10,4000 zł
-0,95% -0,1000 zł
TenderHut SA (THG)

Wyniki finansowe - TENDERHUT			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 14 213 14 397 13 810 15 776
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 301 2 061 1 036 1 534
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 240 1 991 872 1 585
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 703 1 639 816 1 279
Amortyzacja (tys.) 300 388 379 426
EBITDA (tys.) 3 601 2 449 1 415 1 960
Aktywa (tys.) 31 886 34 072 34 562 44 412
Kapitał własny (tys.)* 21 098 23 141 23 825 29 228
Liczba akcji (tys. szt.) 1 811,377 1 811,377 1 811,377 1 811,377
Zysk na akcję (zł) 1,492 0,905 0,450 0,706
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,647 12,775 13,153 16,136
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.