177,0000 zł
-0,56% -1,0000 zł
Captor Therapeutics (CTX)

Komunikaty spółki - CAPTORTX

Rejestracja zmiany statutu Spółki
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku
Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Informacja o postępie w badaniach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-01
Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki co najmniej 5% głosów po wznowieniu obrad w dniu 14 lipca 2022 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Captor Therapeutics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 14 lipca 2022 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 30 czerwca 2022 r. co najmniej 5% głosów
Powołanie Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu Spółki, Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń kolejnej kadencji
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii K
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Captor Therapeutics S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii K
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.