1,9300 zł
4,32% 0,0800 zł
Gwarant" Agencja Ochrony SA (GWR)

Komunikaty spółki - GWARANT

Informacja o podjętej uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania z obrotu na rynku NewConnect akcji GWARANT Agencja Ochrony
Złożenie wniosku do GPW w związku z wycofaniem akcji z obrotu w ASO
Otrzymanie decyzji od Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej wniosku o wycofanie akcji Gwarant Spółka Akcyjna z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
Jednostkowy raport roczny za 2019 rok
Otrzymanie zawiadomienia od Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego wniosku o wycofanie akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A. z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
Wniosek o wycofanie akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A. z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.01.2020 r.
Otrzymanie żądania akcjonariusza zwołania NWZA
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 2/2020
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
Informacja o zamiarze nabycia akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A. w drodze przymusowego wykupu - korekta
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Informacja o zamiarze nabycia akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A. w drodze przymusowego wykupu
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.