0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Fachowcy.pl Ventures SA (FAV)

Akcjonariat - FACHOWCY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 410 217,22 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 141 021 722 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 955 587
Liczba głosów na WZA: 141 021 722 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,24%
Kapitał akcyjny: 14 102 172,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 955 587
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,24%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 78,76%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NextField Investments Ltd. 29 955 587 (21,24%) 29 955 587 (21,24%) 2016-12-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-03-02 3 150 000
315 000,00
0,10 0,10 3 150 000
315 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-12
seria B - subskrypcja prywatna 6 inwestorów 2011-05-26 1 105 455
608 000,25
0,10 0,55 4 255 455
425 545,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-16
seria C - subskrypcja prywatna 2012-05-22 6 305 730
4 729 297,50
0,10 0,75 10 561 185
1 056 118,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-23
seria D - subskrypcja prywatna 2013-04-30 28 750 000
4 600 000,00
0,10 0,16 39 311 185
3 931 118,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-12
seria E - subskrypcja prywatna 2013-04-30 10 300 000
1 648 000,00
0,10 0,16 49 611 185
4 961 118,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-29
seria F - subskrypcja prywatna 2014-05-21 20 132 391
3 623 830,38
0,10 0,18 69 743 576
6 974 357,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-14
seria G - subskrypcja prywatna 2015-06-17 29 400 000
2 940 000,00
0,10 0,10 99 143 576
9 914 357,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-16
seria H - subskrypcja prywatna 2016-01-20 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 109 143 576
10 914 357,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-20
seria J - subskrypcja prywatna 2016-03-11 4 998 809
999 761,80
0,10 0,20 114 142 385
11 414 238,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-31
seria K - subskrypcja prywatna 2016-05-10 7 379 337
1 475 867,40
0,10 0,20 121 521 722
12 152 172,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-10
seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2016-05-31 3 150 000
630 000,00
0,10 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2016-07-05 10 000 000
0,10 131 521 722
13 152 172,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-29
seria M - subskrypcja prywatna 2016-09-21 9 500 000
2 565 000,00
0,10 0,27 141 021 722
14 102 172,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-24

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Surmacka Dorota 668 071 (-1 094 054) 0,47 (-0,77) 668 071 (-1 094 054) 0,47 (-0,77) 2018-04-24
Surmacka Dorota 1 762 125 (-14 237 875) 1,24 (-12,77) 1 762 125 (-14 237 875) 1,24 (-12,77) 2017-10-17
Mezzo Capital sp. z o.o. 5 298 359 (-2 832 926) 3,75 (-4,45) 5 298 359 (-2 832 926) 3,75 (-4,45) 2017-09-28
Fulcrum FIZ wraz z Copernicus FIO 4 516 664 (-9 497 584) 3,20 (-6,73) 4 516 664 (-9 497 584) 3,20 (-6,73) 2017-09-11
Fulcrum FIZ wraz z Napoleon FIZ 14 014 248 (-4 581 188) 9,93 (-3,25) 14 014 248 (-4 581 188) 9,93 (-3,25) 2017-08-27
Fulcrum FIZ 18 595 436 (-32 200 000) 13,18 (-25,44) 18 595 436 (-32 200 000) 13,18 (-25,44) 2016-12-30
Fulcrum FIZ ZWZ 50 795 436 38,62 (2,61) 50 795 436 38,62 (2,61) 2016-08-30
Fulcrum FIZ ZWZ 50 795 436 (365 161) 36,01 (-2,33) 50 795 436 (365 161) 36,01 (-2,33) 2016-08-30
Fulcrum FIZ ZWZ 50 430 275 38,34 (-3,15) 50 430 275 38,34 (-3,15) 2016-05-31
Fulcrum FIZ ZWZ 50 430 275 (2 665 410) 41,49 (-2,27) 50 430 275 (2 665 410) 41,49 (-2,27) 2016-05-31
Surmacka Dorota 16 000 000 14,01 (0,85) 16 000 000 14,01 (0,85) 2016-04-15
Surmacka Dorota 16 000 000 13,16 (1,00) 16 000 000 13,16 (1,00) 2016-04-15
Surmacka Dorota 16 000 000 12,16 (0,82) 16 000 000 12,16 (0,82) 2016-04-15
Surmacka Dorota 16 000 000 11,34 16 000 000 11,34 2016-04-15
NextField Investments Ltd. 4 802 954 (-18 075 767) 4,20 (-18,87) 4 802 954 (-18 075 767) 4,20 (-18,87) 2016-04-15
Fulcrum FIZ 47 764 865 43,76 (1,92) 47 764 865 43,76 (1,92) 2016-02-11
Fulcrum FIZ 47 764 865 41,84 (2,54) 47 764 865 41,84 (2,54) 2016-02-11
Fulcrum FIZ 47 764 865 (6 036 473) 39,30 (-2,78) 47 764 865 (6 036 473) 39,30 (-2,78) 2016-02-11
Fulcrum FIZ WZA 41 728 392 42,08 (3,85) 41 728 392 42,08 (3,85) 2015-12-14
Fulcrum FIZ WZA 41 728 392 (8 308 640) 38,23 (4,53) 41 728 392 (8 308 640) 38,23 (4,53) 2015-12-14
Bielowicki Grzegorz 0 (-8 338 640) 0,00 (-8,41) 0 (-8 338 640) 0,00 (-8,41) 2015-12-14
Fulcrum FIZ WZA 33 419 752 (30 000) 33,70 (0,03) 33 419 752 (30 000) 33,70 (0,03) 2015-12-07
NextField Investments Ltd. 22 878 721 23,07 (2,11) 22 878 721 23,07 (2,11) 2015-12-02
NextField Investments Ltd. 22 878 721 20,96 (0,92) 22 878 721 20,96 (0,92) 2015-12-02
NextField Investments Ltd. 22 878 721 (11 291 843) 20,04 (3,43) 22 878 721 (11 291 843) 20,04 (3,43) 2015-12-02
Mezzo Capital sp. z o.o. 8 131 285 8,20 (0,75) 8 131 285 8,20 (0,75) 2015-12-01
Mezzo Capital sp. z o.o. 8 131 285 7,45 (0,33) 8 131 285 7,45 (0,33) 2015-12-01
Mezzo Capital sp. z o.o. 8 131 285 7,12 (0,43) 8 131 285 7,12 (0,43) 2015-12-01
Mezzo Capital sp. z o.o. 8 131 285 6,69 (0,51) 8 131 285 6,69 (0,51) 2015-12-01
Mezzo Capital sp. z o.o. 8 131 285 6,18 (0,42) 8 131 285 6,18 (0,42) 2015-12-01
Mezzo Capital sp. z o.o. 8 131 285 (3 197 952) 5,76 (-1,31) 8 131 285 (3 197 952) 5,76 (-1,31) 2015-12-01
Bielowicki Grzegorz 8 338 640 8,41 (8,41) 8 338 640 8,41 (8,41) 2015-12-01
Vententio Ltd. 2 948 339 (-2 948 339) 2,97 (-5,48) 2 948 339 (-2 948 339) 2,97 (-5,48) 2015-11-30
Vententio Ltd. 5 896 678 8,45 (2,51) 5 896 678 8,45 (2,51) 2015-06-17
Vententio Ltd. 5 896 678 5,94 5 896 678 5,94 2015-06-17
NextField Investments Ltd. 11 586 878 16,61 (4,93) 11 586 878 16,61 (4,93) 2015-06-17
NextField Investments Ltd. 11 586 878 (5 281 148) 11,68 (-48,02) 11 586 878 (5 281 148) 11,68 (-48,02) 2015-06-17
Mezzo Capital sp. z o.o. 4 933 333 7,07 (2,10) 4 933 333 7,07 (2,10) 2015-06-17
Mezzo Capital sp. z o.o. 4 933 333 (1 419 904) 4,97 (-0,06) 4 933 333 (1 419 904) 4,97 (-0,06) 2015-06-17
Fulcrum FIZ 33 389 752 33,67 (-14,20) 33 389 752 33,67 (-14,20) 2015-06-17
Fulcrum FIZ 33 389 752 (10 633 334) 47,87 (15,25) 33 389 752 (10 633 334) 47,87 (15,25) 2015-06-17
Mezzo Capital sp. z o.o. 3 513 429 5,03 3 513 429 5,03 2015-03-19
Fulcrum FIZ 22 756 418 32,62 22 756 418 32,62 2014-12-29
Bielowicki Grzegorz 0 (-22 756 418) 0,00 (-32,62) 0 (-22 756 418) 0,00 (-32,62) 2014-12-29
THC Fund Managment Ltd. 0 (-20 356 418) 0,00 (-29,18) 0 (-20 356 418) 0,00 (-29,18) 2014-12-18
Bielowicki Grzegorz 22 756 418 32,62 22 756 418 32,62 2014-12-18
THC Fund Managment Ltd. 20 356 418 29,18 20 356 418 29,18 2014-06-26
NextField Investments Ltd. 6 305 730 59,70 (43,66) 6 305 730 59,70 (43,66) 2012-09-06
NextField Investments Ltd. 6 305 730 16,04 (3,33) 6 305 730 16,04 (3,33) 2012-09-06
NextField Investments Ltd. 6 305 730 12,71 (3,67) 6 305 730 12,71 (3,67) 2012-09-06
NextField Investments Ltd. 6 305 730 9,04 6 305 730 9,04 2012-09-06
Góralczyk Piotr 142 038 0,28 (0,08) 142 038 0,28 (0,08) 2012-05-25
Góralczyk Piotr 142 038 0,20 (-3,13) 142 038 0,20 (-3,13) 2012-05-25
Góralczyk Piotr 142 038 3,33 (1,99) 142 038 3,33 (1,99) 2012-05-25
Góralczyk Piotr 142 038 1,34 (0,98) 142 038 1,34 (0,98) 2012-05-25
Góralczyk Piotr 142 038 (-200 000) 0,36 (-7,67) 142 038 (-200 000) 0,36 (-7,67) 2012-05-25
Góralczyk Piotr 342 038 (-200 000) 8,03 (-4,70) 342 038 (-200 000) 8,03 (-4,70) 2012-03-30
Góralczyk Piotr 542 038 (-100 000) 12,73 (-7,65) 542 038 (-100 000) 12,73 (-7,65) 2012-03-29
Góralczyk Piotr 642 038 20,38 (5,30) 642 038 20,38 (5,30) 2012-01-27
Góralczyk Piotr 642 038 15,08 642 038 15,08 2012-01-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.