0,2300 zł
-4,17% -0,0100 zł
Calatrava Capital SA (CTC)

Akcjonariat - CALATRAVA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 450 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 15 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 672 211
Liczba głosów na WZA: 15 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31,15%
Kapitał akcyjny: 15 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 672 211
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 68,85%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Walton Spencer LLC 1 514 527 (10,10%) 1 514 527 (10,10%) 2017-06-27 -
Varsav SA 1 498 500 (9,99%) 1 498 500 (9,99%) 2017-01-10 VAR
Narkiewicz Paweł 907 290 (6,05%) 907 290 (6,05%) 2012-11-27 -
Top 1% sp. z o.o. 751 894 (5,01%) 751 894 (5,01%) 2017-01-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2019-12-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B1 9 510 000
1,00 15 000 000
15 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych B1 490 000
490 000,00
1,00 1,00 5 490 000
5 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-20
2015-07-20
konwersja obligacji seria V 36 509 600
18 254 800,00
0,50 0,50 279 834 600
139 917 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-12
2012-07-27
konwersja obligacji seria T 28 000 000
15 400 000,00
0,50 0,55 193 325 000
96 662 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-04
konwersja obligacji seria T 22 400 000
12 320 000,00
0,50 0,55 165 325 000
82 662 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-25
konwersja obligacji seria T 16 400 000
9 020 000,00
0,50 0,55 142 925 000
71 462 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-02
2010-07-28
seria I - subskrypcja publiczna wierzyciele 6 900 000
6 900 000,00
1,00 1,00 16 150 000
16 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-01-21
2004-02-06
seria A - akcje założycielskie 1991-01-08 680
34 000,00
50,00 50,00 680
34 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1991-01-24
2003-01-06
seria C - prawo poboru, pracownicy 1995-11-08 800
80 000,00
50,00 100,00 3 520
176 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1996-06-28
2003-01-06
seria B - prawo poboru 1:3 1995-11-08 2 040
102 000,00
50,00 50,00 2 720
136 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1996-03-16
2003-01-06
seria D - kapitał rezerwowy na akcyjny 1996-10-23 7 040
352 000,00
50,00 50,00 10 560
528 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1996-10-31
2003-01-06
seria F - subskrypcja publiczna 1996-12-18 421 090
9 263 980,00
5,00 22,00 686 690
3 433 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1997-08-27
1997-11-07
seria E - prawo poboru,wybrani inwestorzy 1996-12-18 160 000
1 600 000,00
5,00 10,00 265 600
1 328 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1997-02-20
1997-11-07
split 1:10, uprzywilejowanie akcji A-D 1996-12-18
5,00 105 600
528 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-01-20
seria G - zamienna: akcjonariusze Invar System SA parytet: za 1 akcję Invar SA - 10 akcji Biurosystem SA 2000-05-16 750 000
5,00 1 436 690
7 183 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-10-30
seria I - subskrypcja publiczna emisja nie doszła do skutku 2000-05-16 1 000 000
18 000 000,00
5,00 18,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska 2000-05-16 413 310
4 190 963,40
5,00 10,14 1 850 000
9 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-12-19
zmiana firmy z Biurosystem na Invar&Biuro System SA 2000-05-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2000-12-19
split 1:5 2002-06-28
1,00 9 250 000
9 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-12-03
2002-12-11
seria K - wierzyciele uchwała zarządu 2004-06-08 1 939 217
2 714 903,80
1,00 1,40 20 206 109
20 206 109,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-08-30
seria J - wierzyciele uchwała zarządu 2004-06-08 2 116 892
3 175 338,00
1,00 1,50 18 266 892
18 266 892,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-08-30
2005-01-18
seria L - wierzyciele 2005-05-20 2 049 041
2 049 041,00
1,00 1,00 22 255 150
22 255 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-25
2005-12-21
seria M waranty serii A, odmowa rejestracji 2006-04-20 6 007 350
7 208 820,00
1,00 1,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M 2006-06-29 6 007 350
7 208 820,00
1,00 1,20 28 262 500
28 262 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-24
2006-10-06
seria N - prawo poboru 1:1 2006-10-02 28 262 500
15 544 375,00
0,50 0,55 56 525 000
28 262 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-07
2007-04-04
obniżenie kapitału 2006-10-02
0,50 28 262 500
14 131 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-07
seria O za waranty subskrypcyjne serii C 2006-10-02 6 200 000
3 410 000,00
0,50 0,55 62 725 000
31 362 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-13
2008-03-20
seria P za waranty subskrypcyjne serii D 2007-11-06 1 300 000
715 000,00
0,50 0,55 64 025 000
32 012 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-13
2008-03-20
seria R - wspólnicy Media Service sp. z o.o. 2007-12-27 61 000 000
59 780 000,00
0,50 0,98 125 025 000
62 512 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-29
2009-01-30
seria S - subskrypcja prywatna 2010-03-01 1 500 000
750 000,00
0,50 0,50 126 525 000
63 262 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-23
2010-07-28
seria T - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2010-05-11 40 000 000

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Invar & Biuro System SA na Calatrava Capital SA 2010-06-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-09
seria U - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2010-12-13 100 000 000
50 000 000,00
0,50 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria W - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2011-10-26 50 000 000
25 000 000,00
0,50 0,50 243 325 000
121 662 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-07
2012-02-23
seria V - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2011-10-26 50 000 000
25 000 000,00
0,50 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria X - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii D1 2012-07-30 220 165 400
110 082 700,00
0,50 0,50 500 000 000
250 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-25
2012-10-09
scalenie akcji 100:1 2013-12-18
50,00 5 000 000
250 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-24
renominacja akcji 2015-04-21
1,00 5 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-14

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Walton Spencer LLC 767 500 5,12 767 500 5,12 2017-06-21
Top 1% sp. z o.o. 2 998 894 (-1 497 000) 19,99 (-9,98) 2 998 894 (-1 497 000) 19,99 (-10,00) 2016-11-22
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 0 (-9 284) 0,00 (-0,17) 0 (-9 284) 0,00 2016-10-17
Top 1% sp. z o.o. 4 495 894 29,97 4 495 894 29,99 (0,02) 2016-09-30
Top 1% sp. z o.o. 4 495 894 (-2 324 106) 29,97 (-15,03) 4 495 894 (-2 324 106) 29,97 (-15,03) 2016-09-30
Top 1% sp. z o.o. 6 820 000 (-2 690 000) 45,00 (-18,40) 6 820 000 (-2 690 000) 45,00 (-18,44) 2016-08-02
Top 1% sp. z o.o. 9 510 000 63,40 9 510 000 63,44 2016-06-30
Paździerz Jacek 0 0,00 0 0,00 2016-04-20
Paździerz Jacek 0 (-351 579) 0,00 (-6,40) 0 (-351 579) 0,00 (-6,41) 2016-04-20
Paździerz Jacek 351 579 6,40 351 579 6,41 2016-03-30
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 9 284 0,17 (0,11) 9 284 0,00 2016-01-13
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 9 284 (-1 329 755) 0,06 (-0,20) 9 284 (-1 329 755) 0,00 2016-01-13
Rączkowska Danuta 100 868 2,01 (0,18) 100 868 2,02 (0,18) 2015-04-22
Rączkowska Danuta 100 868 1,83 (1,16) 100 868 1,84 (1,17) 2015-04-22
Rączkowska Danuta 100 868 (-155 073) 0,67 (-4,44) 100 868 (-155 073) 0,67 (-4,46) 2015-04-22
Rączkowska Danuta 255 941 (4 500) 5,11 (0,09) 255 941 (4 500) 5,13 (0,09) 2015-03-31
Rączkowska Danuta 251 441 5,02 251 441 5,04 2015-03-19
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 1 339 039 (1 325 649) 0,26 1 339 039 (1 325 649) 0,00 2013-07-22
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 13 390 0,26 (0,02) 13 390 0,00 2013-07-22
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 13 390 (-1 325 649) 0,24 (-0,02) 13 390 (-1 325 649) 0,00 2013-07-22
Jabłoński Artur 13 456 426 (-14 077 128) 2,69 (-2,81) 13 456 426 (-14 077 128) 2,70 (-2,84) 2013-04-09
Karkosik, Roman Krzysztof 0 (-31 433 108) 0,00 (-6,28) 0 (-31 433 108) 0,00 (-6,31) 2013-04-02
Karkosik, Roman Krzysztof 31 433 108 6,28 31 433 108 6,31 2013-04-01
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 1 339 039 (-738 961) 0,26 (-0,15) 1 339 039 (-738 961) 0,00 2013-02-06
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 2 078 000 (-1 966 990) 0,41 (-0,39) 2 078 000 (-1 966 990) 0,00 2013-02-06
Wiśniewski Dariusz 58 237 460 (57 655 086) 11,64 58 237 460 (57 655 086) 11,74 (0,07) 2012-12-19
Wiśniewski Dariusz 582 374 11,64 (1,04) 582 374 11,67 (1,04) 2012-12-19
Wiśniewski Dariusz 582 374 10,60 (6,72) 582 374 10,63 (6,75) 2012-12-19
Wiśniewski Dariusz 582 374 (-49 187 086) 3,88 (-6,07) 582 374 (-49 187 086) 3,88 (-6,11) 2012-12-19
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 4 044 990 (950 000) 0,80 (0,19) 4 044 990 (950 000) 0,00 2012-12-19
Jabłoński Artur 27 533 554 5,50 27 533 554 5,54 2012-11-30
Narkiewicz Paweł 90 729 083 (89 821 793) 18,14 90 729 083 (89 821 793) 18,25 (0,06) 2012-11-27
Narkiewicz Paweł 907 290 18,14 (1,62) 907 290 18,19 (1,63) 2012-11-27
Narkiewicz Paweł 907 290 16,52 (10,47) 907 290 16,56 (10,51) 2012-11-27
Narkiewicz Paweł 907 290 (-90 653 683) 6,05 (-12,26) 907 290 (-90 653 683) 6,05 (-12,34) 2012-11-27
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 3 094 990 (920 000) 0,61 (0,18) 3 094 990 (920 000) 0,00 2012-11-26
Narkiewicz Paweł 91 560 973 (1 780 506) 18,31 (0,36) 91 560 973 (1 780 506) 18,39 (0,41) 2012-11-21
New Europe Alpha - Fund Management sp. z o.o. SKA 591 998 11,84 (1,06) 591 998 11,87 (1,07) 2012-11-08
New Europe Alpha - Fund Management sp. z o.o. SKA 591 998 10,78 591 998 10,80 2012-11-08
New Europe Alpha - Fund Management sp. z o.o. SKA 591 998 10,78 (6,83) 591 998 10,80 (6,85) 2012-11-08
New Europe Alpha - Fund Management sp. z o.o. SKA 591 998 (-58 607 802) 3,95 (-7,89) 591 998 (-58 607 802) 3,95 (-7,94) 2012-11-08
New Europe Alpha - Fund Management sp. z o.o. SKA 59 199 800 (-53 800 000) 11,84 (-10,76) 59 199 800 (-53 800 000) 11,89 (-10,80) 2012-11-08
New Europe Alpha - Fund Management sp. z o.o. SKA 112 999 800 (-48 500 000) 22,60 (-9,69) 112 999 800 (-48 500 000) 22,69 (-9,75) 2012-11-06
Wiśniewski Dariusz 49 769 460 (27 900 000) 9,95 (5,58) 49 769 460 (27 900 000) 9,99 (5,60) 2012-10-31
Wiśniewski Dariusz 21 869 460 (3 076 819) 4,37 (-2,34) 21 869 460 (3 076 819) 4,39 (-2,59) 2012-10-30
New Europe Alpha - Fund Management sp. z o.o. SKA 161 499 800 (-3 500 000) 32,29 (-0,71) 161 499 800 (-3 500 000) 32,44 (-0,83) 2012-10-29
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 2 174 990 (1 370 000) 0,43 (0,27) 2 174 990 (1 370 000) 0,00 2012-10-29
Narkiewicz Paweł 89 780 467 (1 309 889) 17,95 (0,26) 89 780 467 (1 309 889) 17,98 (0,26) 2012-10-16
New Europe Beta Wealth Management sp. z o.o. SKA 19 494 600 (-35 500 000) 3,89 (-7,10) 19 494 600 (-35 500 000) 3,90 (-7,18) 2012-10-11
Narkiewicz Paweł 88 470 578 (3 252 118) 17,69 (-12,76) 88 470 578 (3 252 118) 17,72 (-13,18) 2012-10-11
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 804 990 (-3 302 388) 0,16 (-1,30) 804 990 (-3 302 388) 0,00 2012-10-11
New Europe Beta Wealth Management sp. z o.o. SKA 54 994 600 10,99 54 994 600 11,08 2012-10-08
New Europe Alpha - Fund Management sp. z o.o. SKA 164 999 800 33,00 164 999 800 33,27 2012-10-08
Narkiewicz Paweł 85 218 460 30,45 (13,41) 85 218 460 30,90 (13,72) 2012-10-02
Narkiewicz Paweł 85 218 460 (4 038 379) 17,04 (-11,97) 85 218 460 (4 038 379) 17,18 (-12,26) 2012-10-02
Narkiewicz Paweł 81 180 081 (-1 921 590) 29,01 (-0,68) 81 180 081 (-1 921 590) 29,44 (-1,43) 2012-09-24
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 4 107 378 1,46 (0,64) 4 107 378 0,00 2012-09-24
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 4 107 378 (-6 530 528) 0,82 (-2,98) 4 107 378 (-6 530 528) 0,00 2012-09-24
Narkiewicz Paweł 83 101 671 (-1 570 613) 29,69 (-0,56) 83 101 671 (-1 570 613) 30,87 (-0,45) 2012-09-13
Wiśniewski Dariusz 18 792 641 6,71 (2,96) 18 792 641 6,98 (3,20) 2012-09-12
Wiśniewski Dariusz 18 792 641 (-6 691 938) 3,75 (-5,35) 18 792 641 (-6 691 938) 3,78 (-5,64) 2012-09-12
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 10 637 906 (1 128 000) 3,80 (-1,11) 10 637 906 (1 128 000) 0,00 2012-09-11
Wiśniewski Dariusz 25 484 579 (11 647 736) 9,10 (3,42) 25 484 579 (11 647 736) 9,42 (3,51) 2012-08-06
Invista SA 10 254 800 3,66 (1,61) 10 254 800 3,79 (1,73) 2012-07-31
Invista SA 10 254 800 2,05 (0,05) 10 254 800 2,06 (0,06) 2012-07-31
Invista SA 10 254 800 (-8 000 000) 2,00 (-5,50) 10 254 800 (-8 000 000) 2,00 (-5,80) 2012-07-31
Zaleńska Marta 18 254 800 (18 072 252) 3,65 18 254 800 (18 072 252) 3,68 (0,02) 2012-07-20
Zaleńska Marta 182 548 (-18 072 252) 3,65 (-2,87) 182 548 (-18 072 252) 3,66 (-3,09) 2012-07-20
Zaleńska Marta 18 254 800 6,52 18 254 800 6,75 2012-07-20
Mostostal Ventures SA 0 (-18 254 800) 0,00 (-6,52) 0 (-18 254 800) 0,00 (-6,75) 2012-07-20
Narkiewicz Paweł 84 672 284 30,25 (-4,54) 84 672 284 31,32 (-4,89) 2012-07-10
Narkiewicz Paweł 84 672 284 (10 513 022) 34,79 (4,32) 84 672 284 (10 513 022) 36,21 (4,50) 2012-07-10
Mostostal Ventures SA 18 254 800 (-18 254 800) 6,52 (-6,52) 18 254 800 (-18 254 800) 6,75 (-6,75) 2012-07-09
Invista SA 18 254 800 7,50 (0,98) 18 254 800 7,80 (1,05) 2012-07-09
Invista SA 18 254 800 6,52 18 254 800 6,75 2012-07-09
Mostostal Ventures SA 36 509 600 13,04 36 509 600 13,50 2012-07-08
Narkiewicz Paweł 74 159 262 (1 023 761) 30,47 (0,42) 74 159 262 (1 023 761) 31,71 (0,44) 2012-06-29
Wiśniewski Dariusz 13 836 843 5,68 (0,74) 13 836 843 5,91 (0,80) 2012-06-19
Wiśniewski Dariusz 13 836 843 (886 092) 4,94 (0,32) 13 836 843 (886 092) 5,11 (0,32) 2012-06-19
Wiśniewski Dariusz 12 950 751 (5 749 834) 4,62 (0,90) 12 950 751 (5 749 834) 4,79 (0,88) 2012-06-19
Narkiewicz Paweł 73 135 501 (158 100) 30,05 (0,06) 73 135 501 (158 100) 31,27 (0,06) 2012-06-15
B.A.C.D. SA w upadłości układowej poprzez Idea Parasol FIO 12 150 530 (-454 641) 4,99 (-0,19) 12 150 530 (-454 641) 5,19 (-0,20) 2012-06-13
B.A.C.D. SA w upadłości układowej poprzez Idea Parasol FIO 12 605 171 (944 969) 5,18 (-2,97) 12 605 171 (944 969) 5,39 (-2,78) 2012-06-12
Narkiewicz Paweł 72 977 401 (-1 500 000) 29,99 (-0,61) 72 977 401 (-1 500 000) 31,21 (-0,64) 2012-06-06
Narkiewicz Paweł 74 477 401 (-474 250) 30,60 (-0,20) 74 477 401 (-474 250) 31,85 (-0,20) 2012-05-28
Narkiewicz Paweł 74 951 651 (100 000) 30,80 (0,04) 74 951 651 (100 000) 32,05 (0,04) 2012-05-23
Narkiewicz Paweł 74 851 651 (516 000) 30,76 (0,22) 74 851 651 (516 000) 32,01 (0,22) 2012-05-21
Narkiewicz Paweł 74 335 651 (338 331) 30,54 (0,13) 74 335 651 (338 331) 31,79 (0,15) 2012-05-17
Narkiewicz Paweł 73 997 320 (-10 000 000) 30,41 (-4,11) 73 997 320 (-10 000 000) 31,64 (-4,28) 2012-03-01
Narkiewicz Paweł 83 997 320 (50 000 000) 34,52 (16,94) 83 997 320 (50 000 000) 35,92 (17,43) 2012-01-23
Narkiewicz Paweł 33 997 320 17,58 (3,61) 33 997 320 18,49 (3,95) 2011-12-27
Narkiewicz Paweł 33 997 320 (410 000) 13,97 (-3,40) 33 997 320 (410 000) 14,54 (-3,73) 2011-12-27
Narkiewicz Paweł 33 587 320 (15 000) 17,37 (0,01) 33 587 320 (15 000) 18,27 (0,01) 2011-12-21
Narkiewicz Paweł 33 572 320 (966 070) 17,36 (0,50) 33 572 320 (966 070) 18,26 (0,53) 2011-12-20
Narkiewicz Paweł 32 606 250 (300 998) 16,86 (0,15) 32 606 250 (300 998) 17,73 (0,16) 2011-12-19
Narkiewicz Paweł 32 305 252 (478 746) 16,71 (0,25) 32 305 252 (478 746) 17,57 (0,26) 2011-12-14
Narkiewicz Paweł 31 826 506 (2 000) 16,46 31 826 506 (2 000) 17,31 2011-11-23
Wróbel Tomasz 0 (-106 444) 0,00 (-0,05) 0 (-106 444) 0,00 (-0,05) 2011-11-02
Wróbel Tomasz 106 444 (-400 000) 0,05 (-0,21) 106 444 (-400 000) 0,05 (-0,22) 2011-10-12
Narkiewicz Paweł 31 824 506 (400 000) 16,46 (0,21) 31 824 506 (400 000) 17,31 (0,22) 2011-10-12
Wróbel Tomasz 506 444 (-78 444) 0,26 (-0,09) 506 444 (-78 444) 0,27 (-0,08) 2011-10-11
Narkiewicz Paweł 31 424 506 (365 000) 16,25 (0,19) 31 424 506 (365 000) 17,09 (0,39) 2011-10-10
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 9 509 906 4,91 (1,01) 9 509 906 0,00 2011-10-05
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 9 509 906 3,90 (0,51) 9 509 906 0,00 2011-10-05
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 9 509 906 (140 000) 3,39 (-1,45) 9 509 906 (140 000) 0,00 2011-10-05
Wiśniewski Dariusz 7 200 917 3,72 (0,73) 7 200 917 3,91 (0,92) 2011-10-04
Wiśniewski Dariusz 7 200 917 (-5 329 534) 2,99 (-3,49) 7 200 917 (-5 329 534) 2,99 (-3,50) 2011-10-04
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 9 369 906 (721 000) 4,84 (0,37) 9 369 906 (721 000) 0,00 2011-10-04
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 8 648 906 (570 000) 4,47 (0,30) 8 648 906 (570 000) 0,00 2011-09-30
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 8 078 906 (688 339) 4,17 (0,35) 8 078 906 (688 339) 0,00 2011-09-29
Narkiewicz Paweł 31 059 506 (360 000) 16,06 (0,19) 31 059 506 (360 000) 16,70 (0,80) 2011-09-28
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 7 390 567 (50 000) 3,82 (0,03) 7 390 567 (50 000) 0,00 2011-09-28
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 7 340 567 (560 000) 3,79 (0,29) 7 340 567 (560 000) 0,00 2011-09-28
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 6 780 567 (670 200) 3,50 (0,34) 6 780 567 (670 200) 0,00 2011-09-27
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 6 110 367 (105 228) 3,16 (0,06) 6 110 367 (105 228) 0,00 2011-09-26
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 6 005 139 (300 000) 3,10 (0,15) 6 005 139 (300 000) 0,00 2011-09-23
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 5 705 139 (300 000) 2,95 (0,16) 5 705 139 (300 000) 0,00 2011-09-22
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 5 405 139 (505 090) 2,79 (0,26) 5 405 139 (505 090) 0,00 2011-09-21
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 4 900 049 (500 000) 2,53 (0,26) 4 900 049 (500 000) 0,00 2011-09-20
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 4 400 049 (500 000) 2,27 (0,26) 4 400 049 (500 000) 0,00 2011-09-19
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 3 900 049 (900 010) 2,01 (0,46) 3 900 049 (900 010) 0,00 2011-09-16
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 3 000 039 (900 000) 1,55 (0,47) 3 000 039 (900 000) 0,00 2011-09-15
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 2 100 039 (900 000) 1,08 (0,46) 2 100 039 (900 000) 0,00 2011-09-14
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 1 200 039 (900 000) 0,62 (0,42) 1 200 039 (900 000) 0,00 2011-09-13
Narkiewicz Paweł 30 699 506 (654 106) 15,87 (0,33) 30 699 506 (654 106) 15,90 (0,34) 2011-07-20
Narkiewicz Paweł 30 045 400 (1 106 344) 15,54 (0,58) 30 045 400 (1 106 344) 15,56 (0,57) 2011-06-24
Narkiewicz Paweł 28 939 056 (50 000) 14,96 (0,02) 28 939 056 (50 000) 14,99 (0,03) 2011-06-15
Narkiewicz Paweł 28 889 056 (700 000) 14,94 (0,36) 28 889 056 (700 000) 14,96 (0,36) 2011-06-07
Narkiewicz Paweł 28 189 056 (316 133) 14,58 (0,17) 28 189 056 (316 133) 14,60 (0,16) 2011-05-20
Narkiewicz Paweł 27 872 923 (2 061 079) 14,41 (-1,20) 27 872 923 (2 061 079) 14,44 (-1,20) 2011-05-12
Wiśniewski Dariusz 12 530 451 6,48 12 530 451 6,49 2011-04-14
Narkiewicz Paweł 25 811 844 15,61 (2,26) 25 811 844 15,64 (2,27) 2011-02-25
Narkiewicz Paweł 25 811 844 (700 000) 13,35 (-1,83) 25 811 844 (700 000) 13,37 (-1,84) 2011-02-25
Narkiewicz Paweł 25 111 844 (100 000) 15,18 (0,06) 25 111 844 (100 000) 15,21 (0,06) 2011-02-08
Narkiewicz Paweł 25 011 844 (100 000) 15,12 (0,06) 25 011 844 (100 000) 15,15 (0,06) 2011-02-07
Narkiewicz Paweł 24 911 844 (817 000) 15,06 (0,49) 24 911 844 (817 000) 15,09 (0,49) 2011-02-04
Narkiewicz Paweł 24 094 844 14,57 (-2,28) 24 094 844 14,60 (-2,29) 2010-12-30
Narkiewicz Paweł 24 094 844 (1 217 000) 16,85 (0,85) 24 094 844 (1 217 000) 16,89 (0,85) 2010-12-30
Narkiewicz Paweł 22 877 844 (625 841) 16,00 (0,44) 22 877 844 (625 841) 16,04 (0,44) 2010-12-27
Narkiewicz Paweł 22 252 003 (1 000 000) 15,56 (0,70) 22 252 003 (1 000 000) 15,60 (0,70) 2010-12-17
Narkiewicz Paweł 21 252 003 (1 000 000) 14,86 (0,70) 21 252 003 (1 000 000) 14,90 (0,71) 2010-12-16
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 11 660 202 8,15 (1,10) 11 660 202 8,17 (1,11) 2010-12-14
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 11 660 202 7,05 (1,02) 11 660 202 7,06 (1,02) 2010-12-14
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 11 660 202 6,03 (1,24) 11 660 202 6,04 (1,06) 2010-12-14
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 11 660 202 4,79 (0,79) 11 660 202 4,98 (0,98) 2010-12-14
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 11 660 202 4,00 11 660 202 4,00 2010-12-14
Narkiewicz Paweł 20 252 003 (400 000) 14,16 (0,28) 20 252 003 (400 000) 14,19 (0,28) 2010-12-03
Narkiewicz Paweł 19 852 003 (200 028) 13,88 (0,14) 19 852 003 (200 028) 13,91 (0,14) 2010-11-30
Narkiewicz Paweł 19 651 975 (200 000) 13,74 (0,14) 19 651 975 (200 000) 13,77 (0,14) 2010-11-29
Narkiewicz Paweł 19 451 975 (230 000) 13,60 (0,16) 19 451 975 (230 000) 13,63 (0,17) 2010-11-26
Wróbel Tomasz 584 888 0,35 (0,05) 584 888 0,35 (0,05) 2010-11-10
Wróbel Tomasz 584 888 0,30 (-0,10) 584 888 0,30 (-0,11) 2010-11-10
Wróbel Tomasz 584 888 (78 444) 0,40 (0,05) 584 888 (78 444) 0,41 (0,06) 2010-11-10
Wróbel Tomasz 506 444 (100 000) 0,35 (0,07) 506 444 (100 000) 0,35 (0,07) 2010-09-21
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 300 039 0,20 (0,02) 300 039 0,00 2010-09-21
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 300 039 0,18 (0,03) 300 039 0,00 2010-09-21
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 300 039 (109 545) 0,15 (0,02) 300 039 (109 545) 0,00 2010-09-21
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 190 494 (6 435) 0,13 (0,01) 190 494 (6 435) 0,00 2010-09-09
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 184 059 (26 612) 0,12 (0,01) 184 059 (26 612) 0,00 2010-09-07
Narkiewicz Paweł 19 221 975 (500 000) 13,44 (0,35) 19 221 975 (500 000) 13,46 (0,36) 2010-09-06
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 157 447 (48 291) 0,11 (0,04) 157 447 (48 291) 0,00 2010-09-06
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 109 156 (40 544) 0,07 (0,03) 109 156 (40 544) 0,00 2010-09-03
Narkiewicz Paweł 18 721 975 (1 000 000) 13,09 (0,70) 18 721 975 (1 000 000) 13,10 (0,71) 2010-09-02
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 68 612 (37 425) 0,04 (0,02) 68 612 (37 425) 0,00 2010-09-02
Calatrava Capital SA w celu umorzenia 31 187 0,02 (0,02) 31 187 0,00 2010-09-01
Niewęgłowski Marcin poprzez Lausanne Investements Ltd 1 860 090 1,00 (-0,47) 1 860 090 1,00 (-0,47) 2010-07-22
Wróbel Tomasz 406 444 (178 444) 0,28 (0,13) 406 444 (178 444) 0,28 (0,13) 2010-07-16
Wróbel Tomasz 228 000 0,15 228 000 0,15 2010-07-13
Narkiewicz Paweł 17 721 975 (100 000) 12,39 (-1,53) 17 721 975 (100 000) 12,39 (-1,53) 2010-06-21
Narkiewicz Paweł 17 621 975 13,92 (1,60) 17 621 975 13,92 (1,60) 2010-06-02
Narkiewicz Paweł 17 621 975 (5 200 000) 12,32 (3,33) 17 621 975 (5 200 000) 12,32 (3,33) 2010-06-02
Narkiewicz Paweł 12 421 975 (357 201) 8,99 (-0,54) 12 421 975 (357 201) 8,99 (-0,54) 2010-05-26
Narkiewicz Paweł 12 064 774 (-357 201) 9,53 (-0,28) 12 064 774 (-357 201) 9,53 (-0,28) 2010-05-20
Narkiewicz Paweł 12 421 975 (757 201) 9,81 (0,60) 12 421 975 (757 201) 9,81 (0,60) 2010-05-20
Narkiewicz Paweł 11 664 774 (1 290 553) 9,21 (1,02) 11 664 774 (1 290 553) 9,21 (1,02) 2010-05-20
Wróbel Przemysław 0 (-54 252) 0,00 (-0,08) 0 (-54 252) 0,00 (-0,08) 2010-05-17
Niewęgłowski Marcin poprzez Lausanne Investements Ltd 1 860 090 1,47 (0,17) 1 860 090 1,47 (0,17) 2010-05-04
Niewęgłowski Marcin poprzez Lausanne Investements Ltd 1 860 090 (-3 546 253) 1,30 (-3,02) 1 860 090 (-3 546 253) 1,30 (-3,02) 2010-05-04
Narkiewicz Paweł 10 374 221 (1 329 891) 8,19 (1,05) 10 374 221 (1 333 891) 8,19 (1,05) 2010-04-30
Narkiewicz Paweł 9 044 330 (1 500 000) 7,14 (1,11) 9 040 330 (1 496 000) 7,14 (1,11) 2010-04-23
Narkiewicz Paweł 7 544 330 6,03 (0,07) 7 544 330 6,03 (0,07) 2010-02-18
Narkiewicz Paweł 7 544 330 (783 749) 5,96 (0,56) 7 544 330 (783 749) 5,96 (0,56) 2010-02-18
Narkiewicz Paweł 6 760 581 (307 982) 5,40 (0,24) 6 760 581 (307 982) 5,40 (0,24) 2010-02-11
Marchlewski, Konrad Michał 104 482 0,00 (-0,08) 104 482 0,00 (-0,08) 2010-02-10
Narkiewicz Paweł 6 452 599 5,16 6 452 599 5,16 2009-12-28
Niewęgłowski Marcin wraz z Lausanne Investments Ltd. 5 406 343 (-2 000 002) 4,32 (-1,60) 5 406 343 (-2 000 002) 4,32 (-1,60) 2009-09-04
Niewęgłowski Marcin wraz z Lausanne Investments Ltd. 7 406 345 (-821 998) 5,92 (-0,66) 7 406 345 (-821 998) 5,92 (-0,66) 2009-08-04
Imperio ASI SA 0 (-14 200 987) 0,00 (-11,35) 0 (-14 200 987) 0,00 (-11,35) 2009-04-28
St. Gallen Holdings Ltd. 6 000 000 (-3 825 000) 4,79 (-3,06) 6 000 000 (-3 825 000) 4,79 (-3,06) 2009-04-06
St. Gallen Holdings Ltd. 9 825 000 (-2 245 660) 7,85 (-1,80) 9 825 000 (-2 245 660) 7,85 (-1,80) 2009-04-05
St. Gallen Holdings Ltd. 12 070 660 (-3 321 279) 9,65 (-2,66) 12 070 660 (-3 321 279) 9,65 (-2,66) 2009-03-19
Kruszek Henryk 3 317 049 2,00 (-3,86) 3 317 049 2,00 (-3,86) 2008-10-31
St. Gallen Holdings Ltd. 15 391 939 12,31 15 391 939 12,31 2008-08-11
Postino Holdings Ltd. 24 685 030 19,51 (14,58) 24 685 030 19,51 (14,57) 2008-08-11
Postino Holdings Ltd. 24 685 030 4,93 (-12,34) 24 685 030 4,94 (-12,33) 2008-08-11
Postino Holdings Ltd. 24 685 030 17,27 (2,34) 24 685 030 17,27 (2,32) 2008-08-11
Postino Holdings Ltd. 24 685 030 14,93 (2,17) 24 685 030 14,95 (2,17) 2008-08-11
Postino Holdings Ltd. 24 685 030 12,76 24 685 030 12,78 (-0,64) 2008-08-11
Postino Holdings Ltd. 24 685 030 12,76 (2,62) 24 685 030 13,42 (2,87) 2008-08-11
Postino Holdings Ltd. 24 685 030 10,14 (1,32) 24 685 030 10,55 (1,42) 2008-08-11
Postino Holdings Ltd. 24 685 030 8,82 (-10,92) 24 685 030 9,13 (-10,61) 2008-08-11
Postino Holdings Ltd. 24 685 030 19,74 (14,81) 24 685 030 19,74 (14,77) 2008-08-11
Postino Holdings Ltd. 24 685 030 4,93 24 685 030 4,97 2008-08-11
Niewęgłowski Marcin wraz z Lausanne Investments Ltd. 8 228 343 6,58 8 228 343 6,58 2008-08-11
Imperio ASI SA 14 200 987 (2 000 000) 11,35 (-7,70) 14 200 987 (2 000 000) 11,35 (-7,70) 2008-08-11
Imperio ASI SA 12 200 987 19,05 (9,30) 12 200 987 19,05 (9,30) 2008-05-26
Imperio ASI SA 12 200 987 9,75 12 200 987 9,75 2008-05-26
Wróbel Przemysław 54 252 0,08 (0,04) 54 252 0,08 (0,04) 2008-04-07
Wróbel Przemysław 54 252 (10 000) 0,04 (-0,02) 54 252 (10 000) 0,04 (-0,02) 2008-04-07
Wróbel Przemysław 44 252 0,06 44 252 0,06 2008-03-21
Marchlewski, Konrad Michał 104 482 0,08 (-0,08) 104 482 0,08 (-0,08) 2008-03-17
Marchlewski, Konrad Michał 104 482 (51 278) 0,16 (0,07) 104 482 (51 278) 0,16 (0,08) 2008-03-17
Kruszek Henryk 3 317 049 5,86 (0,68) 3 317 049 5,86 (0,68) 2008-02-14
Kruszek Henryk 3 317 049 5,18 (2,53) 3 317 049 5,18 (2,53) 2008-02-14
Kruszek Henryk 3 317 049 (517 500) 2,65 (-2,30) 3 317 049 (517 500) 2,65 (-2,30) 2008-02-14
Marczak Bogusław 2 554 222 (-795 778) 4,51 (-1,41) 2 554 222 (-795 778) 4,51 (-1,41) 2007-12-03
Marczak Bogusław 3 350 000 (500 000) 5,92 (0,88) 3 350 000 (500 000) 5,92 (0,88) 2007-08-14
Kruszek Henryk 2 799 549 (-550 451) 4,95 (-0,97) 2 799 549 (-550 451) 4,95 (-0,97) 2007-08-14
Kruszek Henryk w tym 2511726 PDA 3 350 000 (550 451) 5,92 (0,97) 3 350 000 (550 451) 5,92 (0,97) 2007-08-14
Kruszek Henryk w tym 2511726 PDA 2 799 549 4,95 2 799 549 4,95 2007-08-14
Kruszek Henryk w tym 2511726 PDA 2 799 549 4,95 2 799 549 4,95 (0,31) 2007-08-14
Marczak Bogusław 2 850 000 5,04 2 850 000 5,04 2007-06-21
Jędrzejczak Piotr 15 000 0,00 (-0,02) 15 000 0,00 (-0,02) 2007-06-21
Guziejewski Paweł 30 000 0,00 (-0,05) 30 000 0,00 (-0,04) 2007-06-21
Jędrzejczak Piotr 15 000 0,02 15 000 0,02 2007-06-15
Jędrzejczak Piotr 15 000 0,02 (0,02) 15 000 0,02 (0,02) 2007-06-15
Marchlewski, Konrad Michał 53 204 0,09 (0,01) 53 204 0,08 2007-04-12
Marchlewski, Konrad Michał 53 204 0,08 53 204 0,08 2007-04-12
Guziejewski Paweł 30 000 0,05 (0,01) 30 000 0,04 2007-04-12
Guziejewski Paweł 30 000 0,04 30 000 0,04 2007-04-12
Guziejewski Paweł 30 000 0,04 30 000 0,04 2007-04-12
Kruszek Henryk w tym 2511726 PDA 2 799 549 (242 673) 4,95 (0,43) 2 799 549 (242 673) 4,64 (0,40) 2007-04-04
Kruszek Henryk w tym 2241876 PDA 2 556 876 (-242 573) 4,52 (-0,43) 2 556 876 (-242 573) 4,24 (-0,40) 2007-01-22
Kruszek Henryk w tym 2511726 PDA 2 799 449 (124 512) 4,95 (0,22) 2 799 449 (124 512) 4,64 (0,21) 2007-01-22
Kruszek Henryk w tym 2124976 PDA 2 674 937 (2 014 240) 4,73 (3,57) 2 674 937 (2 014 240) 4,43 (3,27) 2007-01-16
Kruszek Henryk 660 697 1,16 (-1,17) 660 697 1,16 (-1,17) 2006-12-11
Kruszek Henryk 660 697 (-1 460 000) 2,33 (-10,80) 660 697 (-3 334 950) 2,33 (-17,48) 2006-12-11
Jędrzejczak Piotr wraz z DFP Doradztwo Finasowe sp. z o.o. 0 (-289 340) 0,00 (-1,02) 0 (-289 340) 0,00 (-1,02) 2006-11-30
Jędrzejczak Piotr wraz z DFP Doradztwo Finasowe sp. z o.o. 289 340 (-155 000) 1,02 (-0,55) 289 340 (-155 000) 1,02 (-0,55) 2006-11-10
Jędrzejczak Piotr 444 340 (-130 000) 1,57 (-0,46) 444 340 (-130 000) 1,57 (-0,46) 2006-10-19
Jędrzejczak Piotr 574 340 (-1 345 870) 2,03 (-4,76) 574 340 (-1 345 870) 2,03 (-4,76) 2006-10-12
Jędrzejczak Piotr 1 920 210 6,79 1 920 210 6,79 2006-10-03
Pawlak Romuald 0 (-1 874 950) 0,00 (-6,63) 0 (-3 749 900) 0,00 (-13,26) 2006-09-30
DI Guziejewski & Albrecht sp. z o.o. 1 269 360 (-663 961) 5,70 (-2,98) 1 269 360 (-663 961) 4,88 (-2,55) 2006-01-25
DI Guziejewski & Albrecht sp. z o.o. 1 933 321 (1 875 992) 8,68 (4,69) 1 933 321 (1 875 992) 7,43 (5,23) 2005-12-20
Bank Przemysłowy SA 66 365 (-2 066 550) 0,32 (-22,73) 66 365 (-2 066 550) 0,27 (-15,81) 2005-02-11
Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht sp. z o.o. 1 172 199 (-897 871) 5,80 (-4,44) 1 172 199 (-897 871) 4,89 (-3,75) 2004-12-16
Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht sp. z o.o. 2 070 070 (1 102 871) 10,24 (4,26) 2 070 070 (1 102 871) 8,64 (3,85) 2004-09-16
Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht sp. z o.o. 967 199 (-987 039) 5,98 (-6,12) 967 199 (-987 039) 4,79 (-4,90) 2004-03-10
Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht sp. z o.o. 1 954 238 12,10 1 954 238 9,69 2004-02-10
Kruszek Henryk 2 120 697 13,13 (2,64) 3 995 647 19,81 (3,14) 2004-02-02
Kruszek Henryk 2 120 697 10,49 (0,97) 3 995 647 16,67 (1,31) 2004-02-02
Kruszek Henryk 2 120 697 9,52 (2,02) 3 995 647 15,36 (1,23) 2004-02-02
Kruszek Henryk 2 120 697 (1 745 707) 7,50 (-12,77) 3 995 647 (3 245 667) 14,13 (-10,68) 2004-02-02
Bank Przemysłowy SA 2 132 915 23,05 (9,85) 2 132 915 16,08 (5,51) 2003-06-30
Bank Przemysłowy SA 2 132 915 13,20 (2,65) 2 132 915 10,57 (1,67) 2003-06-30
Bank Przemysłowy SA 2 132 915 (66 365) 10,55 (-11,79) 2 132 915 (66 365) 8,90 (-6,68) 2003-06-30
Calatrava Capital SA 0 (-159 905) 0,00 (-8,64) 0 (-159 905) 0,00 2002-12-31
Bank Przemysłowy SA 2 066 550 (1 639 967) 22,34 (-0,71) 2 066 550 (1 639 967) 15,58 (-0,03) 2002-12-31
Bank Przemysłowy SA 426 583 (-1 706 332) 23,05 426 583 (-1 706 332) 15,61 (-0,47) 2002-08-30
Bank Przemysłowy SA 2 132 915 (1 719 605) 23,05 (0,71) 2 132 915 (1 719 605) 16,08 (1,21) 2002-08-30
Calatrava Capital SA przez podmioty zależne 159 905 (-639 620) 8,64 159 905 (-639 620) 0,00 2001-06-26
Calatrava Capital SA przez podmioty zależne 799 525 (639 620) 8,64 799 525 (639 620) 0,00 2001-06-26
Calatrava Capital SA przez podmioty zależne 159 905 (-11 055) 8,64 (-0,60) 159 905 (-11 055) 0,00 2001-06-26
Calatrava Capital SA przez podmioty zależne 170 960 (-19 539) 9,24 (-1,06) 170 960 (-19 539) 0,00 2001-04-30
Calatrava Capital SA przez podmioty zależne 190 499 (-34 902) 10,30 (-1,88) 190 499 (-34 902) 0,00 2001-03-30
Bank Przemysłowy SA 413 310 22,34 413 310 14,87 (1,20) 2000-12-19
Bank Przemysłowy SA 413 310 22,34 (-6,43) 413 310 13,67 (-2,17) 2000-12-19
Pawlak Romuald 1 874 950 (1 499 960) 6,63 (-13,64) 3 749 900 (2 999 920) 13,26 (-13,72) 2000-10-30
Pawlak Romuald 374 990 (-1 499 960) 20,27 (16,96) 749 980 (-2 999 920) 26,98 (20,35) 2000-10-30
Pawlak Romuald 1 874 950 (1 499 960) 3,31 (-16,96) 3 749 900 (2 999 920) 6,63 (-18,18) 2000-10-30
Pawlak Romuald 374 990 20,27 (-5,83) 749 980 24,81 (-3,93) 2000-10-30
Pawlak Romuald 374 990 (-1 499 960) 26,10 (5,84) 749 980 (-2 999 920) 28,74 (0,47) 2000-10-30
Pawlak Romuald 1 874 950 20,26 (8,66) 3 749 900 28,27 (9,68) 2000-10-30
Pawlak Romuald 1 874 950 11,60 (2,33) 3 749 900 18,59 (2,94) 2000-10-30
Pawlak Romuald 1 874 950 9,27 (0,85) 3 749 900 15,65 (1,24) 2000-10-30
Pawlak Romuald 1 874 950 8,42 3 749 900 14,41 2000-10-30
Kruszek Henryk 374 990 20,27 (-5,83) 749 980 24,81 (-3,93) 2000-10-30
Kruszek Henryk 374 990 (-1 499 960) 26,10 (5,84) 749 980 (-2 999 920) 28,74 (0,47) 2000-10-30
Kruszek Henryk 1 874 950 (1 499 960) 20,26 (-0,01) 3 749 900 (2 999 920) 28,27 (1,29) 2000-10-30
Kruszek Henryk 374 990 20,27 749 980 26,98 2000-10-30
Bank Przemysłowy SA 413 310 28,77 413 310 15,84 2000-10-30
Calatrava Capital SA przez podmioty zależne 225 401 12,18 (-3,51) 225 401 0,00 2000-07-04
Calatrava Capital SA przez podmioty zależne 225 401 15,69 (-17,13) 225 401 0,00 2000-07-04
Calatrava Capital SA przez podmioty zależne 225 401 (-50 000) 32,82 (-7,29) 225 401 (-50 000) 0,00 2000-07-04
DI Guziejewski & Albrecht sp. z o.o. 57 329 3,99 (-4,36) 57 329 2,20 (-2,97) 2000-03-06
DI Guziejewski & Albrecht sp. z o.o. 57 329 8,35 57 329 5,17 2000-03-06
Calatrava Capital SA przez podmioty zależne 275 401 (10 775) 40,11 (1,57) 275 401 (10 775) 0,00 1999-09-30
Kosucki Stanisław 0 (-30 880) 0,00 (-4,50) 103 686 (1 286) 3,97 (-5,26) 1999-06-25
Calatrava Capital SA przez podmioty zależne 264 626 (24 900) 38,54 (3,63) 264 626 (24 900) 0,00 1999-04-19
Ożóg Włodzimierz 0 (-78 300) 0,00 (-11,40) 0 (-78 300) 0,00 (-7,06) 1999-03-12
Calatrava Capital SA przez podmioty zależne 239 726 34,91 239 726 0,00 1999-03-12
Ożóg Włodzimierz 78 300 11,40 78 300 7,06 1998-12-17
Trzepałkowska Jolanta 12 300 (2 800) 1,79 (0,41) 42 300 (2 800) 3,81 (0,25) 1998-05-15
Kosucki Stanisław 30 880 (5 000) 4,50 (0,73) 102 400 (5 000) 9,23 (0,45) 1998-05-15
Trzepałkowska Jolanta 9 500 1,38 39 500 3,56 1997-03-31
Latarski Włodzimierz 14 730 1,03 (-1,12) 67 650 2,59 (-3,51) 1997-03-31
Latarski Włodzimierz 14 730 2,15 67 650 6,10 1997-03-31
Kosucki Stanisław 25 880 3,77 97 400 8,78 1997-03-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-03-11 Split 100:1
2006-11-20 Prawo poboru 1:1
2003-01-06 Asymilacja po konwersji
2002-12-16 Split 1:5
2002-06-25 Asymilacja akcji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.