0,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
Polymetal S.A. (POL)

Akcjonariat - POLYMETAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 271 353,66 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 4 522 561 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 966 666
Liczba głosów na WZA: 4 522 561 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,37%
Kapitał akcyjny: 115 053 951,84 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 966 666
Cena nominalna akcji: 25,44 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,37%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 78,63%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wierzbicki Dariusz 358 333 (7,92%) 358 333 (7,92%) 2013-10-24 -
Kleczkowski Piotr 358 333 (7,92%) 358 333 (7,92%) 2013-10-24 PCG
Jabłoński Artur 250 000 (5,52%) 250 000 (5,52%) 2013-10-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2016-06-30
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-12-30 516 960
5 169 600,00
10,00 10,00 516 960
5 169 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1991-12-30
2007-01-03
obniżenie kapitału 1995-10-04
2,00 516 960
1 033 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-11-13
split 1:10 2006-09-29
0,20 5 169 600
1 033 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-31
seria B - subskrypcja publiczna 2006-09-29 5 000 000
0,20 10 169 600
2 033 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-11
2007-02-14
seria C - subskrypcja prywatna 2006-09-29 600 000
0,20 10 769 600
2 153 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-11-28
2007-02-28
2008-10-20
split 1:20 2007-10-23
0,01 215 392 000
2 153 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-06
2007-11-22
seria D - prawo 1:12 2007-10-23 2 584 704 000
25 847 040,00
0,01 0,01 2 800 096 000
28 000 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-06
2008-06-18
seria E2 - subskrypcja prywatna akcjonariusze Grupa Pactor-Potempa Inkasso S.A wzamian za 20,28% kapitału GPPI SA 2008-12-05 124 169 248
1 241 692,48
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E1 - subskrypcja prywatna akcjonariusze Grupa Pactor-Potempa Inkasso S.A wzamian za 43,78% kapitału GPPI SA 2008-12-05 268 009 552
2 680 095,52
0,01 0,01 3 068 105 552
30 681 055,52
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-02
2009-02-12
2009-04-02
scalenie akcji 106:1 asymilacja akcji serii A, B, C, D i E1 w serię F 2010-02-15
1,06 28 944 392
30 681 056,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-29
zmiana firmy z Zakłady Dziewiarskie Mewa SA na Mewa SA 2010-07-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-18
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii G 2012-06-06 57 888 784
61 362 111,04
1,06 1,06 86 833 176
92 043 166,56
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-11
2013-10-15
scalenie akcji 24:1 2015-08-03
25,44 3 618 049
92 043 166,56
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-28
renumeracja akcji: seria H 2015-08-03
25,44 25,44
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-28
zmiana firmy z Mewa SA na Polymetal SA 2015-08-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-28
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii H 2015-08-04 904 512
23 010 785,28
25,44 25,44 4 522 561
115 053 951,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Retkowska Alina 0 (-625 014) 0,00 (-13,82) 0 (-625 014) 0,00 (-13,82) 2016-12-01
Retkowska Alina 625 014 13,82 (13,82) 625 014 13,82 (13,82) 2016-09-19
porozumienie akcjonariuszy Viktoriy Andryeyev i Mirosław Pasterski 0 (-15 000 300) 0,00 (-17,27) 0 (-15 000 300) 0,00 (-17,27) 2016-09-19
Retkowska Alina 0 (-15 000 000) 0,00 (-17,27) 0 (-15 000 000) 0,00 (-17,27) 2015-07-14
porozumienie akcjonariuszy Viktoriy Andryeyev i Mirosław Pasterski 15 000 300 (14 375 288) 17,27 (3,46) 15 000 300 (14 375 288) 17,27 (3,46) 2015-07-14
porozumienie akcjonariuszy Viktoriy Andryeyev i Mirosław Pasterski 625 012 13,81 625 012 13,81 2015-07-14
Tarendra Holdings Ltd. 3 000 000 (-15 000 000) 3,45 (-17,27) 3 000 000 (-15 000 000) 3,45 (-17,27) 2015-04-15
Retkowska Alina 15 000 000 17,27 15 000 000 17,27 2015-04-15
Tarendra Holdings Ltd. 18 000 000 20,72 18 000 000 20,72 2014-04-23
Sidefield Holdings Ltd. 0 (-20 350 000) 0,00 (-23,43) 0 (-20 350 000) 0,00 (-23,43) 2014-04-23
Zaleńska Marta 3 100 000 (-5 500 000) 3,57 (-6,33) 3 100 000 (-5 500 000) 3,57 (-6,33) 2013-12-16
Wierzbicki Dariusz 8 600 000 9,90 8 600 000 9,90 2013-10-24
Kleczkowski Piotr 8 600 000 9,90 8 600 000 9,90 2013-10-24
Jabłoński Artur 6 000 000 6,90 6 000 000 6,90 2013-10-22
Zaleńska Marta 8 600 000 (7 430 561) 9,90 (5,86) 8 600 000 (7 430 561) 9,90 (5,86) 2013-10-21
Sidefield Holdings Ltd. 20 350 000 (-8 594 392) 23,43 (-9,90) 20 350 000 (-8 594 392) 23,43 (-9,90) 2013-10-20
Brasville Trading Investments Ltd. 3 144 392 (-25 800 000) 3,62 (-29,71) 3 144 392 (-25 800 000) 3,62 (-29,71) 2013-10-17
Sidefield Holdings Ltd. 28 944 392 33,33 28 944 392 33,33 2013-09-11
Gniady Grzegorz 2 792 383 (-60 092) 3,21 (-6,64) 2 792 383 (-60 092) 3,21 (-6,64) 2013-09-11
Brasville Trading Investments Ltd. 28 944 392 33,33 28 944 392 33,33 2013-09-11
Gniady Grzegorz 2 852 475 9,85 (6,57) 2 852 475 9,85 (6,57) 2013-07-30
Gniady Grzegorz 2 852 475 (-790 000) 3,28 (-9,30) 2 852 475 (-790 000) 3,28 (-9,30) 2013-07-30
Gniady Grzegorz 3 642 475 (-500 000) 12,58 (-1,73) 3 642 475 (-500 000) 12,58 (-1,73) 2013-07-29
Kiszka Józef 2 891 824 9,99 (6,66) 2 891 824 9,99 (6,66) 2013-07-12
Kiszka Józef 2 891 824 (-2 726) 3,33 (-6,67) 2 891 824 (-2 726) 3,33 (-6,67) 2013-07-12
Kiszka Józef 2 894 550 (-213 530) 10,00 (-0,73) 2 894 550 (-213 530) 10,00 (-0,73) 2013-07-11
Gniady Grzegorz 4 142 475 (916 479) 14,31 (3,17) 4 142 475 (916 479) 14,31 (3,17) 2013-04-25
Gniady Grzegorz 3 225 996 (1 625 840) 11,14 (5,62) 3 225 996 (1 625 840) 11,14 (5,62) 2013-04-12
Zaleńska Marta 1 169 439 (-372 741) 4,04 (-1,28) 1 169 439 (-372 741) 4,04 (-1,28) 2013-04-11
Gniady Grzegorz 1 600 156 (-1 906 637) 5,52 (-6,59) 1 600 156 (-1 906 637) 5,52 (-6,59) 2013-03-20
Gniady Grzegorz 3 506 793 (-1 025 582) 12,11 (-3,54) 3 506 793 (-1 025 582) 12,11 (-3,54) 2013-03-15
Zaleńska Marta 1 542 180 5,32 1 542 180 5,32 2013-02-06
Iglińska-Gniady Anna 0 (-1 542 180) 0,00 (-5,32) 0 (-1 542 180) 0,00 (-5,32) 2013-02-06
Gniady Grzegorz 4 532 375 (230 500) 15,65 (0,79) 4 532 375 (230 500) 15,65 (0,79) 2012-10-04
Gniady Grzegorz 4 301 875 (62 021) 14,86 (0,22) 4 301 875 (62 021) 14,86 (0,22) 2012-09-21
Gniady Grzegorz 4 239 854 (-11 518) 14,64 (-0,04) 4 239 854 (-11 518) 14,64 (-0,04) 2012-09-11
Gniady Grzegorz 4 251 372 (-612 380) 14,68 (-2,12) 4 251 372 (-612 380) 14,68 (-2,12) 2012-09-10
Gniady Grzegorz 4 863 752 (2 109 444) 16,80 (7,29) 4 863 752 (2 109 444) 16,80 (7,29) 2012-07-18
Gniady Grzegorz 2 754 308 (1 002) 9,51 2 754 308 (1 002) 9,51 2012-07-17
Kiszka Józef 3 108 080 (-101 806) 10,73 (-0,35) 3 108 080 (-101 806) 10,73 (-0,35) 2012-06-30
Iglińska-Gniady Anna 1 542 180 5,32 1 542 180 5,32 2011-12-12
Gniady Grzegorz 2 753 306 (1 464 219) 9,51 (5,06) 2 753 306 (1 464 219) 9,51 (5,06) 2011-10-31
Gniady Grzegorz 1 289 087 4,45 1 289 087 4,45 2011-10-30
Czech Dariusz 100 0,00 100 0,00 2011-06-30
Czech Dariusz 100 0,00 100 0,00 2011-06-30
Kiszka Józef 3 209 886 (-337 654 824) 11,08 (-1,09) 3 209 886 (-337 654 824) 11,08 (-1,09) 2010-09-01
Kenicer Dorota 2 137 948 7,38 (4,92) 2 137 948 7,38 (4,92) 2010-09-01
Kenicer Dorota 2 137 948 (-224 484 452) 2,46 (-5,63) 2 137 948 (-224 484 452) 2,46 (-5,63) 2010-09-01
Figene Capital SA poprzez Potempa Inkasso Sp. z o.o., Pactor Sp. z o.o. i Obsługa Wierzytelności Faktor Sp. z o.o. 392 178 800 (124 169 248) 12,78 (4,78) 392 178 800 (124 169 248) 12,78 (4,78) 2009-04-23
Figene Capital SA poprzez Potempa Inkasso Sp. z o.o., Pactor Sp. z o.o. i Obsługa Wierzytelności Faktor Sp. z o.o. 268 009 552 8,00 (-1,57) 268 009 552 8,00 (-1,57) 2009-01-23
Figene Capital SA poprzez Potempa Inkasso Sp. z o.o., Pactor Sp. z o.o. i Obsługa Wierzytelności Faktor Sp. z o.o. 268 009 552 9,57 268 009 552 9,57 2009-01-23
Winiarczyk Marek 47 040 640 (4 000 000) 1,67 (0,14) 47 040 640 (4 000 000) 1,67 (0,14) 2008-06-19
Winiarczyk Marek 43 040 640 1,53 (0,53) 43 040 640 1,53 (0,53) 2008-06-19
Winiarczyk Marek 43 040 640 (40 040 640) 1,00 (-0,39) 43 040 640 (40 040 640) 1,00 (-0,39) 2008-06-19
Kiszka Józef 340 864 710 12,17 (1,07) 340 864 710 12,17 (1,07) 2008-06-19
Kiszka Józef 340 864 710 (337 651 883) 11,10 340 864 710 (337 651 883) 11,10 2008-06-19
Kiszka Józef 3 212 827 (-337 526 843) 11,10 (-1,06) 3 212 827 (-337 526 843) 11,10 (-1,06) 2008-06-19
Kiszka Józef 340 739 670 (333 530 400) 12,16 (8,82) 340 739 670 (333 530 400) 12,16 (8,82) 2008-06-19
Kenicer Dorota 226 622 400 8,09 (0,71) 226 622 400 8,09 (0,71) 2008-06-19
Kenicer Dorota 226 622 400 (224 486 304) 7,38 226 622 400 (224 486 304) 7,38 2008-06-19
Kenicer Dorota 2 136 096 (-863 904) 7,38 (5,99) 2 136 096 (-863 904) 7,38 (5,99) 2008-06-19
Rajch Janusz 0 (-21 539 201) 0,00 (-10,00) 0 (-21 539 201) 0,00 (-10,00) 2008-04-15
Rajch Janusz 21 539 201 (-999 999) 10,00 (-0,46) 21 539 201 (-999 999) 10,00 (-0,46) 2008-04-14
Kwaśniewski Piotr 10 000 000 (-2 000 000) 4,64 (-0,93) 10 000 000 (-2 000 000) 4,64 (-0,93) 2008-04-07
Kwaśniewski Piotr 12 000 000 (11 456 080) 5,57 (0,52) 12 000 000 (11 456 080) 5,57 (0,52) 2008-04-06
Rajch Janusz 22 539 200 (1 000 000) 10,46 (0,46) 22 539 200 (1 000 000) 10,46 (0,46) 2008-03-28
Bank Gospodarstwa Krajowego 9 779 296 (8 707 396) 4,54 (-5,41) 9 779 296 (8 707 396) 4,54 (-5,41) 2008-01-23
Rajch Janusz 21 539 200 (7 817 585) 10,00 (3,63) 21 539 200 (7 817 585) 10,00 (3,63) 2008-01-21
Rajch Janusz 13 721 615 6,37 13 721 615 6,37 2008-01-18
Kiszka Józef 7 209 270 (-5 000 000) 3,34 (-2,32) 7 209 270 (-5 000 000) 3,34 (-2,32) 2007-12-14
Kenicer Dorota 3 000 000 (-6 635 200) 1,39 (-3,08) 3 000 000 (-6 635 200) 1,39 (-3,08) 2007-12-13
Winiarczyk Marek 3 000 000 (2 833 164) 1,39 (-0,15) 3 000 000 (2 833 164) 1,39 (-0,15) 2007-12-12
Kiszka Józef 12 209 270 (10 789 039) 5,66 (-7,52) 12 209 270 (10 789 039) 5,66 (-7,52) 2007-12-10
Kenicer Dorota 9 635 200 (8 653 440) 4,47 (-4,64) 9 635 200 (8 653 440) 4,47 (-4,64) 2007-12-06
Bank Gospodarstwa Krajowego 1 071 900 (-20 366 100) 9,95 1 071 900 (-20 366 100) 9,95 2007-11-12
Bank Gospodarstwa Krajowego 21 438 000 (20 132 760) 9,95 (-2,88) 21 438 000 (20 132 760) 9,95 (-2,88) 2007-11-12
Kiszka Józef 1 420 231 (-26 984 389) 13,18 1 420 231 (-26 984 389) 13,18 2007-09-26
Kiszka Józef 28 404 620 (26 964 389) 13,18 (-0,19) 28 404 620 (26 964 389) 13,18 (-0,19) 2007-09-26
Winiarczyk Marek 166 836 (-3 169 884) 1,54 166 836 (-3 169 884) 1,54 2007-08-13
Winiarczyk Marek 3 336 720 (3 019 884) 1,54 (-1,40) 3 336 720 (3 019 884) 1,54 (-1,40) 2007-08-13
Winiarczyk Marek 316 836 (16 836) 2,94 (0,16) 316 836 (16 836) 2,94 (0,16) 2007-08-13
Kiszka Przemysław 20 000 (-380 000) 0,18 20 000 (-380 000) 0,18 2007-08-07
Kiszka Przemysław 400 000 0,18 (0,18) 400 000 0,18 (0,18) 2007-08-07
Kiszka Przemysław 400 000 (344 449) 0,00 (-0,54) 400 000 (344 449) 0,00 (-0,54) 2007-08-07
Kiszka Józef 1 440 231 (5 956) 13,37 (0,06) 1 440 231 (5 956) 13,37 (0,06) 2007-08-06
Daciek Anatol 1 550 (-29 450) 0,01 1 550 (-29 450) 0,01 2007-08-06
Daciek Anatol 31 000 0,01 (0,01) 31 000 0,01 (0,01) 2007-08-06
Daciek Anatol 31 000 0,00 31 000 0,00 2007-08-06
Kwaśniewski Piotr 543 920 (-10 334 480) 5,05 543 920 (-10 334 480) 5,05 2007-07-02
Kwaśniewski Piotr 10 878 400 (10 354 480) 5,05 (0,19) 10 878 400 (10 354 480) 5,05 (0,19) 2007-07-02
Kiszka Józef 1 434 275 (-5 956) 13,31 (-0,06) 1 434 275 (-5 956) 13,31 (-0,06) 2007-06-18
Kwaśniewski Piotr 523 920 4,86 523 920 4,86 2007-06-01
Zając Zbigniew 3 000 000 1,39 (0,39) 3 000 000 1,39 (0,39) 2007-03-13
Zając Zbigniew 3 000 000 (2 850 000) 1,00 (-0,39) 3 000 000 (2 850 000) 1,00 (-0,39) 2007-03-13
Zając Zbigniew 150 000 1,39 (1,39) 150 000 1,39 (1,39) 2007-03-13
Winiarczyk Marek 300 000 (150 000) 2,78 (1,31) 300 000 (150 000) 2,78 (1,31) 2007-03-13
Kiszka Józef 1 440 231 (150 000) 13,37 (0,69) 1 440 231 (150 000) 13,37 (0,69) 2007-03-13
Kenicer Dorota 981 760 (-18 653 440) 9,11 981 760 (-18 653 440) 9,11 2007-03-13
Kenicer Dorota 19 635 200 (18 803 440) 9,11 (0,94) 19 635 200 (18 803 440) 9,11 (0,94) 2007-03-13
Zając Zbigniew 0 (-340 100) 0,00 (-3,34) 0 (-340 100) 0,00 (-3,34) 2007-02-16
Zając Zbigniew 340 100 (-150 000) 3,34 (-1,47) 340 100 (-150 000) 3,34 (-1,47) 2007-01-11
Kiszka Józef 1 290 231 12,68 (0,70) 1 290 231 12,68 (0,70) 2007-01-11
Kiszka Józef 1 290 231 (-152 779) 11,98 (-2,20) 1 290 231 (-152 779) 11,98 (-2,20) 2007-01-11
Kenicer Dorota 831 760 8,17 (0,45) 831 760 8,17 (0,45) 2007-01-11
Kenicer Dorota 831 760 (-150 000) 7,72 (-1,93) 831 760 (-150 000) 7,72 (-1,93) 2007-01-11
Kiszka Przemysław 55 551 0,54 (0,03) 55 551 0,54 (0,03) 2007-01-09
Kiszka Przemysław 55 551 (6 266) 0,51 (-0,44) 55 551 (6 266) 0,51 (-0,44) 2007-01-09
Zając Zbigniew 490 100 (456 090) 4,81 (-1,77) 490 100 (456 090) 4,81 (-1,77) 2007-01-05
Winiarczyk Marek 150 000 1,47 (0,08) 150 000 1,47 (0,08) 2007-01-05
Winiarczyk Marek 150 000 1,39 150 000 1,39 2007-01-05
Kiszka Józef 1 443 010 (1 313 709) 14,18 (-10,83) 1 443 010 (1 313 709) 14,18 (-10,83) 2007-01-05
Kenicer Dorota 981 760 (898 584) 9,65 (-6,43) 981 760 (898 584) 9,65 (-6,43) 2007-01-05
Kiszka Przemysław 49 285 0,95 (0,47) 49 285 0,95 (0,47) 2006-12-01
Kiszka Przemysław 49 285 (36 878) 0,48 (-1,92) 49 285 (36 878) 0,48 (-1,92) 2006-12-01
Kiszka Józef 129 301 (-1 163 709) 25,01 129 301 (-1 163 709) 25,01 2006-08-10
Kiszka Józef 1 293 010 25,01 (12,30) 1 293 010 25,01 (12,30) 2006-08-10
Kiszka Józef 1 293 010 (1 164 039) 12,71 (-12,24) 1 293 010 (1 164 039) 12,71 (-12,24) 2006-08-10
Kiszka Przemysław 12 407 (462) 2,40 (0,09) 12 407 (462) 2,40 (0,09) 2006-07-13
Kiszka Przemysław 11 945 (638) 2,31 (0,13) 11 945 (638) 2,31 (0,13) 2006-07-12
Kiszka Przemysław 11 307 (419) 2,18 (0,08) 11 307 (419) 2,18 (0,08) 2006-06-29
Kiszka Przemysław 10 888 (412) 2,10 (0,08) 10 888 (412) 2,10 (0,08) 2005-12-31
Skarb Państwa 0 (-130 524) 0,00 (-25,25) 0 (-130 524) 0,00 (-25,25) 2005-04-13
Bank Gospodarstwa Krajowego 1 305 240 12,83 (0,72) 1 305 240 12,83 (0,72) 2005-04-13
Bank Gospodarstwa Krajowego 1 305 240 (1 174 716) 12,11 (-13,13) 1 305 240 (1 174 716) 12,11 (-13,13) 2005-04-13
Bank Gospodarstwa Krajowego 130 524 (-1 174 716) 25,24 130 524 (-1 174 716) 25,24 2005-04-13
Bank Gospodarstwa Krajowego 1 305 240 25,24 1 305 240 25,24 2005-04-13
Sjőblom Elżbieta 0 (-43 539) 0,00 (-8,42) 0 (-43 539) 0,00 (-8,42) 2004-10-20
Sjőblom Elżbieta 43 539 8,42 43 539 8,42 2004-09-10
Kiszka Przemysław 10 476 (-1 282) 2,02 (-0,25) 10 476 (-1 282) 2,02 (-0,25) 2004-06-16
Kenicer Dorota 83 176 (-748 584) 16,08 83 176 (-748 584) 16,08 2004-06-16
Kenicer Dorota 831 760 16,08 (7,91) 831 760 16,08 (7,91) 2004-06-16
Kenicer Dorota 831 760 (756 284) 8,17 (-6,42) 831 760 (756 284) 8,17 (-6,42) 2004-06-16
Kiszka Przemysław 11 758 2,27 11 758 2,27 2003-12-31
Kenicer Dorota 75 476 (23 259) 14,59 (4,49) 75 476 (23 259) 14,59 (4,49) 2003-08-28
Kenicer Dorota 52 217 (1 000) 10,10 (0,20) 52 217 (1 000) 10,10 (0,20) 2003-06-03
Kenicer Dorota 51 217 (106) 9,90 (0,02) 51 217 (106) 9,90 (0,02) 2003-05-29
Kenicer Dorota 51 111 (7 174) 9,88 (1,39) 51 111 (7 174) 9,88 (1,39) 2003-01-10
Kenicer Dorota 43 937 (12 937) 8,49 (2,49) 43 937 (12 937) 8,49 (2,49) 2002-08-12
Zając Zbigniew 34 010 (-306 090) 6,58 (0,01) 34 010 (-306 090) 6,58 (0,01) 2002-02-06
Zając Zbigniew 340 100 6,57 (3,23) 340 100 6,57 (3,23) 2002-02-06
Zając Zbigniew 340 100 (306 100) 3,34 (-3,24) 340 100 (306 100) 3,34 (-3,24) 2002-02-06
Kiszka Józef 128 971 (3 435) 24,95 (0,67) 128 971 (3 435) 24,95 (0,67) 2002-02-06
Zając Zbigniew 34 000 6,58 34 000 6,58 2002-01-24
Kiszka Józef 125 536 24,28 125 536 24,28 2002-01-24
Kenicer Dorota 31 000 6,00 31 000 6,00 2002-01-24
Skarb Państwa 130 524 25,25 130 524 25,25 1997-07-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-09-23 Split 24:1
2010-09-01 Split 106:1
2007-12-06 Prawo poboru 1:12
2007-11-21 Split 1:20
2006-11-14 Split 1:10
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.