0,3300 zł
-2,94% -0,0100 zł
Chemoservis-Dwory SA (CHS)

Akcjonariat - CHEMOS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 8 252 475 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 25 007 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 551 936
Liczba głosów na WZA: 25 007 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 114,17%
Kapitał akcyjny: 20 006 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 551 936
Cena nominalna akcji: 0,80 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 114,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -14,17%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Capital Fund as 5 292 000 (21,16%) 5 292 000 (21,16%) 2019-01-25 -
Fundusz Nowych Technologii enter finto 4 530 000 (18,11%) 4 530 000 (18,11%) 2019-02-06 -
Bioerg SA 3 259 343 (13,03%) 3 259 343 (13,03%) 2018-11-27 -
Onova Investment sp. z o.o. 3 250 000 (13,00%) 3 250 000 (13,00%) 2019-02-06 -
Petro Mechanika SA 3 220 569 (12,88%) 3 220 569 (12,88%) 2016-02-11 -
Petro Remont sp. z o.o. 1 401 307 (5,60%) 1 401 307 (5,60%) 2013-01-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 3 792 000
3 792 000,00
1,00 1,00 3 792 000
3 792 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-03
2008-11-25
ogłoszenie upadłości

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-11
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2020-03-11
seria B - prawo poboru 2007-09-25 3 000 000
3 000 000,00
1,00 1,00 6 792 000
6 792 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-28
seria C - subskrypcja publiczna decyzją z dnia 3.11.2008 odstąpiono od oferty 2008-02-21 4 400 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:2 2008-02-21
0,50 13 584 000
6 792 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:5 2009-09-24
0,10 67 920 000
6 792 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-24

seria C - prawo poboru 3:1 2009-09-24 22 640 000
14 716 000,00
0,10 0,65 90 560 000
9 056 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-16
2010-03-30
2010-04-19
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2010-08-30 109 500 000
0,10 200 060 000
20 006 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-07
2011-01-31
2010-12-08
scalenie akcji 8:1 2014-03-25
0,80 25 007 500
20 006 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-15
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2016-08-08 50 015 000
0,80
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - prawo poboru 12:1 2016-09-26 2 083 959
0,80
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Raunds sp. z o.o. 0 (-3 259 343) 0,00 (-13,03) 0 (-3 259 343) 0,00 (-13,03) 2018-11-29
Raunds sp. z o.o. 3 259 343 (-600 000) 13,03 (-2,40) 3 259 343 (-600 000) 13,03 (-2,40) 2018-02-16
Walton Spencer LLC wraz z Wolf Capital sp. z o.o. 1 218 096 (-91 504) 4,87 (-0,37) 1 218 096 (-91 504) 4,87 (-0,37) 2018-01-29
Walton Spencer LLC wraz z Wolf Capital sp. z o.o. 1 309 600 5,24 1 309 600 5,24 2017-07-24
Raunds sp. z o.o. 3 859 343 (-2 313 125) 15,43 (-9,25) 3 859 343 (-2 313 125) 15,43 (-9,25) 2017-07-19
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 1 101 731 (-1 038 269) 4,41 (-4,15) 1 101 731 (-1 038 269) 4,41 (-4,15) 2017-01-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 2 140 000 (63 290) 8,56 (0,26) 2 140 000 (63 290) 8,56 (0,26) 2016-09-26
Raunds sp. z o.o. 6 172 468 24,68 6 172 468 24,68 2016-09-09
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 2 076 710 (480 151) 8,30 (1,92) 2 076 710 (480 151) 8,30 (1,92) 2016-08-08
PKO BP SA 0 (-2 476 781) 0,00 (-9,90) 0 (-2 476 781) 0,00 (-9,90) 2016-06-29
PKO BP SA 2 476 781 9,90 2 476 781 9,90 2016-02-12
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 596 559 6,38 1 596 559 6,38 2015-12-23
Mazur Wojciech 368 745 (322 652) 0,18 368 745 (322 652) 0,18 2013-10-16
Mazur Wojciech 46 093 (-139 952) 0,18 (0,09) 46 093 (-139 952) 0,18 (0,09) 2013-10-16
Mazur Wojciech 186 045 (9 470) 0,09 (-0,02) 186 045 (9 470) 0,09 (-0,02) 2013-04-30
Petro Remont sp. z o.o. 11 210 457 (-200 000) 5,60 (-0,10) 11 210 457 (-200 000) 5,60 (-0,10) 2013-01-30
Petro Remont sp. z o.o. 11 410 457 (-260 621) 5,70 (-0,13) 11 410 457 (-260 621) 5,70 (-0,13) 2013-01-14
Petro Remont sp. z o.o. 11 671 078 (-6 179 125) 5,83 (-6,06) 11 671 078 (-6 179 125) 5,83 (-6,06) 2012-11-20
Petro Mechanika SA 49 172 024 (43 025 521) 24,57 49 172 024 (43 025 521) 24,57 2012-11-14
Petro Mechanika SA 6 146 503 (-23 869 032) 24,57 (4,57) 6 146 503 (-23 869 032) 24,57 (4,57) 2012-11-14
Mazur Tomasz 39 107 (34 219) 0,01 39 107 (34 219) 0,01 2012-11-14
Mazur Tomasz 4 888 (-84 744) 0,01 (-0,04) 4 888 (-84 744) 0,01 (-0,04) 2012-11-14
Mazur Tomasz 89 632 0,05 (0,01) 89 632 0,05 (0,01) 2012-05-15
Mazur Tomasz 89 632 (-9 684) 0,04 (-0,02) 89 632 (-9 684) 0,04 (-0,02) 2012-05-15
Petro Mechanika SA 30 015 535 20,00 (5,00) 30 015 535 20,00 (5,00) 2012-02-13
Petro Mechanika SA 30 015 535 (62 102) 15,00 (-4,96) 30 015 535 (62 102) 15,00 (-4,96) 2012-02-13
Petro Mechanika SA 29 953 433 (3 258) 19,96 (0,01) 29 953 433 (3 258) 19,96 (0,01) 2012-02-12
Mazur Tomasz 99 316 0,06 (0,06) 99 316 0,06 (0,06) 2012-02-08
Mazur Wojciech 176 575 0,11 (0,03) 176 575 0,11 (0,03) 2011-11-14
Mazur Wojciech 176 575 (13 000) 0,08 (-0,02) 176 575 (13 000) 0,08 (-0,02) 2011-11-14
Petro Mechanika SA 29 950 175 (1 183 825) 19,95 (0,79) 29 950 175 (1 183 825) 19,95 (0,79) 2011-09-09
Petro Remont sp. z o.o. 17 850 203 (6 979 125) 11,89 (4,65) 17 850 203 (6 979 125) 11,89 (4,65) 2011-09-07
Mazur Wojciech 163 575 0,10 163 575 0,10 2011-07-08
Mazur Wojciech 163 575 (55 700) 0,10 (0,03) 163 575 (55 700) 0,10 (0,03) 2011-07-08
Petro Remont sp. z o.o. 10 871 078 7,24 10 871 078 7,24 2011-05-16
Petro Remont sp. z o.o. 10 871 078 7,24 (1,81) 10 871 078 7,24 (1,81) 2011-05-16
Petro Remont sp. z o.o. 10 871 078 (-10 300 000) 5,43 (-8,67) 10 871 078 (-10 300 000) 5,43 (-8,67) 2011-05-16
Mazur Wojciech 107 875 (98 740) 0,07 (0,06) 107 875 (98 740) 0,07 (0,06) 2011-05-16
Petro Remont sp. z o.o. 21 171 078 (-7 000 000) 14,10 (-4,67) 21 171 078 (-7 000 000) 14,10 (-4,67) 2011-03-25
Omenix sp. z o.o. 5 500 950 (-7 000 000) 3,66 (-4,67) 5 500 950 (-7 000 000) 3,66 (-4,67) 2010-12-13
Petro Remont sp. z o.o. 28 171 078 (15 666 350) 18,77 (4,97) 28 171 078 (15 666 350) 18,77 (4,97) 2010-12-08
Petro Mechanika SA 28 766 350 (15 666 350) 19,16 (4,70) 28 766 350 (15 666 350) 19,16 (4,70) 2010-12-08
Omenix sp. z o.o. 12 500 950 8,33 12 500 950 8,33 2010-12-08
Mazur Wojciech 9 135 0,01 (0,01) 9 135 0,01 (0,01) 2010-08-27
Mazur Wojciech 9 135 0,00 9 135 0,00 2010-08-27
Petro Remont sp. z o.o. 12 504 728 13,80 (5,47) 12 504 728 13,80 (5,47) 2010-08-24
Petro Remont sp. z o.o. 12 504 728 (-217 015) 8,33 (-5,71) 12 504 728 (-217 015) 8,33 (-5,71) 2010-08-24
Petro Remont sp. z o.o. 12 721 743 (-689 069) 14,04 (-0,76) 12 721 743 (-689 069) 14,04 (-0,76) 2010-06-17
Petro Remont sp. z o.o. 13 410 812 (2 196) 14,80 13 410 812 (2 196) 14,80 2010-06-10
Petro Remont sp. z o.o. 13 408 616 (-164 743) 14,80 (-0,18) 13 408 616 (-164 743) 14,80 (-0,18) 2010-06-10
Petro Remont sp. z o.o. 13 573 359 (-32 743) 14,98 (-0,04) 13 573 359 (-32 743) 14,98 (-0,04) 2010-06-02
Petro Remont sp. z o.o. 13 606 102 (-411 049) 15,02 (-0,45) 13 606 102 (-411 049) 15,02 (-0,45) 2010-06-01
Petro Mechanika SA 13 100 000 14,46 (5,74) 13 100 000 14,46 (5,74) 2010-06-01
Petro Mechanika SA 13 100 000 (-900 000) 8,72 (-6,73) 13 100 000 (-900 000) 8,72 (-6,73) 2010-06-01
Petro Mechanika SA 14 000 000 (-3 000 000) 15,45 (-3,32) 14 000 000 (-3 000 000) 15,45 (-3,32) 2010-05-31
Petro Remont sp. z o.o. 14 017 151 (3 163 868) 15,47 (3,49) 14 017 151 (3 163 868) 15,47 (3,49) 2010-05-28
Petro Remont sp. z o.o. 10 853 283 (-1 434) 11,98 (-4,00) 10 853 283 (-1 434) 11,98 (-4,00) 2010-05-24
Petro Mechanika SA 17 000 000 (5 500 000) 18,77 (1,84) 17 000 000 (5 500 000) 18,77 (1,84) 2010-03-31
Petro Remont sp. z o.o. 10 854 717 15,98 (4,00) 10 854 717 15,98 (4,00) 2010-02-12
Petro Remont sp. z o.o. 10 854 717 11,98 (0,98) 10 854 717 11,98 (0,98) 2010-02-12
Petro Remont sp. z o.o. 10 854 717 (-2 535 283) 11,00 (-8,71) 10 854 717 (-2 535 283) 11,00 (-8,71) 2010-02-12
Petro Mechanika SA 11 500 000 16,93 (4,24) 11 500 000 16,93 (4,24) 2010-02-12
Petro Mechanika SA 11 500 000 (-2 000 000) 12,69 (-7,18) 11 500 000 (-2 000 000) 12,69 (-7,18) 2010-02-12
Petro Remont sp. z o.o. 13 390 000 (-3 000 000) 19,71 (-4,42) 13 390 000 (-3 000 000) 19,71 (-4,42) 2010-01-15
Petro Mechanika SA 13 500 000 (-3 000 000) 19,87 (-4,42) 13 500 000 (-3 000 000) 19,87 (-4,42) 2010-01-15
Petro Remont sp. z o.o. 16 390 000 (-85 780) 24,13 (-0,12) 16 390 000 (-85 780) 24,13 (-0,12) 2010-01-10
Petro Remont sp. z o.o. 16 475 780 (12 797 780) 24,25 (-2,82) 16 475 780 (12 797 780) 24,25 (-2,82) 2009-12-28
Petro Mechanika SA 16 500 000 (12 783 485) 24,29 (-3,06) 16 500 000 (12 783 485) 24,29 (-3,06) 2009-12-18
Petro Remont sp. z o.o. 3 678 000 (-14 712 000) 27,07 3 678 000 (-14 712 000) 27,07 2009-11-16
Petro Remont sp. z o.o. 18 390 000 (14 694 844) 27,07 (-0,13) 18 390 000 (14 694 844) 27,07 (-0,13) 2009-11-16
Petro Mechanika SA 3 716 515 (-14 866 060) 27,35 3 716 515 (-14 866 060) 27,35 2009-11-16
Petro Mechanika SA 18 582 575 (14 836 060) 27,35 (-0,23) 18 582 575 (14 836 060) 27,35 (-0,23) 2009-11-16
Mazur Tomasz 0 (-9 798) 0,00 (-0,07) 0 (-9 798) 0,00 (-0,07) 2009-10-16
Petro Remont sp. z o.o. 3 695 156 (-412 139) 27,20 (-3,03) 3 695 156 (-412 139) 27,20 (-3,03) 2009-10-09
Petro Remont sp. z o.o. 4 107 295 (-30 000) 30,23 (-0,22) 4 107 295 (-30 000) 30,23 (-0,22) 2009-10-07
Petro Mechanika SA 3 746 515 (-400 000) 27,58 (-2,94) 3 746 515 (-400 000) 27,58 (-2,94) 2009-10-05
Petro Remont sp. z o.o. 4 137 295 (-2 692) 30,45 (-0,02) 4 137 295 (-2 692) 30,45 (-0,02) 2009-09-01
Petro Mechanika SA 4 146 515 (2 000) 30,52 (0,01) 4 146 515 (2 000) 30,52 (0,01) 2009-09-01
Petro Mechanika SA 4 144 515 (8 200) 30,51 (0,07) 4 144 515 (8 200) 30,51 (0,07) 2009-05-15
Mazur Tomasz 9 798 (-39 192) 0,07 9 798 (-39 192) 0,07 2009-05-15
Mazur Tomasz 48 990 (41 690) 0,07 (0,02) 48 990 (41 690) 0,07 (0,02) 2009-05-15
Mazur Tomasz 7 300 (4 790) 0,05 (0,04) 7 300 (4 790) 0,05 (0,04) 2009-04-16
Petro Remont sp. z o.o. 4 139 987 (-8 013) 30,47 (-0,06) 4 139 987 (-8 013) 30,47 (-0,06) 2009-02-13
Petro Mechanika SA 4 136 315 (-11 685) 30,44 (-0,09) 4 136 315 (-11 685) 30,44 (-0,09) 2009-02-13
Mazur Tomasz 2 510 0,01 2 510 0,01 2009-02-13
Petro Remont sp. z o.o. 4 148 000 (-380 000) 30,53 (-2,80) 4 148 000 (-380 000) 30,53 (-2,80) 2008-11-03
Petro Mechanika SA 4 148 000 (-380 000) 30,53 (-2,80) 4 148 000 (-380 000) 30,53 (-2,80) 2008-11-03
Petro Remont sp. z o.o. 4 528 000 (-9 643 078) 33,33 (23,89) 4 528 000 (-9 643 078) 33,33 (23,89) 2008-08-04
Petro Mechanika SA 4 528 000 33,33 4 528 000 33,33 2008-08-04
Petro Remont sp. z o.o. 14 171 078 9,44 14 171 078 9,44 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-06-10 Split 8:1
2012-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2012-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2009-12-22 Prawo poboru 3:1
2009-11-24 Split 1:5
2009-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2009-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.