1,9000 zł
0,53% 0,0100 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Komunikaty spółki - SWISSMED

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej - rok 2018.
Zgoda Dyrektora POW NFZ na cesję kontraktu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Zmiana Kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - I półrocze 2018 r.
Zwrot i zniszczenie poręczonych weksli in blanco
Cesja Kontraktu z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2018 r. – marzec 2019 r.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Swissmed Opieka sp. z o.o.
Spełnienie się warunków wejścia w życie Aneksu do umowy leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44
Zmiana zabezpieczeń leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44
Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy z LUX MED
Zawarcie umowy pierwszeństwa nabycia akcji Emitenta
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o liście intencyjnym w przedmiocie zamiaru wspierania przez LUX MED rozwoju Emitenta w zamian za możliwość prawa pierwokupu akcji Emitenta posiadanych przez Głównego Akcjonariusza Spółki
Zawarcie umowy rozporządzającej dotyczącej sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.