4,3400 zł
1,40% 0,0600 zł
JWW Invest S.A. (JWW)

Komunikaty spółki - JWWINVEST

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Podpisanie znaczącego zamówienia
Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
Wyniki finansowe
Informacja o wyborze nowego Członka Rady Nadzorczej
Podpisanie aneksu do umowy limitu kredytu wielocelowego
Wyniki finansowe
Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW INVEST S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.
Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej
Opinia Rady Nadzorczej ws. rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2022
Podpisanie aneksu do umowy limitu kredytu wielocelowego
Wyniki finansowe
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.