18,5000 zł
-1,60% -0,3000 zł
Grupa RECYKL SA (GRC)

Akcjonariat - GRUPAREC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 30 562 092,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 652 005 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 319 757
Liczba głosów na WZA: 2 137 005 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,89%
Kapitał akcyjny: 1 652 005,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 804 757
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,45%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,11%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stachowiak Roman z podmiotem zależnym Magerol Holdings Ltd. 867 023 (52,48%) 1 352 023 (63,27%) 2014-12-17 -
Gałęski Piotr 291 219 (17,63%) 291 219 (13,63%) 2019-09-19 -
Jasiewicz, Maciej Paweł wraz z podmiotem zależnym Calley Holdings Ltd. 161 515 (9,78%) 161 515 (7,56%) 2016-08-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-06-02 100 000
0,00
1,00 0,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-21
seria B - subskrypcja prywatna 2010-08-18 699 600
0,00
1,00 0,00 799 600
799 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-17
seria C - subskrypcja prywatna 2010-08-18 200 000
0,00
1,00 0,00 999 600
999 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-17
seria D - subskrypcja prywatna 2010-08-18 154 938
154 938,00
1,00 1,00 1 154 538
1 154 538,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-13
2010-09-17
seria E - subskrypcja prywatna 2010-10-22 222 133
3 154 288,60
1,00 14,20 1 376 671
1 376 671,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-13
2010-11-30
renumeracja akcji serii A i B rozdzielenie na serie A1, A2, B1 i B2 2010-10-22 0
0,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-30
seria F - subskrypcja prywatna 2012-02-14 72 329
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2019-03-27 275 334
6 002 281,20
1,00 21,80 1 652 005
1 652 005,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Jasiewicz, Maciej Paweł wraz z podmiotem zależnym Calley Holdings Ltd. 161 515 (11 575) 11,73 (0,84) 161 515 (11 575) 8,68 (0,63) 2016-08-12
Stachowiak Roman z podmiotem zależnym Magerol Holdings Ltd. 867 023 (17 363) 62,97 (1,26) 1 352 023 (17 363) 72,62 (0,93) 2014-12-17
Trigon DM SA 70 938 5,15 70 938 3,81 2010-12-13
Trigon DM SA 70 938 5,15 70 938 3,81 2010-12-13
Stachowiak Roman z podmiotem zależnym Magerol Holdings Limited 849 660 61,71 (0,72) 1 334 660 71,69 (0,70) 2010-12-13
Stachowiak Roman z podmiotem zależnym Magerol Holdings Ltd. 849 660 60,99 1 334 660 70,99 2010-12-13
Jasiewicz, Maciej Paweł wraz z podmiotem zależnym Calley Holdings Limited 149 940 10,89 (0,89) 149 940 8,05 (0,05) 2010-12-13
Jasiewicz, Maciej Paweł wraz z podmiotem zależnym Calley Holdings Ltd. 149 940 10,00 149 940 8,00 2010-12-13
Ogółem 1 376 671 0 1 861 671 0 2010-11-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.