14,3800 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Klima SA (CKL)

Akcjonariat - CENTKLIMA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 121 802 525,74 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 8 470 273 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 470 273
Liczba głosów na WZA: 8 470 273 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 847 027,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 470 273
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lindab AB 8 470 273 (100,00%) 8 470 273 (100,00%) 2012-09-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-01-08 5 100 000
510 000,00
0,10 0,10 5 100 000
510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-23

2009-01-06
seria B - subskrypcja prywatna 2008-03-06 418 625
7 744 562,50
0,10 18,50 5 518 625
551 862,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-23
2008-05-14
2009-01-06
seria C - subskrypcja publiczna 2009-07-30 3 000 000
31 500 000,00
0,10 10,50 8 518 625
851 862,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-28
2009-11-13
2009-12-07
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2011-07-07 350 000
4 200 000,00
0,10 12,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2012-08-18 -48 352
0,10 8 470 273
847 027,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-11-16
2012-08-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Centrum Klima SA w celu umorzenia 0 (-48 352) 0,00 (-0,56) 0 (-48 352) 0,00 2012-08-31
Santander Inwestycje sp. z o.o. 0 0,00 0 0,00 2012-06-29
Santander Inwestycje sp. z o.o. 0 (-802 000) 0,00 (-9,41) 0 (-802 000) 0,00 (-9,41) 2012-06-29
NN Investment Partners TFI SA 0 0,00 0 0,00 2012-06-29
NN Investment Partners TFI SA 0 (-785 341) 0,00 (-9,21) 0 (-785 341) 0,00 (-9,21) 2012-06-29
Lindab AB wraz z Kalnesa Holdings Ltd, Spricus Enterprises Ltd. 8 240 095 96,73 (-0,55) 8 240 095 97,28 2012-06-26
Lindab AB wraz z Kalnesa Holdings Ltd, Spricus Enterprises Ltd. 8 240 095 (3 827 787) 97,28 (45,49) 8 240 095 (3 827 787) 97,28 (45,19) 2012-06-26
Quercus TFI SA 0 (-439 121) 0,00 (-5,15) 0 (-439 121) 0,00 (-5,18) 2012-06-25
Quercus TFI SA 439 121 (6 936) 5,15 (0,08) 439 121 (6 936) 5,18 (0,08) 2012-05-28
Quercus TFI SA 432 185 5,07 432 185 5,10 2012-05-17
Perendyk Marek 0 (-2 236 586) 0,00 (-26,25) 0 (-2 236 586) 0,00 (-26,40) 2012-04-30
Lindab AB wraz z Kalnesa Holdings Ltd, Spricus Enterprises Ltd. 4 412 308 51,79 4 412 308 52,09 2012-04-30
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 0 (-2 175 722) 0,00 (-25,54) 0 (-2 175 722) 0,00 (-25,54) 2012-04-30
Perendyk Marek 2 236 586 (1 405) 26,25 (0,02) 2 236 586 (1 405) 26,40 (0,06) 2012-03-30
Centrum Klima SA w celu umorzenia 48 352 (327) 0,56 48 352 (327) 0,00 2012-03-30
Centrum Klima SA w celu umorzenia 48 025 (336) 0,56 (0,01) 48 025 (336) 0,00 2012-03-29
Centrum Klima SA w celu umorzenia 47 689 (322) 0,55 47 689 (322) 0,00 2012-03-28
Centrum Klima SA w celu umorzenia 47 367 (339) 0,55 47 367 (339) 0,00 2012-03-27
Centrum Klima SA w celu umorzenia 47 028 (346) 0,55 (0,01) 47 028 (346) 0,00 2012-03-26
Centrum Klima SA w celu umorzenia 46 682 (341) 0,54 46 682 (341) 0,00 2012-03-23
Centrum Klima SA w celu umorzenia 46 341 (320) 0,54 46 341 (320) 0,00 2012-03-22
Centrum Klima SA w celu umorzenia 46 021 (347) 0,54 (0,01) 46 021 (347) 0,00 2012-03-21
Centrum Klima SA w celu umorzenia 45 674 (347) 0,53 45 674 (347) 0,00 2012-03-20
Centrum Klima SA w celu umorzenia 45 327 (315) 0,53 (0,01) 45 327 (315) 0,00 2012-03-19
Centrum Klima SA w celu umorzenia 45 012 (319) 0,52 45 012 (319) 0,00 2012-03-16
Centrum Klima SA w celu umorzenia 44 693 (335) 0,52 44 693 (335) 0,00 2012-03-15
Centrum Klima SA w celu umorzenia 44 358 (316) 0,52 (0,01) 44 358 (316) 0,00 2012-03-14
Centrum Klima SA w celu umorzenia 44 042 (219) 0,51 44 042 (219) 0,00 2012-03-13
Centrum Klima SA w celu umorzenia 43 823 (316) 0,51 43 823 (316) 0,00 2012-02-15
Centrum Klima SA w celu umorzenia 43 507 (326) 0,51 (0,01) 43 507 (326) 0,00 2012-02-14
Centrum Klima SA w celu umorzenia 43 181 (318) 0,50 43 181 (318) 0,00 2012-02-13
Centrum Klima SA w celu umorzenia 42 863 (313) 0,50 (0,01) 42 863 (313) 0,00 2012-02-10
Centrum Klima SA w celu umorzenia 42 550 (300) 0,49 42 550 (300) 0,00 2012-02-09
Centrum Klima SA w celu umorzenia 42 250 (289) 0,49 42 250 (289) 0,00 2012-02-08
Centrum Klima SA w celu umorzenia 41 961 (276) 0,49 (0,01) 41 961 (276) 0,00 2012-02-07
Centrum Klima SA w celu umorzenia 41 685 (241) 0,48 41 685 (241) 0,00 2012-02-06
Centrum Klima SA w celu umorzenia 41 444 (220) 0,48 41 444 (220) 0,00 2012-02-03
Centrum Klima SA w celu umorzenia 41 224 (180) 0,48 41 224 (180) 0,00 2012-02-02
Centrum Klima SA w celu umorzenia 41 044 (212) 0,48 (0,01) 41 044 (212) 0,00 2012-02-01
Centrum Klima SA w celu umorzenia 40 832 (431) 0,47 (0,47) 40 832 (431) 0,00 2012-01-31
Centrum Klima SA w celu umorzenia 40 401 0,00 (-0,47) 40 401 0,00 2012-01-30
Centrum Klima SA w celu umorzenia 40 401 (221) 0,47 40 401 (221) 0,00 2012-01-27
Centrum Klima SA w celu umorzenia 40 180 (215) 0,47 (0,01) 40 180 (215) 0,00 2012-01-26
Centrum Klima SA w celu umorzenia 39 965 (496) 0,46 39 965 (496) 0,00 2012-01-25
Centrum Klima SA w celu umorzenia 39 469 (250) 0,46 39 469 (250) 0,00 2012-01-23
Centrum Klima SA w celu umorzenia 39 219 (609) 0,46 (0,01) 39 219 (609) 0,00 2012-01-20
Centrum Klima SA w celu umorzenia 38 610 (612) 0,45 (0,01) 38 610 (612) 0,00 2012-01-17
Centrum Klima SA w celu umorzenia 37 998 (635) 0,44 (0,01) 37 998 (635) 0,00 2012-01-16
Centrum Klima SA w celu umorzenia 37 363 (644) 0,43 37 363 (644) 0,00 2012-01-13
Centrum Klima SA w celu umorzenia 36 719 (697) 0,43 (0,01) 36 719 (697) 0,00 2012-01-12
Centrum Klima SA w celu umorzenia 36 022 (700) 0,42 (0,01) 36 022 (700) 0,00 2012-01-11
Centrum Klima SA w celu umorzenia 35 322 (699) 0,41 (0,01) 35 322 (699) 0,00 2012-01-10
Centrum Klima SA w celu umorzenia 34 623 (649) 0,40 (0,01) 34 623 (649) 0,00 2012-01-09
Centrum Klima SA w celu umorzenia 33 974 (724) 0,39 33 974 (724) 0,00 2012-01-05
Perendyk Marek 2 235 181 (900) 26,23 (0,01) 2 235 181 (900) 26,34 (0,02) 2012-01-04
Centrum Klima SA w celu umorzenia 33 250 (736) 0,39 (0,01) 33 250 (736) 0,00 2012-01-04
Centrum Klima SA w celu umorzenia 32 514 (702) 0,38 (0,01) 32 514 (702) 0,00 2012-01-03
Centrum Klima SA w celu umorzenia 31 812 (699) 0,37 (0,01) 31 812 (699) 0,00 2012-01-02
Centrum Klima SA w celu umorzenia 31 113 (686) 0,36 (0,01) 31 113 (686) 0,00 2011-12-30
Centrum Klima SA w celu umorzenia 30 427 (687) 0,35 (0,01) 30 427 (687) 0,00 2011-12-29
Perendyk Marek 2 234 281 (1 281) 26,22 (0,01) 2 234 281 (1 281) 26,32 (0,03) 2011-12-28
Centrum Klima SA w celu umorzenia 29 740 (482) 0,34 29 740 (482) 0,00 2011-12-28
Centrum Klima SA w celu umorzenia 29 258 (658) 0,34 (0,01) 29 258 (658) 0,00 2011-12-27
Centrum Klima SA w celu umorzenia 28 600 (658) 0,33 (0,01) 28 600 (658) 0,00 2011-12-23
Centrum Klima SA w celu umorzenia 27 942 (646) 0,32 27 942 (646) 0,00 2011-12-22
Centrum Klima SA w celu umorzenia 27 296 (236) 0,32 (0,01) 27 296 (236) 0,00 2011-12-21
Centrum Klima SA w celu umorzenia 27 060 (229) 0,31 27 060 (229) 0,00 2011-12-20
Centrum Klima SA w celu umorzenia 26 831 (245) 0,31 26 831 (245) 0,00 2011-12-19
Perendyk Marek 2 233 000 (1 738) 26,21 (0,02) 2 233 000 (1 738) 26,29 (0,08) 2011-12-16
Centrum Klima SA w celu umorzenia 26 586 (244) 0,31 (0,01) 26 586 (244) 0,00 2011-12-16
Centrum Klima SA w celu umorzenia 26 342 (217) 0,30 26 342 (217) 0,00 2011-12-15
Centrum Klima SA w celu umorzenia 26 125 (217) 0,30 26 125 (217) 0,00 2011-12-14
Centrum Klima SA w celu umorzenia 25 908 (161) 0,30 25 908 (161) 0,00 2011-12-13
Centrum Klima SA w celu umorzenia 25 747 (10) 0,30 25 747 (10) 0,00 2011-12-12
Centrum Klima SA w celu umorzenia 25 737 (151) 0,30 25 737 (151) 0,00 2011-12-12
Centrum Klima SA w celu umorzenia 25 586 (158) 0,30 (0,01) 25 586 (158) 0,00 2011-12-09
Centrum Klima SA w celu umorzenia 25 428 (157) 0,29 25 428 (157) 0,00 2011-12-08
Centrum Klima SA w celu umorzenia 25 271 (142) 0,29 25 271 (142) 0,00 2011-12-07
Centrum Klima SA w celu umorzenia 25 129 (141) 0,29 25 129 (141) 0,00 2011-12-06
Centrum Klima SA w celu umorzenia 24 988 (163) 0,29 24 988 (163) 0,00 2011-12-05
Centrum Klima SA w celu umorzenia 24 825 (321) 0,29 (0,01) 24 825 (321) 0,00 2011-12-02
Centrum Klima SA w celu umorzenia 24 504 (314) 0,28 24 504 (314) 0,00 2011-12-01
Centrum Klima SA w celu umorzenia 24 190 (309) 0,28 24 190 (309) 0,00 2011-11-29
Centrum Klima SA w celu umorzenia 23 881 (309) 0,28 (0,01) 23 881 (309) 0,00 2011-11-28
Centrum Klima SA w celu umorzenia 23 572 (311) 0,27 23 572 (311) 0,00 2011-11-25
Centrum Klima SA w celu umorzenia 23 261 (305) 0,27 (0,01) 23 261 (305) 0,00 2011-11-24
Centrum Klima SA w celu umorzenia 22 956 (300) 0,26 22 956 (300) 0,00 2011-11-23
Centrum Klima SA w celu umorzenia 22 656 (274) 0,26 22 656 (274) 0,00 2011-11-22
Centrum Klima SA w celu umorzenia 22 382 (276) 0,26 (0,01) 22 382 (276) 0,00 2011-11-21
Centrum Klima SA w celu umorzenia 22 106 (262) 0,25 22 106 (262) 0,00 2011-11-18
Centrum Klima SA w celu umorzenia 21 844 (422) 0,25 21 844 (422) 0,00 2011-11-16
Centrum Klima SA w celu umorzenia 21 422 (1 060) 0,25 (0,02) 21 422 (1 060) 0,00 2011-11-15
Centrum Klima SA w celu umorzenia 20 362 (1 492) 0,23 (0,01) 20 362 (1 492) 0,00 2011-11-14
Centrum Klima SA w celu umorzenia 18 870 (340) 0,22 (0,01) 18 870 (340) 0,00 2011-11-09
Centrum Klima SA w celu umorzenia 18 530 (1 548) 0,21 (0,02) 18 530 (1 548) 0,00 2011-11-08
Centrum Klima SA w celu umorzenia 16 982 (1 519) 0,19 (0,01) 16 982 (1 519) 0,00 2011-11-04
Centrum Klima SA w celu umorzenia 15 463 (1 374) 0,18 (0,02) 15 463 (1 374) 0,00 2011-11-03
Centrum Klima SA w celu umorzenia 14 089 (705) 0,16 (0,01) 14 089 (705) 0,00 2011-11-02
Centrum Klima SA w celu umorzenia 13 384 (1 385) 0,15 (0,01) 13 384 (1 385) 0,00 2011-10-31
Centrum Klima SA w celu umorzenia 11 999 (650) 0,14 (0,01) 11 999 (650) 0,00 2011-10-28
Centrum Klima SA w celu umorzenia 11 349 (1 420) 0,13 (0,02) 11 349 (1 420) 0,00 2011-10-27
Centrum Klima SA w celu umorzenia 9 929 (100) 0,11 9 929 (100) 0,00 2011-10-26
Centrum Klima SA w celu umorzenia 9 829 (238) 0,11 9 829 (238) 0,00 2011-10-25
Centrum Klima SA w celu umorzenia 9 591 (1 493) 0,11 (0,02) 9 591 (1 493) 0,00 2011-10-20
Centrum Klima SA w celu umorzenia 8 098 (509) 0,09 (0,01) 8 098 (509) 0,00 2011-10-19
Perendyk Marek 2 231 262 (762) 26,19 (0,01) 2 231 262 (762) 26,21 (0,01) 2011-10-18
Centrum Klima SA w celu umorzenia 7 589 (200) 0,08 7 589 (200) 0,00 2011-10-17
Centrum Klima SA w celu umorzenia 7 389 (252) 0,08 7 389 (252) 0,00 2011-10-14
Perendyk Marek 2 230 500 (1 868) 26,18 (0,02) 2 230 500 (1 868) 26,20 (0,02) 2011-10-13
Centrum Klima SA w celu umorzenia 7 137 (304) 0,08 7 137 (304) 0,00 2011-10-13
Centrum Klima SA w celu umorzenia 6 833 (236) 0,08 (0,01) 6 833 (236) 0,00 2011-10-06
Perendyk Marek 2 228 632 (1 100) 26,16 (0,02) 2 228 632 (1 100) 26,18 (0,02) 2011-10-05
Centrum Klima SA w celu umorzenia 6 597 (285) 0,07 6 597 (285) 0,00 2011-10-05
Centrum Klima SA w celu umorzenia 6 312 (262) 0,07 6 312 (262) 0,00 2011-09-30
Centrum Klima SA w celu umorzenia 6 050 (232) 0,07 (0,01) 6 050 (232) 0,00 2011-09-28
Perendyk Marek 2 227 532 (640) 26,14 2 227 532 (640) 26,16 (0,01) 2011-09-27
Centrum Klima SA w celu umorzenia 5 818 (224) 0,06 5 818 (224) 0,00 2011-09-27
Centrum Klima SA w celu umorzenia 5 594 (3) 0,06 5 594 (3) 0,00 2011-09-26
Centrum Klima SA w celu umorzenia 5 591 (260) 0,06 5 591 (260) 0,00 2011-09-23
Centrum Klima SA w celu umorzenia 5 331 (300) 0,06 (0,01) 5 331 (300) 0,00 2011-09-20
Centrum Klima SA w celu umorzenia 5 031 (158) 0,05 5 031 (158) 0,00 2011-09-16
Centrum Klima SA w celu umorzenia 4 873 (968) 0,05 (0,01) 4 873 (968) 0,00 2011-09-14
Perendyk Marek 2 226 892 (2 663) 26,14 (0,03) 2 226 892 (2 663) 26,15 (0,04) 2011-09-12
Centrum Klima SA w celu umorzenia 3 905 (580) 0,04 (0,01) 3 905 (580) 0,00 2011-09-12
Centrum Klima SA w celu umorzenia 3 325 (635) 0,03 3 325 (635) 0,00 2011-09-09
Centrum Klima SA w celu umorzenia 2 690 (850) 0,03 (0,01) 2 690 (850) 0,00 2011-09-08
Centrum Klima SA w celu umorzenia 1 840 (650) 0,02 (0,01) 1 840 (650) 0,00 2011-09-05
Centrum Klima SA 1 190 0,01 (0,01) 1 190 0,00 2011-09-02
Centrum Klima SA w celu umorzenia 1 190 0,00 1 190 0,00 2011-09-02
NN Investment Partners TFI SA 785 341 (346 683) 9,21 (4,07) 785 341 (346 683) 9,21 (4,07) 2011-08-17
Perendyk Marek 2 224 229 (2 850) 26,11 (0,04) 2 224 229 (2 850) 26,11 (0,04) 2011-03-31
NN Investment Partners TFI SA 438 658 (25 000) 5,14 (0,29) 438 658 (25 000) 5,14 (0,29) 2010-12-01
NN Investment Partners TFI SA 413 658 4,85 413 658 4,85 2010-11-30
Perendyk Marek 2 221 379 (167) 26,07 2 221 379 (167) 26,07 2010-11-10
Santander Inwestycje sp. z o.o. 802 000 (255 000) 9,41 (-0,50) 802 000 (255 000) 9,41 (-0,50) 2010-06-30
Perendyk Marek 2 221 212 (18 559) 26,07 (0,22) 2 221 212 (18 559) 26,07 (0,22) 2010-06-30
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 175 722 (420 000) 25,54 (4,93) 2 175 722 25,54 2010-06-30
Perendyk Marek 2 202 653 (-127 500) 25,85 (-16,37) 2 202 653 (-127 500) 25,85 (-16,37) 2010-06-14
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 1 755 722 (-547 500) 20,61 (-6,42) 2 175 722 (-127 500) 25,54 (-1,49) 2010-06-14
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 303 222 (740) 27,03 (0,01) 2 303 222 (740) 27,03 (0,01) 2009-12-31
Perendyk Marek 2 330 153 42,22 (14,87) 2 330 153 42,22 (14,87) 2009-09-15
Perendyk Marek 2 330 153 (2 334) 27,35 (-14,83) 2 330 153 (2 334) 27,35 (-14,83) 2009-09-15
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 302 482 27,02 (-14,70) 2 302 482 27,02 (-14,70) 2009-09-10
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 302 482 (2 993) 41,72 (0,06) 2 302 482 (2 993) 41,72 (0,06) 2009-09-10
Perendyk Marek 2 327 819 (4 523) 42,18 (0,09) 2 327 819 (4 523) 42,18 (0,09) 2009-09-07
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 299 489 (1 950) 41,66 (0,03) 2 299 489 (1 950) 41,66 (0,03) 2009-09-03
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 297 539 (5 473) 41,63 (0,10) 2 297 539 (5 473) 41,63 (0,10) 2009-07-31
Perendyk Marek 2 323 296 (958) 42,09 (0,01) 2 323 296 (958) 42,09 (0,01) 2009-07-29
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 292 066 (1 978) 41,53 (0,04) 2 292 066 (1 978) 41,53 (0,04) 2009-07-27
Perendyk Marek 2 322 338 (810) 42,08 (0,02) 2 322 338 (810) 42,08 (0,02) 2009-07-23
Perendyk Marek 2 321 528 (3 177) 42,06 (0,06) 2 321 528 (3 177) 42,06 (0,06) 2009-07-17
Perendyk Marek 2 318 351 (1 781) 42,00 (0,03) 2 318 351 (1 781) 42,00 (0,03) 2009-07-10
Perendyk Marek 2 316 570 (2 766) 41,97 (0,05) 2 316 570 (2 766) 41,97 (0,05) 2009-06-24
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 290 088 (940) 41,49 (0,01) 2 290 088 (940) 41,49 (0,01) 2009-06-19
Perendyk Marek 2 313 804 (2 910) 41,92 (0,05) 2 313 804 (2 910) 41,92 (0,05) 2009-06-09
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 289 148 (740) 41,48 (0,02) 2 289 148 (740) 41,48 (0,02) 2009-06-09
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 288 408 (920) 41,46 (0,01) 2 288 408 (920) 41,46 (0,01) 2009-06-02
Perendyk Marek 2 310 894 (3 970) 41,87 (0,07) 2 310 894 (3 970) 41,87 (0,07) 2009-06-01
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 287 488 (6 015) 41,45 (0,11) 2 287 488 (6 015) 41,45 (0,11) 2009-05-28
Perendyk Marek 2 306 924 (9 000) 41,80 (0,17) 2 306 924 (9 000) 41,80 (0,17) 2009-05-20
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 281 473 (675) 41,34 (0,02) 2 281 473 (675) 41,34 (0,02) 2009-04-09
Perendyk Marek 2 297 924 (2 123) 41,63 (0,03) 2 297 924 (2 123) 41,63 (0,03) 2009-04-06
Perendyk Marek 2 295 801 (1 950) 41,60 (0,04) 2 295 801 (1 950) 41,60 (0,04) 2009-04-01
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 280 798 (1 141) 41,32 (0,02) 2 280 798 (1 141) 41,32 (0,02) 2009-03-27
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 279 657 (3 057) 41,30 (0,05) 2 279 657 (3 057) 41,30 (0,05) 2009-03-19
Perendyk Marek 2 293 851 (7 532) 41,56 (0,14) 2 293 851 (7 532) 41,56 (0,14) 2009-03-13
Perendyk Marek 2 286 319 (2 324) 41,42 (0,04) 2 286 319 (2 324) 41,42 (0,04) 2009-02-20
Domeredzka Anna 2 703 0,04 (0,04) 2 703 0,04 (0,04) 2009-02-14
Domeredzka Anna 2 703 0,00 2 703 0,00 2009-02-14
Perendyk Marek 2 283 995 (2 094) 41,38 (0,04) 2 283 995 (2 094) 41,38 (0,04) 2009-01-23
Perendyk Marek 2 281 901 (5 000) 41,34 (0,09) 2 281 901 (5 000) 41,34 (0,09) 2009-01-13
Santander Inwestycje sp. z o.o. 547 000 9,91 (3,49) 547 000 9,91 (3,49) 2008-09-26
Santander Inwestycje sp. z o.o. 547 000 6,42 547 000 6,42 2008-09-26
Perendyk Marek 2 276 901 (-273 099) 41,25 (-4,95) 2 276 901 (-273 099) 41,25 (-4,95) 2008-09-23
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 276 600 (-273 400) 41,25 (-4,95) 2 276 600 (-273 400) 41,25 (-4,95) 2008-09-23
Perendyk Marek 2 550 000 46,20 2 550 000 46,20 2008-05-14
Jakrzewski, Wojciech Stanisław 2 550 000 46,20 2 550 000 46,20 2008-05-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-05-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2012-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2011-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2011-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2010-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2010-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.