46,3600 zł
-1,88% -0,8900 zł
Mercator Medical S.A. (MRC)

Akcjonariat - MERCATOR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 493 602 615,76 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 10 647 166 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 484 036
Liczba głosów na WZA: 13 753 916 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,51%
Kapitał akcyjny: 10 647 166,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 316 865
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,47%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,49%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza RAIF V.C.I.C Ltd. 5 484 036 (51,50%) 8 316 865 (60,46%) 2022-09-30 -
Mercator Medical SA 876 731 (8,23%) 876 731 (0,00%) 2021-08-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 14 314
1,00 10 603 414
10 603 414,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 145 700
1,00 10 589 100
10 589 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-12
2017-02-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 1 111
1,00 10 604 525
10 604 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-07
seria A - akcje założycielskie 1996-02-17 10 000
500 000,00
50,00 50,00 10 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-08-31
seria B - subskrypcja prywatna 2006-06-28 30 000
50,00 40 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-18
2006-09-15
2014-01-17
seria C - subskrypcja prywatna 2008-06-09 3 217
50,00 43 217
2 160 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-18
2008-07-07
2014-01-17
seria D - subskrypcja prywatna 2011-11-03 86 434
50,00 129 651
6 482 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-30
split 1:50 2012-10-10
1,00 6 482 550
6 482 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-24
renumeracja akcji: seria A1, A2, B, C, D1, D2 2012-10-10
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-24
seria E - subskrypcja publiczna 2013-03-20 2 160 850
1,00 8 643 400
8 643 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-18

2014-01-17
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2013-08-14 225 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja publiczna 2015-12-07 1 800 000
31 500 000,00
1,00 17,50 10 443 400
10 443 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-10-21
połączenie z Plakentia Holdings Ltd. bez podwyższania kapitału 2017-08-21

KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B-E 2018-04-12 120 000
2 100 000,00
1,00 17,50
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych 2018-04-12 42 641
1,00 10 647 166
10 647 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2022-01-27 -876 731
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza RAIF V.C.I.C Ltd. 6 759 714 63,49 (0,01) 9 866 464 71,73 (-4,88) 2021-11-17
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza RAIF V.C.I.C Ltd. 6 759 714 (203 358) 63,48 (1,90) 9 866 464 (-808 214) 76,61 (-6,29) 2021-11-17
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza Ltd. 6 556 356 61,58 (-0,25) 10 674 678 (4 118 322) 82,90 (37,55) 2021-08-04
Mercator Medical SA 876 731 (623 800) 8,23 (5,84) 876 731 (623 800) 0,00 2021-08-04
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza Ltd. 6 556 356 61,83 (0,25) 6 556 356 45,35 (-1,90) 2021-03-17
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza Ltd. 6 556 356 (56 889) 61,58 (0,29) 6 556 356 (-4 049 861) 47,25 (-26,11) 2021-03-17
Mercator Medical SA 252 931 2,39 (0,01) 252 931 0,00 2021-01-25
Mercator Medical SA 252 931 (21 854) 2,38 (0,20) 252 931 (21 854) 0,00 2021-01-25
Mercator Medical SA 231 077 (25 047) 2,18 (0,24) 231 077 (25 047) 0,00 2021-01-22
Mercator Medical SA 206 030 (9 395) 1,94 (0,08) 206 030 (9 395) 0,00 2021-01-20
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza Ltd. 6 499 467 (-232 087) 61,29 (-2,28) 10 606 217 (-222 087) 73,36 (-1,32) 2020-12-10
Mercator Medical SA 196 635 1,86 (0,01) 196 635 0,00 2020-06-17
Mercator Medical SA 196 635 1,85 196 635 0,00 2020-06-17
Mercator Medical SA 196 635 1,85 196 635 0,00 2020-06-17
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza Ltd. 6 731 554 63,57 (0,09) 10 828 304 74,68 (0,07) 2019-12-10
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza Ltd. 6 731 554 63,48 10 828 304 74,61 (0,01) 2019-12-10
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza Ltd. 6 731 554 (6 556 724) 63,48 (61,83) 10 828 304 (10 653 474) 74,60 (73,41) 2019-12-10
NN OFE portfel 630 000 (100 000) 5,94 (0,93) 630 000 (100 000) 4,28 (0,67) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 70 000 0,66 70 000 0,48 2018-12-31
Żyznowski Wiesław 174 830 (-541 805) 1,65 (-5,12) 174 830 (-1 248 210) 1,19 (-8,49) 2018-12-28
TFI Allianz Polska SA portfele 50 886 0,48 50 886 0,35 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 257 127 2,43 257 127 1,75 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 8 105 0,08 8 105 0,06 2018-06-30
Żyznowski Wiesław NWZ 716 635 6,77 (-1,52) 1 423 040 (74 600) 9,68 (-0,90) 2017-08-21
NN OFE portfel 530 000 5,01 530 000 3,61 2016-12-31
Anabaza Ltd. 5 740 923 54,22 9 215 868 (-3 236) 62,71 (-0,02) 2016-09-30
Anabaza Ltd. 5 740 923 54,22 (-0,75) 9 219 104 (3 236) 62,73 (-0,61) 2016-09-30
Anabaza Ltd. 5 740 923 (42 155) 54,97 (-10,96) 9 215 868 (42 155) 63,34 (-8,61) 2016-09-30
Żyznowski Wiesław 716 635 8,29 (1,43) 1 348 440 10,58 (1,31) 2016-09-23
Żyznowski Wiesław 716 635 6,86 (0,09) 1 348 440 9,27 (0,09) 2016-09-23
Żyznowski Wiesław 716 635 (760) 6,77 (-1,51) 1 348 440 (760) 9,18 (-1,39) 2016-09-23
Żyznowski Wiesław 715 875 (-5 650 909) 8,28 (-65,38) 1 347 680 (-9 171 190) 10,57 (-71,92) 2016-09-05
Anabaza Ltd. 5 698 768 65,93 (60,47) 9 173 713 71,95 (8,90) 2016-09-05
Anabaza Ltd. 5 698 768 5,46 9 173 713 63,05 2016-09-05
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd.; WZA 6 366 784 73,66 10 518 870 (45 336) 82,49 (0,35) 2015-12-07
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd. 6 366 784 (10 000) 73,66 (0,12) 10 473 534 (10 000) 82,14 (0,08) 2014-04-01
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd. 6 356 784 (38 734) 73,54 (0,45) 10 463 534 (38 734) 82,06 (0,30) 2014-03-31
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd. 6 318 050 73,09 (-24,37) 10 424 800 81,76 (-16,68) 2013-10-18
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd. 6 318 050 97,46 10 424 800 98,44 2013-10-18
Sitko Monika 164 500 2,53 (0,63) 164 500 1,55 (0,26) 2013-10-18
Sitko Monika 164 500 1,90 164 500 1,29 2013-10-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2020-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2017-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2015-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2014-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2014-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.