odsetki ustawowe

Czy można żądać odsetek za niezapłaconą fakturę?

Czy można żądać odsetek za niezapłaconą fakturę?

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności niezwykle istotne jest utrzymywanie stałej płynności finansowej. Dlatego w sytuacji, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą faktury konieczne może stać się podjęcie zdecydowanych kroków, takich jak naliczenie odsetek od zaległych płatności. Czytaj dalej

Frankowcy wysyłają bankowi wezwanie do zapłaty

Frankowcy wysyłają bankowi wezwanie do zapłaty

Grupa kredytobiorców pozywających Bank Millennium będzie składać w banku wezwania do zapłaty zwrotu zawyżonych rat. Tym razem kością niezgody jest kurs używany do przeliczania zobowiązania na złote w poprzednich latach. Grupa zamierza złożyć pozew zbiorowy, ale zachęca uczestników, by niezależnie od drogi sądowej wysyłali wezwania do kredytodawcy. Czytaj dalej

Od nowego roku dodatkowe wsparcie dla kobiet wracających po macierzyńskim do pracy

Od 2014 r. będą obowiązywały nowe rozwiązania, które mają wesprzeć kobiety w powrocie na rynek pracy. Jednym z nich będzie grant na telepracę instrument zachęcający pracodawcę albo przedsiębiorcę do zatrudnienia w formie telepracy bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy. Czytaj dalej

Sąd nakazał Polimeksowi i Doprastav zapłatę 18,32 mln zł z odsetkami

Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał Polimeksowi i słowackiej spółce Doprastav zapłatę na rzecz spółki Super-Krusz kwoty 18,32 mln zł plus odsetki ustawowe i koszty postępowania - poinformował Polimex-Mostostal w komunikacie.W komunikacie... Czytaj dalej

Naliczanie odsetek z nowej ustawy o terminach zapłaty

Obowiązująca od 28 kwietnia 2013 r. nowa ustawa o terminach zapłaty pozwala naliczać kontrahentom odsetki ustawowe, mimo iż nie są oni w zwłoce z zapłatą. Ustawa przewiduje też, że w razie opóźnienia w zapłacie wierzycielowi należą się co do zasady odsetki jak od zaległości podatkowych, a nie odsetki ustawowe. Czytaj dalej

Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

W dniu 28 kwietnia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Oprócz znanych już wcześniej rozwiązań mających na celu zniechęcić do stosowania terminów dłuższych niż 30 dni, wprowadza ona zasadę, że terminy nie powinny przekraczać 60 dni. Daje też wierzycielowi prawo do zryczałtowanej rekompensaty w wysokości równowartości 40 euro na koszty odzyskania należności w razie opóźnienia w zapłacie. Czytaj dalej

Nękanie podatnika

Urzędy skarbowe w Warszawie wyszukują podatników, którzy popełnili błąd w Picie dwa i więcej lat temu i w majestacie prawa kreują fikcyjne należności, które podatnik płaci dla świętego spokoju Czytaj dalej

Sąd: Skarb Państwa ma zapłacić ok. 50 mln zł za upadłość JTT

Skarb Państwa ma zapłacić ok. 50 mln zł odszkodowania firmie MCI Management S.A., która zainwestowała w akcje JTT Komputer - zdecydował w czwartek wrocławski Sąd Apelacyjny. Wyrok jest prawomocny, ale stronom przysługuje od niego skarga kasacyjna. Czytaj dalej

Fast Finance nie wykupiło w terminie obligacji serii C

Fast Finance nie wykupiło w terminie obligacji serii C wraz z wypłatą odsetek za ostatni okres odsetkowy - podała spółka w komunikacie."Opóźnienie w zapłacie wynikało z braku przekazania do KDPW instrukcji szczegółowego sposobu... Czytaj dalej

Zasady wyznaczania terminów zapłaty

Termin zapłaty może zostać wskazany wprost w umowie lub - jeśli strony go nie określiły - wyznaczony jednostronnie przez wierzyciela, np. w treści doręczonej dłużnikowi faktury VAT. Termin nie może być uzależniony od zdarzenia przyszłego i niepewnego, np. od tego, czy dłużnikowi zapłaci inna firma. Czytaj dalej

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie MCI vs. Skarb Państwa

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który wcześniej zasądził na rzecz MCI od Skarbu Państwa blisko 29 mln zł odszkodowania plus odsetki ustawowe od dnia 8 czerwca 2006 roku do dnia zapłat, za doprowadzenie... Czytaj dalej

Odsetki nie spadną, wierzyciele nie stracą

Resort gospodarki rezygnuje z propozycji obniżenia odsetek przysługujących od dłużników - donosi "Puls Biznesu"Wierzyciele mogą odetchnąć z ulgą. Nie zostaną obniżone odsetki ustawowe, których mogą żądać od dłużników za... Czytaj dalej

Polnord wygrał z m. st. Warszawa spór przed NSA o odszkodowania za grunty

Polnord wygrał z miastem stołecznym Warszawa spór przed Naczelnym Sądem Administracyjnym o odszkodowania za grunty, których wartość spółka szacuje na 222 mln zł. Wartość kolejnych roszczeń, które Polnord zamierza skierować do... Czytaj dalej

Mostostal Export zawarł ugodę z Elektrim-Megadex i zapłaci mu łącznie 2,98 mln zł

16.05. Warszawa (PAP) - Mostostal Export zawarł ugodę z Elektrim-Megadex i zobowiązał się do zapłaty tej firmie łącznie 2,98 mln zł - podał Mostostal w komunikacie.Spółka podała, że 15 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził... Czytaj dalej

Ma być bezpieczniej ale i drożej, czyli nowa ustawa kredytowa

Banki i instytucje finansowe będą musiały informować klientów o pełnych kosztach zaciąganych zobowiązań. Poprawi to ich bezpieczeństwo finansowe, ale może podnieść koszty pożyczania - czytamy w "Rzeczpospolitej". Czytaj dalej

WIG20 -0,54% 2 088,53
2020-02-21 17:15:00
WIG30 -0,47% 2 415,04
2020-02-21 17:15:01
WIG -0,47% 57 424,47
2020-02-21 17:15:01
DAX -0,62% 13 579,33
2020-02-21 17:37:00
NASDAQ -1,79% 9 576,59
2020-02-21 22:03:00
SWIG80 -0,66% 13 049,32
2020-02-21 17:15:01
EUR/PLN 0,16% 4,2853
2020-02-21 22:59:00
USD/PLN -0,41% 3,9504
2020-02-21 22:59:00
CHF/PLN 0,11% 4,0343
2020-02-21 22:59:00
EUR/USD 0,56% 1,0847
2020-02-21 22:59:00
ZŁOTO 1,46% 1 645,95
2020-02-21 22:59:00
MIEDŹ 0,42% 5 763,00
2020-02-21 20:00:00
ROPA -1,12% 58,45
2020-02-21 22:58:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl