0,0300 zł
0,00% 0,0000 zł
Admiral Boats SA (ADM)

Akcjonariat - ADMIRAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 614 051,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 87 135 060 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48 288 570
Liczba głosów na WZA: 87 135 060 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,42%
Kapitał akcyjny: 21 783 765,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48 288 570
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,42%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,58%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kleba Wiesław wraz z Commonbitt Holdings Ltd. 19 836 990 (22,77%) 19 836 990 (22,77%) 2017-01-30 KIN
Pałęza Filip bezpośrednio i w porozumieniu z Anną Słabik, Kamilem Klinowskim, Dawidem Sękowskim, Pawłem Szewczykiem, Krzysztofem Gizą i Januszem Stańczykowskim 15 419 395 (17,70%) 15 419 395 (17,70%) 2018-06-01 -
EEA Capital Group s.a.r.l. 7 042 185 (8,08%) 7 042 185 (8,08%) 2014-08-13 -
Kleba Halina 5 990 000 (6,87%) 5 990 000 (6,87%) 2017-01-30 KIN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


ogłoszenie upadłości 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-14
seria A - akcje założycielskie 2010-10-20 2 000 000
500 000,00
0,25 0,25 2 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-19
seria B - subskrypcja prywatna Halina Kleba, Paulina Kleba, Andrzej Bartoszewicz 2011-01-12 12 000 000
3 000 000,00
0,25 0,25 14 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-06-10
2011-02-17
seria C - subskrypcja prywatna 2011-02-02 22 000 000
0,00
0,25 0,00 36 000 000
9 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2011-03-10 2 075 060
1 763 801,00
0,25 0,85 38 075 060
9 518 765,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-06-10
2011-05-17
seria G - subskrypcja prywatna 2012-06-05 11 000 000
7 700 000,00
0,25 0,70 63 953 227
15 988 306,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-05
seria F - subskrypcja prywatna 2012-06-05 6 221 429
4 355 000,30
0,25 0,70 52 953 227
13 238 306,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-13
seria E - subskrypcja prywatna 2012-06-05 8 656 738
3 982 099,48
0,25 0,46 46 731 798
11 682 949,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-31
seria H - subskrypcja prywatna 2013-06-05 6 421 833
4 495 283,10
0,25 0,70 70 375 060
17 593 765,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-07
seria I - subskrypcja prywatna 2015-10-27 3 000 000
1 200 000,00
0,25 0,40 73 375 060
18 343 765,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-07
seria J - subskrypcja publiczna 2016-01-04 13 760 000
3 440 000,00
0,25 0,25 87 135 060
21 783 765,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-24
seria K - subskrypcja prywatna 2017-03-21 32 000 000
8 000 000,00
0,25 0,25 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Pałęza Filip bezpośrednio i w porozumieniu z Anną Słabik, Kamilem Klinowskim, Dawidem Sękowskim, Pawłem Szewczykiem, Krzysztofem Gizą i Januszem Stańczykowskim 13 332 401 (4 532 401) 15,30 (5,20) 13 332 401 (4 532 401) 15,30 (5,20) 2018-04-26
Pałęza Filip 8 800 000 (4 345 932) 10,10 (4,99) 8 800 000 (4 345 932) 10,10 (4,99) 2017-08-16
Ryczkowski Sławomir 4 297 858 (-1 145 000) 4,93 (-2,80) 4 297 858 (-1 145 000) 4,93 (-2,80) 2017-07-03
Pałęza Filip 4 454 068 5,11 4 454 068 5,11 2017-05-31
Kleba Wiesław wraz z podmiotami zależnymi; ZWZ 16 576 990 19,02 (-3,57) 16 576 990 19,02 (-3,57) 2016-09-02
Kleba Wiesław wraz z podmiotami zależnymi; ZWZ 16 576 990 (-3 055 995) 22,59 (-4,17) 16 576 990 (-3 055 995) 22,59 (-4,17) 2016-09-02
Kleba Wiesław wraz z podmiotami zależnymi; ZWZ 19 632 985 (1 055 995) 26,76 (1,44) 19 632 985 (1 055 995) 26,76 (1,44) 2016-06-30
Kleba Wiesław wraz z podmiotami zależnymi 18 576 990 (-5 055 995) 25,32 (-8,26) 18 576 990 (-5 055 995) 25,32 (-8,26) 2016-06-21
Ogółem 73 375 060 (3 000 000) 0 73 375 060 (3 000 000) 0 2016-04-07
Kleba Wiesław wraz z podmiotami zależnymi 23 632 985 33,58 (1,37) 23 632 985 33,58 (1,37) 2016-03-03
Kleba Wiesław wraz z podmiotami zależnymi 23 632 985 (1 232 985) 32,21 (-10,09) 23 632 985 (1 232 985) 32,21 (-10,09) 2016-03-03
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez Aviva Investors FIO i Aviva Investors SFIO 3 487 849 (-1 612 151) 4,96 (-2,28) 3 487 849 (-1 612 151) 4,96 (-2,28) 2016-02-23
MetLife TFI SA 3 347 357 (-788 421) 4,75 (-1,71) 3 347 357 (-788 421) 4,75 (-1,71) 2015-01-23
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez Aviva Investors FIO i Aviva Investors SFIO 5 100 000 7,24 5 100 000 7,24 2015-01-01
Ryczkowski Sławomir 5 442 858 7,73 (0,31) 5 442 858 7,73 (0,31) 2014-08-13
Ryczkowski Sławomir 5 442 858 7,42 (1,17) 5 442 858 7,42 (1,17) 2014-08-13
Ryczkowski Sławomir 5 442 858 (242 858) 6,25 (-4,87) 5 442 858 (242 858) 6,25 (-4,87) 2014-08-13
EEA Capital Group s.a.r.l. 7 042 185 10,00 (0,40) 7 042 185 10,00 (0,40) 2014-08-13
EEA Capital Group s.a.r.l. 7 042 185 (642 185) 9,60 (-0,40) 7 042 185 (642 185) 9,60 (-0,40) 2014-08-13
Aviva Investors Poland SA 5 100 000 7,24 (0,24) 5 100 000 7,24 (0,24) 2014-08-13
Aviva Investors Poland SA 5 100 000 (2 100 000) 7,00 (2,31) 5 100 000 (2 100 000) 7,00 (2,31) 2014-08-13
Kleba Paulina 800 000 1,13 (0,13) 800 000 1,13 (0,13) 2013-11-26
Kleba Paulina 800 000 (-2 240 000) 1,00 (-5,50) 800 000 (-2 240 000) 1,00 (-5,50) 2013-11-26
Kleba Halina 1 450 000 2,00 (-0,06) 1 450 000 2,00 (-0,06) 2013-11-22
Kleba Halina 1 450 000 (-5 655 000) 2,06 (-13,14) 1 450 000 (-5 655 000) 2,06 (-13,14) 2013-11-22
Ogółem 70 375 060 (6 421 833) 0 70 375 060 (6 421 833) 0 2013-11-07
EEA Capital Group s.a.r.l. 6 400 000 10,00 (0,91) 6 400 000 10,00 (0,91) 2013-09-05
EEA Capital Group s.a.r.l. 6 400 000 9,09 6 400 000 9,09 2013-09-05
MetLife TFI SA 4 135 778 6,46 (0,59) 4 135 778 6,46 (0,59) 2013-09-03
MetLife TFI SA 4 135 778 (1 280 778) 5,87 (-0,23) 4 135 778 (1 280 778) 5,87 (-0,23) 2013-09-03
Ogółem 63 953 227 (11 000 000) 0 63 953 227 (11 000 000) 0 2013-07-05
Aviva Investors Poland SA 3 000 000 4,69 (-1,72) 3 000 000 4,69 (-1,72) 2013-05-28
Aviva Investors Poland SA 3 000 000 6,41 (0,75) 3 000 000 6,41 (0,75) 2013-05-28
Aviva Investors Poland SA 3 000 000 5,66 3 000 000 5,66 2013-05-28
Ryczkowski Sławomir 5 200 000 11,12 (1,30) 5 200 000 11,12 (1,30) 2013-05-22
Ryczkowski Sławomir 5 200 000 9,82 (1,69) 5 200 000 9,82 (1,69) 2013-05-22
Ryczkowski Sławomir 5 200 000 8,13 (0,75) 5 200 000 8,13 (0,75) 2013-05-22
Ryczkowski Sławomir 5 200 000 7,38 5 200 000 7,38 2013-05-22
Ogółem 52 953 227 (6 221 429) 0 52 953 227 (6 221 429) 0 2013-05-13
MetLife TFI SA 2 855 000 6,10 (0,71) 2 855 000 6,10 (0,71) 2013-04-09
MetLife TFI SA 2 855 000 5,39 (0,93) 2 855 000 5,39 (0,93) 2013-04-09
MetLife TFI SA 2 855 000 4,46 2 855 000 4,46 2013-04-09
Kleba Halina 7 105 000 15,20 (1,79) 7 105 000 15,20 (1,79) 2013-04-04
Kleba Halina 7 105 000 13,41 (2,31) 7 105 000 13,41 (2,31) 2013-04-04
Kleba Halina 7 105 000 11,10 (1,01) 7 105 000 11,10 (1,01) 2013-04-04
Kleba Halina 7 105 000 (-2 855 000) 10,09 (-16,06) 7 105 000 (-2 855 000) 10,09 (-16,06) 2013-04-04
Mezzo Capital sp. z o.o. 2 700 000 5,77 (0,68) 2 700 000 5,77 (0,68) 2013-02-08
Mezzo Capital sp. z o.o. 2 700 000 5,09 (0,87) 2 700 000 5,09 (0,87) 2013-02-08
Mezzo Capital sp. z o.o. 2 700 000 4,22 2 700 000 4,22 2013-02-08
Lonstrom Investments Ltd. 2 500 000 5,34 (0,62) 2 500 000 5,34 (0,62) 2013-02-08
Lonstrom Investments Ltd. 2 500 000 4,72 2 500 000 4,72 2013-02-08
Ogółem 46 731 798 (8 656 198) 0 46 731 798 (8 656 198) 0 2013-01-31
Kleba Wiesław 22 400 000 42,30 (7,28) 22 400 000 42,30 (7,28) 2011-06-10
Kleba Wiesław 22 400 000 35,02 (3,20) 22 400 000 35,02 (3,20) 2011-06-10
Kleba Wiesław 22 400 000 31,82 (-27,01) 22 400 000 31,82 (-27,01) 2011-06-10
Kleba Wiesław 22 400 000 58,83 (10,90) 22 400 000 58,83 (10,90) 2011-06-10
Kleba Wiesław 22 400 000 47,93 22 400 000 47,93 2011-06-10
Kleba Paulina 3 040 000 6,50 (0,76) 3 040 000 6,50 (0,76) 2011-06-10
Kleba Paulina 3 040 000 5,74 (0,99) 3 040 000 5,74 (0,99) 2011-06-10
Kleba Paulina 3 040 000 4,75 (0,44) 3 040 000 4,75 (0,44) 2011-06-10
Kleba Paulina 3 040 000 4,31 (-3,67) 3 040 000 4,31 (-3,67) 2011-06-10
Kleba Paulina 3 040 000 7,98 3 040 000 7,98 2011-06-10
Kleba Halina 9 960 000 26,15 (4,84) 9 960 000 26,15 (4,84) 2011-06-10
Kleba Halina 9 960 000 21,31 9 960 000 21,31 2011-06-10
Bartoszewicz Andrzej 600 000 1,13 (0,20) 600 000 1,13 (0,20) 2011-06-10
Bartoszewicz Andrzej 600 000 0,93 (0,08) 600 000 0,93 (0,08) 2011-06-10
Bartoszewicz Andrzej 600 000 0,85 (0,85) 600 000 0,85 (0,85) 2011-06-10
Bartoszewicz Andrzej 600 000 0,00 (-1,57) 600 000 0,00 (-1,57) 2011-06-10
Bartoszewicz Andrzej 600 000 1,57 (0,29) 600 000 1,57 (0,29) 2011-06-10
Bartoszewicz Andrzej 600 000 1,28 (1,28) 600 000 1,28 (1,28) 2011-06-10
Ogółem 38 075 600 0 38 075 600 0 2011-05-17
Bartoszewicz Andrzej 0 0,00 0 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.