04%) 311 000 (5,00%) 2016-02-24 OUT, ISG, MOE, RBS, ECA, SSK
Kupiec SA 200 000 (4,53%) 200 000 (0,00%) 2015-10-09 BVT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-12-10 30 000 000
3 000 000,00
0,10 0,10 30 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-14
2010-12-31
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-12-10 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 32 500 000
3 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
seria C - subskrypcja prywatna 2011-01-04 3 333 340
0,10 35 833 340
3 583 334,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-26
seria D - Kaja sp. z o.o. kapitał docelowy 2012-04-24 8 312 750
997 530,00
0,10 0,12 44 146 090
4 414 609,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-14
2012-05-10
scalenie akcji 10:1 2012-08-20
1,00 4 414 609
4 414 609,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-24
2012-08-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Górski Artur 325 000 7,36 325 000 5,23 2020-05-22
BVT SA 0 (-293 340) 0,00 (-6,64) 0 (-293 340) 0,00 (-4,63) 2020-05-22
Wróblewski Leszek wraz z Kaja sp. z o.o. 2 858 030 (60 918) 64,74 (1,38) 4 796 130 (93 518) 77,18 (1,51) 2017-08-29
Wróblewski Leszek wraz z Kaja sp. z o.o. 2 797 112 (-395 147) 63,36 (-8,95) 4 702 612 (-358 277) 75,67 (-5,77) 2016-09-21
ABS Investment ASI SA 311 000 (-15 439) 7,04 (-0,35) 311 000 (-15 439) 5,00 (-0,21) 2016-02-24
Wróblewski Leszek wraz z Kaja sp. z o.o. 3 192 259 (435 130) 72,31 (9,86) 5 060 889 (438 834) 81,44 (7,07) 2016-01-04
Wróblewski Leszek wraz z Kaja sp. z o.o. 2 757 129 (458 272) 62,45 (10,38) 4 622 055 (458 272) 74,37 (9,46) 2015-12-28
Wróblewski Leszek 2 298 857 (55 326) 52,07 (1,25) 4 163 783 (65 035) 64,91 (0,41) 2015-08-24
Kupiec SA zakup akcji własnych 0 (-60 132) 0,00 (-1,36) 0 (-60 132) 0,00 2015-01-28
Wróblewski Leszek 2 243 531 (35 224) 50,82 (0,80) 4 098 748 (46 213) 64,50 (0,73) 2014-06-11
Wróblewski Leszek 2 208 307 (28 777) 50,02 (0,65) 4 052 535 (28 777) 63,77 (0,45) 2014-04-22
Wróblewski Piotr 155 772 3,52 (0,52) 311 544 4,90 (0,90) 2013-10-14
Wróblewski Piotr 155 772 (-39 228) 3,00 (-1,41) 311 544 (-78 456) 4,00 (-2,07) 2013-10-14
Wróblewski Leszek 2 179 530 (39 828) 49,37 (0,91) 4 023 758 (79 056) 63,32 (0,25) 2013-10-14
Kupiec SA zakup akcji własnych 60 132 (-30 808) 1,36 (-0,70) 60 132 (-30 808) 0,00 2013-10-08
Kupiec SA zakup akcji własnych 90 940 (90) 2,06 (0,01) 90 940 (90) 0,00 2013-05-10
Kupiec SA zakup akcji własnych 90 850 (30) 2,05 90 850 (30) 0,00 2013-05-05
Kupiec SA zakup akcji własnych 90 820 (70) 2,05 90 820 (70) 0,00 2013-04-28
Kaja sp. z o.o. 603 843 13,67 (0,67) 603 843 9,54 (0,54) 2013-04-24
Kaja sp. z o.o. 603 843 (-40 000) 13,00 (-1,58) 603 843 (-40 000) 9,00 (-1,18) 2013-04-24
Kaja sp. z o.o. 643 843 (-7 668 907) 14,58 (-4,25) 643 843 (-7 668 907) 10,18 (-1,03) 2013-04-23
Kupiec SA zakup akcji własnych 90 750 (810) 2,05 (0,02) 90 750 (810) 0,00 2013-04-19
Kupiec SA zakup akcji własnych 89 940 (-293 340) 2,03 (-6,65) 89 940 (-293 340) 0,00 2013-04-18
BVT SA 293 340 (-40 000) 6,64 (-0,91) 293 340 (-40 000) 4,63 (-0,64) 2013-04-18
BVT SA 333 340 7,55 333 340 5,27 2013-04-18
Kupiec SA zakup akcji własnych 383 280 (260) 8,68 (0,01) 383 280 (260) 0,00 2013-04-14
Kupiec SA zakup akcji własnych 383 020 (220) 8,67 383 020 (220) 0,00 2013-04-07
Kupiec SA zakup akcji własnych 382 800 (216 611) 8,67 (4,91) 382 800 (216 611) 0,00 2013-03-31
Kupiec SA zakup akcji własnych 166 189 (2 246) 3,76 (0,05) 166 189 (2 246) 0,00 2013-03-24
Kupiec SA zakup akcji własnych 163 943 (3 384) 3,71 (0,08) 163 943 (3 384) 0,00 2013-03-17
Wróblewski Leszek 2 139 702 (-99 764) 48,46 (-2,26) 3 944 702 (-99 764) 63,07 (0,02) 2013-03-12
ABS Investment ASI SA 326 439 (99 979) 7,39 (2,27) 326 439 (99 979) 5,21 (1,59) 2013-03-12
ABS Investment ASI SA 226 460 5,12 226 460 3,62 2013-03-11
Kupiec SA zakup akcji własnych 160 559 (10) 3,63 160 559 (10) 0,00 2013-02-24
Kupiec SA zakup akcji własnych 160 549 (5) 3,63 160 549 (5) 0,00 2013-02-17
Kupiec SA zakup akcji własnych 160 544 (1 520) 3,63 (0,03) 160 544 (1 520) 0,00 2013-02-03
Kupiec SA zakup akcji własnych 159 024 (1 450) 3,60 (0,04) 159 024 (1 450) 0,00 2013-01-27
Kupiec SA zakup akcji własnych 157 574 (2 564) 3,56 (0,05) 157 574 (2 564) 0,00 2013-01-13
Kupiec SA zakup akcji własnych 155 010 (560) 3,51 (0,02) 155 010 (560) 0,00 2013-01-06
Kupiec SA zakup akcji własnych 154 450 (14 702) 3,49 (0,33) 154 450 (14 702) 0,00 2012-12-28
Kupiec SA zakup akcji własnych 139 748 (22 840) 3,16 (0,52) 139 748 (22 840) 0,00 2012-12-14
Kupiec SA zakup akcji własnych 116 908 (33 584) 2,64 (0,76) 116 908 (33 584) 0,00 2012-12-07
Kupiec SA zakup akcji własnych 83 324 (65 302) 1,88 (1,48) 83 324 (65 302) 0,00 2012-11-30
Kupiec SA zakup akcji własnych 18 022 (12 122) 0,40 (0,27) 18 022 (12 122) 0,00 2012-11-23
Kupiec SA zakup akcji własnych 5 900 0,13 5 900 0,00 2012-11-16
Wróblewski Leszek 2 239 466 (3 000) 50,72 (0,06) 4 044 466 (3 000) 63,05 (0,05) 2012-10-19
Wróblewski Leszek 2 236 466 (-6 000) 50,66 (-0,13) 4 041 466 (-6 000) 63,00 (-0,09) 2012-10-19
Wróblewski Leszek 2 242 466 50,79 4 047 466 63,09 2012-10-15
Wróblewski Leszek 2 242 466 (-250 000) 50,79 (-5,66) 4 047 466 (-250 000) 63,09 (-3,90) 2012-10-15
Wróblewski Leszek 2 492 466 56,45 4 297 466 66,99 2012-10-08
Wróblewski Leszek 2 492 466 (-207 957) 56,45 (-4,72) 4 297 466 (-207 957) 66,99 (-3,24) 2012-10-05
Wróblewski Leszek 2 700 423 (20) 61,17 (0,01) 4 505 423 (20) 70,23 2012-09-25
Wróblewski Leszek 2 700 403 61,16 4 505 403 70,23 2012-09-25
Wróblewski Leszek 2 700 403 (-210 000) 61,16 (-4,76) 4 505 403 (-210 000) 70,23 (-3,28) 2012-09-25
Wróblewski Leszek 2 910 403 (-26 193 831) 65,92 4 715 403 (-42 438 831) 73,51 (9,92) 2012-09-24
Wróblewski Leszek 29 104 234 65,92 47 154 234 63,59 (-43,22) 2012-05-25
Wróblewski Leszek 29 104 234 (26 193 811) 65,92 47 154 234 (42 438 811) 106,81 2012-05-25
Wróblewski Leszek 2 910 423 65,92 4 715 423 106,81 (33,30) 2012-05-25
Wróblewski Leszek 2 910 423 (-26 139 577) 65,92 (0,12) 4 715 423 (-42 384 577) 73,51 (9,99) 2012-05-25
Wróblewski Piotr 195 000 (-1 755 000) 4,41 390 000 (-3 510 000) 6,07 (0,82) 2012-05-10
Wróblewski Piotr 1 950 000 4,41 3 900 000 5,25 (-3,58) 2012-05-10
Wróblewski Piotr 1 950 000 (1 755 000) 4,41 3 900 000 (3 510 000) 8,83 2012-05-10
Wróblewski Piotr 195 000 (-1 755 000) 4,41 (-1,03) 390 000 (-3 510 000) 8,83 (2,91) 2012-05-10
Wróblewski Leszek 29 050 000 (-134 000) 65,80 (-15,64) 47 100 000 (-10 134 000) 63,52 (-23,41) 2012-05-10
Kaja sp. z o.o. 8 312 750 18,83 8 312 750 11,21 (-7,62) 2012-05-10
Kaja sp. z o.o. 8 312 750 (7 481 475) 18,83 8 312 750 (7 481 475) 18,83 2012-05-10
Kaja sp. z o.o. 831 275 18,83 831 275 18,83 (5,88) 2012-05-10
Kaja sp. z o.o. 831 275 18,83 831 275 12,95 2012-05-10
Wróblewski Leszek 29 184 000 81,44 (15,34) 57 234 000 86,93 (9,74) 2011-12-08
Wróblewski Leszek 29 184 000 (134 000) 66,10 (-14,96) 57 234 000 (134 000) 77,19 (-9,54) 2011-12-08
Wróblewski Piotr 1 950 000 5,44 (1,03) 3 900 000 5,92 (0,67) 2011-08-05
Wróblewski Piotr 1 950 000 4,41 3 900 000 5,25 2011-08-05
Wróblewski Leszek 29 050 000 81,06 57 100 000 86,73 2011-08-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2016-10-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2015-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2015-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2012-09-24 Split 10:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.