3,4300 zł
1,48% 0,0500 zł
DETALION GAMES SA (DEG)

Komunikaty spółki - DETGAMES

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 czerwca 2022 roku
Zawarcie przez Emitenta umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2022 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2022 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
Zmiana adresu siedziby Emitenta
Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zbycia akcji Emitenta
Raport roczny za 2021 rok
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.