0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Qumak S.A. (QMK)

Komunikaty spółki - QUMAK

Kary umowne oraz oferta nabycia udziałów
Raport bieżący nr 12/2019 – wniosek Syndyka o uznanie za bezskuteczne czynności Emitenta ze spółką zależną
Otrzymanie not obciążeniowych i kar umownych od Gminy Lublin
Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Qumak S.A.
Zmiana adresu siedziby Qumak S.A.
Otrzymanie oświadczenia Prezydenta Miasta Lublina o odstąpieniu od umowy na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Qumak S.A.
Zaproszenie do wzięcia udziału w procesie wyłonienia inwestora strategicznego w spółce zależnej Emitenta - Qumak Professional Services Sp. z o.o.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Otrzymanie przez Qumak S.A. pisma o odstąpieniu od umów oraz nałożeniu na Emitenta kar umownych przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
Otrzymanie przez Qumak S.A. zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego
Otrzymanie przez Qumak S.A. postanowienia Sądu Upadłościowego o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego oraz zawieszeniu postępowań egzekucyjnych
Otrzymanie przez Emitenta pisma o zajęciu komorniczym aktywów Qumak S.A. z wniosku IBM Polska sp. z o.o.
Otrzymanie przez Emitenta pisma od ENERGA OPERATOR S.A. z wypowiedzeniem umowy
Otrzymanie pisma spółki zależnej Qumak Professional Services Sp. z o.o. o kompensacie wierzytelności
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.