4,2500 zł
8,97% 0,3500 zł
DETALION GAMES SA (DEG)

Komunikaty spółki - DETGAMES

Raport okresowy za II kwartał 2021
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
Rezygnacja osoby nadzorującej
Zobowiązanie do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DETALION GAMES S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Ustalenie daty premiery gry Plastic Rebellion w wersji na Nintendo Switch
Uzupełnienie informacji o zmianie w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta
DETGAMES 8,97% 4,25
2021-09-24 17:03:02

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.