0,0500 zł
-15,25% -0,0090 zł
REDWOOD HOLDING S.A. (RWD)

Akcjonariat - REDWOOD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 127 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 2 550 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 770 502
Liczba głosów na WZA: 2 550 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,43%
Kapitał akcyjny: 51 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 770 502
Cena nominalna akcji: 20,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,43%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,57%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Nowacki, Michał Tomasz ZWZ 1 379 873 (54,11%) 1 379 873 (54,11%) 2017-06-26 -
Bąkowski Dariusz 132 886 (5,21%) 132 886 (5,21%) 2016-11-18 WDX
Skolimowski Krzysztof 129 983 (5,10%) 129 983 (5,10%) 2018-08-23 -
Nowacka, Katarzyna Anna 127 760 (5,01%) 127 760 (5,01%) 2009-10-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
otwarcie postępowania sanacyjnego

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-24
ogłoszenie upadłości

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-03
wykluczenie z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2020-02-01
seria A - akcje założycielskie 2006-04-06 750 000
2,00 750 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-09
2006-05-11
2007-12-13
seria B aport - przedsiębiorstwo AON Complex Michał Nowicki 2006-06-30 20 909 500
2,00 21 659 500
43 319 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-09
2006-09-11
2007-12-13
seria C - subskrypcja publiczna 2007-09-20 3 765 500
18 827 500,00
2,00 5,00 25 425 000
50 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-09
2007-11-29
2007-12-13
seria D - oferta menedżerska 2007-10-09 75 000
150 000,00
2,00 2,00 25 500 000
51 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-29
2007-12-13
zmiana firmy z Complex SA na Redwood Holding SA 2014-05-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-28
scalenie akcji 10:1 2014-10-14
20,00 2 550 000
51 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-06

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Nowacki, Michał Tomasz 1 324 873 (-55 000) 51,96 (-2,15) 1 324 873 (-55 000) 51,96 (-2,15) 2017-06-22
Nowacki, Michał Tomasz 1 379 873 (-633 922) 54,11 (46,21) 1 379 873 (-633 922) 54,11 (46,21) 2017-06-01
Nowacki, Michał Tomasz WZA 2 013 795 (554 998) 7,90 (2,18) 2 013 795 (554 998) 7,90 (2,18) 2016-03-11
Nowacki, Michał Tomasz 1 458 797 (-251 053) 5,72 (-0,99) 1 458 797 (-251 053) 5,72 (-0,99) 2016-03-10
Nowacki, Michał Tomasz 1 709 850 (-178 318) 6,71 (-0,69) 1 709 850 (-178 318) 6,71 (-0,69) 2016-03-08
Nowacki, Michał Tomasz 1 888 168 (-18 249 775) 7,40 (-71,57) 1 888 168 (-18 249 775) 7,40 (-72,34) 2016-03-03
Nowacki, Michał Tomasz 20 137 943 (30 577) 78,97 (0,12) 20 137 943 (30 577) 79,74 (0,53) 2012-10-29
Nowacki, Michał Tomasz 20 107 366 (27 500) 78,85 (0,11) 20 107 366 (27 500) 79,21 (0,11) 2012-09-27
Nowacki, Michał Tomasz 20 079 866 (19 500) 78,74 (0,08) 20 079 866 (19 500) 79,10 (0,28) 2012-09-11
Redwood Holding SA w upadłości 248 250 0,97 (0,97) 248 250 0,97 (0,97) 2012-08-31
Redwood Holding SA w upadłości 248 250 (132 750) 0,00 (-0,45) 248 250 (132 750) 0,00 (-0,45) 2012-08-31
Redwood Holding SA w upadłości 115 500 (3 000) 0,45 (0,01) 115 500 (3 000) 0,45 (0,01) 2012-06-01
Redwood Holding SA w upadłości 112 500 (1 500) 0,44 (0,01) 112 500 (1 500) 0,44 (0,01) 2012-05-29
Redwood Holding SA w upadłości 111 000 (400) 0,43 111 000 (400) 0,43 2012-05-25
Redwood Holding SA w upadłości 110 600 (2 500) 0,43 (0,01) 110 600 (2 500) 0,43 (0,01) 2012-05-24
Redwood Holding SA w upadłości 108 100 (3 500) 0,42 (0,01) 108 100 (3 500) 0,42 (0,01) 2012-05-22
Redwood Holding SA w upadłości 104 600 (2 000) 0,41 (0,01) 104 600 (2 000) 0,41 (0,01) 2012-05-18
Redwood Holding SA w upadłości 102 600 (4 000) 0,40 (0,02) 102 600 (4 000) 0,40 (0,02) 2012-05-12
Redwood Holding SA w upadłości 98 600 (5 500) 0,38 (0,02) 98 600 (5 500) 0,38 (0,02) 2012-05-09
Redwood Holding SA w upadłości 93 100 (13 500) 0,36 (0,05) 93 100 (13 500) 0,36 (0,05) 2012-04-19
Redwood Holding SA w upadłości 79 600 (2 600) 0,31 (0,01) 79 600 (2 600) 0,31 (0,01) 2012-04-17
Redwood Holding SA w upadłości 77 000 (3 000) 0,30 (0,01) 77 000 (3 000) 0,30 (0,01) 2012-04-13
Redwood Holding SA w upadłości 74 000 (5 500) 0,29 (0,03) 74 000 (5 500) 0,29 (0,03) 2012-04-04
Redwood Holding SA w upadłości 68 500 (17 000) 0,26 (0,06) 68 500 (17 000) 0,26 (0,06) 2012-03-22
Redwood Holding SA w upadłości 51 500 (600) 0,20 (0,01) 51 500 (600) 0,20 2012-01-13
Redwood Holding SA w upadłości 50 900 (2 000) 0,19 50 900 (2 000) 0,20 (0,01) 2011-12-16
Redwood Holding SA w upadłości 48 900 (1 000) 0,19 (0,01) 48 900 (1 000) 0,19 (0,01) 2011-12-14
Nowacki, Michał Tomasz 20 060 366 (200) 78,66 20 060 366 (200) 78,82 (0,01) 2011-12-13
Nowacki, Michał Tomasz 20 060 166 (18 228) 78,66 (0,07) 20 060 166 (18 228) 78,81 (0,09) 2011-12-12
Redwood Holding SA w upadłości 47 900 (4 000) 0,18 (0,01) 47 900 (4 000) 0,18 (0,01) 2011-12-02
Redwood Holding SA w upadłości 43 900 (2 000) 0,17 (0,01) 43 900 (2 000) 0,17 (0,01) 2011-11-25
Redwood Holding SA w upadłości 41 900 (2 000) 0,16 (0,01) 41 900 (2 000) 0,16 (0,01) 2011-11-22
Redwood Holding SA w upadłości 39 900 (2 000) 0,15 (0,01) 39 900 (2 000) 0,15 (0,01) 2011-11-16
Nowacki, Michał Tomasz 20 041 938 (3 687) 78,59 (0,01) 20 041 938 (3 687) 78,72 (-0,64) 2011-11-14
Redwood Holding SA w upadłości 37 900 (2 000) 0,14 37 900 (2 000) 0,14 2011-10-26
Redwood Holding SA w upadłości 35 900 (1 000) 0,14 (0,01) 35 900 (1 000) 0,14 (0,01) 2011-10-24
Redwood Holding SA w upadłości 34 900 (1 500) 0,13 34 900 (1 500) 0,13 2011-10-14
Redwood Holding SA w upadłości 33 400 (500) 0,13 (0,01) 33 400 (500) 0,13 (0,01) 2011-10-10
Redwood Holding SA w upadłości 32 900 (1 000) 0,12 32 900 (1 000) 0,12 2011-10-06
Redwood Holding SA w upadłości 31 900 (1 000) 0,12 31 900 (1 000) 0,12 2011-10-04
Redwood Holding SA w upadłości 30 900 (1 000) 0,12 (0,01) 30 900 (1 000) 0,12 (0,01) 2011-09-30
Redwood Holding SA w upadłości 29 900 (1 000) 0,11 29 900 (1 000) 0,11 2011-09-29
Redwood Holding SA w upadłości 28 900 (1 000) 0,11 (0,01) 28 900 (1 000) 0,11 (0,01) 2011-09-28
Redwood Holding SA w upadłości 27 900 (1 000) 0,10 27 900 (1 000) 0,10 2011-09-27
Redwood Holding SA w upadłości 26 900 (1 000) 0,10 26 900 (1 000) 0,10 2011-09-26
Redwood Holding SA w upadłości 25 900 (1 000) 0,10 (0,01) 25 900 (1 000) 0,10 (0,01) 2011-09-23
Redwood Holding SA w upadłości 24 900 (1 000) 0,09 24 900 (1 000) 0,09 2011-09-22
Redwood Holding SA w upadłości 23 900 (2 200) 0,09 (0,01) 23 900 (2 200) 0,09 (0,01) 2011-09-15
Redwood Holding SA w upadłości 21 700 (1 500) 0,08 (0,01) 21 700 (1 500) 0,08 (0,01) 2011-09-08
Redwood Holding SA w upadłości 20 200 (4 000) 0,07 (0,01) 20 200 (4 000) 0,07 (0,01) 2011-09-07
Redwood Holding SA w upadłości 16 200 (1 000) 0,06 (0,01) 16 200 (1 000) 0,06 (0,01) 2011-07-28
Redwood Holding SA w upadłości 15 200 (500) 0,05 15 200 (500) 0,05 2011-07-27
Redwood Holding SA w upadłości 14 700 (2 000) 0,05 (0,01) 14 700 (2 000) 0,05 (0,01) 2011-07-26
Redwood Holding SA w upadłości 12 700 (2 000) 0,04 12 700 (2 000) 0,04 2011-07-18
Redwood Holding SA w upadłości 10 700 (4 700) 0,04 (0,02) 10 700 (4 700) 0,04 (0,02) 2011-07-14
Redwood Holding SA w upadłości 6 000 (4 000) 0,02 (0,02) 6 000 (4 000) 0,02 (0,02) 2011-07-11
Redwood Holding SA w upadłości 2 000 0,00 2 000 0,00 2011-07-07
Marynowicz Anna 0 (-2 000) 0,00 0 (-2 000) 0,00 2011-01-21
Nowacki, Michał Tomasz 20 038 251 (15 270) 78,58 (0,06) 20 038 251 (15 270) 79,36 (0,06) 2011-01-18
Łodziato, Radosław Krzysztof 47 854 0,18 47 854 0,18 2010-12-18
Marynowicz Anna 2 000 0,00 2 000 0,00 2010-09-30
Nowacki, Michał Tomasz 20 022 981 (15 560) 78,52 (0,06) 20 022 981 (15 560) 79,30 (0,06) 2010-08-31
Łodziato, Radosław Krzysztof 47 854 (1 200) 0,18 47 854 (1 200) 0,18 2010-08-31
Nowacki, Michał Tomasz 20 007 421 (-1 691) 78,46 20 007 421 (-1 691) 79,24 (0,14) 2010-05-17
Łodziato, Radosław Krzysztof 46 654 (1 650) 0,18 (0,01) 46 654 (1 650) 0,18 (0,01) 2010-05-17
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 0 (-252 000) 0,00 (-0,98) 0 (-252 000) 0,00 (-0,99) 2010-04-29
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 252 000 (2 013) 0,98 252 000 (2 013) 0,99 (0,01) 2010-04-29
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 249 987 (9 700) 0,98 (0,04) 249 987 (9 700) 0,98 (0,03) 2010-04-27
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 240 287 (8 105) 0,94 (0,03) 240 287 (8 105) 0,95 (0,04) 2010-04-21
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 232 182 (4 815) 0,91 (0,02) 232 182 (4 815) 0,91 (0,02) 2010-04-15
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 227 367 (5 530) 0,89 (0,03) 227 367 (5 530) 0,89 (0,02) 2010-04-12
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 221 837 (3 700) 0,86 (0,01) 221 837 (3 700) 0,87 (0,01) 2010-04-01
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 218 137 (5 600) 0,85 (0,02) 218 137 (5 600) 0,86 (0,02) 2010-03-30
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 212 537 (6 437) 0,83 (0,03) 212 537 (6 437) 0,84 (0,03) 2010-03-25
Nowacki, Michał Tomasz 20 009 112 (1 786) 78,46 20 009 112 (1 786) 79,10 (0,01) 2010-01-18
Łodziato, Radosław Krzysztof 45 004 (1 300) 0,17 45 004 (1 300) 0,17 2009-12-31
Nowacki, Michał Tomasz 20 007 326 (15 227) 78,46 (0,06) 20 007 326 (15 227) 79,09 (0,06) 2009-11-27
Nowacki, Michał Tomasz 19 992 099 (12 343) 78,40 (0,05) 19 992 099 (12 343) 79,03 (0,04) 2009-11-23
Nowacka, Katarzyna Anna 1 277 600 5,01 1 277 600 5,05 2009-10-09
Nowacki, Michał Tomasz 19 979 756 (-1 277 600) 78,35 (-5,01) 19 979 756 (-1 277 600) 78,99 (-5,05) 2009-10-08
Nowacki, Michał Tomasz 21 257 356 (12 862) 83,36 (0,05) 21 257 356 (12 862) 84,04 (0,17) 2009-10-07
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 206 100 (2 400) 0,80 (0,01) 206 100 (2 400) 0,81 (0,01) 2009-09-24
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 203 700 (1 500) 0,79 203 700 (1 500) 0,80 (0,01) 2009-09-18
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 202 200 (9 480) 0,79 (0,04) 202 200 (9 480) 0,79 (0,03) 2009-09-17
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 192 720 (9 770) 0,75 (0,04) 192 720 (9 770) 0,76 (0,04) 2009-09-15
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 182 950 (5 800) 0,71 (0,02) 182 950 (5 800) 0,72 (0,03) 2009-09-11
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 177 150 (5 800) 0,69 (0,02) 177 150 (5 800) 0,69 (0,02) 2009-09-10
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 171 350 (5 700) 0,67 (0,03) 171 350 (5 700) 0,67 (0,02) 2009-09-09
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 165 650 (6 050) 0,64 (0,02) 165 650 (6 050) 0,65 (0,03) 2009-09-08
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 159 600 (6 150) 0,62 (0,02) 159 600 (6 150) 0,62 (0,02) 2009-09-07
Nowacki, Michał Tomasz 21 244 494 (48 087) 83,31 (0,19) 21 244 494 (48 087) 83,87 (0,30) 2009-09-04
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 153 450 (1 850) 0,60 (0,01) 153 450 (1 850) 0,60 (0,01) 2009-09-03
Nowacki, Michał Tomasz 21 196 407 (23 064) 83,12 (0,09) 21 196 407 (23 064) 83,57 (0,54) 2009-09-03
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 151 600 (5 400) 0,59 (0,02) 151 600 (5 400) 0,59 (0,02) 2009-09-02
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 146 200 (8 000) 0,57 (0,03) 146 200 (8 000) 0,57 (0,03) 2009-09-01
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 138 200 (7 850) 0,54 (0,03) 138 200 (7 850) 0,54 (0,03) 2009-07-30
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 130 350 (750) 0,51 (0,01) 130 350 (750) 0,51 2009-07-29
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 129 600 (4 950) 0,50 (0,02) 129 600 (4 950) 0,51 (0,02) 2009-07-28
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 124 650 (3 200) 0,48 (0,01) 124 650 (3 200) 0,49 (0,02) 2009-07-24
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 121 450 (5 900) 0,47 (0,02) 121 450 (5 900) 0,47 (0,02) 2009-07-23
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 115 550 (850) 0,45 (0,01) 115 550 (850) 0,45 2009-07-22
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 114 700 (10 550) 0,44 (0,04) 114 700 (10 550) 0,45 (0,04) 2009-07-21
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 104 150 (2 000) 0,40 104 150 (2 000) 0,41 (0,01) 2009-07-16
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 102 150 (2 900) 0,40 (0,02) 102 150 (2 900) 0,40 (0,01) 2009-07-15
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 99 250 (4 850) 0,38 (0,01) 99 250 (4 850) 0,39 (0,02) 2009-07-14
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 94 400 (850) 0,37 (0,01) 94 400 (850) 0,37 (0,01) 2009-07-13
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 93 550 (1 800) 0,36 (0,01) 93 550 (-1 200) 0,36 (-0,01) 2009-07-10
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 91 750 (3 200) 0,35 (0,01) 94 750 (6 200) 0,37 (0,03) 2009-07-07
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 88 550 (900) 0,34 88 550 (900) 0,34 2009-07-06
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 87 650 (5 750) 0,34 (0,02) 87 650 (5 750) 0,34 (0,02) 2009-07-03
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 81 900 (3 200) 0,32 (0,02) 81 900 (3 200) 0,32 (0,02) 2009-07-02
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 78 700 (5 400) 0,30 (0,02) 78 700 (5 400) 0,30 (0,02) 2009-06-30
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 73 300 (17 400) 0,28 (0,07) 73 300 (17 400) 0,28 (0,07) 2009-06-29
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 55 900 (7 000) 0,21 (0,02) 55 900 (7 000) 0,21 (0,02) 2009-06-24
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 48 900 (7 000) 0,19 (0,03) 48 900 (7 000) 0,19 (0,03) 2009-06-23
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 41 900 (5 400) 0,16 (0,02) 41 900 (5 400) 0,16 (0,02) 2009-06-22
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 36 500 (4 900) 0,14 (0,02) 36 500 (4 900) 0,14 (0,02) 2009-06-18
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 31 600 (4 000) 0,12 (0,02) 31 600 (4 000) 0,12 (0,02) 2009-06-17
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 27 600 (6 000) 0,10 (0,02) 27 600 (6 000) 0,10 (0,02) 2009-06-16
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 21 600 (6 000) 0,08 (0,02) 21 600 (6 000) 0,08 (0,02) 2009-06-15
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 15 600 (8 850) 0,06 (0,04) 15 600 (8 850) 0,06 (0,04) 2009-06-12
Redwood Holding SA w upadłości zakup akcji własnych 6 750 0,02 6 750 0,02 2009-06-09
Nowacki, Michał Tomasz 21 173 343 (63 736) 83,03 (0,25) 21 173 343 (63 736) 83,03 (0,25) 2009-05-19
Marynowicz Anna 2 000 0,00 2 000 0,00 2009-05-15
Nowacki, Michał Tomasz 21 109 607 (15 610) 82,78 (0,06) 21 109 607 (15 610) 82,78 (0,06) 2009-03-02
Łodziato, Radosław Krzysztof 43 704 (7 421) 0,17 (0,03) 43 704 (7 421) 0,17 (0,03) 2009-03-02
Nowacki, Michał Tomasz 21 093 997 (53 090) 82,72 (0,21) 21 093 997 (53 090) 82,72 (0,21) 2009-02-10
Nowacki, Michał Tomasz 21 040 907 (43 646) 82,51 (0,17) 21 040 907 (43 646) 82,51 (0,17) 2009-02-06
Nowacki, Michał Tomasz 20 997 261 (67 761) 82,34 (0,27) 20 997 261 (67 761) 82,34 (0,27) 2009-02-03
Łodziato, Radosław Krzysztof 36 283 (-1 200) 0,14 36 283 (-1 200) 0,14 2008-12-31
Nowacki, Michał Tomasz 20 929 500 (20 000) 82,07 (0,08) 20 929 500 (20 000) 82,07 (0,08) 2008-12-12
Łodziato, Radosław Krzysztof 37 483 (11 183) 0,14 (0,04) 37 483 (11 183) 0,14 (0,04) 2008-11-25
Łodziato, Radosław Krzysztof 26 300 (800) 0,10 26 300 (800) 0,10 2008-06-30
Nowacki, Michał Tomasz 20 909 500 (-750 000) 81,99 (-2,94) 20 909 500 (-750 000) 81,99 (-2,94) 2007-12-31
Składowski, Marek Krzysztof 15 500 0,00 (-0,06) 15 500 0,00 (-0,06) 2007-11-29
Składowski, Marek Krzysztof 15 500 0,06 15 500 0,06 2007-11-29
Ogółem 25 500 000 (75 000) 0 25 500 000 (75 000) 0 2007-11-29
Łodziato, Radosław Krzysztof 25 500 0,10 25 500 0,10 2007-11-29
Ogółem 25 425 000 (3 765 500) 0 25 425 000 (3 765 500) 0 2007-11-14
Ogółem 21 659 500 0 21 659 500 0 2007-09-11
Nowacki, Michał Tomasz 21 659 500 84,93 (-15,07) 21 659 500 84,93 (-15,07) 2007-09-11
Nowacki, Michał Tomasz 21 659 500 100,00 (14,82) 21 659 500 100,00 (14,82) 2007-09-11
Nowacki, Michał Tomasz 21 659 500 85,18 21 659 500 85,18 2007-09-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-12-16 Split 10:1
2012-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2012-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.