117,4000 zł
2,98% 3,4000 zł
Text SA (TXT)

Komunikaty spółki - TEXT

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za I połowę roku finansowego 2023/24
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023/24
Kluczowe wskaźniki za II kw. 2023/24 roku finansowego
Zmiana nazwy (firmy) na Text S.A. - rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
Zmiana adresu strony internetowej oraz serwisu relacji inwestorskich Spółki
Wyniki finansowe
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2023 roku
Życiorysy Członków Zarządu nowej kadencji
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2023
Decyzja ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2022/23 rok finansowy
Dokumentacja na Walne Zgromadzenie Spółki
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A. na 18 sierpnia 2023 roku
Powołanie zarządu nowej kadencji
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2022/23 rok finansowy
Kluczowe wskaźniki za I kw. 2023/24 roku finansowego
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.