5,2200 zł
0,38% 0,0200 zł
AS Silvano Fashion Group (SFG)

Wyniki finansowe - SILVANO			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Waluta EUR EUR EUR EUR
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 9 795 11 036 15 334 17 604
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 680 3 221 2 464 4 926
Zysk (strata) brutto (tys.) 735 634 10 795 4 114
Zysk (strata) netto (tys.)* -531 -266 9 612 2 489
Amortyzacja (tys.) 818 772 898 899
EBITDA (tys.) 1 498 3 993 3 362 5 825
Aktywa (tys.) 53 753 50 694 63 778 69 731
Kapitał własny (tys.)* 34 148 32 310 42 604 48 093
Liczba akcji (tys. szt.) 36 000,000 36 000,000 36 000,000 36 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,015 -0,007 0,267 0,069
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,949 0,898 1,183 1,336
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.