Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Rozwijająca się epidemia koronawirusa i towarzysząca jej kwarantanna niszczą nie tylko nasze zdrowie, ale również gospodarkę. Aby przeciwdziałać recesji, rząd wprowadził tarczę antykryzysową.

Kiedy docierały do nas pierwsze pogłoski o koronawirusie z Wuhan, mało kto spodziewał się, że tak szybko odczujemy skutki epidemii. Choć liczba zarażonych osób w Polsce nie jest jeszcze tak wysoka jak w Chinach czy w państwach Europy Zachodniej, na poważną próbę została wystawiona zwłaszcza gospodarka. Objawów nadciągającego kryzysu finansowego jest wiele: panika inwestorska na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przełożyła się na największe spadki w jej historii, na wartości traci również złoty. Przede wszystkim jednak przed groźbą upadku stanęło wiele przedsiębiorstw, które w warunkach nawet częściowej kwarantanny nie są w stanie prowadzić normalnych działań. Potężny kryzys gospodarczy, którego skutki trudno przewidzieć, stał się bardzo realny. W celu ich minimalizacji rząd przygotował tarczę antykryzysową, która jest skierowana głównie do przedsiębiorców, według oczekiwań ma również wpłynąć pozytywnie na sytuację milionów Polaków.

Epidemia koronawirusa. Recepta na kryzys: tarcza antykryzysowa (fot. eamesBot / Shutterstock)

Kryzys wywołany przez koronawirusa

Lata prosperity nieco uśpiły naszą czujność. Wprawdzie byliśmy gotowi na zmiany w koniunkturze i odczuwaliśmy pierwsze symptomy spowolnienia, jednak nikt nie przygotował się na tak radykalne tąpnięcie. Kwarantanna diametralnie zmieniła obraz świata, co znalazło zresztą przełożenie na przygotowywane przez internautów memy. O ile to, co dzieje się na rynkach kapitałowych, jest z perspektywy przeciętnego Kowalskiego nieco oddaloną perspektywą, spowodowana przez epidemię koronawirusa recesja gospodarcza ma również niezwykle bezpośrednie przełożenie na jego życie:

 • Firmy tracą płynność finansową: w warunkach kryzysu finansowego wiele firm traci środki umożliwiające kontynuowanie działalności. Największe tąpnięcie obserwujemy rzecz jasna w branży turystycznej i hotelarskiej, odpowiadającej za 7 proc. PKB oraz zatrudniającej ponad milion osób. Kwarantanna wymusiła również zamknięcie restauracji, barów i wielu sklepów, których udział w rynku także jest olbrzymi. Gospodarka to system naczyń połączonych, dlatego skutki kryzysu epidemiologicznego rozlewają się na jej wszystkie segmenty. Firmy wycofują się m.in. z działań promocyjnych, renegocjują kontrakty. W praktyce – niemal każdy odczuje skutki kryzysu gospodarczego na własnej kieszeni. Przede wszystkim będą to przedsiębiorcy.
 • Zagrożone miejsca pracy: odcięcie firm od źródeł finansowania przekłada się rzecz jasna na sytuację pracowników. Część podmiotów upadnie, inne będą zmuszone do redukcji zatrudnienia. Już teraz w takiej sytuacji znalazło się wielu pracowników hoteli, biur podróży, restauracji, często zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Oszczędności w pułapce: w kryzysie gospodarczym, zwłaszcza tak nagłym, przekonujemy się, jak ważne jest skuteczne oszczędzanie i przygotowanie poduszki finansowej. Zgromadzone środki pomagają przetrwać najtrudniejsze chwile i jak najszybciej odbudować się po zakończeniu kryzysu. Jednocześnie jednak sytuacja na rynku kapitałowym sprawia, że oszczędności wielu osób stopniały lub kompletnie wyparowały. Obniżenie stóp procentowych – jako jedno z podstawowych narzędzi umożliwiających pobudzenie gospodarki – przekłada się również na oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych. Oszczędzać w ten sposób będzie znacznie trudniej.
 • Efekt domina: zespół przedstawionych czynników może doprowadzić do efektu domina. Wraz z niewydolnością jednego podmiotu kryzysem zostaną objęte kolejne, powiązane z nim więzami gospodarczymi. Dlatego też w dobie kryzysu wywołanego przez koronawirusa tak ważne jest podejmowanie systemowych działań, mających na celu ochronę gospodarki.

Nie chcesz przegapić żadnej informacji na temat tarczy antykryzysowej? Sprawdź kompendium wiedzy Bankier.pl

Tarcza antykryzysowa

Odpowiedzią rządu na recesję gospodarczą ma być specjalny pakiet antykryzysowy, określany mianem tarczy. Warto jednak pamiętać, że pierwszym ruchem, mającym na celu ograniczenie skutków kryzysu, było obniżenie stóp procentowych przed Radę Polityki Pieniężnej. Propozycja rządu w sposób kompleksowy odnosi się jednak do całej gospodarki, zwracając szczególną uwagę na interesy przedsiębiorców i pracowników. Kolejnym filarem działań związanych z kryzysem są także propozycje banków: te oferują klientom spłacającym kredyty hipoteczne dodatkowe wakacje kredytowe, co znacznie powinno ułatwić regulowanie zobowiązania bez opóźnień w warunkach kryzysu finansowego.

Co tarcza antykryzysowa daje przedsiębiorcom?

Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy są równocześnie pracodawcami, jako pierwsi odczuli skutki kryzysu gospodarczego wywołanego przez koronawirusa. W sposób szczególny odnoszą się do nich również propozycje zawarte w pakiecie antykryzysowym. Według zapewnień rządu możliwości będzie sporo:

 • Dofinansowanie do pensji. Na okres nie dłuższy niż trzy miesiące możliwe jest przyznanie dofinansowania do pensji pracowników. W przypadku przestoju maksymalna kwota na jednego pracownika wyniesie 1 533,09 zł netto, natomiast w przypadku obniżonego czasu pracy może sięgnąć kwoty 2452,27 zł netto. W obu sytuacjach uwzględnia się przy tym kwotę należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność przynajmniej rok. W wyniku kryzysu ich obroty muszą spaść przynajmniej o 15% jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy od początku 2020 roku do łącznych obrotów z analogicznego okresu w roku 2019.
 • Pożyczka obrotowa na pokrycie deficytu funduszu wynagrodzeń. Właściciele Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którzy nie posiadają żadnych środków, mogą wnioskować o specjalną pożyczkę obrotową z Agencji Rozwoju Przemysłu. Fundusze trafią bezpośrednio na konta pracowników.
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń: przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność przynajmniej od roku, będą mogli wnioskować o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń, uwzględniając przy tym składki na ubezpieczenia społeczne. Zakres wsparcia zależeć będzie od spadku obrotów: może wynosić od 50 do 90% kosztów w stosunku do kwoty minimalnego wynagrodzenia dla każdego pracownika.
 • Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł.
 • Mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników otrzymają dostęp do specjalnych pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego zapewni dopłaty do odsetek kredytów.
 • W przypadku opóźnień w realizacji zamówień publicznych możliwe będzie odstąpienie od kar umownych.
 • 100 tys. małych i średnich przedsiębiorstw będzie mogło wnioskować o kredyt z gwarancją de minimis do wartości 3,5 mln zł.
 • 6 mld zł zostanie przekazanych na wsparcie średnich i dużych firm w celu podwyższenia kapitału lub finansowania poprzez obligacje.
 • Agencja Rozwoju Przemysłu wesprze refinansowanie umów leasingowych dla firm transportowych.

Podatki i składki

Zdecydowana większość propozycji rządu dla przedsiębiorców opiera się na proponowanych kredytach, poręczeniach i gwarancjach. Dla firm bardzo dużym odciążeniem mogą stać się zwłaszcza zmiany dotyczące sposobu i trybu uiszczania podatków i składek ubezpieczeniowych:

 • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, samozatrudnione lub zatrudniające do 9 osób, mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku regulowania składek ZUS na okres 3 miesięcy, od 1 marca do 31 maja.

 • Możliwość wnioskowania o umorzenie zaległości podatkowych.

 • Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.

 • Możliwość odliczenia straty z roku bieżącego od dochodu za poprzedni rok.

 • Porozumienie z Urzędem Skarbowym w sprawie regulowania niższych zaliczek na podatek dochodowy.

 • Dofinansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej.

 • Odroczenie płatności lub rozłożenie na raty składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej.

 • Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej za odroczenie płatności podatku dochodowego.

Ponadto nieco ograniczone zostaną także formalności związane z zatrudnieniem pracowników: przede wszystkim wydłużona zostanie ważność okresowych badań lekarskich, a w przypadku zatrudniania osób z zagranicy wydłużone zostaną wizy pobytowe i zezwolenia na pobyt czasowy.

Wsparcie dla pracowników

Tarcza antykryzysowa obejmuje również pracowników. Ci mogą skorzystać – podobnie do przedsiębiorców – z odroczenia płatności danin publicznych oraz złożyć PIT z opóźnieniem bez jakichkolwiek konsekwencji. Ponadto rząd deklaruje, że rodzice dzieci do 8. roku życia będą mieli prawo do dłuższego zasiłku opiekuńczego, a osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych skorzystają z dodatkowego świadczenia w kwocie wynoszącej ok. 2 tys. zł. brutto. Poza tym program ochrony konsumentów ma zapewnić stabilność cen.

Czy tarcza kryzysowa się sprawdzi?

Propozycja rządu wydaje się wyjątkowo hojna. Według deklaracji ministerstwa łączne koszty programu wynoszą aż 212 mld zł, a więc 1/10 PKB. Warto jednak mieć świadomość, że znaczna część wymierzonego w kryzys finansowy projektu to jedynie gwarancje i poręczenia, które w sposób kreatywny zostały zaliczone na poczet wydatków. Jak sprawdzi się tarcza kryzysowa? Pokaże to praktyka. Z pewnością jednak część jej postanowień, w tym odroczenie płatności danin publicznych, znacząco odciąży budżety przedsiębiorców i osób prywatnych w najbardziej niebezpiecznym dla ich finansów okresie. Warto pamiętać, że wszystkie długi trzeba będzie w końcu spłacić, wobec czego należy zadbać o bezpieczeństwo swoich finansów i już teraz myśleć o ich efektywnym pomnażaniu w okresie wzrostów.

Skorzystaj z pomocy eksperta

2020-10-07

Minimalne wynagrodzenie 2020. Najniższa krajowa netto i brutto

Wysokość dochodów to jeden z najważniejszych bodźców skłaniających do podjęcia zatrudnienia. Jednocześnie te nie mogą być niższe od pensji minimalnej. Warto dowiedzieć się, ile wynosi najniższa krajowa netto i brutto.

2020-10-07

Średnia krajowa: ile wynoszą średnie zarobki w Polsce?

Jednym ze wskaźników, pozwalających na ocenę zarobków i ich poziom na przestrzeni lat, jest przeciętne wynagrodzenie, czyli popularna średnia krajowa. Warto dowiedzieć się, jak jest ustalana oraz na co ma wpływ.

2020-09-29

Kredyt dla nowych firm na start - jak dostać? Warunki

Własna działalność gospodarcza to marzenie bardzo wielu osób. Poważnym problemem może stać się jednak brak funduszy na start. Warto wówczas pomyśleć o kredycie dla nowych firm.

Jak otrzymać pożyczkę na raty dla bezrobotnego?

Choć zaciągnięcie pożyczki nie należy do trudności, to banki udzielą ją po spełnieniu kilku warunków. Brak stałego dochodu może być w tej sytuacji kłopotliwy.

Zaświadczenie o zarobkach: kiedy będzie potrzebne?

Procedury związane z kredytami wiążą się z obowiązkiem dostarczenia różnych dokumentów. Jednym z najważniejszych z nich jest zaświadczenie o zarobkach.

Bon turystyczny 500 plus. Dla kogo bon turystyczny?

Pandemia koronawirusa i idący w ślad za nią kryzys w sposób szczególny dotknęły branżę turystyczną. Jedną z propozycji rządu, która okaże się interesująca zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów, jest bon turystyczny 500 plus.

Liga Mistrzów: gdzie oglądać? Liga mistrzów w TV i internecie

Piłka nożna to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych sportów na świecie. Uwagę milionów kibiców przykuwa przede wszystkim Liga Mistrzów. Gdzie oglądać mecze? Istnieje kilka sprawdzonych, legalnych sposobów.