0,2800 zł
0,00% 0,0000 zł
Agtes S.A. (AGS)

Akcjonariat - AGTES

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 778 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 6 350 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 428 411
Liczba głosów na WZA: 6 350 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,99%
Kapitał akcyjny: 635 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 428 411
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,01%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Andria Kaliberd 2 233 631 (35,17%) 2 233 631 (35,20%) 2015-09-10 -
Zoukuma Ltd. 478 500 (7,53%) 478 500 (7,54%) 2015-02-20 -
Dmochowski Jerzy 390 000 (6,14%) 390 000 (6,14%) 2014-04-10 -
porozumienie akcjonariuszy Jarosław Sosiński i Robert Śleszyński 326 280 (5,00%) 326 280 (5,00%) 2015-04-24 ERP, BMI, PLJ, BDL, HWE, INT
Agtes SA 5 518 (0,08%) 5 518 (0,00%) 2015-01-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-18
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-08-06 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 2 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-04-10
2012-08-24
seria B - subskrypcja prywatna 2012-09-27 2 500 000
5 000 000,00
0,10 2,00 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-04-10
2012-11-19
seria C - subskrypcja prywatna 2012-11-09 5 334 000
5 334 000,00
0,10 1,00 10 334 000
1 033 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-19
seria D - subskrypcja prywatna 2012-12-18 7 750 000
775 000,00
0,10 0,10 18 084 000
1 808 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-27
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C i D 2013-05-08 -13 084 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-27
seria E - subskrypcja prywatna emisja nie doszła do skutku 2013-05-29 1 250 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2013-11-19 1 350 000
5 062 500,00
0,10 3,75 6 350 000
635 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-04-10
2014-01-14

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Pawlikowski Marcin 130 000 (-388 000) 2,04 (-6,11) 130 000 (-388 000) 2,04 (-6,11) 2015-09-15
Tonbo Investments Ltd. 0 (-2 233 631) 0,00 (-35,17) 0 (-2 233 631) 0,00 (-35,20) 2015-09-10
Tonbo Investments Ltd. 2 233 631 (640 000) 35,17 (10,08) 2 233 631 (640 000) 35,20 (10,09) 2015-08-04
Avanu Venture Capital Management sp. z o.o. Fundusz 1 SKA 10 0,00 10 0,00 2015-07-31
Avanu Venture Capital Management sp. z o.o. Fundusz 1 SKA 10 (-639 990) 0,00 (-10,07) 10 (-639 990) 0,00 (-10,07) 2015-07-31
Tonbo Investments Ltd. 1 593 631 (518 631) 25,09 (8,17) 1 593 631 (518 631) 25,11 (8,17) 2015-07-15
Impera Seed Fund sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy sp.k. 10 (-639 990) 0,00 (-10,07) 10 (-639 990) 0,00 (-10,07) 2015-07-15
porozumienie akcjonariuszy Jarosław Sosińskieg i Robert Śleszyński 326 280 5,13 326 280 5,14 2015-04-24
Agtes SA 4 718 (800) 0,07 (0,01) 4 718 (800) 0,00 2015-01-29
Agtes SA 3 918 (800) 0,06 (0,02) 3 918 (800) 0,00 2015-01-27
Tonbo Investments Ltd. 1 075 000 16,92 1 075 000 16,94 2015-01-23
Altus SA 0 0,00 0 0,00 2015-01-23
Altus SA 0 (-1 190 000) 0,00 (-18,74) 0 (-1 190 000) 0,00 (-18,74) 2015-01-23
Agtes SA 3 118 (1 250) 0,04 (0,02) 3 118 (-278 677) 0,00 2014-12-16
Agtes SA 1 868 (468) 0,02 281 795 (280 395) 0,00 2014-12-09
Agtes SA 1 400 (850) 0,02 (0,02) 1 400 (850) 0,00 2014-12-04
Agtes SA 550 0,00 550 0,00 2014-12-03
Agtes SA 550 0,00 550 0,00 2014-12-03
Pawlikowski Marcin 518 000 (115 000) 8,15 (1,81) 518 000 (115 000) 8,15 (1,81) 2014-07-15
Altus SA 1 190 000 (-150 000) 18,74 (-2,36) 1 190 000 (-150 000) 18,74 (-2,36) 2014-07-07
Pawlikowski Marcin 403 000 6,34 403 000 6,34 2014-07-01
Altus SA 1 340 000 (-312 900) 21,10 (-4,92) 1 340 000 (-312 900) 21,10 (-4,92) 2014-06-18
Altus SA 1 652 900 26,02 1 652 900 26,02 2014-06-17
SS1 FIZ 455 400 7,00 (-0,17) 455 400 7,00 (-0,17) 2014-04-10
SS1 FIZ 455 400 7,17 455 400 7,17 2014-04-10
Impera Seed Fund sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy sp.k. 640 000 10,07 640 000 10,07 2014-04-10
Avanu Venture Capital Management sp. z o.o. Fundusz 1 SKA 640 000 10,07 640 000 10,07 2014-04-10
Alter ASZ Rynków Zagranicznych (subfundusz) 319 900 5,03 (0,03) 319 900 5,03 (0,03) 2014-04-10
Alter ASZ Rynków Zagranicznych (subfundusz) 319 900 5,00 319 900 5,00 2014-04-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.