2,0400 zł
4,08% 0,0800 zł
Gremi Inwestycje SA (GIW)

Akcjonariat - GREMINWES

Dane ogólne

Kapitalizacja: 10 120 329,84 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 4 960 946 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 291 429
Liczba głosów na WZA: 6 920 946 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,50%
Kapitał akcyjny: 10 914 081,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 291 429
Cena nominalna akcji: 2,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,50%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
KCI SA WZA 4 291 429 (86,50%) 4 291 429 (62,01%) 2016-02-11 GME

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2016-06-09
obniżenie kapitału
2,20 4 960 946
10 914 081,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 80 000
800 000,00
10,00 10,00 90 000
900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-11-08
seria A - akcje założycielskie 1996-03-21 10 000
110 000,00
10,00 11,00 10 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-04-23
zmiana firmy z Carbo Faktor na Eurofaktor 1999-05-21

KDPW:
KRS:
GPW:

1999-09-28
seria D - subskrypcja prywatna 2000-04-10 400 000
4 000 000,00
10,00 10,00 490 000
4 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-04-28
seria E - subskrypcja prywatna 2002-06-24 1 510 000
15 100 000,00
10,00 10,00 2 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-22
2002-08-23
2006-04-18
seria F - subskrypcja prywatna 2002-11-21 960 946
9 993 838,40
10,00 10,40 2 960 946
29 609 460,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-22
2002-12-07
2004-12-30
seria G - subskrypcja publiczna 2004-06-28 2 000 000
36 000 000,00
10,00 18,00 4 960 946
49 609 460,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-22
2004-12-16
2004-12-30
seria H - oferta menedżerska obligacje z prawem pierwszeństwa, uchylona 2004-06-28 134 400
1 344 000,00
10,00 10,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-22

zmiana firmy z Eurofaktor SA na Gremi Solution SA 2012-01-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-08
połączenie z Eurofaktor Cash Solution sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-20
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalanej 2012-06-29 0
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Gremi Solution SA na Gremi Media SA 2012-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-09
połączenie z Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-10-29

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Gremi Sukces sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-12-16

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Gremi Media SA na Gremi Inwestycje SA 2015-10-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-23
połączenie z KCI SA 2016-04-25

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
KCI SA WZA 4 241 429 (1 920 000) 85,49 (38,70) 4 241 429 (1 920 000) 61,28 (27,74) 2015-06-30
KCI SA 2 321 429 46,79 2 321 429 33,54 2015-04-13
Jupiter SA przez Forum XIII Alfa sp. z o.o. 2 321 429 46,79 (0,79) 4 241 429 61,28 (0,29) 2013-08-26
Jupiter SA przez Forum XIII Alfa sp. z o.o. 2 321 429 46,00 (-0,79) 4 241 429 60,99 (-0,29) 2013-08-26
Jupiter SA przez Sagar sp. z o.o. i Forum XIII Alfa sp. z o.o. 2 321 429 (80 063) 46,79 (1,61) 4 241 429 (80 063) 61,28 (1,16) 2012-02-07
Jupiter SA przez Sagar sp. z o.o. i Forum XIII Alfa sp. z o.o. 2 241 366 (1 869 810) 45,18 (37,70) 4 161 366 (3 789 810) 60,12 (54,76) 2011-10-25
Forum XIII Alfa sp. z o.o. 0 (-1 869 810) 0,00 (-37,69) 0 (-3 789 810) 0,00 (-54,75) 2011-10-25
Forum XIII Alfa sp. z o.o. 1 869 810 37,69 (37,69) 3 789 810 54,75 (54,75) 2011-03-31
Hajdarowicz Grzegorz przez Forum XIII Alfa sp. z o.o. 1 869 810 37,69 (0,70) 3 789 810 54,75 (0,75) 2011-01-11
Hajdarowicz Grzegorz przez Forum XIII Alfa sp. z o.o. 1 869 810 (79 791) 36,99 (0,91) 3 789 810 (10 991) 54,00 (-0,59) 2011-01-11
Forum XIII Alfa sp. z o.o. 0 (-1 869 810) 0,00 (-37,69) 0 (-3 789 810) 0,00 (-54,75) 2011-01-11
Jupiter SA przez Sagar sp.zo.o. 371 556 7,48 371 556 5,36 2011-01-05
Stabilo Grup sp. z o.o. 0 (-385 000) 0,00 (-7,76) 0 (-385 000) 0,00 (-5,56) 2011-01-01
Stabilo Grup sp. z o.o. 385 000 (-83 746) 7,76 (-1,68) 385 000 (-83 746) 5,56 (-1,21) 2010-08-02
Forum XIII Alfa sp. z o.o. 1 869 810 37,69 (0,70) 3 789 810 54,75 (0,75) 2009-12-31
Forum XIII Alfa sp. z o.o. 1 869 810 36,99 (-0,70) 3 789 810 54,00 (-0,75) 2009-12-18
Forum XIII Alfa sp. z o.o. z Bonum sp. z o.o. 1 869 810 (-82 000) 37,69 (-1,65) 3 789 810 (-82 000) 54,75 (-1,19) 2009-07-31
Stabilo Grup sp. z o.o. 468 746 (-68 800) 9,44 (-1,39) 468 746 6,77 2009-02-26
Forum XIII Alfa sp. z o.o. z Bonum sp. z o.o. 1 951 810 (68 800) 39,34 (1,39) 3 871 810 55,94 2009-02-20
Forum XIII Alfa sp. z o.o. z Bonum sp. z o.o. 1 883 010 37,95 3 871 810 55,94 2008-05-15
Stabilo Grup sp. z o.o. 537 546 10,83 468 746 6,77 2008-02-23
Hajdarowicz Grzegorz z Bonum sp. z o.o. 1 790 019 (4 700) 36,08 (0,10) 3 778 819 (23 500) 54,59 (0,33) 2008-02-18
Fiszer Bogdan z Stabilo Grup sp. z o.o. 537 556 (-4 700) 10,83 (-0,10) 812 756 (-23 500) 11,74 (-0,34) 2008-02-18
Hermann Henryk 0 (-1 785 319) 0,00 (-35,98) 0 (-3 755 319) 0,00 (-54,26) 2008-01-15
Hajdarowicz Grzegorz z Bonum sp. z o.o. 1 785 319 35,98 3 755 319 54,26 2008-01-15
Hermann Henryk z Bonum sp. z o.o. 1 785 319 (-20 000) 35,98 (-0,41) 3 755 319 (-20 000) 54,26 (-0,28) 2007-04-18
Hermann Henryk z Bonum sp. z o.o. 1 805 319 (-22 435) 36,39 (-0,45) 3 775 319 (-22 435) 54,54 (-0,33) 2007-03-27
Hermann Henryk z Bonum sp. z o.o. 1 827 754 (-30 000) 36,84 (-0,60) 3 797 754 (-70 000) 54,87 (-1,01) 2007-03-07
Hermann Henryk z Bonum sp. z o.o. 1 857 754 37,44 3 867 754 (344 000) 55,88 (4,97) 2007-02-19
Maślisz Jarosław przez ZM Polmetal sp. z o.o. 290 988 (-210 199) 5,86 (-4,24) 290 988 (-210 199) 4,20 (-3,04) 2006-10-10
Maślisz Jarosław przez ZM Polmetal sp. z o.o. 501 187 (-59 749) 10,10 (-1,20) 501 187 (-59 749) 7,24 (0,59) 2006-10-06
Fiszer Bogdan z Stabilo Grup sp. z o.o. 542 256 (-29 822) 10,93 (-0,60) 836 256 (-29 822) 12,08 (-0,43) 2006-08-04
NN Investment Partners TFI SA 342 180 (-322 820) 6,89 (-6,51) 342 180 (-322 820) 4,94 (-2,94) 2006-05-31
Hermann Henryk z Bonum sp. z o.o. 1 857 754 37,44 3 523 754 (-1 278 819) 50,91 (-6,05) 2006-03-21
Fiszer Bogdan z Stabilo Grup sp. z o.o. 572 078 11,53 866 078 (-231 181) 12,51 (-0,50) 2006-03-21
Fiszer Bogdan z Stabilo Grup sp. z o.o. 572 078 11,53 1 097 259 13,01 (-2,84) 2005-04-05
Fiszer Bogdan z Stabilo Grup sp. z o.o. 572 078 (3 600) 11,53 (0,08) 1 097 259 (3 600) 15,85 (2,88) 2005-04-05
NN Investment Partners TFI SA 665 000 13,40 665 000 7,88 (-1,72) 2005-03-30
NN Investment Partners TFI SA 665 000 (188 674) 13,40 (3,80) 665 000 (188 674) 9,60 (3,96) 2005-03-30
Fiszer Bogdan z Stabilo Grup sp. z o.o. 568 478 (4 000) 11,45 (0,08) 1 093 659 (4 000) 12,97 (0,05) 2005-03-21
NN Investment Partners TFI SA 476 326 9,60 476 326 5,64 2005-01-04
Fiszer Bogdan 564 478 (231 132) 11,37 (0,12) 1 089 659 (231 132) 12,92 (-0,42) 2004-12-29
Maślisz Jarosław przez ZM Polmetal sp. z o.o. 560 936 11,30 560 936 6,65 (-1,45) 2004-12-24
Maślisz Jarosław przez ZM Polmetal sp. z o.o. 560 936 (-208 910) 11,30 (-14,70) 560 936 (-208 910) 8,10 (-3,87) 2004-12-24
Maślisz Jarosław przez ZM Polmetal sp. z o.o. 769 846 26,00 (10,49) 769 846 11,97 (2,84) 2004-07-19
Maślisz Jarosław przez ZM Polmetal sp. z o.o. 769 846 15,51 769 846 9,13 2004-07-19
Hermann Henryk z Bonum sp. z o.o. 1 857 754 37,44 4 802 573 56,96 (-12,43) 2004-07-19
Hermann Henryk z Bonum sp. z o.o. 1 857 754 37,44 (-25,30) 4 802 573 69,39 (-5,28) 2004-07-19
Hermann Henryk z Bonum sp. z o.o. 1 857 754 62,74 4 802 573 74,67 2004-07-19
Fiszer Bogdan przez podmioty zależne 333 346 11,25 (4,54) 858 527 13,34 (3,16) 2004-07-19
Fiszer Bogdan przez podmioty zależne 333 346 6,71 858 527 10,18 2004-07-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2006-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,91 zł
2006-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,91 zł
2005-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,56 zł
2005-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,56 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.