0,0500 zł
0,00% 0,0000 zł
BGE SA (BGE)

Akcjonariat - BGE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 610 585,35 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 12 211 707 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 477 149
Liczba głosów na WZA: 17 211 707 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,42%
Kapitał akcyjny: 1 221 170,70 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 117 149
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,21%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,58%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Dex Enterprises Ltd. 2 000 000 (16,37%) 2 000 000 (11,61%) 2013-03-07 -
Konstanty, Dariusz Wojciech 1 179 523 (9,65%) 1 952 855 (11,34%) 2016-06-10 -
Czarczyński Jacek 1 179 523 (9,65%) 1 952 855 (11,34%) 2016-06-10 -
Koperek Bartłomiej 1 179 523 (9,65%) 1 952 855 (11,34%) 2016-06-10 -
Wolak Łukasz 979 523 (8,02%) 1 752 855 (10,18%) 2016-03-09 -
Kozłowski Krzysztof 979 532 (8,02%) 1 752 870 (10,18%) 2016-03-09 -
Ganesa sp. z o.o. 979 525 (8,02%) 1 752 859 (10,18%) 2016-03-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-20
seria F - subskrypcja prywatna 1 811 674
0,10 11 762 907
1 176 290,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-16
seria A - akcje założycielskie 2010-06-08 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-27
seria D - subskrypcja prywatna 2010-08-31 651 233
1 562 959,20
0,10 2,40 6 951 233
695 123,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-09
2011-03-23
seria C - subskrypcja prywatna 2010-08-31 1 300 000
0,10 6 300 000
630 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-23
seria B - subskrypcja prywatna 2010-08-31 4 000 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-23
seria E - subskrypcja prywatna 2012-12-18 3 000 000
7 500 000,00
0,10 2,50 9 951 233
995 123,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-07
seria G - subskrypcja prywatna 2013-01-11 850 000
85 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2016-06-15 448 800
0,10 12 211 707
1 221 170,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Lotarelli Trading Ltd. 0 (-1 000 000) 0,00 (-10,04) 0 (-1 000 000) 0,00 (-6,68) 2016-06-10
Koperek Bartłomiej 1 179 523 (200 000) 20,77 (3,52) 1 952 855 (200 000) 18,29 (1,88) 2016-06-10
Konstanty, Dariusz Wojciech 1 179 523 (200 000) 20,77 (3,52) 1 952 855 (200 000) 18,29 (1,88) 2016-06-10
Czarczyński Jacek 1 179 523 (200 000) 20,77 (3,52) 1 952 855 (200 000) 18,29 (1,88) 2016-06-10
Wolak Łukasz 979 523 (-195 906) 17,25 (-3,45) 1 752 855 (-350 574) 16,41 (-3,29) 2016-03-09
Kozłowski Krzysztof 979 532 (-195 901) 17,25 (-3,45) 1 752 870 (-350 563) 16,41 (-3,29) 2016-03-09
Koperek Bartłomiej 979 523 (-195 906) 17,25 (-3,45) 1 752 855 (-350 574) 16,41 (-3,29) 2016-03-09
Konstanty, Dariusz Wojciech 979 523 (-195 906) 17,25 (-3,45) 1 752 855 (-350 574) 16,41 (-3,29) 2016-03-09
Ganesa sp. z o.o. 979 525 17,25 1 752 859 16,41 2016-03-09
Czarczyński Jacek 979 523 (-195 906) 17,25 (-3,45) 1 752 855 (-350 574) 16,41 (-3,29) 2016-03-09
Wolak Łukasz 1 175 429 (-1 144 571) 20,70 (-2,61) 2 103 429 (-216 571) 19,70 (4,19) 2016-01-18
Kozłowski Krzysztof 1 175 433 20,70 2 103 433 19,70 2016-01-18
Koperek Bartłomiej 1 175 429 (15 429) 20,70 (9,05) 2 103 429 (-216 571) 19,70 (4,19) 2016-01-18
Konstanty, Dariusz Wojciech 1 175 429 (15 429) 20,70 (9,05) 2 103 429 (-216 571) 19,70 (4,19) 2016-01-18
Czarczyński Jacek 1 175 429 (15 429) 20,70 (9,05) 2 103 429 (-216 571) 19,70 (4,19) 2016-01-18
Koperek Bartłomiej 1 160 000 11,65 2 320 000 15,51 2015-09-11
Konarski Zbigniew 0 (-1 160 000) 0,00 (-11,65) 0 (-2 320 000) 0,00 (-15,51) 2015-09-11
Wolak Łukasz 2 320 000 23,31 2 320 000 15,51 2015-03-23
Konstanty, Dariusz Wojciech 1 160 000 11,65 2 320 000 15,51 2015-03-23
Konarski Zbigniew 1 160 000 11,65 2 320 000 15,51 2015-03-23
GMK Investment Ltd. 0 (-4 640 000) 0,00 (-46,62) 0 (-9 280 000) 0,00 (-62,06) 2015-03-23
Czarczyński Jacek 1 160 000 11,65 2 320 000 15,51 2015-03-23
Pawłowski Dariusz 0 (-910 000) 0,00 (-13,09) 0 (-1 820 000) 0,00 (-15,22) 2013-04-12
GMK Investment Ltd. 4 640 000 (910 000) 46,62 (-7,03) 9 280 000 (1 820 000) 62,06 (-0,36) 2013-04-11
Lotarelli Trading Ltd. 1 000 000 10,04 1 000 000 6,68 2013-03-07
Dex Enterprises Ltd. 2 000 000 20,09 2 000 000 13,37 2013-03-07
Nikiel Janusz 0 (-910 000) 0,00 (-13,09) 0 (-1 820 000) 0,00 (-15,22) 2012-12-27
GMK Investment Ltd. 3 730 000 53,65 (16,17) 7 460 000 62,42 (12,53) 2012-12-27
GMK Investment Ltd. 3 730 000 (910 000) 37,48 (-3,08) 7 460 000 (1 820 000) 49,89 (2,70) 2012-12-27
Primus Arkadiusz 0 (-960 000) 0,00 (-13,81) 0 (-1 870 000) 0,00 (-15,64) 2012-08-17
Michalski Bogdan 0 (-960 000) 0,00 (-13,81) 0 (-1 870 000) 0,00 (-15,64) 2012-08-17
GMK Investment Ltd. 2 820 000 (1 820 000) 40,56 (26,18) 5 640 000 (3 640 000) 47,19 (30,46) 2012-08-17
Nikiel Janusz 910 000 (-50 000) 13,09 (-0,72) 1 820 000 (-50 000) 15,22 (-0,42) 2012-08-14
GMK Investment Ltd. 1 000 000 14,38 2 000 000 16,73 2012-08-10
Dom Inwestycyjny Taurus SA 0 (-1 000 000) 0,00 (-14,38) 0 (-2 000 000) 0,00 (-16,73) 2012-08-10
Dom Inwestycyjny Taurus SA 1 000 000 (-1 000 000) 14,38 (-14,39) 2 000 000 (-1 000 000) 16,73 (-8,37) 2012-07-11
Novavis Group SA 500 000 7,19 500 000 4,18 2011-09-30
Primus Arkadiusz 960 000 13,81 1 870 000 15,64 2011-05-12
Pawłowski Dariusz 910 000 13,09 (3,95) 1 820 000 15,22 (3,05) 2011-05-12
Pawłowski Dariusz 910 000 9,14 1 820 000 12,17 2011-05-12
Novavis Group SA 500 000 7,19 500 000 4,18 2011-05-12
Nikiel Janusz 960 000 13,81 1 870 000 15,64 2011-05-12
Michalski Bogdan 960 000 13,81 1 870 000 15,64 2011-05-12
Dom Inwestycyjny Taurus SA 2 000 000 28,77 3 000 000 25,10 2011-05-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.