20,5000 zł
-1,44% -0,3000 zł
IFIRMA SA (IFI)

Akcjonariat - IFIRMA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 131 200 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 6 400 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 434 977
Liczba głosów na WZA: 8 235 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,67%
Kapitał akcyjny: 640 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 269 977
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,33%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Narczyński, Wojciech Jakub ZWZ 1 717 500 (26,83%) 2 717 500 (32,99%) 2019-04-25 -
Przewłocka, Marta Zofia 870 398 (13,59%) 1 430 398 (17,36%) 2018-04-27 -
Seven Canyons Advisors, LLC poprzez Ark Global Emerging Companies, LP 436 079 (6,81%) 436 079 (5,29%) 2022-01-25 -
Kozłowska, Agnieszka Aleksandra ZWZ 411 000 (6,42%) 686 000 (8,33%) 2019-04-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-04-27 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 2 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-01
seria B 2007-04-27 2 500 000
1,00 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-05
2007-06-01
2008-05-06
seria C - subskrypcja publiczna 2007-06-15 1 400 000
7 000 000,00
0,10 5,00 6 400 000
6 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-05
2008-04-15
2008-05-06
seria D - oferta menedżerska za warranty serii A, B i C 2007-06-15 90 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Power Media SA na iFirma SA 2017-04-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Narczyński, Wojciech Jakub NWZ 1 690 732 (55 732) 26,42 (0,87) 2 690 732 (20 732) 32,67 (0,25) 2018-09-10
Kozłowska, Agnieszka Aleksandra NWZ 402 000 (51 981) 6,28 (0,81) 677 000 (86 981) 8,22 (1,06) 2018-09-10
Kozłowska, Agnieszka Aleksandra ZWZ 350 019 (75 000) 5,47 (1,18) 590 019 (150 000) 7,16 (1,88) 2018-04-24
Narczyński, Wojciech Jakub 1 635 000 (-75 000) 25,55 (-1,16) 2 670 000 (-150 000) 32,42 (-0,14) 2017-11-28
Dąbrowska-Prus Ewa 327 500 (-160 011) 5,12 (-2,50) 327 500 (-487 511) 3,98 (-5,54) 2017-08-30
Dąbrowska-Prus Ewa 487 511 7,62 815 011 9,52 (-0,38) 2017-01-31
Dąbrowska-Prus Ewa 487 511 (-51 381) 7,62 (-0,80) 815 011 (-51 381) 9,90 (-0,50) 2017-01-31
iFirma SA 0 (-89 100) 0,00 (-1,39) 0 (-89 100) 0,00 2016-04-25
iFirma SA 89 100 (-75 000) 1,39 (-1,17) 89 100 (-75 000) 0,00 2015-03-18
iFirma SA 164 100 (-80 600) 2,56 (-1,26) 164 100 (-80 600) 0,00 2013-12-12
Dąbrowska-Prus Ewa 538 892 (15 728) 8,42 (0,25) 866 392 (15 728) 10,40 (0,51) 2013-04-03
Narczyński, Wojciech Jakub 1 710 000 26,71 2 820 000 32,56 (-1,32) 2012-05-15
Narczyński, Wojciech Jakub 1 710 000 26,71 (-0,01) 2 820 000 33,88 (-0,36) 2012-05-15
Narczyński, Wojciech Jakub 1 710 000 (75 000) 26,72 (1,17) 2 820 000 (150 000) 34,24 (1,82) 2012-05-15
Narczyński, Wojciech Jakub 1 635 000 (-45 000) 25,55 (-0,70) 2 670 000 (-120 000) 32,42 (0,21) 2012-05-15
Narczyński, Wojciech Jakub 1 680 000 (33 594) 26,25 (0,53) 2 790 000 (33 594) 32,21 (0,39) 2011-11-14
Krajzega.pl sp. z o.o. 287 500 4,49 287 500 (-287 500) 3,45 (-3,45) 2011-06-11
Krajzega.pl sp. z o.o. 287 500 (-176 030) 4,49 (-2,75) 575 000 (-176 030) 6,90 (-1,83) 2011-06-10
Narczyński, Wojciech Jakub 1 646 406 (-3 594) 25,72 (-0,06) 2 756 406 (-3 594) 31,82 (-0,04) 2011-05-13
Narczyński, Wojciech Jakub 1 650 000 (-26 406) 25,78 (-0,41) 2 760 000 (-26 406) 31,86 (-0,31) 2011-05-13
Narczyński, Wojciech Jakub 1 676 406 (30 000) 26,19 (0,47) 2 786 406 (30 000) 32,17 (0,12) 2011-04-08
iFirma SA 244 700 (5 600) 3,82 (0,09) 244 700 (5 600) 0,00 2011-03-28
iFirma SA 239 100 3,73 239 100 0,00 2011-03-28
iFirma SA 239 100 (-60 900) 3,73 (-0,95) 239 100 (-60 900) 0,00 2011-03-28
Prus Dariusz 0 (-523 164) 0,00 (-8,17) 0 (-850 664) 0,00 (-9,89) 2010-12-10
Dąbrowska-Prus Ewa 523 164 8,17 850 664 9,89 (-0,33) 2010-12-10
Dąbrowska-Prus Ewa 523 164 8,17 850 664 10,22 2010-12-10
Narczyński, Wojciech Jakub 1 646 406 25,72 2 756 406 (75 000) 32,05 (0,88) 2010-04-08
Przewłocka, Marta Zofia 990 401 15,47 1 550 401 18,02 (-0,60) 2010-01-21
Przewłocka, Marta Zofia 990 401 15,47 (-0,01) 1 550 401 18,62 (-0,21) 2010-01-21
Przewłocka, Marta Zofia 990 401 (60 000) 15,48 (0,95) 1 550 401 (120 000) 18,83 (2,20) 2010-01-21
Prus Dariusz wraz z żoną 523 164 (483 164) 8,17 (7,55) 850 664 (810 664) 9,89 (9,43) 2010-01-21
Parszuto Andrzej 0 (-997 483) 0,00 (-15,58) 0 (-1 872 483) 0,00 (-21,03) 2010-01-21
Narczyński, Wojciech Jakub 1 646 406 (163 314) 25,72 (2,55) 2 681 406 (323 314) 31,17 (3,76) 2010-01-21
Krajzega.pl sp. z o.o. 463 530 7,24 751 030 8,73 (-0,29) 2010-01-21
Krajzega.pl sp. z o.o. 463 530 7,24 751 030 9,02 2010-01-21
Kozłowska, Agnieszka Aleksandra 275 019 4,29 (-0,01) 440 019 5,28 (-0,06) 2010-01-21
Kozłowska, Agnieszka Aleksandra 275 019 4,30 (0,01) 440 019 5,34 (0,23) 2010-01-21
Kozłowska, Agnieszka Aleksandra 275 019 (40 000) 4,29 (0,62) 440 019 (80 000) 5,11 (0,93) 2010-01-21
Prus Dariusz 40 000 (20 000) 0,62 (0,31) 40 000 (20 000) 0,46 (0,23) 2009-12-30
Prus Dariusz 20 000 0,31 20 000 0,23 2009-12-23
Przewłocka, Marta Zofia 930 401 (-14 470) 14,53 (-0,23) 1 430 401 (-14 470) 16,63 (-0,17) 2009-08-31
iFirma SA 300 000 4,68 300 000 0,00 2009-07-17
Parszuto Andrzej 997 483 (-199 995) 15,58 (-3,13) 1 872 483 (-199 995) 21,03 (-2,25) 2009-07-08
Parszuto Andrzej 1 197 478 (-303 639) 18,71 (-4,74) 2 072 478 (-303 639) 23,28 (-3,41) 2009-06-24
Parszuto Andrzej 1 501 117 (-198 903) 23,45 (-3,11) 2 376 117 (-198 903) 26,69 (-2,24) 2009-06-10
Parszuto Andrzej 1 700 020 (20) 26,56 (-7,44) 2 575 020 (20) 28,93 (-5,40) 2008-05-30
Narczyński, Wojciech Jakub 1 483 092 (-216 908) 23,17 (-3,39) 2 358 092 (-216 908) 27,41 (-1,52) 2007-07-17
Przewłocka, Marta Zofia 944 871 (-55 129) 14,76 (-5,24) 1 444 871 (-55 129) 16,80 (-3,20) 2007-06-17
Kozłowska, Agnieszka Aleksandra 235 019 (-14 981) 3,67 (-1,33) 360 019 (-14 981) 4,18 (-0,82) 2007-06-17
Przewłocka, Marta Zofia 1 000 000 20,00 (4,38) 1 500 000 20,00 (3,15) 2007-06-01
Przewłocka, Marta Zofia 1 000 000 15,62 1 500 000 16,85 2007-06-01
Parszuto Andrzej 1 700 000 34,00 (7,44) 2 575 000 34,33 (5,40) 2007-06-01
Parszuto Andrzej 1 700 000 26,56 2 575 000 28,93 2007-06-01
Narczyński, Wojciech Jakub 1 700 000 26,56 (-7,44) 2 575 000 28,93 (-5,40) 2007-06-01
Narczyński, Wojciech Jakub 1 700 000 34,00 2 575 000 34,33 2007-06-01
Kozłowska, Agnieszka Aleksandra 250 000 5,00 (1,10) 375 000 5,00 (0,79) 2007-06-01
Kozłowska, Agnieszka Aleksandra 250 000 3,90 375 000 4,21 2007-06-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-08-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2022-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2022-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2022-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2022-03-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2022-03-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2021-11-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2021-11-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2021-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2021-08-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2021-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2021-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2021-03-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2021-03-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2020-12-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2020-12-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2020-09-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2020-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2020-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2020-05-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2020-03-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2020-03-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2019-12-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2019-12-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2019-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2019-09-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2019-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2019-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2019-03-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2019-03-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2018-12-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2018-12-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2018-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2018-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2018-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2018-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2018-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2018-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2018-03-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2018-03-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2018-01-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2018-01-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2017-11-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2017-11-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2017-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2017-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2017-04-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2017-04-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2016-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2016-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2015-05-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2015-05-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2014-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2014-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2013-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2013-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2012-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2012-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.