161,0000 zł
1,19% 1,9000 zł
(GRO)

Akcjonariat - GRUPAONET

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 295 900 753 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 8 049 073 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 049 073
Liczba głosów na WZA: 8 049 073 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 8 049 073,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 049 073
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
ITI Holdings SA z podmiotami zależnymi 8 049 073 (100,00%) 8 049 073 (100,00%) 2006-10-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie spółki z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2006-11-03
seria I - oferta menedżerska 548
0,00
1,00 0,00 8 046 454
8 046 454,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-30
Optimus SA: seria A, F - założyciele poprzednio seria A 1993-12-22 500 000
2 000 000,00
4,00 4,00 500 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1994-01-31
seria D - subskrypcja publiczna 1993-12-28 300 000
45 000 000,00
4,00 150,00 1 100 000
4 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-03-03
1994-05-11
1994-08-02
seria B - prawo poboru 1993-12-28 200 000
800 000,00
4,00 4,00 700 000
2 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-03-03
1994-02-18
1994-08-02
seria C - subskrypcja prywatna 1993-12-28 100 000
1 000 000,00
4,00 10,00 800 000
3 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-03-03
1994-02-18
1994-08-02
split 1:4 1994-06-15 0
0,00
1,00 0,00 4 400 000
4 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-07-11
1994-08-08
seria E - za obligacje zamienne 4 konwersje i asymilacje 1996-04-30 2 084 108
80 780 026,08
1,00 38,76 6 484 108
6 484 108,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1997-06-03
1997-07-03
seria G - oferta menedżerska 2000-06-26 80 000
3 200 000,00
1,00 40,00 6 564 108
6 564 108,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-08
2003-04-28
seria H - oferta menedżerska 2000-06-26 320 000
64 000 000,00
1,00 200,00 6 884 108
6 884 108,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-08
2004-08-13
zmiana firmy z Optimus SA na Grupa Onet.pl SA 2001-09-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-01-21
podział spółki - przeniesieie częsci majątku do Optimus Technologie SA 2001-09-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2002-01-21
seria I - oferta menedżerska 2005-03-31 3 195
0,00
1,00 0,00 8 045 303
8 045 303,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-13

seria I - oferta menedżerska 2005-03-31 603
0,00
1,00 0,00 8 045 906
8 045 906,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-05

seria I - oferta menedżerska 2005-03-31 2 276
0,00
1,00 0,00 8 049 073
8 049 073,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-20

seria I - oferta menedżerska transze I1, I2, I3, I4 2005-03-31 400 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - Grupa ITI 2005-06-27 1 158 000
88 008 000,00
1,00 76,00 8 042 108
8 042 108,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-15
2005-12-23
połaczenie z Onet.pl SA bez podwyższania kapitału 2006-01-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-02-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wejchert Jan 0 (-92 257) 0,00 (-1,14) 0 (-92 257) 0,00 (-1,14) 2006-10-20
Valsangiacomo Bruno 0 (-29 735) 0,00 (-0,36) 0 (-29 735) 0,00 (-0,36) 2006-10-20
Kostrzewa Wojciech 0 (-10 000) 0,00 (-0,12) 0 (-10 000) 0,00 (-0,12) 2006-10-20
ITI Holdings SA z podmiotami zależnymi 8 046 454 (130 570) 100,00 (1,63) 8 046 454 (130 570) 100,00 (1,63) 2006-10-20
Fanconi Romano 0 (-2 300) 0,00 (-0,02) 0 (-2 300) 0,00 (-0,02) 2006-10-20
TVN SA 719 0,00 719 0,00 2006-09-25
Żak Maciej 0 (-3 800) 0,00 (-0,04) 0 (-3 800) 0,00 (-0,04) 2006-09-14
Wejchert, Jan Łukasz 0 (-50 275) 0,00 (-0,62) 0 (-50 275) 0,00 (-0,62) 2006-09-14
ITI Holdings SA z podmiotami zależnymi 7 915 884 (54 075) 98,37 (0,67) 7 915 884 (54 075) 98,37 (0,67) 2006-09-14
ITI Holdings SA z podmiotami zależnymi 7 861 809 (1 239 360) 97,70 (15,36) 7 861 809 (1 239 360) 97,70 (15,36) 2006-09-11
BZ WBK Asset Management SA 0 (-402 280) 0,00 (-5,00) 0 (-402 280) 0,00 (-5,00) 2006-09-11
Ogółem 8 046 454 (548) 0 8 046 454 (548) 0 2006-08-30
Ogółem 8 045 906 (603) 0 8 045 906 (603) 0 2006-07-05
Żak Maciej 3 800 0,04 3 800 0,04 2006-06-30
Wejchert, Jan Łukasz 50 275 0,62 50 275 0,62 2006-06-30
Wejchert Jan 92 257 (-107 213) 1,14 (-1,75) 92 257 (-107 213) 1,14 (-0,46) 2006-06-30
Valsangiacomo Bruno 29 735 0,36 29 735 0,36 2006-06-30
Kostrzewa Wojciech 10 000 0,12 10 000 0,12 2006-06-30
Fanconi Romano 2 300 0,02 2 300 0,02 2006-06-30
BZ WBK Asset Management SA 402 280 5,00 (0,01) 402 280 5,00 (0,01) 2006-06-27
BZ WBK Asset Management SA 402 280 (-91 928) 4,99 (-1,15) 402 280 (-91 928) 4,99 (-1,15) 2006-06-27
Ogółem 8 045 303 (3 195) 0 8 045 303 (3 195) 0 2006-06-13
BZ WBK Asset Management SA 494 208 6,14 494 208 6,14 2006-01-10
Grupa Onet.pl SA 0 0 (-52 275) 0,00 (-0,65) 0 (-52 275) 0,00 (-0,65) 2005-12-23
Grupa Onet.pl SA w celu umorzenia 52 275 (-160 000) 0,65 (-2,43) 52 275 (-160 000) 0,65 (-2,43) 2005-11-22
Ogółem 8 042 108 (1 158 000) 0 8 042 108 (1 158 000) 0 2005-11-15
ITI Holdings SA z podmiotami zależnymi 6 622 449 82,34 (0,04) 6 622 449 82,34 (0,04) 2005-11-15
ITI Holdings SA z podmiotami zależnymi 6 622 449 (1 158 000) 82,30 (2,93) 6 622 449 (1 158 000) 82,30 (2,93) 2005-11-15
Ogółem 6 884 108 0 6 884 108 (-5 563 544) 0 2005-08-01
ITI Holdings SA 5 464 449 79,37 (11,43) 5 464 449 79,37 (11,43) 2005-08-01
ITI Holdings SA bez serii J 5 464 449 67,94 (-11,43) 5 464 449 (-5 563 544) 67,94 (-20,65) 2005-08-01
Grupa Onet.pl SA w celu umorzenia 212 275 3,08 (0,45) 212 275 3,08 (0,45) 2005-08-01
Grupa Onet.pl SA w celu umorzenia 212 275 2,63 (-0,45) 212 275 2,63 (0,93) 2005-08-01
Wejchert Jan z podmiotem powiązanym 199 470 2,89 199 470 1,60 2005-01-03
Grupa Onet.pl SA w celu umorzenia 212 275 (-200 000) 3,08 (-2,90) 212 275 (-200 000) 1,70 (-1,61) 2005-01-03
Grupa Onet.pl SA w celu umorzenia 412 275 (354 724) 5,98 (5,15) 412 275 3,31 (3,31) 2004-01-30
Grupa Onet.pl SA 57 551 (4 951) 0,83 (0,07) 0 0,00 2002-10-01
Grupa Onet.pl SA 52 600 (5 145) 0,76 (0,08) 0 0,00 2002-09-26
Grupa Onet.pl SA 47 455 (20 020) 0,68 (0,29) 0 0,00 2002-09-24
Grupa Onet.pl SA 27 435 0,39 0 0,00 2002-09-23
Onet.pl SA zmiana podmiotu dominującego 0 (-365 304) 0,00 (-5,31) 0 (-1 826 520) 0,00 (-13,13) 2002-06-29
ITI Holdings SA 5 464 449 (2 683 563) 79,37 (38,98) 11 027 993 (2 683 563) 88,59 (28,60) 2002-06-29
Ogółem 6 884 108 0 12 447 652 (-1 461 216) 0 2002-06-04
Kolbusz Tomasz 182 652 2,65 182 652 (-730 608) 1,46 (-5,11) 2002-06-04
mBank SA 210 982 (-1 376 547) 3,06 (-20,00) 210 982 (-1 376 547) 1,51 (-9,90) 2002-05-21
ITI Holdings SA 2 780 886 40,39 8 344 430 59,99 (-7,04) 2002-05-21
ITI Holdings SA 2 780 886 (1 390 000) 40,39 (20,19) 8 344 430 (1 390 000) 67,03 (17,03) 2002-05-21
Wilam Piotr 182 652 2,65 913 260 6,57 (0,01) 2001-10-09
Wilam Piotr 182 652 2,65 913 260 6,56 2001-10-09
Kolbusz Tomasz 182 652 2,65 913 260 6,57 (0,01) 2001-10-09
Kolbusz Tomasz 182 652 2,65 913 260 6,56 2001-10-09
mBank SA z podmiotami zależnymi 1 587 529 23,06 1 587 529 11,41 2001-09-10
mBank SA 1 587 529 (132 237) 23,06 (1,92) 1 587 529 (132 237) 11,41 (0,95) 2001-09-10
ITI Holdings SA 1 390 886 20,20 6 954 430 50,00 2001-08-02
ITI Holdings SA 1 390 886 (576 486) 20,20 (8,37) 6 954 430 (2 882 430) 50,00 (20,72) 2001-08-02
Ogółem 6 884 108 0 13 908 868 0 2001-07-09
Ogółem poprzednio Optimus SA 6 884 108 0 13 908 868 (-360) 0 2001-07-09
Ogółem 6 884 108 0 13 909 228 (-348 480) 0 2001-07-09
Jakubas Zbigniew 90 152 (-9 417) 1,31 (-0,14) 438 992 (-9 417) 3,16 (-0,06) 2001-06-30
mBank SA z podmiotami zależnymi 1 455 292 21,14 1 455 292 10,46 (0,25) 2001-06-27
mBank SA z podmiotami zależnymi 1 455 292 (-814 400) 21,14 (-11,83) 1 455 292 (-4 072 000) 10,21 (-28,56) 2001-06-27
Jakubas Zbigniew 99 569 (-545 431) 1,45 (-7,92) 448 409 (-2 776 591) 3,22 (-19,97) 2001-06-27
ITI Holdings SA 814 400 11,83 4 072 000 29,28 (0,72) 2001-06-27
ITI Holdings SA 814 400 (799 704) 11,83 (11,62) 4 072 000 (3 998 520) 28,56 (28,04) 2001-06-27
mBank SA z podmiotami zależnymi 2 269 692 (253 105) 32,97 (3,68) 5 527 292 (-1 282 895) 38,77 (-8,99) 2001-06-20
Jakubas Zbigniew 645 000 9,37 3 225 000 23,19 (0,57) 2001-06-20
Jakubas Zbigniew 645 000 (-190 000) 9,37 (-2,76) 3 225 000 (-189 948) 22,62 (-1,33) 2001-06-20
Onet.pl SA 365 304 5,31 1 826 520 13,13 (0,32) 2001-06-18
Onet.pl SA 365 304 5,31 (0,01) 1 826 520 12,81 (-0,32) 2001-06-18
Onet.pl SA 365 304 5,30 1 826 520 13,13 (-1,54) 2001-06-18
Onet.pl SA 365 304 5,30 1 826 520 14,67 2001-06-18
ITI Holdings SA 14 696 (-365 304) 0,21 (-5,31) 73 480 (-1 826 520) 0,52 (-12,81) 2001-06-18
mBank SA z podmiotami zależnymi 2 016 587 (649 542) 29,29 (9,43) 6 810 187 (649 542) 47,76 (4,55) 2001-03-23
mBank SA z podmiotami zależnymi 1 367 045 (47 729) 19,86 (-0,49) 6 160 645 (47 729) 43,21 (-0,76) 2000-12-29
Ogółem 6 884 108 (400 000) 0 14 257 708 (355 200) 0 2000-11-08
Kluska Roman 146 026 2,12 (-0,13) 146 026 1,02 (-0,03) 2000-07-28
Kluska Roman 146 026 (-15 000) 2,25 (-0,23) 146 026 (-15 000) 1,05 (-0,11) 2000-07-28
ITI Holdings SA 380 000 5,52 1 900 000 13,33 2000-06-05
mBank SA z podmiotami zależnymi 1 319 316 20,35 (1,19) 6 112 916 43,97 (1,10) 2000-06-02
mBank SA z podmiotami zależnymi 1 319 316 19,16 6 112 916 42,87 2000-06-02
Kluska Roman 161 026 (-1 667 014) 2,48 (-25,71) 161 026 (-7 123 314) 1,16 (-50,91) 2000-06-02
Kluska Anna 569 (-665 231) 0,01 (-10,26) 569 (-2 520 532) 0,00 (-17,41) 2000-06-02
Jakubas Zbigniew 835 000 12,13 (-0,75) 3 414 948 23,95 (-0,61) 2000-06-02
Jakubas Zbigniew 835 000 12,88 3 414 948 24,56 2000-06-02
Ogółem 6 484 108 0 13 902 508 (-74 400) 0 2000-05-15
Ogółem 6 484 108 0 13 976 908 (-12 000) 0 2000-03-27
Kluska Roman 1 828 040 (-20 000) 28,19 (-0,31) 7 284 340 (-20 000) 52,07 (1,64) 2000-03-16
Ogółem 6 484 108 0 13 988 908 (-391 200) 0 2000-03-03
Ogółem 6 484 108 0 14 380 108 (-104 000) 0 2000-02-23
Kluska Anna 665 800 (-2 200) 10,27 (-0,03) 2 521 101 (-2 200) 17,41 (-0,01) 2000-01-24
Kluska Roman 1 848 040 (-26 000) 28,50 (-0,40) 7 304 340 (-26 000) 50,43 (-0,18) 1999-12-13
Kluska Roman 1 874 040 (-28 000) 28,90 (-0,43) 7 330 340 (-28 000) 50,61 (-0,19) 1999-04-29
Merrill Lynch & Co., Inc. 683 592 9,93 (-0,61) 683 592 4,79 (0,07) 1999-01-12
Merrill Lynch & Co., Inc. 683 592 (-696 011) 10,54 (-10,74) 683 592 (-696 011) 4,72 (-4,80) 1999-01-12
Merrill Lynch & Co., Inc. 1 379 603 (-218 207) 21,28 (-3,36) 1 379 603 (-218 207) 9,52 (-1,51) 1998-11-03
Merrill Lynch & Co., Inc. 1 597 810 24,64 1 597 810 11,03 1997-06-04
Ogółem 6 484 108 0 14 484 108 0 1997-06-03
Kluska Roman 1 902 040 29,33 7 358 340 50,80 1997-01-10
Kluska Anna 668 000 10,30 2 523 301 17,42 1997-01-10
Fryc Ryszard 215 812 3,33 619 012 4,27 1996-02-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2002-06-12 Asymilacja akcji seria G
2001-07-25 Asymilacja akcji seria H
2000-07-20 Asymilacja po konwersji
2000-04-25 Asymilacja po konwersji
1999-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1999-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1999-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
1998-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1998-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1998-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
1997-07-03 Asymilacja
1997-03-03 Asymilacja
1996-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1996-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1996-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
1995-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1995-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
1995-05-26 Asymilacja akcji seria A
1995-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,55 zł
1994-08-08 Split 1:4
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.