54,6000 zł
0,74% 0,4000 zł
R22 (R22)

Komunikaty spółki - R22

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu R22 S.A. w dniu 9 czerwca 2021
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie R22 S.A. w dniu 9 czerwca 2021 roku
Wyniki finansowe
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
Wnioski Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019/ 2020
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji
Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2020 r. oraz informacja o odpisie wartości znaków towarowych
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
Ujawnienie stanu posiadania
R22 0,74% 54,60
2021-06-15 16:46:28

Kalendarium

  • Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.