0,2730 zł
-0,73% -0,0020 zł
BVT S.A. (BVT)

Akcjonariat - BVT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 862 706,583 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 19 373 333 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 659 702
Liczba głosów na WZA: 19 373 333 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49,86%
Kapitał akcyjny: 1 937 333,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 659 702
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49,86%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 50,14%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Górski Artur 3 568 883 (18,42%) 3 568 883 (18,42%) 2022-12-15 SNG, IMR, UNV, YBS, AVE, MRG, U2K, IMP, GTY, FTL, OXY, MTE, ECL, DOW, AIN, OUT, APC
Art. Human Capital sp. z o.o. 2 913 041 (15,03%) 2 913 041 (15,03%) 2022-12-15 -
Jarosz Sławomir bezpośrednio, wraz z Beatą Jarosz 1 940 000 (10,01%) 1 940 000 (10,01%) 2022-12-15 IMP, YBS, U2K, OUT, AIN
Gądek Robert 1 237 778 (6,38%) 1 237 778 (6,38%) 2022-12-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2014-09-16 72 000
360 000,00
5,00 5,00 72 000
360 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-01
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2014-09-16 108 000
540 000,00
5,00 5,00 180 000
900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-01
seria C - subskrypcja prywatna 2014-10-08 20 000
5,00 200 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-08-21
2015-03-10
split 1:50 2015-07-17
0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-23
seria D - połączeniowa: akcjonariusze Windykacja PL sp. z o.o. 2016-05-31 1 033 513
3 224 560,56
0,10 3,12 11 033 513
1 103 351,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-14
seria E - subskrypcja prywatna 2016-06-28 39 820
3 982,00
0,10 0,10 11 073 333
1 107 333,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-21
seria G - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii A 2020-12-30 332 200
33 220,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2020-12-30 3 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - kapitał docelowy 2021-06-30 253 157
177 209,90
0,10 0,70 11 326 490
1 132 649,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-02-02
seria I - kapitał docelowy 2022-08-11 8 046 843
1 046 089,59
0,10 0,13 19 373 333
1 937 333,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-12-15
zmiana firmy z BVT SA na Griffin SA 2023-07-17

KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna 2023-07-17 12 915 555
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wróblewski Leszek bezpośrednio, wraz z Kupiec SA i Kaja sp. z o.o. 701 935 (692 308) 3,62 (3,54) 701 935 (692 308) 3,62 (3,56) 2023-02-27
Jarosz Sławomir bezpośrednio, wraz z Beatą Jarosz 1 940 000 (200 000) 17,12 (1,76) 1 940 000 (200 000) 17,12 (1,76) 2022-12-15
Górski Artur 3 568 883 (400 000) 31,50 (3,53) 3 568 883 (400 000) 31,50 (3,53) 2022-12-15
Kupiec SA kontrolowany przez Leszka Wróblewskiego, wraz z Kaja sp. z o.o. 0 (-4 010 243) 0 (-36,21) 0 (-4 010 243) 0 (-36,21) 2022-11-18
Jarosz Sławomir bezpośrednio, wraz z Beatą Jarosz 1 740 000 (1 175 000) 15,36 (10,26) 1 740 000 (1 175 000) 15,36 (10,26) 2022-11-18
Górski Artur 3 168 883 27,97 3 168 883 27,97 2022-11-15
Górski Artur 3 168 883 (2 255 386) 27,97 (19,91) 3 168 883 (2 255 386) 27,97 (19,91) 2022-11-15
Górski Artur ZWZ 913 497 (313 497) 8,06 (2,65) 913 497 (313 497) 8,06 (2,65) 2022-06-28
Art. Human Capital sp. z o.o. wraz z Arturem Bielaszką i Grzegorzem Zarembą 535 396 (-580 615) 4,72 (-5,35) 535 396 (-580 615) 4,72 (-5,35) 2022-06-23
Boliński Piotr 571 555 (16 555) 5,04 (0,03) 571 555 (16 555) 5,04 (0,03) 2022-02-16
Boliński Piotr 555 000 5,01 555 000 5,01 2022-02-02
Art. Human Capital sp. z o.o. wraz z Arturem Bielaszką i Grzegorzem Zarembą 1 116 011 (-76 289) 10,07 (-0,69) 1 116 011 (-637 406) 10,07 (-1,87) 2022-02-02
Kupiec SA kontrolowany przez Leszka Wróblewskiego, wraz z Kaja sp. z o.o. 4 010 243 36,21 (0,81) 4 010 243 36,21 (0,81) 2022-01-12
Kupiec SA kontrolowany przez Leszka Wróblewskiego, wraz z Kaja sp. z o.o. 4 010 243 (-150 000) 35,40 (-2,16) 4 010 243 (-150 000) 35,40 (-2,16) 2022-01-12
Kaja sp. z o.o. kontrolowana przez Leszka Wróblewskiego 400 000 (-811 383) 3,61 (-7,32) 400 000 (-811 383) 3,61 (-7,32) 2021-12-17
Kupiec SA kontrolowany przez Leszka Wróblewskiego 4 160 243 (-443 061) 37,56 (-4,01) 4 160 243 (-443 061) 37,56 (-4,01) 2021-12-10
Kupiec SA kontrolowany przez Leszka Wróblewskiego 4 603 304 (-136 658) 41,57 (-1,23) 4 603 304 (-136 658) 41,57 (-1,23) 2021-12-06
Kaja sp. z o.o. kontrolowana przez Leszka Wróblewskiego 1 211 383 (-117 500) 10,93 (-1,07) 1 211 383 (-117 500) 10,93 (-1,07) 2021-12-06
Kaja sp. z o.o. kontrolowana przez Leszka Wróblewskiego 1 328 883 (-80 000) 12,00 (-0,72) 1 328 883 (-80 000) 12,00 (-0,72) 2021-12-02
Kupiec SA kontrolowany przez Leszka Wróblewskiego 4 739 962 (-126 200) 42,80 (-1,14) 4 739 962 (-126 200) 42,80 (-1,14) 2021-11-30
Kaja sp. z o.o. kontrolowana przez Leszka Wróblewskiego 1 408 883 12,72 1 408 883 12,72 2021-11-30
Jarosz Sławomir wraz z Beatą Jarosz 565 000 5,10 565 000 5,10 2021-11-23
Kupiec SA kontrolowany przez Leszka Wróblewskiego 4 866 162 (-668 996) 43,94 (-6,04) 4 866 162 (-2 428 996) 43,94 (-5,77) 2021-11-19
Kaja sp. z o.o. kontrolowana przez Leszka Wróblewskiego 1 408 883 (-575 060) 12,72 (-5,19) 1 408 883 (-575 060) 12,72 (-5,19) 2021-11-19
Górski Artur 600 000 5,41 (0,12) 600 000 5,41 (0,12) 2021-11-19
Górski Artur 600 000 5,29 600 000 5,29 2021-11-19
Kaja sp. z o.o. kontrolowana przez Leszka Wróblewskiego 1 983 943 (-5 000) 17,91 (-0,05) 1 983 943 (-1 413 883) 17,91 (-5,24) 2020-12-09
Wróblewski Leszek 9 627 (-1 379 490) 0,08 (-12,46) 9 627 (-1 376 490) 0,06 (-9,38) 2020-08-25
Wróblewski Leszek 1 389 117 (-805 000) 12,54 (-7,27) 1 386 117 (-808 000) 9,44 (-5,51) 2018-12-18
Kupiec SA 5 535 158 49,98 7 295 158 (1 760 000) 49,71 (-0,27) 2018-12-18
Kupiec SA 5 535 158 (-624 842) 49,98 (-5,84) 5 535 158 (-624 842) 49,98 (7,89) 2018-12-18
Wróblewski Leszek 2 194 117 (1 038 057) 19,81 (9,37) 2 194 117 (798 057) 14,95 (5,44) 2018-03-28
Kaja sp. z o.o. kontrolowana przez Leszka Wróblewskiego 1 988 943 17,96 3 397 826 (1 408 883) 23,15 (5,19) 2018-03-28
Kaja sp. z o.o. kontrolowana przez Leszka Wróblewskiego 1 988 943 (130 000) 17,96 (1,18) 1 988 943 (-1 148 883) 17,96 (-3,42) 2018-03-28
Kaja sp. z o.o. 1 858 943 (-879 950) 16,78 (-7,95) 3 137 826 (-1 441 067) 21,38 (-9,82) 2017-10-05
Art. Human Capital sp. z o.o. wraz z Arturem Bielaszką i Grzegorzem Zarembą 1 192 300 10,76 1 753 417 (561 117) 11,94 (1,18) 2017-10-05
Art. Human Capital sp. z o.o. wraz z Arturem Bielaszką i Grzegorzem Zarembą 1 192 300 10,76 1 192 300 10,76 2017-10-05
Kaja sp. z o.o. 2 738 893 (-270 000) 24,73 (-2,44) 4 578 893 (-270 000) 31,20 (-1,84) 2017-07-06
Kaja sp. z o.o. 3 008 893 (1 875 833) 27,17 (16,94) 4 848 893 (3 715 833) 33,04 (25,32) 2017-04-18
Espetel sp. z o.o. 0 (-1 805 883) 0,00 (-16,30) 0 (-3 405 883) 0,00 (-23,21) 2017-04-18
Espetel sp. z o.o. 1 805 883 (-2 194 117) 16,30 (-23,70) 3 405 883 (-2 194 117) 23,21 (-17,96) 2016-10-13
Kaja sp. z o.o. 1 133 060 (533 060) 10,23 (4,23) 1 133 060 (293 060) 7,72 (1,55) 2016-08-22
Wróblewski Leszek wraz z Kaja sp. z o.o. 1 156 060 (508 751) 10,44 (3,97) 1 396 060 (508 751) 9,51 (2,99) 2016-08-16
Kupiec SA ZWZ 6 160 000 55,82 (0,20) 6 160 000 42,09 (0,11) 2016-06-28
Kupiec SA ZWZ 6 160 000 (1 409 842) 55,62 (12,73) 6 160 000 (-350 158) 41,98 (-2,38) 2016-06-28
Kupiec SA ZWZ 4 750 158 42,89 (-0,16) 6 510 158 (1 760 000) 44,36 (11,90) 2016-06-28
Kupiec SA 4 750 158 (237 708) 43,05 (-2,07) 4 750 158 (-1 522 292) 32,46 (-13,66) 2016-06-15
Wróblewski Leszek wraz z Kaja sp. z o.o. 647 309 6,47 (0,61) 887 309 6,52 (0,46) 2015-12-28
Wróblewski Leszek wraz z Kaja sp. z o.o. 647 309 5,86 (0,02) 887 309 6,06 (0,02) 2015-12-28
Wróblewski Leszek wraz z Kaja sp. z o.o. 647 309 5,84 887 309 6,04 2015-12-28
Kupiec SA 4 512 450 45,12 (4,23) 6 272 450 46,12 (3,26) 2015-08-21
Kupiec SA 4 512 450 40,89 6 272 450 42,86 2015-08-21
Kaja sp. z o.o. 600 000 6,00 840 000 6,17 2015-08-21
Espetel sp. z o.o. 4 000 000 40,00 (3,75) 5 600 000 41,17 (2,91) 2015-08-21
Espetel sp. z o.o. 4 000 000 36,25 (0,13) 5 600 000 38,26 (0,10) 2015-08-21
Espetel sp. z o.o. 4 000 000 36,12 5 600 000 38,16 2015-08-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2016-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-05-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,66 zł
2015-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,66 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.