18,4000 zł
-1,60% -0,3000 zł
R22 (R22)

Komunikaty spółki - R22

Wyniki finansowe
Zawarcie przez spółki pośrednio zależne H88 HOSTING S.R.L. oraz Net Design S.R.L. umów nabycia udziałów spółek w Rumunii
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
Uchwała Zarządu w zakresie rozszerzenia celów oraz ustalenia harmonogramu skupu akcji własnych rekomendowanego Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
Podział zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej „Vercom” S.A. o przeznaczeniu 100% zysku netto na dywidendę
Zawarcie przez R22 S.A. umowy z TCEE Fund III S.C.A. Sicar w zakresie sprzedaży przez TCEE Fund III S.C.A. akcji spółki zależnej od R22 S.A., tj. akcji spółki H88 S.A.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – ustalenie warunków transakcji przez R22 S.A. z TCEE Fund III S.C.A. Sicar w zakresie sprzedaży przez TCEE Fund III S.C.A. akcji spółki zależnej od R22 S.A., tj. akcji spółki H88 S.A.
Wyniki finansowe
Sprzedaż segmentu hostingu w styczniu 2019 roku.
Uchwała Zarządu dotyczącą rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki uchwalenie skupu akcji własnych
Powołanie prokurenta
Przychody segmentu omnichannel communication w listopadzie 2018 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dn. 05.12.2018
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeni R22 S.A. w dniu 05.12.2018 roku
Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
R22 -1,60% 18,40
2019-05-22 17:00:00

Kalendarium

  • NWZA ws. zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmiany statutu oraz wyrażenia przez zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.