REKLAMA

CD PROJEKT SA: Informacja dotycząca szacowanej sprzedaży gry Cyberpunk 2077

2020-12-22 19:01
publikacja
2020-12-22 19:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-22
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Informacja dotycząca szacowanej sprzedaży gry Cyberpunk 2077
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych oraz dane zebrane od dystrybutorów fizycznych szacuje, że do dnia 20 grudnia włącznie, gracze kupili ponad 13 milionów sztuk gry Cyberpunk 2077. Powyższa liczba odpowiada szacunkom odnośnie do salda zrealizowanej sprzedaży detalicznej na wszystkich platformach sprzętowych (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez klientów detalicznych w sklepach fizycznych oraz cyfrowych) tzw. “sell through”, pomniejszonej o liczbę otrzymanych do dnia publikacji niniejszego raportu mailowych zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji “Help Me Refund”, otrzymanych bezpośrednio przez Spółkę.

Zarząd Spółki zdecydował o podaniu w/w informacji do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego w związku z potencjalnym znaczeniem tej informacji dla decyzji inwestycyjnych inwestorów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 67/2020Subject: Disclosure of estimated sales
of Cyberpunk 2077


Legal basis: Art. 17 item 1 of the Market Abuse Regulation – inside
information


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that,
based on reports obtained from digital distribution platforms and data
collected from physical distributors, it estimates that by 20 December
inclusive gamers have purchased over 13 million copies of Cyberpunk
2077. This figure represents the estimated volume of retail sales across
all hardware platforms (factoring in returns submitted by retail clients
in brick-and-mortar as well as digital storefronts), i.e. the
“sell-through” figure, less all refund requests e-mailed directly to the
Company by the publication date of this report in the framework of the
“Help Me Refund” campaign.


The Management Board has decided to disclose the above information in
the form of a current report due to its potential impact on
investment-related decisions.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-22 Piotr Nielubowicz Wiceprezez Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki