57,6000 zł
-1,03% -0,6000 zł
Selvita SA (SLV)

Komunikaty spółki - SELVITA

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego
Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR
Nabycie przez Selvita S.A. własności nieruchomości przy ul. Podole
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
Wyniki finansowe
Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019
Otrzymanie kolejnego zlecenia w ramach umowy znaczącej
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii C oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA Serii C
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – art. 19 MAR
Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji Serii C
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii C
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.