36,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
IAI SA (IAI)

Komunikaty spółki - IAI

Zniesienie dematerializacji akcji Spółki przed KDPW.
Wykluczenie z obrotu giełdowego w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji Spółki.
Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez GPW oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW.
Raport okresowy za IV kwartał 2018r.
Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom IAI S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).
Korekta ewidentnej omyłki pisarskiej w harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Korekta treści uchwał podjętych przez NWZ IAI S.A. w dniu 20 grudnia 2018 r.
Zamknięcie transakcji sprzedaży pakietu większościowego akcji Spółki
Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ IAI S.A. dnia 20 grudnia 2018 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.