3,6800 zł
1,94% 0,0700 zł
Travelplanet.pl SA (TVL)

Akcjonariat - TRAVELPL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 14 233 688 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 3 867 850 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 867 850
Liczba głosów na WZA: 3 867 850 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 3 867 850,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 867 850
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rockaway Travel SE wraz z Inviacz AS 3 867 850 (100,00%) 3 867 850 (100,00%) 2016-07-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2016-08-22
seria A - akcje założycielskie 2000-12-06 50 000
500 000,00
10,00 10,00 50 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-17
2002-12-15
2005-07-12
seria B - subskrypcja prywatna 2002-05-10 121 810
2 436 200,00
10,00 20,00 171 810
1 718 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-17
2002-09-25
2005-07-12
seria C - oferta menedżerska 2004-06-07 5 727
57 270,00
10,00 10,00 177 537
1 775 370,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-17
2004-09-22
2005-07-12
split 1:10 2005-02-11
1,00 1 775 370
1 775 370,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-03-02
seria D - subskrypcja publiczna 2005-02-11 370 370
6 666 660,00
1,00 18,00 2 145 740
2 145 740,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-17
2005-07-20
2005-08-12
seria E - oferta menedżerska 2005-12-21 21 803
21 803,00
1,00 1,00 2 167 543
2 167 543,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-19
2007-09-28
seria F - subskrypcja prywatna 2010-04-07 200 307
1,00 2 367 850
2 367 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-30
2010-09-01
2010-10-13
seria G - subskrypcja prywatna 2013-12-30 1 500 000
5 250 000,00
1,00 3,50 3 867 850
3 867 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockaway Travel SE wraz z Inviacz AS 3 614 572 93,45 3 614 572 93,45 2016-05-16
Iniva.cz a.s. w porozumieniu z Jerzym Krawczykiem 3 403 148 (1 329 188) 87,98 (34,36) 3 403 148 (1 329 188) 87,98 (34,36) 2014-05-28
Ratyński Paweł 0 (-147 414) 0,00 (-6,22) 0 (-147 414) 0,00 (-6,22) 2014-05-07
Investors TFI SA 0 (-501 217) 0,00 (-21,16) 0 (-501 217) 0,00 (-21,16) 2014-05-07
Iniva.cz a.s. w porozumieniu z Jerzym Krawczykiem 2 073 960 53,62 (-33,96) 2 073 960 53,62 (-33,96) 2014-05-07
Iniva.cz a.s. w porozumieniu z Jerzym Krawczykiem 2 073 960 (1 021 785) 87,58 (43,15) 2 073 960 (1 021 785) 87,58 (43,15) 2014-05-07
Ratyński Paweł 147 414 (28 752) 6,22 (1,21) 147 414 (28 752) 6,22 (1,21) 2014-05-06
Ratyński Paweł 118 662 5,01 118 662 5,01 2014-03-28
TFI PZU SA 113 649 (-120 006) 4,79 (-5,07) 113 649 (-120 006) 4,79 (-5,07) 2013-11-13
TFI PZU SA 233 655 9,86 (9,86) 233 655 9,86 (9,86) 2013-01-01
TFI PZU SA 0 (-222 043) 0,00 (-9,37) 0 (-222 043) 0,00 (-9,37) 2012-08-01
TFI PZU SA 222 043 9,37 222 043 9,37 2012-07-24
Fajna Holdings Ltd. 120 000 5,06 (1,96) 120 000 5,06 (1,96) 2011-11-14
Fajna Holdings Ltd. 120 000 (34 428) 3,10 (-0,51) 120 000 (34 428) 3,10 (-0,51) 2011-11-14
Fajna Holdings Ltd. 85 572 (-34 428) 3,61 (-1,92) 85 572 (-34 428) 3,61 (-1,92) 2011-11-14
Krawczyk Jerzy w porozumieniu z INVIA.CZ A.S. 0 (-170 812) 0,00 (-7,21) 0 (-170 812) 0,00 (-7,21) 2011-09-21
Krawczyk Jerzy w porozumieniu z INVIA.CZ A.S. 170 812 7,21 170 812 7,21 2011-09-21
Iniva.cz a.s. w porozumieniu z Jerzym Krawczykiem 1 052 175 (-170 812) 44,43 (-7,21) 1 052 175 (-170 812) 44,43 (-7,21) 2011-09-21
Iniva.cz a.s. w porozumieniu z Jerzym Krawczykiem 1 222 987 (170 812) 51,64 (7,21) 1 222 987 (170 812) 51,64 (7,21) 2011-09-21
Iniva.cz a.s. 1 052 175 44,43 1 052 175 44,43 2011-09-16
MCI Venture Projects sp. z o.o. 0 (-146 878) 0,00 (-6,20) 0 (-146 878) 0,00 (-6,20) 2011-09-15
MCI Venture Projects sp. z o.o. 146 878 6,20 146 878 6,20 2011-09-14
MCI Capital ASI SA 0 (-146 878) 0,00 (-6,20) 0 (-146 878) 0,00 (-6,20) 2011-09-14
MCI Capital ASI SA 146 878 (-855 000) 6,20 (-36,11) 146 878 (-855 000) 6,20 (-36,11) 2011-05-13
Krawczyk Jerzy 170 812 7,21 170 812 7,21 2010-12-15
MCI Capital ASI SA wraz z MCI Capital TFI 1 001 878 (146 878) 42,31 (6,21) 1 001 878 (146 878) 42,31 (6,21) 2010-12-10
Investors TFI SA 501 217 (68 467) 21,16 (2,89) 501 217 (68 467) 21,16 (2,89) 2010-09-01
Investors TFI SA 432 750 (8 236) 18,27 (-1,31) 432 750 (8 236) 18,27 (-1,31) 2010-08-31
MCI Capital ASI SA wraz z MCI Capital TFI 855 000 (-750) 36,10 (-3,38) 855 000 (-750) 36,10 (-3,38) 2010-06-30
MCI Capital ASI SA wraz z MCI Capital TFI 855 750 39,48 (3,34) 855 750 39,48 (3,34) 2010-05-14
MCI Capital ASI SA wraz z MCI Capital TFI 855 750 (750) 36,14 (-3,30) 855 750 (750) 36,14 (-3,30) 2010-05-14
Investors TFI SA 424 514 19,58 (1,66) 424 514 19,58 (1,66) 2010-05-14
Investors TFI SA 424 514 (1 703) 17,92 (-1,58) 424 514 (1 703) 17,92 (-1,58) 2010-05-14
MCI Capital ASI SA wraz z MCI Capital TFI 855 000 (-30 000) 39,44 (-1,38) 855 000 (-30 000) 39,44 (-1,38) 2009-11-13
MCI Capital ASI SA wraz z MCI Capital TFI 885 000 (1 512) 40,82 (0,07) 885 000 (1 512) 40,82 (0,07) 2009-11-13
Fitzwilliams Nicholas 0 (-85 572) 0,00 (-3,94) 0 (-85 572) 0,00 (-3,94) 2009-11-13
Fajna Holdings Ltd. 120 000 5,53 (0,47) 120 000 5,53 (0,47) 2009-11-03
Fajna Holdings Ltd. 120 000 5,06 120 000 5,06 2009-11-03
Moroz Tomasz 67 481 3,11 (-0,03) 67 481 3,11 (-0,03) 2009-06-03
MCI Capital ASI SA wraz z MCI Capital TFI 883 488 40,75 883 488 40,75 2009-01-07
Fitzwilliams Nicholas 85 572 (-25 000) 3,94 (-1,21) 85 572 (-25 000) 3,94 (-1,21) 2008-12-12
Investors TFI SA 422 811 (58 097) 19,50 (2,68) 422 811 (58 097) 19,50 (2,68) 2008-06-04
MCI Capital ASI SA wraz z MCI Capital TFI 883 488 (215 000) 40,75 (9,91) 883 488 (215 000) 40,75 (9,91) 2008-04-02
MCI Capital ASI SA wraz z MCI Capital TFI 668 488 (-5 000) 30,84 (-0,23) 668 488 (-5 000) 30,84 (-0,23) 2008-03-28
MCI Capital ASI SA 673 488 (-210 000) 31,07 (-10,10) 673 488 (-210 000) 31,07 (-10,10) 2007-12-12
Investors TFI SA 364 714 (47 043) 16,82 (2,02) 364 714 (47 043) 16,82 (2,02) 2007-07-03
Investors TFI SA 317 671 14,80 (0,15) 317 671 14,80 (0,15) 2007-03-14
Investors TFI SA 317 671 (90 465) 14,65 (4,07) 317 671 (90 465) 14,65 (4,07) 2007-03-14
Investors TFI SA 227 206 (105 861) 10,58 (4,93) 227 206 (105 861) 10,58 (4,93) 2007-02-16
Moroz Tomasz 67 481 3,14 (0,03) 67 481 3,14 (0,03) 2007-02-14
Moroz Tomasz 67 481 (57 745) 3,11 (2,66) 67 481 (57 745) 3,11 (2,66) 2007-02-14
Investors TFI SA 121 345 (13 453) 5,65 (0,63) 121 345 (13 453) 5,65 (0,63) 2007-02-14
Wachowski Krzysztof 2 750 0,12 2 750 0,12 2006-12-08
Wachowski Krzysztof 2 750 0,12 2 750 0,12 2006-12-08
Moroz Tomasz 9 736 (-43 531) 0,45 (-2,55) 9 736 (-43 531) 0,45 (-2,55) 2006-12-08
Fitzwilliams Nicholas 110 572 5,15 (0,05) 110 572 5,15 (0,05) 2006-12-08
Fitzwilliams Nicholas 110 572 (572) 5,10 (-0,02) 110 572 (572) 5,10 (-0,02) 2006-12-08
MCI Capital ASI SA 883 488 41,17 (0,42) 883 488 41,17 (0,42) 2006-08-30
MCI Capital ASI SA 883 488 (-172 222) 40,75 (-8,45) 883 488 (-172 222) 40,75 (-8,45) 2006-08-30
Fitzwilliams Nicholas 110 000 5,12 110 000 5,12 2006-08-29
Investors TFI SA 107 892 5,02 107 892 5,02 2006-08-21
MCI Capital ASI SA 1 055 710 (-105 000) 49,20 (-16,17) 1 055 710 (-105 000) 49,20 (-16,17) 2005-12-23
Multan Piotr 93 273 5,25 (0,91) 93 273 5,25 (0,91) 2005-03-02
Multan Piotr 93 273 4,34 93 273 4,34 2005-03-02
Moroz Tomasz 53 267 3,00 53 267 3,00 2005-03-02
MCI Capital ASI SA 1 160 710 65,37 (11,28) 1 160 710 65,37 (11,28) 2005-03-02
MCI Capital ASI SA 1 160 710 54,09 1 160 710 54,09 2005-03-02
IDM SA 92 220 5,19 (0,90) 92 220 5,19 (0,90) 2005-03-02
IDM SA 92 220 4,29 92 220 4,29 2005-03-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.