0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Energomontaż - Południe SA (EPD)

Akcjonariat - ENERGOPLD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 709 720,01 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 70 972 001 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 021 520
Liczba głosów na WZA: 70 972 001 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,84%
Kapitał akcyjny: 70 972 001,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 021 520
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,84%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,16%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji 46 021 520 (64,84%) 46 021 520 (64,84%) 2012-08-07 HBD, HBP, RFK

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-03-07 743 000
10,00 743 000
7 430 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1992-04-01
1997-11-13
seria B - subskrypcja publiczna 1997-03-25 357 000
17 850 000,00
10,00 50,00 1 100 000
11 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1997-09-18
1997-11-13
split 1:10 2006-06-29
1,00 11 000 000
11 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-19
2006-12-28
seria C - prawo poboru 1:3 2006-11-13 33 000 000
36 300 000,00
1,00 1,10 44 000 000
44 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-31
2007-09-17
seria D - udziałowcy Amontex sp. z o.o. 2008-07-25 4 390 000
12 423 700,00
1,00 2,83 48 390 000
48 390 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-07
2008-11-28
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-09-22 22 582 001
77 230 443,42
1,00 3,42 70 972 001
70 972 001,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-17
2010-03-22
2010-02-17
obniżenie kapitału 2009-09-22 -845 654
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Centrum Kapitałowe-MODUS sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-12-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
połączenie z EP Hotele i Nieruchomości sp. z o.o. przeniesienie majątku EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. na Energomontaż-Południe SA, bez podwyższania kapitału 2011-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-25
seria F - subskrypcja prywatna 2012-07-18 70 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu 2012-08-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Zientara Maciej wraz z Superkonstelacja Ltd. 3 032 593 (-517 407) 4,27 (-0,73) 3 032 593 (-517 407) 4,27 (-0,73) 2013-07-01
Jurkiewicz Jan 3 095 333 (-510 081) 4,36 (-0,72) 3 095 333 (-510 081) 4,36 (-0,72) 2012-08-13
Jurkiewicz Jan 3 605 414 (-1 312 005) 5,08 (-1,84) 3 605 414 (-1 312 005) 5,08 (-1,84) 2012-08-12
Rafako SA 0 (-46 021 520) 0,00 (-64,84) 0 (-46 021 520) 0,00 (-64,84) 2012-08-07
Jurkiewicz Jan 4 917 419 (1 352 884) 6,92 (1,90) 4 917 419 (1 352 884) 6,92 (1,90) 2012-06-19
Zientara Maciej wraz z Superkonstelacja Ltd. 3 550 000 5,00 (5,00) 3 550 000 5,00 (5,00) 2012-06-18
Gasinowicz Renata 2 389 157 (-1 161 368) 3,36 (-1,64) 2 389 157 (-1 161 368) 3,36 (-1,64) 2012-06-13
Jurkiewicz Jan 3 564 535 5,02 3 564 535 5,02 2012-06-11
Kamiński Radosław wraz z osobami działającymi w porozumieniu 1 547 656 (-530 844) 2,18 (-0,74) 1 547 656 (-530 844) 2,18 (-0,74) 2012-05-15
Gasinowicz Stanisław 1 450 203 2,04 1 450 203 2,04 2012-05-15
Gasinowicz Renata 3 550 525 (1 847 855) 5,00 (2,61) 3 550 525 (1 847 855) 5,00 (2,61) 2012-01-17
Rafako SA 46 021 520 64,84 (64,84) 46 021 520 64,84 (64,84) 2011-12-20
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji 0 (-46 021 520) 0,00 (-64,84) 0 (-46 021 520) 0,00 (-64,84) 2011-12-20
Vena sp. z o.o. Projekt 2 SKA 3 377 020 (-837 276) 4,75 (-1,18) 3 377 020 (-837 276) 4,75 (-1,18) 2011-11-18
Kamiński Radosław wraz z osobami działającymi w porozumieniu 2 078 500 (-508 500) 2,92 (-0,72) 2 078 500 (-508 500) 2,92 (-0,72) 2011-09-30
Vena sp. z o.o. Projekt 2 SKA 4 214 296 5,93 4 214 296 5,93 2011-08-03
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji 46 021 520 (28 278 518) 64,84 (28,18) 46 021 520 (28 278 518) 64,84 (28,18) 2011-06-22
Gasinowicz Stanisław 1 450 203 (-4 670 904) 2,04 (-6,58) 1 450 203 (-4 670 904) 2,04 (-6,58) 2011-06-20
Gasinowicz Renata 1 702 670 (-5 505 229) 2,39 (-7,76) 1 702 670 (-5 505 229) 2,39 (-7,76) 2011-06-20
Gasinowicz Stanisław 6 121 107 (1 289 141) 8,62 (-1,36) 6 121 107 (1 289 141) 8,62 (-1,36) 2011-05-16
SPV Support 3 sp. z o.o. sp.k. 6 230 000 8,77 6 230 000 8,77 2011-02-14
Gasinowicz Renata 7 207 899 (-6 660 000) 10,15 (-9,38) 7 207 899 (-6 660 000) 10,15 (-9,38) 2011-02-14
Gasinowicz Renata 13 867 899 (-700 000) 19,53 (-0,99) 13 867 899 (-700 000) 19,53 (-0,99) 2011-02-01
Gasinowicz Renata 14 567 899 (63 720) 20,52 (0,09) 14 567 899 (63 720) 20,52 (0,09) 2011-01-31
Gasinowicz Renata 14 504 179 (1 000 000) 20,43 (1,41) 14 504 179 (1 000 000) 20,43 (1,41) 2010-12-02
Gasinowicz Renata 13 504 179 (114 885) 19,02 (0,16) 13 504 179 (114 885) 19,02 (0,16) 2010-12-01
Gasinowicz Renata 13 389 294 (1 433 840) 18,86 (2,02) 13 389 294 (1 433 840) 18,86 (2,02) 2010-11-15
Gasinowicz Renata 11 955 454 (166 725) 16,84 (0,23) 11 955 454 (166 725) 16,84 (0,23) 2010-09-08
Gasinowicz Renata 11 788 729 (1 271 923) 16,61 (1,80) 11 788 729 (1 271 923) 16,61 (1,80) 2010-09-07
Kamiński Radosław wraz z osobami działającymi w porozumieniu 2 587 000 (-207 000) 3,64 (-0,29) 2 587 000 (-207 000) 3,64 (-0,29) 2010-08-31
Hołda Andrzej 100 138 (-4 838 999) 0,14 (-10,06) 100 138 (-4 838 999) 0,14 (-10,06) 2010-05-17
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji 17 743 002 36,66 (11,66) 17 743 002 36,66 (11,66) 2010-02-17
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji 17 743 002 25,00 17 743 002 25,00 2010-02-17
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji 17 743 002 25,00 17 743 002 25,00 2010-02-17
Kamiński Radosław wraz z osobami działającymi w porozumieniu 2 794 000 3,93 2 794 000 3,93 2010-02-17
Kamiński Radosław wraz z osobami działającymi w porozumieniu 2 794 000 (535 740) 3,93 (-1,20) 2 794 000 (535 740) 3,93 (-1,20) 2010-02-17
Hołda Andrzej 4 939 137 10,20 (3,25) 4 939 137 10,20 (3,25) 2010-02-17
Hołda Andrzej 4 939 137 6,95 4 939 137 6,95 2010-02-17
Hołda Andrzej 4 939 137 (4 838 999) 6,95 (6,75) 4 939 137 (4 838 999) 6,95 (6,75) 2010-02-17
Gasinowicz Renata 10 516 806 14,81 10 516 806 14,81 2010-02-17
Gasinowicz Renata 10 516 806 (36 522) 14,81 (-6,84) 10 516 806 (36 522) 14,81 (-6,84) 2010-02-17
Gasinowicz Renata 10 480 284 21,65 (6,89) 10 480 284 21,65 (6,89) 2010-01-18
Gasinowicz Renata 10 480 284 (2 901 790) 14,76 (-0,90) 10 480 284 (2 901 790) 14,76 (-0,90) 2010-01-18
Mikucki Andrzej 0 (-2 901 790) 0,00 (-5,99) 0 (-2 901 790) 0,00 (-5,99) 2010-01-15
Mikucki Andrzej 2 901 790 (-1 488 210) 5,99 (-3,08) 2 901 790 (-1 488 210) 5,99 (-3,08) 2010-01-14
Gasinowicz Stanisław 4 831 966 9,98 (3,18) 4 831 966 9,98 (3,18) 2010-01-13
Gasinowicz Stanisław 4 831 966 6,80 4 831 966 6,80 2010-01-13
Gasinowicz Stanisław 4 831 966 (-200 000) 6,80 (-3,59) 4 831 966 (-200 000) 6,80 (-3,59) 2010-01-13
Gasinowicz Stanisław 5 031 966 (177 943) 10,39 (0,36) 5 031 966 (177 943) 10,39 (0,36) 2010-01-12
Gasinowicz Renata 7 578 494 (-300 000) 15,66 (-0,62) 7 578 494 (-300 000) 15,66 (-0,62) 2009-08-05
Gasinowicz Renata 7 878 494 (-822 341) 16,28 (-1,70) 7 878 494 (-822 341) 16,28 (-1,70) 2009-08-04
Hołda Andrzej 100 138 (56 426) 0,20 (0,11) 100 138 (56 426) 0,20 (0,11) 2009-05-18
Gasinowicz Stanisław 4 854 023 (16 795) 10,03 (0,04) 4 854 023 (16 795) 10,03 (0,04) 2009-02-20
Gasinowicz Stanisław 4 837 228 (2 522 520) 9,99 (5,21) 4 837 228 (2 522 520) 9,99 (5,21) 2009-02-19
UBS AG 2 232 333 (-140 000) 4,61 (-0,78) 2 232 333 (-140 000) 4,61 (-0,78) 2008-10-20
Gasinowicz Renata 8 700 835 (2 200 000) 17,98 (4,55) 8 700 835 (2 200 000) 17,98 (4,55) 2008-10-20
Ipopema TFI SA 652 350 (-3 900 000) 1,34 (-8,06) 652 350 (-3 900 000) 1,34 (-8,06) 2008-10-15
Ipopema TFI SA 4 552 350 (162 350) 9,40 (-0,57) 4 552 350 (162 350) 9,40 (-0,57) 2008-10-14
Gasinowicz Renata 6 500 835 (754 315) 13,43 (0,37) 6 500 835 (754 315) 13,43 (0,37) 2008-10-13
Mikucki Andrzej wraz z Piotrem Mikuckim 4 390 000 9,07 (-0,90) 4 390 000 9,07 (-0,90) 2008-08-22
Mikucki Andrzej wraz z Piotrem Mikuckim 4 390 000 9,97 4 390 000 9,97 2008-08-22
Hołda Andrzej 43 712 0,09 43 712 0,09 2008-08-14
Ipopema TFI SA 4 390 000 9,97 (0,90) 4 390 000 9,97 (0,90) 2008-02-15
Ipopema TFI SA 4 390 000 9,07 4 390 000 9,07 2008-02-15
Gasinowicz Renata 5 746 520 13,06 (1,19) 5 746 520 13,06 (1,19) 2008-02-15
Gasinowicz Renata 5 746 520 (-4 830 000) 11,87 (-12,16) 5 746 520 (-4 830 000) 11,87 (-12,16) 2008-02-15
Kamiński Radosław wraz z osobami działającymi w porozumieniu 2 258 260 5,13 (0,47) 2 258 260 5,13 (0,47) 2008-01-16
Kamiński Radosław wraz z osobami działającymi w porozumieniu 2 258 260 4,66 (1,48) 2 258 260 4,66 (1,48) 2008-01-16
Kamiński Radosław wraz z osobami działającymi w porozumieniu 2 258 260 (58 500) 3,18 (-1,81) 2 258 260 (58 500) 3,18 (-1,81) 2008-01-16
Kamiński Radosław wraz z osobami działającymi w porozumieniu 2 199 760 4,99 2 199 760 4,99 2008-01-15
Nazarek Wojciech 30 190 0,06 30 190 0,06 2007-12-03
Nazarek Wojciech 30 190 0,06 30 190 0,06 2007-12-03
Gasinowicz Stanisław 2 314 708 4,78 (-0,48) 2 314 708 4,78 (-0,48) 2007-11-26
Gasinowicz Stanisław 2 314 708 (119 822) 5,26 (0,28) 2 314 708 (119 822) 5,26 (0,28) 2007-11-26
Gasinowicz Stanisław 2 194 886 (2 001 837) 4,98 (-12,56) 2 194 886 (2 001 837) 4,98 (-12,56) 2007-11-25
UBS AG 2 372 333 5,39 (0,49) 2 372 333 5,39 (0,49) 2007-08-31
UBS AG 2 372 333 (1 881 000) 4,90 (0,44) 2 372 333 (1 881 000) 4,90 (0,44) 2007-08-31
Masiuk Sławomir 1 200 000 2,72 (1,03) 1 200 000 2,72 (1,03) 2007-08-31
Masiuk Sławomir 1 200 000 1,69 1 200 000 1,69 2007-08-31
Masiuk Sławomir 1 200 000 (1 170 000) 1,69 (-1,03) 1 200 000 (1 170 000) 1,69 (-1,03) 2007-08-31
Koryciński Marek 400 000 (300 000) 0,90 (0,68) 400 000 (300 000) 0,90 (0,68) 2007-08-31
Gasinowicz Renata 10 576 520 (7 932 390) 24,03 10 576 520 (7 932 390) 24,03 2007-08-31
Zientara Maciej 0 (-551 100) 0,00 (-5,00) 0 (-551 100) 0,00 (-5,00) 2007-08-23
Halk Mieczysław 550 002 1,25 550 002 1,25 2007-08-22
UBS AG 491 333 (-1 911 000) 4,46 (-17,37) 491 333 (-1 911 000) 4,46 (-17,37) 2007-05-30
UBS AG 2 402 333 (1 896 793) 21,83 (17,24) 2 402 333 (1 896 793) 21,83 (17,24) 2007-05-28
Zientara Maciej 551 100 5,00 (3,75) 551 100 5,00 (3,75) 2007-05-15
Zientara Maciej 551 100 1,25 551 100 1,25 2007-05-15
Gasinowicz Renata 2 644 130 24,03 (18,03) 2 644 130 24,03 (18,03) 2007-03-01
Gasinowicz Renata 2 644 130 (2 378 390) 6,00 (-18,15) 2 644 130 (2 378 390) 6,00 (-18,15) 2007-03-01
UBS AG 505 540 (440 040) 4,59 (-1,36) 505 540 (440 040) 4,59 (-1,36) 2007-01-31
Koryciński Marek 100 000 (90 000) 0,22 (-0,68) 100 000 (90 000) 0,22 (-0,68) 2006-11-03
Koryciński Marek 10 000 (-90 000) 0,90 10 000 (-90 000) 0,90 2006-11-03
Koryciński Marek 100 000 0,90 100 000 0,90 2006-11-03
Masiuk Sławomir 30 000 (-270 000) 2,72 30 000 (-270 000) 2,72 2006-09-27
Masiuk Sławomir 300 000 2,72 (2,04) 300 000 2,72 (2,04) 2006-09-27
Masiuk Sławomir 300 000 0,68 300 000 0,68 2006-09-27
Wcisło Jerzy 51 436 (-4 710) 4,67 (-0,43) 51 436 (-4 710) 4,67 (-0,43) 2006-07-27
Wesołowski Marek 1 500 (-13 500) 0,13 1 500 (-13 500) 0,13 2006-06-30
Wesołowski Marek 15 000 0,13 (0,10) 15 000 0,13 (0,10) 2006-06-30
Wesołowski Marek 15 000 (-45 000) 0,03 (-0,10) 15 000 (-45 000) 0,03 (-0,10) 2006-06-30
Wesołowski Marek 60 000 0,13 (0,05) 60 000 0,13 (0,05) 2006-06-30
Wesołowski Marek 60 000 0,08 60 000 0,08 2006-06-30
Wesołowski Marek 60 000 0,08 60 000 0,08 2006-06-30
Gasinowicz Renata 265 740 (-2 391 660) 24,15 265 740 (-2 391 660) 24,15 2006-06-30
Gasinowicz Renata 2 657 400 (2 395 452) 24,15 (0,34) 2 657 400 (2 395 452) 24,15 (0,34) 2006-06-30
Gasinowicz Renata 261 948 (227 495) 23,81 (20,68) 261 948 (227 495) 23,81 (20,68) 2004-08-06
Rybkowski Andrzej 0 (-166 600) 0,00 (-15,14) 0 (-166 600) 0,00 (-15,14) 2004-08-05
UBS AG 65 500 (-589 500) 5,95 65 500 (-589 500) 5,95 2004-07-29
UBS AG 655 000 5,95 655 000 5,95 2004-07-29
Siwicki Stefan 3 573 (-3 027) 0,32 (-0,28) 3 573 (-3 027) 0,32 (-0,28) 2004-06-11
Stawiarski Sławomir 3 000 (-2 000) 0,27 (-0,18) 3 000 (-2 000) 0,27 (-0,18) 2004-05-21
Deutsche Bank AG 41 503 3,77 41 503 3,77 2004-04-29
Gasinowicz Stanisław 193 049 17,54 (17,54) 193 049 17,54 (17,54) 2004-04-09
Gasinowicz Stanisław 0 (-184 327) 0,00 (-16,75) 0 (-184 327) 0,00 (-16,75) 2004-04-07
Siwicki Stefan 6 600 0,60 6 600 0,60 2003-10-31
Wcisło Jerzy 56 146 (7 495) 5,10 (0,68) 56 146 (7 495) 5,10 (0,68) 2003-09-08
Gasinowicz Renata 34 453 (-23 300) 3,13 (-2,12) 34 453 (-23 300) 3,13 (-2,12) 2003-02-21
Gasinowicz Stanisław 184 327 (-18 046) 16,75 (-1,64) 184 327 (-18 046) 16,75 (-1,64) 2003-01-14
Gasinowicz Renata 57 753 (-3 256) 5,25 (-0,30) 57 753 (-3 256) 5,25 (-0,30) 2003-01-14
Gasinowicz Stanisław 202 373 (3 986) 18,39 (0,35) 202 373 (3 986) 18,39 (0,35) 2002-06-20
Rybkowski Andrzej 166 600 (-43 290) 15,14 (-3,94) 166 600 (-43 290) 15,14 (-3,94) 2002-05-21
Stawiarski Sławomir 5 000 (-54 890) 0,45 (-4,99) 5 000 (-54 890) 0,45 (-4,99) 2001-12-31
Rybkowski Andrzej 209 890 (100 000) 19,08 (9,09) 209 890 (100 000) 19,08 (9,09) 2001-09-28
Gasinowicz Stanisław 198 387 (40 384) 18,04 (3,68) 198 387 (40 384) 18,04 (3,68) 2001-09-28
Rafako SA 0 (-140 334) 0,00 (-12,76) 0 (-140 334) 0,00 (-12,76) 2001-09-19
Gasinowicz Stanisław 158 003 (48 023) 14,36 (4,36) 158 003 (48 023) 14,36 (4,36) 2001-08-17
Gasinowicz Renata 61 009 5,55 61 009 5,55 2001-07-13
Wcisło Jerzy 48 651 (1 500) 4,42 (0,13) 48 651 (1 500) 4,42 (0,13) 2001-06-29
Rockbridge TFI SA OFI Renomowanych Spółek 46 000 4,18 46 000 4,18 2001-06-29
Kaczmarczuk Rafał 37 000 3,36 37 000 3,36 2001-06-29
Gasinowicz Stanisław 109 980 (26 377) 10,00 (2,40) 109 980 (26 377) 10,00 (2,40) 2001-06-29
Gaca Jacek 50 000 4,55 50 000 4,55 2001-06-29
Stawiarski Sławomir 59 890 (-50 000) 5,44 (-4,55) 59 890 (-50 000) 5,44 (-4,55) 2001-06-26
Stawiarski Sławomir 109 890 9,99 109 890 9,99 2001-06-22
Rybkowski Andrzej 109 890 9,99 109 890 9,99 2001-06-20
Rafako SA 140 334 (-223 736) 12,76 (-20,34) 140 334 (-223 736) 12,76 (-20,34) 2001-06-20
Gasinowicz Stanisław 83 603 7,60 83 603 7,60 2001-05-22
Wcisło Jerzy 47 151 (-1 500) 4,29 (-0,13) 47 151 (-1 500) 4,29 (-0,13) 2001-05-09
Wcisło Jerzy 48 651 (24 121) 4,42 (2,19) 48 651 (24 121) 4,42 (2,19) 2001-04-03
Wcisło Jerzy 24 530 (-31 450) 2,23 (-2,86) 24 530 (-31 450) 2,23 (-2,86) 2001-04-02
Business Centre sp. z o.o. 54 950 (-50) 4,99 (-0,01) 54 950 (-50) 4,99 (-0,01) 2001-03-27
Wcisło Jerzy 55 980 (24 521) 5,09 (2,23) 55 980 (24 521) 5,09 (2,23) 2001-03-21
Wcisło Jerzy 31 459 (-26 841) 2,86 (-2,44) 31 459 (-26 841) 2,86 (-2,44) 2001-03-19
Business Centre sp. z o.o. 55 000 (1 000) 5,00 (0,09) 55 000 (1 000) 5,00 (0,09) 2001-03-19
BOŚ SA z DM BOŒ SA 54 697 (-37 303) 4,97 (-3,39) 54 697 (-37 303) 4,97 (-3,39) 2000-11-03
Business Centre sp. z o.o. 54 000 4,91 54 000 4,91 2000-06-06
Wcisło Jerzy 58 300 (-34 000) 5,30 (-3,09) 58 300 (-34 000) 5,30 (-3,09) 2000-02-29
BOŚ SA z DM BOŒ SA 92 000 (30 000) 8,36 (2,72) 92 000 (30 000) 8,36 (2,72) 2000-02-29
BOŚ SA z DM BOŒ SA 62 000 (-45 253) 5,64 (-4,11) 62 000 (-45 253) 5,64 (-4,11) 1998-11-20
Wcisło Jerzy 92 300 (29 900) 8,39 (2,72) 92 300 (29 900) 8,39 (2,72) 1998-09-30
Skarb Państwa 37 150 (-17 850) 3,38 (-1,62) 37 150 (-17 850) 3,38 (-1,62) 1998-09-30
BOŚ SA z DM BOŒ SA 107 253 (-16 747) 9,75 (-1,52) 107 253 (-16 747) 9,75 (-1,52) 1998-02-09
BOŚ SA z DM BOŒ SA 124 000 11,27 124 000 11,27 1998-01-06
Wcisło Jerzy 62 400 5,67 62 400 5,67 1997-05-12
Skarb Państwa 55 000 5,00 55 000 5,00 1997-05-12
Rafako SA 364 070 33,10 364 070 33,10 1997-05-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2008-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2007-01-15 Prawo poboru 1:3
2006-12-27 Split 1:10
2000-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1998-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
1998-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.