29,7000 zł
0,34% 0,1000 zł
HM Inwest S.A. (HMI)

Komunikaty spółki - HMINWEST

Wyniki finansowe
Informacja o nabyciu przez Spółkę nieruchomości
Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Przekroczenie progu 15% akcji przez akcjonariusza
Wyniki finansowe
Podpisanie umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ARP Prefabrykacja Sp. z o.o.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 17.06.2020 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 17.06.2020 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o korekcie skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2019
Korekta informacji uzyskanej w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Zbycie akcji przez osobę blisko związaną
Zbycie akcji przez akcjonariusza posiadającego znaczny pakiet akcji
HMINWEST 0,34% 29,70
2021-10-26 09:50:05

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.