0,7960 zł
0,00% 0,0000 zł
Foto Volt Eko Energia SA (FVE)

Komunikaty spółki - FOTOVOLT

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.09.2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
Umowy pożyczek
Istotna umowa
Decyzja o umorzeniu subwencji PFR
Umowa dzierżawy gruntu
Wniosek spólki zależnej do NFOŚiGW o dofinansowanie
Złożenie wniosku o umorzenie subwencji PFR
Przekształcenie zależnej spółki komandytowej w sp. z o.o.
Warunkowa umowa sprzedaży udziałów
Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
Polączenie transgracznie
Raport roczny FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. za 2020 r.
Spłata należności od dłużnika
FOTOVOLT 0,00% 0,80
2021-09-17 09:00:00

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 na pokrycie straty z lat przeszłych.

  • Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.