0,5550 zł
-7,50% -0,0450 zł
IDM S.A. (IDM)

Komunikaty spółki - IDMSA

Rezygnacja osoby nadzorującej
Zawiadomienie dotyczące zmiany ogólnej liczby głosów – zmiana pośredniego stanu posiadania
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023
Aneks do umowy istotnej w postaci pożyczki pieniężnej w celu zwiększenia kapitału obrotowego IDM S.A. – zmiana terminu zwrotu pożyczki
Wyniki finansowe
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy na mocy układu na skutek ustalenia w sposób niesporny i konkretny wierzytelności spornej po dniu zawarcia układu – aktualizacja informacji w zw. z raportem bieżącym nr 3/2022 z dnia 03.06.2022 r.
Wyniki finansowe
Powołanie osoby zarządzającej na nową kadencję
Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA w dniu 18 sierpnia 2022 r.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 18 sierpnia 2022 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 sierpnia 2022 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wyniki finansowe
Korekta raportu rocznego IDM S.A. za rok 2021 – informacja o charakterze i przedmiocie korekty
Aneks do umowy istotnej w postaci pożyczki pieniężnej w celu zwiększenia kapitału obrotowego IDM S.A. – zmiana terminu zwrotu pożyczki
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.