3,7600 zł
-14,55% -0,6400 zł
Energoinstal SA (ENI)

Wyniki finansowe - ENERGOINS			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 15 634 24 913 32 859 27 519
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -16 688 1 477 2 196 1 895
Zysk (strata) brutto (tys.) -18 373 856 1 144 1 233
Zysk (strata) netto (tys.)* -16 485 790 757 1 199
Amortyzacja (tys.) 2 290 1 641 1 502 1 612
EBITDA (tys.) -14 398 3 118 3 698 3 507
Aktywa (tys.) 125 081 126 316 134 696 137 454
Kapitał własny (tys.)* 42 985 43 834 44 524 45 770
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,916 0,044 0,042 0,067
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,388 2,435 2,474 2,543
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.