58,5100 zł
0,00% 0,0000 zł
Macrologic SA (MCL)

Akcjonariat - MCLOGIC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 110 508 948,69 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 888 719 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 729 283
Liczba głosów na WZA: 1 888 719 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,56%
Kapitał akcyjny: 1 888 719,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 729 283
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,56%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,44%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Asseco BS SA 1 729 283 (91,56%) 1 729 283 (100,00%) 2017-07-24 -
Macrologic SA 159 436 (8,44%) 159 436 (0,00%) 2016-09-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
połączenie z Asseco BS SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-02
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2017-10-10
konwersja obligacji zamiennych seria E 15 860
1,00 1 676 650
1 676 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-27
2000-09-15
konwersja obligacji zamiennych seria E 32 940
1,00 1 660 790
1 660 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-05-31
2000-07-03
konwersja obligacji zamiennych seria E 48 800
1,00 1 627 850
1 627 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-03-22
2000-06-21
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1996-10-09 100 000
100 000,00
1,00 1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
1996-10-31
2012-04-20
seria D - subskrypcja prywatna 1996-12-19 179 000
1 790 000,00
1,00 10,00 1 052 700
1 052 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-19
1997-03-20
seria C - pracownicy, kontrahenci 1996-12-19 73 700
73 700,00
1,00 1,00 873 700
873 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
1997-03-20
2000-05-31
seria B - prawo poboru 1996-12-19 700 000
700 000,00
1,00 1,00 800 000
800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-19
1997-01-14
seria E - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 1999-05-20 122 000
4 999 560,00
1,00 40,98
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17

seria F - prawo poboru 2:1 1999-05-20 526 350
526 350,00
1,00 1,00 1 579 050
1 579 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
2000-03-22
2000-05-31
seria G - oferta menedżerska 2001-05-15 15 055
225 825,00
1,00 15,00 1 691 705
1 691 705,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2002-03-05
2002-04-26
2002-07-01
seria H - subskrypcja publiczna 2005-03-14 94 314
2 074 908,00
1,00 22,00 1 786 019
1 786 019,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-08
2005-06-24
seria I - Krzysztof Szczypa, Janusz Jakóbczak 2005-08-03 102 700
102 700,00
1,00 1,00 1 888 719
1 888 719,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-27
2005-10-19
2006-06-30
połączenie z MacroSoft sp. z o.o., MacroSoft Białystok sp. z o.o., MacroSoft Łódź sp. z o.o., MacroSoft Południe SA, MacroSoft Północ sp. z o.o., Macrosoft Wielkopolska sp. z o.o., MacroSoft Wrocław sp. z o.o., MacroSoft Zamość sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2007-01-05

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Bicom sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-04-01

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-13
połączenie z Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-12-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-24
połączenie z Conseila sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-03-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-08
przymusowy wykup 2017-07-24
59,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Szczypa Krzysztof 0 (-122 897) 0,00 (-6,50) 0 (-122 897) 0,00 (-6,50) 2017-06-14
Napiórkowski Włodzimierz 0 (-332 110) 0,00 (-17,58) 0 (-332 110) 0,00 (-19,21) 2017-06-14
Napiórkowska Krystyna 0 (-90 958) 0,00 (-4,82) 0 (-90 958) 0,00 (-5,26) 2017-06-14
Michalak Bogdan 0 0,00 0 0,00 2017-06-14
Michalak Bogdan 0 (-512 118) 0,00 (-27,11) 0 (-512 118) 0,00 (-29,61) 2017-06-14
Asseco BS SA 1 667 603 88,29 1 667 603 96,43 2017-06-14
Esaliens TFI SA 0 (-153 728) 0,00 (-8,14) 0 (-153 728) 0,00 (-8,57) 2017-06-09
Odyniec Andrzej ZWZ 75 615 4,00 75 615 4,37 (0,37) 2017-03-20
Odyniec Andrzej ZWZ 75 615 (-4 385) 4,00 (-0,23) 75 615 (-4 385) 4,00 (-0,23) 2017-03-20
Napiórkowski Włodzimierz 332 110 (-44 270) 17,58 (-2,34) 332 110 (-44 270) 19,21 (-0,72) 2016-09-15
Napiórkowska Krystyna 90 958 (-9 387) 4,82 (-0,49) 90 958 (-9 387) 5,26 (-0,52) 2016-09-15
Michalak Bogdan 512 118 (-42 881) 27,11 (-2,27) 512 118 (-42 881) 29,61 (0,23) 2016-09-15
Macrologic SA 159 436 (65 000) 8,44 (3,44) 159 436 (65 000) 0,00 2016-09-15
Esaliens TFI SA WZA 153 728 (58 909) 8,14 (3,12) 153 728 (58 909) 8,57 (3,55) 2016-03-23
Macrologic SA 94 436 5,00 (5,00) 94 436 0,00 2015-08-27
Michalak Bogdan 554 999 (-45 000) 29,38 (-2,38) 554 999 (-45 000) 29,38 (-2,38) 2015-03-05
Aviva Investors Poland SA 94 422 (-37 806) 4,99 (-2,01) 94 422 (-37 806) 4,99 (-2,01) 2015-02-26
Michalak Bogdan 599 999 (-8 011) 31,76 (-0,43) 599 999 (-8 011) 31,76 (-0,44) 2014-02-14
Esaliens TFI SA 94 819 (-71 236) 5,02 (-3,77) 94 819 (-71 236) 5,02 (-3,77) 2014-02-14
Esaliens TFI SA 166 055 (71 236) 8,79 (3,77) 166 055 (71 236) 8,79 (3,77) 2013-01-09
Esaliens TFI SA 94 819 5,02 (0,02) 94 819 5,02 (0,02) 2012-10-24
Esaliens TFI SA 94 819 5,00 (-0,02) 94 819 5,00 (-0,02) 2012-07-27
Łukasik Renata 5 543 0,29 5 543 0,29 2012-04-24
Esaliens TFI SA 94 819 5,02 94 819 5,02 2011-05-11
Ptaszek-Strączyńska, Patrycja 2 211 0,11 (0,11) 2 211 0,11 (0,11) 2011-04-27
Ptaszek-Strączyńska, Patrycja 2 211 (-1 100) 0,00 (-0,17) 2 211 (-1 100) 0,00 (-0,17) 2011-04-27
Odyniec Andrzej 80 000 4,23 (0,23) 80 000 4,23 (0,23) 2011-04-27
Odyniec Andrzej 80 000 (-3 930) 4,00 (-0,44) 80 000 (-3 930) 4,00 (-0,44) 2011-04-27
Aviva Investors Poland SA 132 228 (-22 545) 7,00 (-1,19) 132 228 (-22 545) 7,00 (-1,19) 2011-04-27
Kurowski Janusz 6 701 0,35 (0,35) 6 701 0,35 (0,35) 2010-10-26
Kurowski Janusz 6 701 (-1 574) 0,00 (-0,43) 6 701 (-1 574) 0,00 (-0,43) 2010-10-26
Witwicki Jarosław 0 (-956) 0,00 (-0,05) 0 (-956) 0,00 (-0,05) 2010-08-31
Ptaszek-Strączyńska, Patrycja 3 311 (1) 0,17 3 311 (1) 0,17 2010-08-31
Macrologic SA 0 (-528) 0,00 (-0,02) 0 (-528) 0,00 2010-08-31
Kurowski Janusz 8 275 (220) 0,43 (0,01) 8 275 (220) 0,43 (0,01) 2010-08-31
Witwicki Jarosław 956 0,05 956 0,05 2010-04-28
Ptaszek-Strączyńska, Patrycja 3 310 (-5 031) 0,17 (-0,27) 3 310 (-5 031) 0,17 (-0,27) 2010-04-28
Odyniec Andrzej 83 930 (-500) 4,44 (-0,03) 83 930 (-500) 4,44 (-0,10) 2010-04-28
Kurowski Janusz 8 055 0,42 8 055 0,42 2010-04-28
Aviva Investors Poland SA 154 773 (46 743) 8,19 (2,48) 154 773 (46 743) 8,19 (2,39) 2010-04-28
Michalak Bogdan 608 010 (-5 100) 32,19 (-0,27) 608 010 (-5 100) 32,20 (-0,27) 2010-04-13
Szczypa Krzysztof 122 897 (12 700) 6,50 (0,67) 122 897 (12 700) 6,50 (0,57) 2010-03-18
Skrzecz-Mozdyniewicz, Barbara 139 0,00 139 0,00 2010-03-18
Ptaszek-Strączyńska, Patrycja 8 341 (-2 000) 0,44 (-0,10) 8 341 (-2 000) 0,44 (-0,10) 2010-03-18
Napiórkowski Włodzimierz 376 380 (-5 000) 19,92 (-0,27) 376 380 (-5 000) 19,93 (-0,61) 2010-03-18
Michalak Bogdan 613 110 (2 500) 32,46 (0,14) 613 110 (2 500) 32,47 (-0,42) 2010-03-18
Ptaszek-Strączyńska, Patrycja 10 341 (7 139) 0,54 (0,38) 10 341 (7 139) 0,54 (0,37) 2009-12-31
Macrologic SA 528 (-12 700) 0,02 (-0,68) 528 (-12 700) 0,00 2009-12-22
Macrologic SA 13 228 (-19 052) 0,70 (-1,00) 13 228 (-19 052) 0,00 2009-12-15
Szczypa Krzysztof 110 197 (5 000) 5,83 (0,27) 110 197 (5 000) 5,93 (0,26) 2009-11-23
Odyniec Andrzej 84 430 (-570) 4,47 (-0,03) 84 430 (-570) 4,54 (-0,04) 2009-11-23
Napiórkowski Włodzimierz 381 380 (10 000) 20,19 (0,53) 381 380 (10 000) 20,54 (0,50) 2009-11-23
Michalak Bogdan 610 610 (29 088) 32,32 (1,54) 610 610 (29 088) 32,89 (1,50) 2009-11-23
Napiórkowski Włodzimierz 371 380 (-10 000) 19,66 (-0,53) 371 380 (-10 000) 20,04 (-0,54) 2009-10-30
Michalak Bogdan 581 522 (-27 680) 30,78 (-1,47) 581 522 (-27 680) 31,39 (-1,49) 2009-10-30
Macrologic SA 32 280 (-4 014) 1,70 (-0,22) 32 280 (-4 014) 0,00 2009-10-30
Szczypa Krzysztof 105 197 (-5 000) 5,56 (-0,27) 105 197 (-5 000) 5,67 (-0,27) 2009-10-09
Szczypa Krzysztof 110 197 (5 000) 5,83 (0,27) 110 197 (5 000) 5,94 (0,28) 2009-08-28
Ptaszek-Strączyńska, Patrycja 3 202 0,16 3 202 0,17 2009-08-28
Odyniec Andrzej 85 000 (5 000) 4,50 (0,27) 85 000 (5 000) 4,58 (0,27) 2009-08-28
Napiórkowski Włodzimierz 381 380 (10 000) 20,19 (0,53) 381 380 (10 000) 20,58 (0,64) 2009-08-28
Macrologic SA 36 294 (-27 124) 1,92 (-1,43) 36 294 (-27 124) 0,00 2009-08-05
Michalak Bogdan 609 202 (27 680) 32,25 (1,47) 609 202 (27 680) 32,88 (1,66) 2009-07-30
Macrologic SA 63 418 (-5 178) 3,35 (-0,28) 63 418 (-5 178) 0,00 2009-07-28
Macrologic SA 68 596 (-8 462) 3,63 (-0,44) 68 596 (-8 462) 0,00 2009-07-23
Macrologic SA 77 058 (-6 316) 4,07 (-0,34) 77 058 (-6 316) 0,00 2009-07-10
Macrologic SA 83 374 (-8 496) 4,41 (-0,45) 83 374 (-8 496) 0,00 2009-07-08
Macrologic SA 91 870 (-17 964) 4,86 (-0,95) 91 870 (-17 964) 0,00 2009-06-25
Macrologic SA 109 834 (-12 670) 5,81 (-0,67) 109 834 (-12 670) 0,00 2009-06-22
Macrologic SA 122 504 (-5 000) 6,48 (-0,27) 122 504 (-5 000) 0,00 2009-06-17
Macrologic SA 127 504 (-5 000) 6,75 (-0,26) 127 504 (-5 000) 0,00 2009-06-15
Macrologic SA 132 504 (-5 000) 7,01 (-0,27) 132 504 (-5 000) 0,00 2009-05-15
Macrologic SA 137 504 (104 694) 7,28 (5,55) 137 504 (104 694) 0,00 2009-05-07
Macrologic SA 32 810 (2 427) 1,73 (0,13) 32 810 (2 427) 0,00 2009-04-30
Macrologic SA 30 383 (3 835) 1,60 (0,20) 30 383 (3 835) 0,00 2009-03-31
Macrologic SA 26 548 (3 232) 1,40 (0,17) 26 548 (3 232) 0,00 2009-02-27
Napiórkowski Włodzimierz 371 380 (2 927) 19,66 (0,16) 371 380 (2 927) 19,94 (-1,12) 2009-02-05
Michalak Bogdan 581 522 (10 654) 30,78 (0,56) 581 522 (10 654) 31,22 (-1,41) 2009-02-05
Aviva Investors Poland SA 108 030 (10 703) 5,71 (0,56) 108 030 (10 703) 5,80 (0,20) 2009-02-05
Macrologic SA 23 316 (1 166) 1,23 (0,06) 23 316 (1 166) 0,00 2009-01-31
Macrologic SA 22 150 (1 625) 1,17 (0,09) 22 150 (1 625) 0,00 2009-01-19
Macrologic SA 20 525 (677) 1,08 (0,03) 20 525 (677) 0,00 2008-12-31
Macrologic SA 19 848 (1 522) 1,05 (0,08) 19 848 (1 522) 0,00 2008-12-12
Macrologic SA 18 326 (-134 405) 0,97 (-7,11) 18 326 (-134 405) 0,00 2008-11-28
Macrologic SA 152 731 (-2 863) 8,08 (-0,15) 152 731 (-2 863) 0,00 2008-11-19
Aviva Investors Poland SA 97 327 (-10 703) 5,15 (-0,56) 97 327 (-10 703) 5,60 (-0,63) 2008-11-19
Aviva Investors Poland SA 108 030 (67 243) 5,71 (3,56) 108 030 (67 243) 6,23 (3,88) 2008-11-14
Aviva Investors Poland SA 40 787 (-56 540) 2,15 (-3,00) 40 787 (-56 540) 2,35 (-3,25) 2008-11-13
Macrologic SA 155 594 (3 228) 8,23 (0,17) 155 594 (3 228) 0,00 2008-11-07
Napiórkowska Krystyna 100 345 (-18 000) 5,31 (-0,95) 100 345 (-18 000) 5,78 (-1,01) 2008-10-30
Macrologic SA 152 366 (1 588) 8,06 (0,08) 152 366 (1 588) 0,00 2008-10-17
Macrologic SA 150 778 (1 700) 7,98 (0,09) 150 778 (1 700) 0,00 2008-09-30
Aviva Investors Poland SA 97 327 5,15 97 327 5,60 2008-09-25
Macrologic SA 149 078 (1 668) 7,89 (0,09) 149 078 (1 668) 0,00 2008-09-12
Macrologic SA 147 410 (140 770) 7,80 (7,45) 147 410 (140 770) 0,00 2008-08-29
Macrologic SA 6 640 (1 102) 0,35 (0,06) 6 640 (1 102) 0,00 2008-08-14
Macrologic SA 5 538 (2 074) 0,29 (0,11) 5 538 (2 074) 0,00 2008-08-08
Napiórkowska Krystyna 118 345 (17 970) 6,26 (0,95) 118 345 (17 970) 6,79 (1,06) 2008-07-30
Kosz Sławomir 1 165 0,06 (0,06) 1 165 0,06 (0,06) 2008-07-30
Kosz Sławomir 1 165 (-300) 0,00 (-0,07) 1 165 (-300) 0,00 (-0,08) 2008-07-30
Macrologic SA 3 464 (1 215) 0,18 (0,07) 3 464 (1 215) 0,00 2008-07-25
Macrologic SA 2 249 (500) 0,11 (0,02) 2 249 (500) 0,00 2008-07-18
Macrologic SA 1 749 (-138 759) 0,09 (-7,34) 1 749 (-138 759) 0,00 2008-07-11
Macrologic SA 140 508 (139 694) 7,43 (7,39) 140 508 (139 694) 0,00 2008-07-04
Macrologic SA 814 (-138 880) 0,04 (-7,35) 814 (-138 880) 0,00 2008-07-04
Napiórkowska Krystyna 100 375 (-17 970) 5,31 (-0,95) 100 375 (-17 970) 5,73 (-1,03) 2008-05-26
Napiórkowski Włodzimierz 368 453 (-32 245) 19,50 (-1,71) 368 453 (-32 245) 21,06 (-0,52) 2008-02-18
Napiórkowska Krystyna 118 345 (7 966) 6,26 (0,42) 118 345 (7 966) 6,76 (0,82) 2008-02-18
Michalak Bogdan 570 868 (-55 402) 30,22 (-2,93) 570 868 (-55 402) 32,63 (-1,11) 2008-02-18
Kosz Sławomir 1 465 0,07 1 465 0,08 2007-10-30
Macrologic SA 139 694 (106 974) 7,39 (5,66) 139 694 (106 974) 0,00 2007-09-21
Szczypa Krzysztof 105 197 (6 399) 5,56 (0,33) 105 197 (6 399) 5,66 (0,43) 2007-07-30
Odyniec Andrzej 80 000 (-2 522) 4,23 (-0,13) 80 000 (-2 522) 4,31 (-0,05) 2007-07-30
Napiórkowski Włodzimierz 400 698 (7 271) 21,21 (0,38) 400 698 (7 271) 21,58 (0,75) 2007-07-30
Napiórkowska Krystyna 110 379 (-12 628) 5,84 (-0,67) 110 379 (-12 628) 5,94 (-0,57) 2007-07-30
Michalak Bogdan 626 270 (-31 270) 33,15 (-1,66) 626 270 (-31 270) 33,74 (-1,07) 2007-07-30
Macrologic SA 32 720 (3 661) 1,73 (0,20) 32 720 (3 661) 0,00 2007-06-29
Macrologic SA 29 059 (11 498) 1,53 (0,61) 29 059 (18 498) 0,00 2007-06-18
Macrologic SA 17 561 (10 152) 0,92 (0,53) 10 561 (3 152) 0,00 2007-06-15
Macrologic SA 7 409 0,39 (0,39) 7 409 0,00 2007-06-11
Macrologic SA w celu umorzenia 0 (-3 133) 0,00 (-0,16) 0 (-3 133) 0,00 2007-02-05
Macrologic SA w celu umorzenia 3 133 (-49 069) 0,16 (-2,60) 3 133 (-49 069) 0,00 2007-01-28
Macrologic SA w celu umorzenia 52 202 (-27 646) 2,76 (-1,46) 52 202 (-27 646) 0,00 2007-01-24
Napiórkowski Włodzimierz 393 427 (15 909) 20,83 (1,83) 393 427 (15 909) 20,83 (1,83) 2006-08-14
Napiórkowska Krystyna 123 007 (-15 909) 6,51 (-0,84) 123 007 (-15 909) 6,51 (-0,84) 2006-07-28
Szczypa Krzysztof 98 798 (-4 164) 5,23 (-0,22) 98 798 (-4 164) 5,23 (-0,22) 2006-07-20
Odyniec Andrzej 82 522 (-6 963) 4,36 (-0,92) 82 522 (-6 963) 4,36 (-0,92) 2006-07-20
Napiórkowski Włodzimierz 377 518 19,00 (-0,98) 377 518 19,00 (-0,98) 2006-07-20
Napiórkowska Krystyna 138 916 (-5 854) 7,35 (-1,20) 138 916 (-5 854) 7,35 (-1,20) 2006-07-20
Michalak Bogdan 657 540 (-27 710) 34,81 (-1,47) 657 540 (-27 710) 34,81 (-1,47) 2006-07-20
Macrologic SA w celu umorzenia 79 848 (57 115) 4,22 (3,02) 79 848 (57 115) 0,00 2006-07-20
Macrologic SA w celu umorzenia 22 733 (1 761) 1,20 (0,09) 22 733 (1 761) 0,00 2006-07-17
Macrologic SA w celu umorzenia 20 972 (2 746) 1,11 (0,15) 20 972 (2 746) 0,00 2006-07-13
Macrologic SA w celu umorzenia 18 226 (3 177) 0,96 (0,17) 18 226 (3 177) 0,00 2006-07-11
Macrologic SA w celu umorzenia 15 049 (2 887) 0,79 (0,15) 15 049 (2 887) 0,00 2006-07-07
Macrologic SA w celu umorzenia 12 162 (3 500) 0,64 (0,19) 12 162 (3 500) 0,00 2006-07-05
Macrologic SA w celu umorzenia 8 662 (1 980) 0,45 (0,10) 8 662 (1 980) 0,00 2006-07-03
Macrologic SA w celu umorzenia 6 682 (2 682) 0,35 (0,14) 6 682 (2 682) 0,00 2006-06-29
Macrologic SA w celu umorzenia 4 000 (2 000) 0,21 (0,11) 4 000 (2 000) 0,00 2006-06-27
Macrologic SA w celu umorzenia 2 000 0,10 2 000 0,00 2006-06-19
Michalak Bogdan 685 250 (4 250) 36,28 (0,23) 685 250 (4 250) 36,28 (0,23) 2006-01-02
Michalak Bogdan 681 000 (36 475) 36,05 (-0,03) 681 000 (36 475) 36,05 (-0,03) 2005-12-07
Szczypa Krzysztof 102 962 5,45 102 962 5,45 2005-10-27
Michalak Bogdan 644 525 36,08 (1,96) 644 525 36,08 (1,96) 2005-10-19
Michalak Bogdan 644 525 (-214) 34,12 (-3,99) 644 525 (-214) 34,12 (-3,99) 2005-10-19
Napiórkowski Włodzimierz 377 518 (-15 909) 19,98 (-2,04) 377 518 (-15 909) 19,98 (-2,04) 2005-07-20
Napiórkowski Włodzimierz 393 427 22,02 (1,19) 393 427 22,02 (1,19) 2005-04-14
Napiórkowski Włodzimierz 393 427 (400) 20,83 (-2,40) 393 427 (400) 20,83 (-2,40) 2005-04-14
Michalak Bogdan 644 739 38,11 (2,02) 644 739 38,11 (2,02) 2005-03-18
Michalak Bogdan 644 739 (13 041) 36,09 (-1,32) 644 739 (13 041) 36,09 (-1,32) 2005-03-18
Michalak Bogdan 631 698 (9 443) 37,41 (0,63) 631 698 (9 443) 37,41 (0,63) 2004-12-27
Napiórkowska Krystyna 144 770 8,55 (0,45) 144 770 8,55 (0,45) 2004-05-04
Napiórkowska Krystyna 144 770 8,10 (0,44) 144 770 8,10 (0,44) 2004-05-04
Napiórkowska Krystyna 144 770 (340) 7,66 (-0,87) 144 770 (340) 7,66 (-0,87) 2004-05-04
Michalak Bogdan 622 255 (3 939) 36,78 (0,24) 622 255 (3 939) 36,78 (0,24) 2004-05-04
Michalak Bogdan 618 316 (6 317) 36,54 (0,37) 618 316 (6 317) 36,54 (0,37) 2003-11-25
Michalak Bogdan 611 999 (12 000) 36,17 (0,71) 611 999 (12 000) 36,17 (0,71) 2003-07-04
Napiórkowska Krystyna 144 430 (5 348) 8,53 (0,31) 144 430 (5 348) 8,53 (0,31) 2003-06-18
Uniqa OFE 76 384 (-23 616) 4,51 (-1,40) 76 384 (-23 616) 4,51 (-1,40) 2003-04-17
Michalak Bogdan 599 999 (15 362) 35,46 (0,91) 599 999 (15 362) 35,46 (0,91) 2003-03-13
Napiórkowska Krystyna 139 082 (4 276) 8,22 (0,18) 139 082 (4 276) 8,22 (0,18) 2002-12-17
Napiórkowski Włodzimierz 393 027 (22 100) 23,23 (1,31) 393 027 (22 100) 23,23 (1,31) 2002-12-16
Napiórkowski Włodzimierz 370 927 21,92 (1,16) 370 927 21,92 (1,16) 2002-12-16
Napiórkowski Włodzimierz 370 927 (-17 359) 20,76 (-2,19) 370 927 (-17 359) 20,76 (-2,19) 2002-12-16
Michalak Bogdan 584 637 (169 000) 34,55 (9,76) 584 637 (169 000) 34,55 (9,76) 2002-12-06
Odyniec Andrzej 89 485 (3 485) 5,28 (0,20) 89 485 (3 485) 5,28 (0,20) 2002-09-04
Odyniec Andrzej 86 000 5,08 (0,27) 86 000 5,08 (0,27) 2002-09-04
Odyniec Andrzej 86 000 (-18 991) 4,81 (-1,39) 86 000 (-18 991) 4,81 (-1,39) 2002-09-04
Odyniec Andrzej 104 991 (-14 621) 6,20 (-0,93) 104 991 (-14 621) 6,20 (-0,93) 2002-07-26
Uniqa OFE 100 000 5,91 100 000 5,91 2002-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 83 864 (-2 027) 4,95 (-3,21) 83 864 (-2 027) 4,95 (-3,21) 2002-06-30
Napiórkowski Włodzimierz 388 286 22,95 388 286 22,95 2002-05-09
Michalak Michał 165 677 (18 022) 9,88 (1,07) 165 677 (18 022) 9,88 (1,07) 2002-04-30
Napiórkowski Włodzimierz 388 286 (2 656) 22,95 (-0,05) 388 286 (2 656) 22,95 (-0,05) 2002-04-26
Michalak Michał 147 655 (19 637) 8,81 (1,17) 147 655 (19 637) 8,81 (1,17) 2002-04-19
Michalak Michał 128 018 7,64 (0,08) 128 018 7,64 (0,08) 2002-03-06
Michalak Michał 128 018 (20 249) 7,56 (1,13) 128 018 (20 249) 7,56 (1,13) 2002-03-06
Michalak Michał 107 769 (17 499) 6,43 (1,05) 107 769 (17 499) 6,43 (1,05) 2002-01-18
Michalak Michał 90 270 (-98 474) 5,38 (-5,88) 90 270 (-98 474) 5,38 (-5,88) 2002-01-03
Michalak Bogdan 415 637 (-97 214) 24,79 (-5,80) 415 637 (-97 214) 24,79 (-5,80) 2002-01-03
Michalak Michał 188 744 (105 000) 11,26 (6,27) 188 744 (105 000) 11,26 (6,27) 2001-12-28
Michalak Bogdan 512 851 (105 000) 30,59 (6,26) 512 851 (105 000) 30,59 (6,26) 2001-12-28
Napiórkowski Włodzimierz 385 630 (1 380) 23,00 (0,08) 385 630 (1 380) 23,00 (0,08) 2001-10-11
Michalak Michał 83 744 4,99 (4,99) 83 744 4,99 (4,99) 2001-07-18
Michalak Bogdan 407 851 (4 392) 24,33 (0,27) 407 851 (4 392) 24,33 (0,27) 2001-07-16
Michalak Bogdan 403 459 (14 714) 24,06 (0,87) 403 459 (14 714) 24,06 (0,87) 2001-07-05
Michalak Bogdan 388 745 (107 922) 23,19 (6,44) 388 745 (107 922) 23,19 (6,44) 2001-05-15
Odyniec Andrzej 119 612 (-400) 7,13 (-0,03) 119 612 (-400) 7,13 (-0,03) 2001-05-08
Napiórkowska Krystyna 134 806 (500) 8,04 (0,03) 134 806 (500) 8,04 (0,03) 2001-05-08
Michalak Bogdan 280 823 (24 478) 16,75 (1,46) 280 823 (24 478) 16,75 (1,46) 2001-03-08
Napiórkowska Krystyna 134 306 (-500) 8,01 (-0,11) 134 306 (-500) 8,01 (-0,11) 2000-12-07
Michalak Michał 0 (-95 890) 0,00 (-5,77) 0 (-95 890) 0,00 (-5,77) 2000-08-31
Michalak Bogdan 256 345 (22 500) 15,29 (1,34) 256 345 (22 500) 15,29 (1,34) 2000-08-31
Odyniec Andrzej 120 012 (5 006) 7,16 (0,30) 120 012 (5 006) 7,16 (0,30) 2000-08-29
Napiórkowski Włodzimierz 384 250 (22 700) 22,92 (1,36) 384 250 (22 700) 22,92 (1,36) 2000-08-29
Napiórkowski Włodzimierz 361 550 (500) 21,56 (0,03) 361 550 (500) 21,56 (0,03) 2000-08-09
Odyniec Andrzej 115 006 6,86 (-0,06) 115 006 6,86 (-0,06) 2000-03-22
Odyniec Andrzej 115 006 6,92 (-0,14) 115 006 6,92 (-0,14) 2000-03-22
Odyniec Andrzej 115 006 (35 006) 7,06 (-0,54) 115 006 (35 006) 7,06 (-0,54) 2000-03-22
Napiórkowski Włodzimierz 361 050 21,53 (-0,21) 361 050 21,53 (-0,21) 2000-03-22
Napiórkowski Włodzimierz 361 050 21,74 (-0,44) 361 050 21,74 (-0,44) 2000-03-22
Napiórkowski Włodzimierz 361 050 (106 050) 22,18 (-2,04) 361 050 (106 050) 22,18 (-2,04) 2000-03-22
Napiórkowska Krystyna 134 806 8,12 (-0,16) 134 806 8,12 (-0,16) 2000-03-22
Napiórkowska Krystyna 134 806 8,28 (0,24) 134 806 8,28 (0,24) 2000-03-22
Napiórkowska Krystyna 134 806 (29 806) 8,04 (-1,93) 134 806 (29 806) 8,04 (-1,93) 2000-03-22
Michalak Bogdan 233 845 13,95 (-0,13) 233 845 13,95 (-0,13) 2000-03-22
Michalak Bogdan 233 845 14,08 (-0,29) 233 845 14,08 (-0,29) 2000-03-22
Michalak Bogdan 233 845 (88 968) 14,37 (0,61) 233 845 (88 968) 14,37 (0,61) 2000-03-22
Michalak Barbara 155 831 9,29 (-0,09) 155 831 9,29 (-0,09) 2000-03-22
Michalak Barbara 155 831 9,38 (-0,19) 155 831 9,38 (-0,19) 2000-03-22
Michalak Barbara 155 831 (50 831) 9,57 (-0,40) 155 831 (50 831) 9,57 (-0,40) 2000-03-22
Aviva OFE Aviva Santander 85 891 8,16 (3,04) 85 891 8,16 (3,04) 2000-02-11
Aviva OFE Aviva Santander 85 891 5,12 (-0,05) 85 891 5,12 (-0,05) 2000-02-11
Aviva OFE Aviva Santander 85 891 5,17 (-0,11) 85 891 5,17 (-0,11) 2000-02-11
Aviva OFE Aviva Santander 85 891 5,28 85 891 5,28 2000-02-11
Michalak Bogdan 144 877 (-26 016) 13,76 (-2,47) 144 877 (-26 016) 13,76 (-2,47) 2000-01-21
Michalak Michał 95 890 5,77 (-0,12) 95 890 5,77 (-0,12) 1999-11-26
Michalak Michał 95 890 5,89 (-3,22) 95 890 5,89 (-3,22) 1999-11-26
Michalak Michał 95 890 9,11 (3,39) 95 890 9,11 (3,39) 1999-11-26
Michalak Michał 95 890 (-9 110) 5,72 (-4,25) 95 890 (-9 110) 5,72 (-4,25) 1999-11-26
Michalak Bogdan 170 893 (2 650) 16,23 (0,25) 170 893 (2 650) 16,23 (0,25) 1999-05-20
Michalak Bogdan 168 243 (16 843) 15,98 (1,60) 168 243 (16 843) 15,98 (1,60) 1999-05-04
Michalak Bogdan 151 400 (11 400) 14,38 (1,08) 151 400 (11 400) 14,38 (1,08) 1999-03-18
Michalak Bogdan 140 000 13,30 140 000 13,30 1997-07-28
Michalak Barbara 105 000 9,97 105 000 9,97 1997-07-28
Napiórkowska Krystyna 105 000 9,97 105 000 9,97 1997-07-21
Michalak Michał 105 000 9,97 105 000 9,97 1997-07-21
Odyniec Andrzej 80 000 7,60 80 000 7,60 1997-05-26
Napiórkowski Włodzimierz 255 000 24,22 255 000 24,22 1997-05-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,25 zł
2017-04-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,25 zł
2015-03-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2015-03-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2014-03-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,75 zł
2014-03-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,75 zł
2013-04-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2013-04-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2012-04-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2012-04-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2011-04-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2011-04-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2010-05-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2010-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2009-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,15 zł
2009-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,15 zł
2008-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,08 zł
2008-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,08 zł
2005-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2005-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2004-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2004-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2004-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2002-07-01 Asymilacja akcji seria G
2000-09-15 Asymilacja
2000-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,39 zł
2000-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,39 zł
2000-07-03 Asymilacja
2000-06-21 Asymilacja
2000-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,78 zł
2000-05-31 Asymilacja akcji serie C, F
1999-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1999-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1999-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
1998-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
1998-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
1998-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.