Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Saldo konta. Co to jest saldo i jak je sprawdzić?

Saldo konta. Co to jest saldo i jak je sprawdzić?
Spis treści

Monitorowanie stanu swoich finansów to obowiązek każdej osoby, która chce zadbać o domowy budżet. Saldo konta staje się wobec tego zazwyczaj jedną z ważniejszych informacji na ich temat.

Konto bankowe to jedno z podstawowych narzędzi, na dobrą sprawę niezbędnych w codziennym życiu. Bez niego niemożliwe byłoby chociażby dokonywanie podstawowych płatności, zlecanie przelewów czy ich otrzymywanie, a także korzystanie z karty płatniczej. Według danych NBP za 2019 rok łączna liczba rachunków, z których korzystają osoby prywatne, wynosi ponad 70 mln. Oznacza to, że statystycznie na jednego Polaka przypadają aż 2 rachunki bankowe. Pod tym względem prześcigamy również średnią dla krajów UE, która wynosi 1,6 rachunku na mieszkańca. Świadome korzystanie z kont osobistych pozwala na niezwykle łatwe zarządzanie finansami. Wystarczy poznać kilka podstawowych terminów i funkcji, aby właściwie poruszać się w tym systemie i właściwie dbać o swoje środki. Warto przekonać się przede wszystkim, co to jest saldo konta, co ma na nie wpływ i jak właściwie odczytywać informacje.

Co to jest saldo konta bankowego?

Choć współczesny system bankowy jest bardzo rozbudowany i gwarantuje dostęp do nowoczesnych narzędzi, podstawa działania rachunków osobistych nie zmienia się od lat. Zasadniczo opiera się na możliwości otrzymywania i akumulowania na nich środków oraz ich wydawania. To podstawowe funkcje, z których korzystamy na co dzień. Z jednej strony na konto osobiste wpływa np. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, z drugiej jego stan uszczuplają m.in. przelewy związane z płatnościami za czynsz czy media albo transakcje wykonane przy pomocy karty płatniczej. Zakumulowane na rachunku środki są więc uszczuplane wraz z dokonywaniem kolejnych transakcji. Saldo konta to właśnie finanse, którymi klient banku dysponuje w konkretnym momencie.

Przykładowo: jeżeli na nowe konto 10. dnia miesiąca wpłynęło wynagrodzenie w wysokości 3000 zł netto, saldo konta będzie wynosić 3000 zł. Jeżeli natomiast następnego dnia klient zapłaci ratę kredytu w wysokości 500 zł, saldo konta obniży się do 2500 zł.

Co to jest saldo księgowe?

Pojęcie salda rachunku jest tożsame z saldem księgowym, a więc ze środkami, które zostały zaksięgowane i rozliczone przez bank. Przywołany wcześniej przykład jest niezwykle prosty: najpierw na konto trafia kwota 3000 zł. Bank księguje je, a więc na rachunku widnieje właśnie takie saldo. Następnie bank księguje wydatek w wysokości 500 zł, wobec czego saldo ulega obniżeniu właśnie o taką kwotę. Wiele zależy jednak od tego, ile czasu będzie potrzebne na zaksięgowanie operacji (a więc również przeliczenie salda konta). W wielu przypadkach będzie to działo się niemal w czasie rzeczywistym (np. jeżeli wykonamy przelew z jednego rachunku na drugi w tym samym banku). Bardzo często księgowanie odbywa się jednak z pewnym opóźnieniem, wynoszącym nawet kilka dni. W takiej sytuacji saldo księgowe jest pewnym przekłamaniem, ponieważ uwzględnia nie tylko faktycznie posiadane środki, ale również te, które zostały wydane, jednak jeszcze ich nie zaksięgowano. Klient nie musi jednak obawiać się, że wyda pieniądze, których faktycznie nie ma na koncie.

Kwota dostępnych środków to nie zawsze saldo

Jak wspomnieliśmy, saldo konta nie zawsze odzwierciedla faktyczne fundusze, jakimi dysponuje właściciel konta. Środki, z których już skorzystano, jednak nie zostały jeszcze zaksięgowane, wprawdzie nadal widnieją w saldzie, jednak podlegają blokadzie. Dlatego też z punktu widzenia klienta banku zdecydowanie bardziej miarodajną informacją jest wysokość dostępnych środków. Ta w przeciwieństwie do salda księgowego uwzględnia nie tylko zaksięgowane transakcje, ale również widniejące na koncie blokady. To suma dostępnych środków decyduje o tym, ile jeszcze możemy wydać i jaki jest faktyczny stan konta. Po zaksięgowaniu wszystkich transakcji „urealnieniu” ulegnie również saldo konta.

Saldo księgowe a saldo dostępne: porównanie

Warto przeanalizować tę zależność na przykładzie. W przywołanym wyżej scenariuszu klient banku otrzymuje przelew w wysokości 3000 zł, następnie realizuje przelew na kwotę 500 zł, który jest automatycznie księgowany. Saldo wynosi wobec tego 500 zł. Tego samego dnia wieczorem udaje się jednak na zakupy (jego saldo księgowe i pula dostępnych środków wynoszą 2500 zł) i przy pomocy karty płatniczej wydaje kolejne 200 zł. Te środki zostaną zaksięgowane dopiero następnego dnia. W tym czasie saldo księgowe będzie nadal wynosić 2500 zł, aż do momentu zaksięgowania transakcji. Zupełnie inaczej będzie przedstawiać się jednak suma dostępnych środków. Płatność kartą uszczupli ją do poziomu 2300 zł.

Jak widać, pomimo tego że czasami bank potrzebuje więcej czasu na księgowanie płatności i aktualizację salda konta, nie ma ryzyka, że klient straci kontrolę nad stanem swoich finansów albo wyda więcej pieniędzy, niż faktycznie posiada na rachunku bankowym. Warto jednak wiedzieć, czym różni się saldo księgowe a saldo dostępne, oraz z czego wynika różnica pomiędzy nimi.

Ujemne saldo konta

Pojęcie salda rachunku zazwyczaj nie budzi większych problemów, o ile to jest dodatnie (a więc klient dysponuje jakimikolwiek środkami finansowymi). Czasami spotykamy się jednak z ujemnym saldem. Wówczas mamy do czynienia z popularnym debetem. Ten może oznaczać dwie sytuacje:

  • Na rachunku nie było środków lub środki były niewystarczające, a bank obciążył rachunek np. kosztami jego prowadzenia czy kosztami karty płatniczej,
  • Klient posiada ustalony limit debetowy, wobec czego może korzystać z dodatkowej puli środków, które jednak przekładają się na ujemne saldo konta.

Pierwszy scenariusz zazwyczaj wiąże się z opłatami za usługi bankowe, ponieważ – ze względu na m.in. blokadę środków na koncie – niemożliwe jest dokonanie transakcji, jeżeli te nie mają pokrycia w rzeczywiście posiadanych środkach. Drugi jest natomiast formą pożyczki udzielanej przez bank. W jej przypadku, w przeciwieństwie do innych produktów kredytowych, jakikolwiek wpływ na rachunek będzie natomiast spłacał zadłużenie i „wyrównywał” saldo konta. Przykładowo: klient, który dysponuje limitem debetowym w wysokości 500 zł i wykorzysta go w pełni, zobaczy saldo konta wynoszące -500 zł. Jeżeli otrzyma przelew w wysokości 300 zł, saldo wyniesie -200 zł. W przypadku kolejnego przelewu na kwotę 300 zł, saldo konta będzie już dodatnie i osiągnie 100 zł.

Jak sprawdzić saldo konta?

Kontrolowanie swoich wydatków jest niezwykle proste i intuicyjne. Saldo konta można zweryfikować, korzystając z najbardziej dostępnych narzędzi, takich jak:

  • Serwis bankowości elektronicznej,
  • Aplikacja mobilna banku,
  • Bankomat,
  • Infolinia banku,
  • Oddział instytucji.

Oczywiście najprostszym sposobem zarówno na sprawdzenie salda konta, jak i wysokości dostępnych środków będzie skorzystanie z aplikacji mobilnej. W większości przypadków saldo jest pierwszą informacją, która rzuca się w oczy użytkownikowi. Zwykle instytucje informują także albo od razu o dostępnych środkach, albo obok informacji o saldzie przedstawiają również kwotę blokad na rachunku.

Poradniki