1,9000 zł
-2,06% -0,0400 zł
Hemp and Health SA (HMP)

Komunikaty spółki - HEMP

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
Zawarcie przez Hemp&Health umowy na wyłączność dystrybucji w Polsce, Unii Europejskiej i krajach WNP testów na COVID-19 umieszczonych na liście EUL WHO
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.04.2021 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.04.2021 roku
Informacja o nieodbyciu się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zawarcie nowej umowy na dostawę składników do produkcji w Polsce testów do diagnostyki SARS-CoV-2
Dodatkowe informacje na temat szybkich testów MHH do diagnostyki SARS-CoV-2
Rozpoczęcie sprzedaży szybkich testów do diagnostyki SARS-CoV-2
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.03.2021 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.03.2021 roku
Otrzymanie od uprawnionego akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Otrzymanie od uprawnionego akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
Zawarcie przez Emitenta z Autoryzowanym Doradcą umowy na wprowadzenie akcji do obrotu
HEMP -2,06% 1,90
2021-04-13 15:14:02

Kalendarium

  • NWZA ws. podziału akcji na okaziciela serii F, zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz zmiany składu RN.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.