0,1750 zł
0,00% 0,0000 zł
Europejski Fundusz Energii S.A. (EFE)

Akcjonariat - EFENERGII

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 729 407,25 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 32 739 470 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 947 589
Liczba głosów na WZA: 32 739 470 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,98%
Kapitał akcyjny: 32 739 470,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 947 589
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,98%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 36,02%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Energoland sp. z o.o. 14 614 255 (44,63%) 14 614 255 (44,63%) 2021-04-29 -
Govena Concept sp. z o.o. 4 000 000 (12,21%) 4 000 000 (12,21%) 2019-06-21 -
Govena Lighting SA 2 333 334 (7,12%) 2 333 334 (7,12%) 2022-06-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria K 10 000 000
0,10 284 394 705
28 439 470,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-21
obniżenie kapitału umorzenie akcji -5
0,10 284 394 700
28 438 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-15
seria A - akcje założycielskie 2010-10-06 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-03
seria B - subskrypcja prywatna 2011-02-17 250 000
25 000,00
0,10 0,10 1 250 000
125 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-05
seria C - subskrypcja prywatna 2011-02-17 210 000
504 000,00
0,10 2,40 1 460 000
146 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-05
zmiana firmy z Internet Works SA na Europejski Fundusz Energii SA 2013-06-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-20
seria F - subskrypcja prywatna 2014-06-24 5 000 000
600 000,00
0,10 0,12 121 956 470
12 195 647,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-05
seria E - subskrypcja prywatna 2014-06-24 10 000 000
1 200 000,00
0,10 0,12 116 956 470
11 695 647,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-05
seria D - połączeniowa: akcjonariusze World Medical Services sp. z o.o. 1.172.183 akcji serii D za 1 udział World Medical Services sp. z o.o. 2014-06-24 105 496 470
23 209 223,40
0,10 0,22 106 956 470
10 695 647,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-18
seria J - subskrypcja prywatna 2015-08-07 1 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2015-08-07 2 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2015-08-07 2 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2015-08-07 2 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2015-08-11 10 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2016-06-15 91 460 000
12 804 400,00
0,10 0,14 213 416 470
21 341 647,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-28
seria H - prawo poboru 2:1 2016-07-28 60 978 235
6 097 823,50
0,10 0,10 274 394 705
27 439 470,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-12
scalenie akcji 10:1 2018-08-23
1,00 28 439 470
28 439 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-07
seria I - subskrypcja prywatna 2019-04-03 4 300 000
4 300 000,00
1,00 1,00 32 739 470
32 739 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Guangxi Wuzhou QuanLi Ltd. 0 (-91 460 000) 0,00 (-42,85) 0 (-91 460 000) 0,00 (-42,85) 2021-04-29
Govena Lighting SA 3 333 334 10,18 3 333 334 10,18 2019-06-21
Energoland sp. z o.o. 20 200 000 71,02 (9,33) 20 200 000 71,02 (9,33) 2019-01-11
Energoland sp. z o.o. 20 200 000 (14 731 745) 61,69 (44,99) 20 200 000 (14 731 745) 61,69 (44,99) 2019-01-11
Energoland sp. z o.o. 5 468 255 (-81 309 550) 16,70 (-13,81) 5 468 255 (-81 309 550) 16,70 (-13,81) 2019-01-11
Energoland sp. z o.o. 86 777 805 (78 100 025) 30,51 86 777 805 (78 100 025) 30,51 2017-04-21
Energoland sp. z o.o. 8 677 780 (-78 100 025) 30,51 8 677 780 (-78 100 025) 30,51 2017-04-21
Energoland sp. z o.o. 86 777 805 (10 000 000) 30,51 (2,53) 86 777 805 (10 000 000) 30,51 (2,53) 2017-04-21
Energoland sp. z o.o. 76 777 805 27,98 (0,99) 76 777 805 27,98 (0,99) 2016-12-12
Energoland sp. z o.o. 76 777 805 (60 877 805) 26,99 (19,54) 76 777 805 (60 877 805) 26,99 (19,54) 2016-12-12
Trofix Holdings Ltd. 10 151 500 (-13 394 055) 4,75 (-14,55) 10 151 500 (-13 394 055) 4,75 (-14,55) 2016-09-29
Guangxi Wuzhou QuanLi Ltd. 91 460 000 42,85 (9,52) 91 460 000 42,85 (9,52) 2016-09-29
Guangxi Wuzhou QuanLi Ltd. 91 460 000 33,33 (1,18) 91 460 000 33,33 (1,18) 2016-09-29
Guangxi Wuzhou QuanLi Ltd. 91 460 000 32,15 91 460 000 32,15 2016-09-29
Guangxi Wuzhou QuanLi Ltd. 91 460 000 (82 314 000) 32,15 91 460 000 (82 314 000) 32,15 2016-09-29
Guangxi Wuzhou QuanLi Ltd. 9 146 000 32,15 9 146 000 32,15 2016-09-29
Energoland sp. z o.o. 15 900 000 7,45 (1,66) 15 900 000 7,45 (1,66) 2016-09-29
Energoland sp. z o.o. 15 900 000 (900 000) 5,79 (-6,50) 15 900 000 (900 000) 5,79 (-6,50) 2016-09-29
Energoland sp. z o.o. pośrednio Triofix Holdings Ltd. 15 000 000 12,29 (5,27) 15 000 000 12,29 (5,27) 2016-06-21
Energoland sp. z o.o. pośrednio Triofix Holdings Ltd. 15 000 000 (1 666 666) 7,02 (-3,91) 15 000 000 (1 666 666) 7,02 (-3,91) 2016-06-21
Trofix Holdings Ltd. 23 545 555 19,30 (8,27) 23 545 555 19,30 (8,27) 2016-02-02
Trofix Holdings Ltd. 23 545 555 11,03 23 545 555 11,03 2016-02-02
ABC Health sp. z o.o. 0 (-69 545 555) 0,00 (-57,02) 0 (-69 545 555) 0,00 (-57,02) 2016-02-02
ABC Health sp. z o.o. 69 545 555 (-24 000 000) 57,02 (-19,68) 69 545 555 (-24 000 000) 57,02 (-19,68) 2015-12-28
ABC Health sp. z o.o. 93 545 555 (-6 090 000) 76,70 (-16,45) 93 545 555 (-6 090 000) 76,70 (-16,45) 2015-11-09
Energoland sp. z o.o. 13 333 334 10,93 13 333 334 10,93 2015-01-05
Okoń Michał 5 860 915 5,47 (0,67) 5 860 915 5,47 (0,67) 2014-07-18
Okoń Michał 5 860 915 4,80 5 860 915 4,80 2014-07-18
INC SA 210 000 (-17 611) 0,19 (-15,39) 210 000 (-17 611) 0,19 (-15,39) 2014-07-18
ABC Health sp. z o.o. 99 635 555 93,15 (11,46) 99 635 555 93,15 (11,46) 2014-07-18
ABC Health sp. z o.o. 99 635 555 81,69 99 635 555 81,69 2014-07-18
Kiciński Paweł 73 572 5,03 (4,97) 73 572 5,03 (4,97) 2014-03-19
Kiciński Paweł 73 572 0,06 73 572 0,06 2014-03-19
Piekut, Leszek Jan 535 000 36,64 (36,14) 535 000 36,64 (36,14) 2012-08-10
Piekut, Leszek Jan 535 000 (35 000) 0,50 (-33,74) 535 000 (35 000) 0,50 (-33,74) 2012-08-10
Piekut, Leszek Jan 500 000 (65 337) 34,24 (4,47) 500 000 (65 337) 34,24 (4,47) 2012-07-06
Piekut, Leszek Jan 434 663 (-123 000) 29,77 (-8,42) 434 663 (-123 000) 29,77 (-8,42) 2012-04-17
Ziętek Radosław 0 (-150 000) 0,00 (-15,00) 0 (-150 000) 0,00 (-15,00) 2012-04-13
Unfold.vc ASI SA 0 (-425 000) 0,00 (-42,50) 0 (-425 000) 0,00 (-42,50) 2012-04-13
Piekut, Leszek Jan 557 663 38,19 (38,19) 557 663 38,19 (38,19) 2012-04-13
Piekut, Leszek Jan 0 0,00 0 0,00 2012-04-13
INC SA 227 611 15,58 (15,37) 227 611 15,58 (15,37) 2011-09-02
INC SA 227 611 (162 433) 0,21 (-6,30) 227 611 (162 433) 0,21 (-6,30) 2011-09-02
Ziętek Radosław 150 000 15,00 (4,73) 150 000 15,00 (4,73) 2011-06-29
Ziętek Radosław 150 000 10,27 150 000 10,27 2011-06-29
Unfold.vc ASI SA 425 000 42,50 (13,40) 425 000 42,50 (13,40) 2011-06-29
Unfold.vc ASI SA 425 000 29,10 425 000 29,10 2011-06-29
INC SA 65 178 6,51 (2,05) 65 178 6,51 (2,05) 2011-06-29
INC SA 65 178 4,46 65 178 4,46 2011-06-29
DI Taurus sp. z o.o. 114 810 0,10 (-11,38) 114 810 0,10 (-11,38) 2011-06-29
DI Taurus sp. z o.o. 114 810 11,48 (3,62) 114 810 11,48 (3,62) 2011-06-29
DI Taurus sp. z o.o. 114 810 7,86 114 810 7,86 2011-06-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-01-11 Split 10:1
2016-08-05 Prawo poboru 2:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.