1,9700 zł
0,51% 0,0100 zł
MZN Property SA (MZN)

Akcjonariat - MORIZON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 83 682 095,37 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 42 478 221 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39 922 305
Liczba głosów na WZA: 42 478 221 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,98%
Kapitał akcyjny: 4 247 822,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39 922 305
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,98%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 6,02%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ringier Axel Springer Media AG ZWZ 33 805 370 (79,58%) 33 805 370 (79,58%) 2020-07-14 -
Święcicki Jarosław 3 921 985 (9,23%) 3 921 985 (9,23%) 2020-04-28 -
Piszczatowski Dariusz bezpośrednio i poprzez Sui Generis Investments Ltd., ZWZ 2 194 950 (5,17%) 2 194 950 (5,17%) 2020-07-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2020-09-14
seria E - subskrypcja prywatna 8 394 441
6 127 941,93
0,10 0,73 20 892 961
2 089 296,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-05
2017-07-05
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-09-02 9 380 000
938 000,00
0,10 0,10 9 380 000
938 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-15
2017-07-05
seria B - subskrypcja prywatna 2011-01-12 1 568 520
3 137 040,00
0,10 2,00 10 948 520
1 094 852,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-22
2017-07-05
seria C - akcjonariusze Media Nieruchomości SA 2013-03-15 1 400 000
2 800 000,00
0,10 2,00 12 348 520
1 234 852,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-27
2017-07-05
seria D - Bolesław Drapella 2013-03-15 150 000
15 000,00
0,10 0,10 12 498 520
1 249 852,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-27
2017-07-05
połączenie z Media Nieruchomości SA bez podwyższania kapitału 2013-12-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-20
seria F - Jarosław Święcicki, Tomasz Święcicki 2014-01-17 14 843 756
16 625 006,72
0,10 1,12 35 736 717
3 573 671,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-05
2017-07-05
seria G - subskrypcja prywatna aport: 31.700 udziałów FinPack sp. z o.o. 2016-04-14 3 380 142
4 766 000,22
0,10 1,41 39 116 859
3 911 685,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-15
2018-02-16
seria H - subskrypcja publiczna 2017-03-20 3 361 362
5 042 043,00
0,10 1,50 42 478 221
4 247 822,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-12
2017-09-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 0 (-10 200 907) 0,00 (-24,01) 0 (-10 200 907) 0,00 (-24,01) 2020-04-29
Alterium Holding sp. z o.o. 979 990 (-2 400 152) 2,31 (-5,65) 979 990 (-2 400 152) 2,31 (-5,65) 2020-04-29
Święcicki Tomasz 0 (-7 069 336) 0,00 (-16,64) 0 (-7 069 336) 0,00 (-16,64) 2020-04-28
Ringier Axel Springer Media AG 33 552 302 78,99 33 552 302 78,99 2020-04-28
Piszczatowski Dariusz 89 850 (-2 097 150) 0,21 (-4,94) 89 850 (-2 097 150) 0,21 (-4,94) 2020-04-28
Wondelay Investmets Ltd. 1 575 941 (-1 877 666) 3,71 (-5,95) 1 575 941 (-1 877 666) 3,71 (-5,95) 2020-04-18
Sui Generis Investments Ltd. 2 105 100 (-614 341) 4,96 (-2,64) 2 105 100 (-614 341) 4,96 (-2,64) 2019-06-07
Piszczatowski Dariusz 2 187 000 (26 000) 5,15 (0,06) 2 187 000 (26 000) 5,15 (0,06) 2019-06-07
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 10 200 907 (6 898 370) 24,01 (16,24) 10 200 907 (6 898 370) 24,01 (16,24) 2018-12-11
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 747 065 (-6 898 370) 1,76 (-16,24) 747 065 (-6 898 370) 1,76 (-16,24) 2018-12-11
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 3 302 537 7,77 3 302 537 7,77 2018-12-04
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 645 435 18,00 (18,00) 7 645 435 18,00 (18,00) 2018-12-04
Altus SA portfele, NWZ 0 (-10 947 972) 0,00 (-25,77) 0 (-10 947 972) 0,00 (-25,77) 2018-12-03
Altus SA portfele, NWZ 10 947 972 (318 901) 25,77 (0,75) 10 947 972 (318 901) 25,77 (0,75) 2018-11-26
Uniqa TFI SA portfele 354 491 0,83 354 491 0,83 2018-06-30
Altus SA portfele 10 629 071 25,02 10 629 071 25,02 2018-06-30
Święcicki Tomasz ZWZ 7 069 336 (26 500) 16,64 (-3,06) 7 069 336 (26 500) 16,64 (-3,06) 2018-06-19
Święcicki Jarosław ZWZ 7 837 970 (37 050) 18,45 (-3,37) 7 837 970 (37 050) 18,45 (-3,37) 2018-06-19
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 629 071 (1 915 668) 25,02 (0,64) 10 629 071 (1 915 668) 25,02 (0,64) 2018-05-14
Piszczatowski Dariusz 2 161 000 5,09 2 161 000 5,09 2017-12-19
Alterium Holding sp. z o.o. 3 380 142 7,96 (-0,68) 3 380 142 7,96 (-0,68) 2016-06-29
Alterium Holding sp. z o.o. 3 380 142 8,64 (-0,01) 3 380 142 8,64 (-0,01) 2016-06-29
Alterium Holding sp. z o.o. 3 380 142 8,65 3 380 142 8,65 2016-06-29
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 8 713 403 24,38 (0,38) 8 713 403 24,38 (0,38) 2016-01-27
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 8 713 403 24,00 (1,71) 8 713 403 24,00 (1,71) 2016-01-27
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 8 713 403 22,29 (1,78) 8 713 403 22,29 (1,78) 2016-01-27
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 8 713 403 (713 403) 20,51 (-1,87) 8 713 403 (713 403) 20,51 (-1,87) 2016-01-27
Wondelay Investmets Ltd. 3 453 607 9,66 (0,66) 3 453 607 9,66 (0,66) 2015-12-18
Wondelay Investmets Ltd. 3 453 607 9,00 (0,17) 3 453 607 9,00 (0,17) 2015-12-18
Wondelay Investmets Ltd. 3 453 607 8,83 (0,70) 3 453 607 8,83 (0,70) 2015-12-18
Wondelay Investmets Ltd. 3 453 607 (-20 229) 8,13 (-1,59) 3 453 607 (-20 229) 8,13 (-1,59) 2015-12-18
Wondelay Investmets Ltd. 3 473 836 (-51 084) 9,72 (-0,14) 3 473 836 (-51 084) 9,72 (-0,14) 2015-09-01
3R Games SA 0 (-8 000 000) 0,00 (-22,38) 0 (-8 000 000) 0,00 (-22,38) 2015-06-05
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 8 000 000 22,38 8 000 000 22,38 2015-06-03
Wondelay Investmets Ltd. 3 524 920 (-195 080) 9,86 (-0,54) 3 524 920 (-195 080) 9,86 (-0,54) 2015-02-23
Sui Generis Investments Ltd. 2 719 441 7,60 (0,60) 2 719 441 7,60 (0,60) 2014-12-23
Sui Generis Investments Ltd. 2 719 441 7,00 (0,04) 2 719 441 7,00 (0,04) 2014-12-23
Sui Generis Investments Ltd. 2 719 441 6,96 (0,56) 2 719 441 6,96 (0,56) 2014-12-23
Sui Generis Investments Ltd. 2 719 441 (-1 056 759) 6,40 (-4,16) 2 719 441 (-1 056 759) 6,40 (-4,16) 2014-12-23
MCDC Ltd. 0 (-1 910 000) 0,00 (-5,34) 0 (-1 910 000) 0,00 (-5,34) 2014-11-28
Drapella Bolesław 161 050 (10 195) 0,45 (-0,75) 161 050 (10 195) 0,45 (-0,75) 2014-11-28
Choim Marek 1 920 000 5,00 (0,09) 1 920 000 5,00 (0,09) 2014-11-28
Choim Marek 1 920 000 4,91 (-0,46) 1 920 000 4,91 (-0,46) 2014-11-28
Choim Marek 1 920 000 5,37 1 920 000 5,37 2014-11-28
Wondelay Investmets Ltd. 3 720 000 10,40 3 720 000 10,40 2014-04-17
Calvin Management Ltd. 0 (-3 720 000) 0,00 (-10,40) 0 (-3 720 000) 0,00 (-10,40) 2014-04-17
Święcicki Tomasz 7 042 836 19,70 (0,70) 7 042 836 19,70 (0,70) 2014-03-31
Święcicki Tomasz 7 042 836 19,00 (0,99) 7 042 836 19,00 (0,99) 2014-03-31
Święcicki Tomasz 7 042 836 18,01 (1,43) 7 042 836 18,01 (1,43) 2014-03-31
Święcicki Tomasz 7 042 836 16,58 7 042 836 16,58 2014-03-31
Święcicki Jarosław 7 800 920 21,82 (0,82) 7 800 920 21,82 (0,82) 2014-03-31
Święcicki Jarosław 7 800 920 21,00 (1,05) 7 800 920 21,00 (1,05) 2014-03-31
Święcicki Jarosław 7 800 920 19,95 (1,59) 7 800 920 19,95 (1,59) 2014-03-31
Święcicki Jarosław 7 800 920 18,36 7 800 920 18,36 2014-03-31
Sui Generis Investments Ltd. 3 776 200 (-394 441) 10,56 (-1,11) 3 776 200 (-394 441) 10,56 (-1,11) 2014-03-25
Sui Generis Investments Ltd. 4 170 641 (402 820) 11,67 (-18,47) 4 170 641 (402 820) 11,67 (-18,47) 2014-03-25
MCDC Ltd. 1 910 000 (-20 000) 5,34 (-10,10) 1 910 000 (-20 000) 5,34 (-10,10) 2014-03-25
Sui Generis Investments Ltd. 3 767 821 30,14 (19,60) 3 767 821 30,14 (19,60) 2014-03-14
Sui Generis Investments Ltd. 3 767 821 (27 761) 10,54 (-19,38) 3 767 821 (27 761) 10,54 (-19,38) 2014-03-14
3R Games SA 8 000 000 22,38 8 000 000 22,38 2014-03-05
Drapella Bolesław 150 855 1,20 (0,78) 150 855 1,20 (0,78) 2013-12-30
Drapella Bolesław 150 855 (855) 0,42 (-0,78) 150 855 (855) 0,42 (-0,78) 2013-12-30
Sui Generis Investments Ltd. 3 740 060 (20 060) 29,92 (-4,05) 3 740 060 (20 060) 29,92 (-4,05) 2013-12-23
MCDC Ltd. 1 930 000 15,44 (10,04) 1 930 000 15,44 (10,04) 2013-10-16
MCDC Ltd. 1 930 000 (20 000) 5,40 (-12,04) 1 930 000 (20 000) 5,40 (-12,04) 2013-10-16
Drapella Bolesław 150 000 (139 335) 1,20 (1,11) 150 000 (139 335) 1,20 (1,11) 2013-06-07
Drapella Bolesław 10 665 0,09 (0,09) 10 665 0,09 (0,09) 2012-11-26
Drapella Bolesław 10 665 (565) 0,00 (-0,09) 10 665 (565) 0,00 (-0,09) 2012-11-26
Drapella Bolesław 10 100 (9 850) 0,09 (0,09) 10 100 (9 850) 0,09 (0,09) 2011-12-21
Drapella Bolesław 250 (-7 100) 0,00 (-0,06) 250 (-7 100) 0,00 (-0,06) 2011-05-11
Drapella Bolesław 7 350 0,06 7 350 0,06 2011-05-11
Sui Generis Investments Ltd. 3 720 000 33,97 (4,21) 3 720 000 33,97 (4,21) 2011-03-24
Sui Generis Investments Ltd. 3 720 000 29,76 3 720 000 29,76 2011-03-24
MCDC Ltd. 1 910 000 17,44 (2,16) 1 910 000 17,44 (2,16) 2011-03-24
MCDC Ltd. 1 910 000 15,28 1 910 000 15,28 2011-03-24
Calvin Management Ltd. 3 720 000 10,40 (-23,57) 3 720 000 10,40 (-23,57) 2011-03-24
Calvin Management Ltd. 3 720 000 33,97 (4,21) 3 720 000 33,97 (4,21) 2011-03-24
Calvin Management Ltd. 3 720 000 29,76 3 720 000 29,76 2011-03-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.