0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Grupa Kościuszko Polskie Jadło SA (PLJ)

Akcjonariat - POLJADLO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 467 522,79 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 46 752 279 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 996 900
Liczba głosów na WZA: 50 371 175 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19,24%
Kapitał akcyjny: 2 337 613,95 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 615 696
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25,05%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 80,76%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kościuszko Jan 3 618 796 (7,74%) 7 237 592 (14,45%) 2012-07-31 -
porozumienie akcjonariuszy Z. Prawda-Karluto, A. Karluto, M. Wilbik, P. Cygan, M. Koss, M.Cierpisz i B.Ambicką – Szeląg, Krzysztof Dzikowski ( wraz z Bogumiłą Dzikowska oraz Beatą Dzikowską) 2 832 317 (6,05%) 2 832 317 (5,65%) 2012-10-29 ERP, BMI, AGS, BDL, HWE, INT
Equitier SA porozumienie Rowing Capital Ltd., P.C.H. Capital (Cyprus)Ltd., Venturion Capital (Cyprus) Ltd., Magdalena Grzybowska 2 545 787 (5,44%) 2 545 787 (5,08%) 2012-10-24 -
Polskie Jadło SA 300 000 (0,64%) 300 000 (0,00%) 2010-09-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-25
seria A - przekształcenie Grupy Kościuszko „Polskie Jadło” Anna Kaliszka-Kościuszko s.j. w Sa 2007-09-04 5 200 000
260 000,00
0,05 0,05 5 200 000
260 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-20
seria B 2007-09-04 7 400 000
0,05 12 600 000
630 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-31
2007-11-20
2008-07-28
seria C 2007-09-04 7 400 000
0,05 20 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-20
seria D - subskrypcja publiczna 2007-10-11 1 751 059
0,05 21 751 059
1 087 552,95
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-31
2008-07-09
2008-07-28
zmiana firmy z GK Polskie Jadło SA na Polskie Jadło SA 2009-05-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-07-30
seria E - połączenie z KO-OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna 2011-08-01 25 001 220
0,05 46 752 279
2 337 613,95
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-07
2011-12-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Atłasiewicz Krzysztof 0 (-1 700) 0,00 0 (-1 700) 0,00 2013-03-07
Atłasiewicz Krzysztof 1 700 0,00 1 700 0,00 2013-03-06
Moska Krzysztof 2 506 240 (-93 760) 5,36 (-0,20) 2 506 240 (-93 760) 5,00 (-0,19) 2013-02-18
Moska Krzysztof 2 600 000 (-684 704) 5,56 (-1,46) 2 600 000 (-684 704) 5,19 (-1,16) 2013-02-17
Equitier SA porozumienie Rowing Capital Ltd., P.C.H. Capital (Cyprus)Ltd., Venturion Capital (Cyprus) Ltd., Magdalena Grzybowska 2 545 787 5,44 2 545 787 4,92 2012-10-24
porozumienie akcjonariuszy Z. Prawda-Karluto, A. Karluto, M. Wilbik, P. Cygan, M. Koss, M.Cierpisz i B.Ambicką – Szeląg 2 587 000 5,53 2 587 000 5,00 (-0,16) 2012-09-26
porozumienie akcjonariuszy Z. Prawda-Karluto, A. Karluto, M. Wilbik, P. Cygan, M. Koss, M.Cierpisz i B.Ambicką – Szeląg 2 587 000 5,53 2 587 000 5,16 2012-09-26
Szarfemberg Piotr 800 000 1,71 (0,71) 800 000 1,54 (0,54) 2012-09-05
Szarfemberg Piotr 800 000 (3 584) 1,00 (-0,70) 800 000 (3 584) 1,00 (-0,54) 2012-09-05
Szarfemberg Piotr 796 416 (24 888) 1,70 (0,05) 796 416 (24 888) 1,54 (0,05) 2012-09-04
Szarfemberg Piotr 771 528 (17 100) 1,65 (0,04) 771 528 (17 100) 1,49 (0,03) 2012-09-03
Szarfemberg Piotr 754 428 1,61 754 428 1,46 2012-08-31
Kościuszko Jan 3 618 796 (-800 000) 7,74 (-12,57) 7 237 592 (-800 000) 14,01 (-18,05) 2012-07-31
Kościuszko Michał 100 0,00 200 0,00 2012-07-27
Kościuszko Michał 100 (-7 600 000) 0,00 (-16,25) 200 (-7 599 900) 0,00 (-14,71) 2012-07-27
Kościuszko Michał 7 600 100 (-2 251 351) 16,25 (-4,82) 7 600 100 (-2 251 451) 14,71 (-4,36) 2012-07-26
Moska Krzysztof 3 284 704 7,02 3 284 704 6,35 (-0,21) 2012-07-09
Moska Krzysztof 3 284 704 7,02 3 284 704 6,56 2012-07-09
Kościuszko Michał 9 851 451 (-5 989 555) 21,07 (-12,81) 9 851 551 (-5 989 555) 19,07 (-11,59) 2012-05-14
Górzyński Tomasz 2 150 000 (-551 300) 4,59 (-1,18) 2 150 000 (-551 300) 4,16 (-1,06) 2012-05-14
Górzyński Tomasz 2 701 300 (-1 276 867) 5,77 (-2,73) 2 701 300 (-1 276 867) 5,22 (-2,48) 2012-05-13
Kościuszko Michał 15 841 006 (-5 080 515) 33,88 (-10,86) 15 841 106 (-5 080 415) 30,66 (-9,84) 2012-02-02
Górzyński Tomasz 3 978 167 (2 000 000) 8,50 (4,27) 3 978 167 (2 000 000) 7,70 (3,88) 2012-02-02
Górzyński Tomasz 1 978 167 (-521 955) 4,23 (-1,11) 1 978 167 (-521 955) 3,82 (-1,02) 2012-02-01
Górzyński Tomasz 2 500 122 5,34 (5,34) 2 500 122 4,84 (4,84) 2011-11-14
Bronikowski Leszek 2 500 122 5,34 (0,34) 2 500 122 4,84 (0,84) 2011-11-14
Bronikowski Leszek 2 500 122 5,00 2 500 122 4,00 2011-11-14
Kościuszko Michał 20 921 521 (20 921 421) 44,74 (44,74) 20 921 521 (20 921 421) 40,50 (40,50) 2011-11-08
Kościuszko Jan 4 418 796 20,31 (10,86) 8 037 592 32,06 (16,50) 2011-11-03
Kościuszko Jan 4 418 796 (-1 000 000) 9,45 (-15,46) 8 037 592 (-1 000 000) 15,56 (-20,48) 2011-11-03
Kościuszko Jan 5 418 796 (-1 000 000) 24,91 (-4,60) 9 037 592 (-1 000 000) 36,04 (-3,99) 2011-09-14
Kościuszko Jan 6 418 796 (-1 000 000) 29,51 (-4,59) 10 037 592 (-1 000 000) 40,03 (-3,99) 2011-08-12
Kościuszko Jan 7 418 796 (-1 520 000) 34,10 (-6,99) 11 037 592 (-1 520 000) 44,02 (-6,07) 2011-06-07
Kościuszko Michał 100 (-2 995 104) 0,00 (-13,77) 100 (-2 995 204) 0,00 (-11,94) 2011-06-02
Kościuszko Michał 2 995 204 (915 104) 13,77 (4,21) 2 995 304 (915 104) 11,94 (3,65) 2011-03-10
Kościuszko Michał 2 080 100 9,56 2 080 200 8,29 2011-03-10
Kościuszko Jan 8 938 796 (520 000) 41,09 (2,39) 12 557 592 (520 000) 50,09 (2,08) 2011-03-10
Kościuszko Jan 8 418 796 (-2 662 000) 38,70 (-12,24) 12 037 592 (-2 600 000) 48,01 (5,40) 2011-03-10
Polskie Jadło SA 300 000 1,37 (0,73) 300 000 0,00 2010-09-22
Polskie Jadło SA 300 000 0,64 (0,64) 300 000 0,00 2010-09-22
Kościuszko Jan 11 080 796 (62 000) 50,94 (0,29) 14 637 592 42,61 2010-08-30
Kościuszko Jan 11 018 796 50,65 14 637 592 42,61 (-15,08) 2010-08-30
Kościuszko Jan 11 018 796 (-915 204) 50,65 (-4,21) 14 637 592 (-9 230 408) 57,69 (-11,79) 2010-08-30
Hussar Investments Ltd. 725 554 (-629 638) 3,33 (-2,90) 1 391 554 (-629 638) 4,05 (-1,83) 2010-06-21
Polskie Jadło SA 0 0,00 0 0,00 2010-05-18
Polskie Jadło SA 0 (-700 000) 0,00 (-3,21) 0 (-700 000) 0,00 2010-05-18
Zuber Marek 500 000 2,29 500 000 1,45 (-0,52) 2010-05-14
Zuber Marek 500 000 2,29 (0,29) 500 000 1,97 (0,97) 2010-05-14
Zuber Marek 500 000 (-700 000) 2,00 (-3,99) 500 000 (-700 000) 1,00 (-2,68) 2010-05-14
Kościuszko Jan 11 934 000 (2 991) 54,86 (0,01) 23 868 000 (2 991) 69,48 (0,01) 2010-05-14
Atłasiewicz Krzysztof 0 (-1 700) 0,00 0 (-1 700) 0,00 2010-05-14
Polskie Jadło SA 700 000 3,21 700 000 0,00 2010-05-12
Kościuszko Jan 11 931 009 (-1 575 388) 54,85 (-7,24) 23 865 009 (-1 575 388) 69,47 (-4,59) 2010-03-17
Patena Paweł 112 500 0,00 (-0,51) 112 500 0,00 (-0,32) 2010-03-01
Kościuszko Jan 13 506 397 (-665 900) 62,09 (-3,06) 25 440 397 (-1 331 800) 74,06 (-3,87) 2010-02-26
Kościuszko Jan 14 172 297 (666 000) 65,15 (3,06) 26 772 197 (1 332 000) 77,93 (3,88) 2010-01-26
Kościuszko Jan 13 506 297 (-666 100) 62,09 (-3,06) 25 440 197 (-1 332 200) 74,05 (-3,88) 2010-01-26
Hussar Investments Ltd. 1 355 192 6,23 2 021 192 5,88 2010-01-26
Kościuszko Jan 14 172 397 (-61 108) 65,15 (-0,28) 26 772 397 (-61 108) 77,93 (-0,18) 2009-12-28
Kościuszko Jan 14 233 505 (486 209) 65,43 (2,23) 26 833 505 (486 209) 78,11 (1,41) 2009-11-30
Górzyński Tomasz 0 (-92 700) 0,00 (-0,42) 0 (-92 700) 0,00 (-0,26) 2009-11-02
Atłasiewicz Krzysztof 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-11-02
Górzyński Tomasz 92 700 0,42 (0,42) 92 700 0,26 (0,26) 2009-06-30
Atłasiewicz Krzysztof 0 (-1 700) 0,00 0 (-1 700) 0,00 2009-06-30
Kościuszko Jan 13 747 296 (-300 000) 63,20 (-1,38) 26 347 296 (-300 000) 76,70 (-0,87) 2009-06-12
Górzyński Tomasz 0 (-92 700) 0,00 (-0,46) 0 (-92 700) 0,00 (-0,28) 2009-05-15
Kościuszko Jan 14 047 296 (-960 000) 64,58 (-4,41) 26 647 296 (-960 000) 77,57 (-2,79) 2009-04-21
Patena Paweł 112 500 (-50 000) 0,51 (-0,30) 112 500 (-50 000) 0,32 (-0,17) 2009-03-20
Kościuszko Jan 15 007 296 (133 601) 68,99 (0,61) 27 607 296 (133 601) 80,36 (0,39) 2009-02-26
Kościuszko Jan 14 873 695 (170 427) 68,38 (0,79) 27 473 695 (170 427) 79,97 (0,49) 2008-12-17
Kościuszko Jan 14 703 268 (166 168) 67,59 (-5,09) 27 303 268 (166 168) 79,48 (-3,76) 2008-12-01
Patena Paweł 162 500 0,81 (0,07) 162 500 0,49 (0,02) 2008-11-20
Patena Paweł 162 500 0,74 162 500 0,47 2008-11-20
Kościuszko Jan 14 537 100 72,68 (5,85) 27 137 100 83,24 (4,25) 2008-11-20
Kościuszko Jan 14 537 100 66,83 27 137 100 78,99 2008-11-20
Górzyński Tomasz 92 700 0,46 (0,04) 92 700 0,28 (0,02) 2008-11-20
Górzyński Tomasz 92 700 0,42 92 700 0,26 2008-11-20
Atłasiewicz Krzysztof 1 700 0,00 1 700 0,00 2008-06-30
Zuber Marek 1 200 000 5,99 (0,48) 1 200 000 3,68 (0,19) 2007-11-20
Zuber Marek 1 200 000 5,51 1 200 000 3,49 2007-11-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.