20,0000 zł
0,10% 0,0200 zł
Blirt SA (BLR)

Akcjonariat - BLIRT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 343 930 020 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 17 196 501 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 753 811
Liczba głosów na WZA: 19 571 501 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,61%
Kapitał akcyjny: 1 719 650,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 338 654
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,39%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
N50 Cyprus Ltd. 13 717 136 (79,77%) 13 717 136 (70,09%) 2021-02-15 MCR
Popinigis Marian 2 036 675 (11,84%) 3 621 518 (18,50%) 2018-12-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 2 375 000
0,10 2 375 000
237 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - Marian Popinigis 2010-12-13 39 220
500 055,00
0,10 12,75 2 414 220
241 422,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-10
seria C - subskrypcja prywatna 2011-11-28 1 369 039
9 583 273,00
0,10 7,00 3 783 259
378 325,90
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - prawo poboru 3:1 2011-11-28 503 088
2 012 352,00
0,10 4,00 4 286 347
428 634,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-26
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2011-11-28 117 008
819 056,00
0,10 7,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2013-02-13 320 000
704 000,00
0,10 2,20 5 386 347
538 634,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-24
seria H - subskrypcja prywatna 2013-02-13 590 000
1 298 000,00
0,10 2,20 5 066 347
506 634,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-24
seria G - subskrypcja prywatna 2013-02-13 95 000
209 000,00
0,10 2,20 4 476 347
447 634,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-24
seria F - subskrypcja prywatna 2013-02-13 95 000
209 000,00
0,10 2,20 4 381 347
438 134,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-24
seria J - subskrypcja prywatna 2013-12-18 955 500
2 102 100,00
0,10 2,20 6 341 847
634 184,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-25
seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2015-12-01 1 046 405
2 124 202,15
0,10 2,03
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2016-05-17 1 477 833
3 000 000,99
0,10 2,03 7 819 680
781 968,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-06
seria Ł - subskrypcja prywatna 2016-12-07 526 316
1 000 000,40
0,10 1,90 8 345 996
834 599,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-20
seria M - subskrypcja prywatna 2017-12-05 3 787 878
4 999 998,96
0,10 1,32 12 133 874
1 213 387,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-15
seria N - subskrypcja prywatna 2018-02-22 951 517
837 334,96
0,10 0,88 13 085 391
1 308 539,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-17
seria O - subskrypcja prywatna 2018-06-05 4 111 110
3 699 999,00
0,10 0,90 17 196 501
1 719 650,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
N50 Cyprus Ltd. 13 812 687 (685 719) 80,32 (3,98) 13 812 687 (685 719) 70,58 (3,51) 2018-12-24
N50 Cyprus Ltd. 13 126 968 (4 111 110) 76,34 (7,44) 13 126 968 (4 111 110) 67,07 (8,75) 2018-08-01
Generali Investments TFI SA portfele 86 776 (-261 354) 0,50 (-5,96) 86 776 (-261 354) 0,44 (-4,04) 2018-06-30
Ogółem 13 085 391 (951 517) 0 15 460 391 (951 517) 0 2018-04-17
N50 Cyprus Ltd. 9 015 858 68,90 (16,47) 9 015 858 58,32 (12,25) 2018-04-17
N50 Cyprus Ltd. 9 015 858 (951 517) 52,43 (-14,03) 9 015 858 (951 517) 46,07 (-9,51) 2018-04-17
Ogółem 12 133 874 (3 787 878) 0 14 508 874 (3 787 878) 0 2018-01-15
N50 Cyprus Ltd. 8 064 341 66,46 (4,83) 8 064 341 55,58 (3,42) 2018-01-15
N50 Cyprus Ltd. 8 064 341 (3 787 878) 61,63 (26,39) 8 064 341 (3 787 878) 52,16 (22,69) 2018-01-15
Popinigis Marian 2 722 394 15,83 (-16,79) 4 307 237 22,01 (-18,17) 2017-12-05
Popinigis Marian 2 722 394 32,62 (10,18) 4 307 237 40,18 (10,49) 2017-12-05
Popinigis Marian 2 722 394 22,44 (1,64) 4 307 237 29,69 (1,83) 2017-12-05
Popinigis Marian 2 722 394 (-890 000) 20,80 (-22,48) 4 307 237 (-890 000) 27,86 (-20,62) 2017-12-05
N50 Cyprus Ltd. 4 276 463 35,24 (-16,00) 4 276 463 29,47 (-10,42) 2017-12-05
N50 Cyprus Ltd. 4 276 463 (890 000) 51,24 (10,66) 4 276 463 (890 000) 39,89 (8,30) 2017-12-05
N50 Cyprus Ltd. 3 386 463 (526 316) 40,58 (4,00) 3 386 463 (526 316) 31,59 (3,53) 2017-06-20
Popinigis Marian 3 612 394 (236 843) 43,28 (0,11) 5 197 237 (473 686) 48,48 (2,15) 2017-06-19
Milewski Jerzy 263 157 (-236 843) 3,15 (-3,24) 526 314 (-473 686) 4,91 (-4,90) 2017-06-19
Ogółem 8 345 996 (526 316) 0 10 720 996 (1 053 316) 0 2017-01-20
Ogółem 7 819 680 0 9 667 680 (-527 000) 0 2016-12-01
Ogółem 7 819 680 0 10 194 680 0 2016-12-01
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 6,87 537 000 5,55 (0,28) 2016-12-01
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 6,87 537 000 (-527 000) 5,27 (-5,17) 2016-12-01
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 6,87 (0,44) 1 064 000 10,44 (0,52) 2016-12-01
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 6,43 (2,00) 1 064 000 9,92 (2,59) 2016-12-01
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 4,43 (0,33) 1 064 000 7,33 (0,45) 2016-12-01
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 4,10 (0,98) 1 064 000 6,88 (1,44) 2016-12-01
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 3,12 (-3,75) 1 064 000 5,44 (-5,57) 2016-12-01
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 6,87 1 064 000 11,01 (0,57) 2016-11-17
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 6,87 1 064 000 10,44 2016-11-17
Popinigis Marian 3 375 551 43,17 4 723 551 46,33 (-2,53) 2016-07-06
Popinigis Marian 3 375 551 43,17 4 723 551 48,86 (2,53) 2016-07-06
Popinigis Marian 3 375 551 43,17 (2,72) 4 723 551 46,33 (2,27) 2016-07-06
Popinigis Marian 3 375 551 (297 218) 40,45 (-8,08) 4 723 551 (492 612) 44,06 (-4,47) 2016-07-06
Ogółem 7 819 680 (1 477 833) 0 10 194 680 (1 477 833) 0 2016-07-06
N50 Cyprus Ltd. 2 860 147 36,58 2 860 147 28,06 (-1,52) 2016-06-14
N50 Cyprus Ltd. 2 860 147 36,58 2 860 147 29,58 (1,52) 2016-06-14
N50 Cyprus Ltd. 2 860 147 36,58 (2,31) 2 860 147 28,06 (1,38) 2016-06-14
N50 Cyprus Ltd. 2 860 147 (985 221) 34,27 (10,29) 2 860 147 (985 221) 26,68 (8,29) 2016-06-14
N50 Cyprus Ltd. 1 874 926 (1 844) 23,98 (0,03) 1 874 926 (1 844) 18,39 (0,02) 2016-02-10
Popinigis Marian WZA 3 078 333 48,53 (0,53) 4 230 939 48,53 (0,53) 2015-12-01
Popinigis Marian WZA 3 078 333 (208 640) 48,00 (-5,27) 4 230 939 (13 246) 48,00 (-6,34) 2015-12-01
N50 Cyprus Ltd. 1 873 082 (34 776) 23,95 (0,44) 1 873 082 (34 776) 18,37 (0,34) 2015-11-06
N50 Cyprus Ltd. 1 838 306 (1 148 306) 23,51 (10,70) 1 838 306 (1 148 306) 18,03 (9,14) 2015-02-06
Ogółem 6 341 847 (955 500) 0 8 716 847 (955 500) 0 2014-03-25
Generali Investments TFI SA 348 130 (-1 870) 6,46 (-2,79) 348 130 (-1 870) 4,48 (-1,20) 2013-07-31
Popinigis Marian 2 869 693 53,27 (8,02) 4 217 693 54,34 (5,96) 2013-07-24
Popinigis Marian 2 869 693 (400 000) 45,25 (-0,60) 4 217 693 (400 000) 48,38 (-0,80) 2013-07-24
Ogółem 5 386 347 (1 100 000) 0 7 761 347 (1 100 000) 0 2013-07-24
Kur Józef 537 000 8,00 1 064 000 12,00 2013-07-24
Kur Józef 537 000 8,00 (-1,96) 1 064 000 12,00 (-1,70) 2013-07-24
Kur Józef 537 000 9,96 (1,50) 1 064 000 13,70 (1,50) 2013-07-24
Kur Józef 537 000 (10 000) 8,46 (-5,46) 1 064 000 (10 000) 12,20 (-4,91) 2013-07-24
Popinigis Marian 2 469 693 (82 473) 45,85 (-9,84) 3 817 693 (82 473) 49,18 (-6,89) 2013-07-23
N50 Cyprus Ltd. 690 000 12,81 (0,82) 690 000 8,89 (0,89) 2013-07-23
N50 Cyprus Ltd. 690 000 11,99 (1,11) 690 000 8,00 (0,09) 2013-07-23
N50 Cyprus Ltd. 690 000 (-674 131) 10,88 (-10,63) 690 000 (-1 184 926) 7,91 (-13,59) 2013-07-23
N50 Cyprus Ltd. WZA 1 364 131 21,51 (0,51) 1 874 926 21,50 (0,50) 2013-07-23
N50 Cyprus Ltd. WZA 1 364 131 21,00 1 874 926 21,00 2013-07-23
Popinigis Marian 2 387 220 55,69 (11,38) 3 735 220 56,07 (7,95) 2012-03-28
Popinigis Marian 2 387 220 (500 000) 44,31 (0,29) 3 735 220 (500 000) 48,12 (-0,44) 2012-03-28
Ogółem 4 286 347 (503 088) 0 6 661 347 (503 088) 0 2012-03-19
Generali Investments TFI SA 350 000 9,25 (1,09) 350 000 5,68 (0,43) 2011-03-18
Generali Investments TFI SA 350 000 8,16 (1,67) 350 000 5,25 (0,75) 2011-03-18
Generali Investments TFI SA 350 000 6,49 350 000 4,50 2011-03-18
Popinigis Marian 1 887 220 44,02 (-5,86) 3 235 220 48,56 (-3,97) 2011-03-08
Popinigis Marian 1 887 220 49,88 3 235 220 52,53 2011-03-08
Milewski Jerzy 500 000 6,39 (-6,82) 1 000 000 9,81 (-6,42) 2011-03-08
Milewski Jerzy 500 000 13,21 (7,22) 1 000 000 16,23 (6,90) 2011-03-08
Milewski Jerzy 500 000 5,99 (-5,67) 1 000 000 9,33 (-5,68) 2011-03-08
Milewski Jerzy 500 000 11,66 (2,38) 1 000 000 15,01 (2,13) 2011-03-08
Milewski Jerzy 500 000 9,28 (1,40) 1 000 000 12,88 (1,41) 2011-03-08
Milewski Jerzy 500 000 7,88 (0,88) 1 000 000 11,47 (0,47) 2011-03-08
Milewski Jerzy 500 000 7,00 1 000 000 11,00 2011-03-08
Milewski Jerzy 500 000 7,00 (0,61) 1 000 000 11,00 (0,66) 2011-03-08
Milewski Jerzy 500 000 6,39 1 000 000 10,34 2011-03-08
Kur Józef 527 000 13,92 (1,63) 1 054 000 17,11 (1,29) 2011-03-08
Kur Józef 527 000 12,29 (2,51) 1 054 000 15,82 (2,24) 2011-03-08
Kur Józef 527 000 9,78 1 054 000 13,58 2011-03-08
Ogółem 3 783 259 0 6 158 259 0 2011-02-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-12-15 Prawo poboru 3:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.