UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI21

Wartość jednostki: 199,92 zł
Aktywa: 132 485 000 zł
Max 1R: 212,6 zł
Min 1R: 187,86 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Europa Środkowo-Wschodnia
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne zagraniczne pozostałe
Towarzystwo: Union Investment TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne zagraniczne pozostałe
1D 200,43 -0,25% -0,07%
7D 200,66 -0,37% 0,07%
1M 198,44 0,75% 0,15%
3M 191,97 4,14% 1,90%
6M 198,8 0,56% -1,73%
1R 202,05 -1,05% -2,13%
3L 178,1 12,25% 1,98%
YTD 203,51 -2,11% -1,87%

Najlepsze fundusze dłużne zagraniczne pozostałe

Zarządzający

Zarządzający funduszemAndrzej Czarnecki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl