9,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Capital Park S.A. (CPG)

Akcjonariat - CPGROUP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 975 005 982 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 108 333 998 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99 326 347
Liczba głosów na WZA: 108 333 998 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,69%
Kapitał akcyjny: 108 333 998,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99 326 347
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,31%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
CP Holdings bezpośrednio, wraz z Mirelf VI BV 77 388 754 (71,00%) 77 388 754 (71,00%) 2019-12-06 -
Europi Property Group AB 21 937 593 (20,25%) 21 937 593 (20,25%) 2021-06-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 838 855
1,00 108 333 998
108 333 998,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 45 090
1,00 106 528 640
106 528 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 10 590
1,00 106 539 230
106 539 230,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 45 089
1,00 106 584 319
106 584 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-12
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 10 590
1,00 106 594 909
106 594 909,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 66 269
1,00 106 661 178
106 661 178,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 45 089
1,00 106 706 267
106 706 267,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 315 816
1,00 107 022 083
107 022 083,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 141 918
1,00 107 164 001
107 164 001,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-19
podwyższenie kapitału 331 142
1,00 107 495 143
107 495 143,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 46 840
1,00 106 483 550
106 483 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 64 519
1,00 106 436 710
106 436 710,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 170 378
1,00 106 372 191
106 372 191,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-26
realizacja oferty menedżerskiej seria D 853 682
1,00 106 201 813
106 201 813,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-02
realizacja oferty menedżerskiej seria D 604 024
1,00 105 348 131
105 348 131,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-03
podwyższenie kapitału seria C i E 30 185 566
1,00 104 744 107
104 744 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-14
seria B - subskrypcja prywatna 2010-07-28 74 458 541
744 585 410,00
1,00 10,00 74 558 541
74 558 541,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-11-14
2011-10-13
2014-03-07
seria A - akcje założycielskie 2010-11-12 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-14
2010-12-17
2014-03-07
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2011-07-28 7 218 738
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2013-04-23 20 955 314
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-14

2014-03-07
seria E - CP Realty II S.a.r.l. 2013-09-30 9 230 252
91 194 889,76
1,00 9,88
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-14

2014-03-07
przekształcenie akcji serii B wydzielenie akcji serii F - 2765240 2013-10-23
1,00 1,00 74 558 541
74 558 541,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-08

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Europi Property Group AB 17 359 324 (4 013 931) 16,02 (3,70) 17 359 324 (4 013 931) 16,02 (3,70) 2021-03-11
Europi Property Group AB ZWZ 13 345 393 (44 232) 12,32 (0,04) 13 345 393 (44 232) 12,32 (0,04) 2020-05-18
MetLife PTE SA portfel 0 (-13 138 825) 0,00 (-12,22) 0 (-13 138 825) 0,00 (-12,22) 2020-03-12
Europi Property Group AB 13 301 161 12,28 13 301 161 12,28 (12,28) 2020-03-12
CP Holdings bezpośrednio, wraz z Townsend Holding BV 77 388 754 (463 918) 71,44 (-0,12) 77 388 754 (463 918) 71,44 (-0,12) 2019-12-06
Motz Jan 3 209 253 (2 001) 2,99 3 209 253 (-2 763 239) 2,99 (-2,44) 2019-05-13
MetLife PTE SA portfel 13 138 825 12,22 (0,09) 13 138 825 12,22 (0,09) 2019-05-13
MetLife PTE SA portfel 13 138 825 (234 475) 12,13 (0,09) 13 138 825 (234 475) 12,13 (0,40) 2019-05-13
Motz Jan NWZ 3 207 252 2,99 (0,01) 5 972 492 (2 765 240) 5,43 (2,45) 2019-04-08
Motz Jan NWZ 3 207 252 (269 792) 2,98 (0,24) 3 207 252 (-2 495 448) 2,98 (-2,21) 2019-04-08
CP Holdings bezpośrednio, wraz z Townsend Holding BV 76 924 836 71,56 (0,55) 76 924 836 71,56 (0,55) 2019-03-08
CP Holdings bezpośrednio, wraz z Townsend Holding BV 76 924 836 71,01 (-0,77) 76 924 836 71,01 (1,03) 2019-03-08
CP Holdings bezpośrednio, wraz z Townsend Holding BV 76 924 836 (-435 000) 71,78 (-0,83) 76 924 836 (-435 003) 69,98 (-0,79) 2019-03-08
PKO BP Bankowy OFE portfel 995 593 (7 593) 0,92 (-0,01) 995 593 (7 593) 0,90 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 200 000 (1 000) 0,18 (-0,01) 200 000 (1 000) 0,18 2018-12-31
NN OFE portfel 137 190 (1 190) 0,12 (-0,01) 137 190 (1 190) 0,12 2018-12-31
MetLife PTE SA portfel 12 904 350 12,04 (0,04) 12 904 350 11,73 (-0,27) 2018-12-31
MetLife PTE SA portfel 12 904 350 (1 077 350) 12,00 (0,89) 12 904 350 (1 077 350) 12,00 (1,17) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 4 220 176 (31 176) 3,93 4 220 176 (31 176) 3,83 2018-12-31
Aegon OFE portfele 5 227 563 (38 563) 4,88 (0,01) 5 227 563 (38 563) 4,76 (0,02) 2018-12-31
Motz Jan NWZ 2 937 460 (45 089) 2,74 (0,03) 5 702 700 (45 089) 5,19 (0,02) 2018-11-28
Rockbridge TFI SA portfele 452 846 (-256 215) 0,42 (-0,25) 452 846 (-256 215) 0,41 (-0,24) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 354 008 (-23 355) 0,33 354 008 (-23 355) 0,32 2018-06-30
Motz Jan ZWZ 2 892 371 2,71 5 657 611 5,17 2018-06-29
Motz Jan ZWZ 2 892 371 2,71 (0,01) 5 657 611 5,17 (0,02) 2018-06-29
Motz Jan ZWZ 2 892 371 2,70 5 657 611 5,15 2018-06-29
Motz Jan ZWZ 2 892 371 (86 429) 2,70 (0,06) 5 657 611 (86 429) 5,15 (0,05) 2018-06-29
Rockbridge TFI SA portfele 709 061 0,67 709 061 0,65 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 55 643 0,05 55 643 0,05 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 55 643 0,05 55 643 0,05 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 55 643 0,05 55 643 0,05 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 988 000 0,93 988 000 0,90 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 199 000 0,19 199 000 0,18 2017-12-31
NN OFE portfel 136 000 0,13 136 000 0,12 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 377 363 0,33 377 363 0,32 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 4 189 000 3,93 4 189 000 3,83 2017-12-31
Aegon OFE portfel 5 189 000 4,87 5 189 000 4,74 2017-12-31
MetLife PTE SA portfel 11 827 000 11,11 (0,06) 11 827 000 10,83 (0,06) 2016-12-31
MetLife PTE SA portfel 11 827 000 11,05 (-0,06) 11 827 000 10,77 (-0,06) 2016-12-31
MetLife PTE SA portfel 11 827 000 11,11 (0,07) 11 827 000 10,83 (0,07) 2016-12-31
MetLife PTE SA portfel 11 827 000 11,04 (-0,06) 11 827 000 10,76 (-0,06) 2016-12-31
MetLife PTE SA portfel 11 827 000 11,10 11 827 000 10,82 2016-12-31
MetLife PTE SA portfel 11 827 000 11,10 11 827 000 10,82 2016-12-31
MetLife PTE SA portfel 11 827 000 11,10 11 827 000 10,82 (0,01) 2016-12-31
MetLife PTE SA portfel 11 827 000 11,10 (-0,04) 11 827 000 10,81 (-0,04) 2016-12-31
MetLife PTE SA portfel 11 827 000 11,14 (0,05) 11 827 000 10,85 (0,04) 2016-12-31
MetLife PTE SA portfel 11 827 000 11,09 (-0,03) 11 827 000 10,81 (-0,03) 2016-12-31
MetLife PTE SA portfel 11 827 000 11,12 (0,04) 11 827 000 10,84 (0,04) 2016-12-31
MetLife PTE SA portfel 11 827 000 (997 629) 11,08 (0,88) 11 827 000 (997 629) 10,80 (0,86) 2016-12-31
MetLife PTE SA 10 829 371 (5 266 109) 10,20 (4,92) 10 829 371 (5 266 109) 9,94 (4,80) 2016-06-08
MetLife PTE SA 5 563 262 5,28 (0,04) 5 563 262 5,14 (0,03) 2015-09-16
MetLife PTE SA 5 563 262 5,24 5 563 262 5,11 2015-09-16
Motz Jan WZA 2 805 942 2,64 5 571 182 5,10 2015-06-23
Motz Jan WZA 2 805 942 2,64 5 571 182 5,10 2015-06-23
Motz Jan WZA 2 805 942 2,64 (0,01) 5 571 182 5,10 2015-06-23
Motz Jan WZA 2 805 942 2,63 5 571 182 5,10 2015-06-23
Motz Jan WZA 2 805 942 2,63 5 571 182 5,10 (0,01) 2015-06-23
Motz Jan 2 805 942 2,63 5 571 182 5,09 2015-06-23
Motz Jan 2 805 942 2,63 (-0,03) 5 571 182 5,09 (-0,06) 2015-06-23
Motz Jan WZA 2 805 942 2,66 (0,03) 5 571 182 5,15 (0,06) 2015-06-23
Motz Jan 2 805 942 2,63 (-0,01) 5 571 182 5,09 (-0,02) 2015-06-23
Motz Jan WZA 2 805 942 2,64 5 571 182 5,11 2015-06-23
CP Holdings WZA 77 359 836 72,61 (0,03) 77 359 839 70,77 (0,02) 2015-06-23
CP Holdings WZA 77 359 836 72,58 (-0,85) 77 359 839 70,75 (-0,80) 2015-06-23
CP Holdings WZA 77 359 836 73,43 (0,86) 77 359 839 71,55 (0,81) 2015-06-23
CP Holdings WZA 77 359 836 72,57 (-0,27) 77 359 839 70,74 (-0,25) 2015-06-23
CP Holdings WZA 77 359 836 72,84 (0,31) 77 359 839 70,99 (0,29) 2015-06-23
CP Holdings WZA 77 359 836 72,53 (-0,20) 77 359 839 70,70 (-0,18) 2015-06-23
CP Holdings WZA 77 359 836 72,73 (0,23) 77 359 839 70,88 (0,21) 2015-06-23
CP Holdings WZA 77 359 836 72,50 (-0,18) 77 359 839 70,67 (-0,17) 2015-06-23
CP Holdings WZA 77 359 836 72,68 (0,40) 77 359 839 70,84 (0,38) 2015-06-23
CP Holdings WZA 77 359 836 72,28 (-0,37) 77 359 839 70,46 (-0,35) 2015-06-23
CP Holdings WZA 77 359 836 72,65 (0,46) 77 359 839 70,81 (0,44) 2015-06-23
CP Holdings WZA 77 359 836 72,19 (-0,43) 77 359 839 70,37 (-0,41) 2015-06-23
CP Holdings WZA 77 359 836 72,62 77 359 839 70,78 2015-06-23
CP Realty II s.a.r.l. 66 707 852 89,47 (19,63) 66 707 852 86,27 (18,40) 2013-11-14
CP Realty II s.a.r.l. 66 707 852 69,84 (6,16) 66 707 852 67,87 (5,83) 2013-11-14
CP Realty II s.a.r.l. 66 707 852 63,68 (0,36) 66 707 852 62,04 (0,34) 2013-11-14
CP Realty II s.a.r.l. 66 707 852 63,32 (0,32) 66 707 852 61,70 (0,71) 2013-11-14
CP Realty II s.a.r.l. 66 707 852 63,00 66 707 852 60,99 2013-11-14
CP Realty (Gdańsk) s.a.r.l. 7 850 686 7,45 (0,45) 7 850 686 7,26 (0,26) 2013-11-14
CP Realty (Gdańsk) s.a.r.l. 7 850 686 7,00 (-3,52) 7 850 686 7,00 (-3,15) 2013-11-14
CP Realty (Gdańsk) s.a.r.l. 7 850 686 10,52 (2,31) 7 850 686 10,15 (2,17) 2013-11-14
CP Realty (Gdańsk) s.a.r.l. 7 850 686 8,21 (0,72) 7 850 686 7,98 (0,68) 2013-11-14
CP Realty (Gdańsk) s.a.r.l. 7 850 686 7,49 7 850 686 7,30 2013-11-14
Europi Property Group AB 13 301 161 12,28 13 301 161 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2020-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.