Akcjonariat - PTWP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 22 666 274,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 1 471 836 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 439 768
Liczba głosów na WZA: 1 471 836 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,82%
Kapitał akcyjny: 735 918,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 439 768
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,82%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 2,18%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kuśpik Wojciech 919 206 (62,45%) 919 206 (62,49%) 2013-12-03 -
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 294 289 (19,99%) 294 289 (20,01%) 2020-05-21 CMP, ELZ, IZS, RLP, TIM, 1AT, TOA, LSI, VIN, TOW, BLO, OPN, LRQ, ATG, GOP, B24, CHP
DGA SA 128 000 (8,70%) 128 000 (8,70%) 2013-04-09 RCU, DGA
Rockbridge FIO Parasolowy 97 473 (6,62%) 97 473 (6,63%) 2013-07-22 -
PTWP SA 800 (0,05%) 800 (0,06%) 2018-06-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-05-16 1 600 000
1 600 000,00
1,00 1,00 1 600 000
1 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-09
2008-11-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2010-09-28 -839 700
0,00
1,00 0,00 760 300
760 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-14
renominacja akcji 2011-02-15 0
0,00
0,50 0,00 1 520 600
760 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-14
seria B - subskrypcja prywatna 2012-10-31 15 206
7 603,00
0,50 0,50 1 535 806
767 903,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-09
2013-03-15
seria C - subskrypcja prywatna 2012-10-31 86 030
0,00
0,50 0,00 1 611 836
805 918,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-09
2013-04-29
seria D - Lech Gryko 2013-09-24 95 706
1 560 007,80
0,50 16,30 1 707 542
853 771,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-30
seria E - Bartosz Bezubik 2013-11-05 88 344
1 440 007,20
0,50 16,30 1 795 886
897 943,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-02
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii E 2016-06-30 -174 850
0,00
0,50 0,00 1 707 542
853 771,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-19
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii D 2017-06-28 -95 706
0,00
0,50 0,00 1 621 836
810 918,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-03-27 -150 000
0,00
0,50 0,00 1 471 836
735 918,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 302 249 (5 810) 20,54 (0,40) 302 249 (5 810) 20,55 (0,40) 2019-06-27
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 296 439 (36 969) 20,14 (4,14) 296 439 (36 969) 20,15 (2,51) 2018-08-21
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 259 470 16,00 (-1,63) 259 470 17,64 2018-03-27
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 259 470 17,63 259 470 17,64 2018-03-27
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 259 470 (8 402) 17,63 (2,15) 259 470 (8 402) 17,64 (0,57) 2018-03-27
Rockbridge TFI SA 251 068 15,48 251 068 17,07 2018-02-09
Inventum 20 FIZ AN w likwidacji 0 0,00 0 0,00 2018-02-07
Inventum 20 FIZ AN w likwidacji 0 (-140 038) 0,00 (-8,63) 0 (-140 038) 0,00 (-9,52) 2018-02-07
Inventum 20 FIZ AN w likwidacji 140 038 (-137 644) 8,63 (-8,49) 140 038 (-137 644) 9,52 (-7,60) 2018-01-31
PTWP SA 150 800 9,30 (9,30) 150 800 9,30 (9,30) 2018-01-29
PTWP SA 0 0,00 0 0,00 2017-09-13
PTWP SA 0 (-800) 0,00 (-0,05) 0 (-800) 0,00 (-0,05) 2017-09-13
PTWP SA 800 (-95 706) 0,05 (-5,60) 800 (-95 706) 0,05 (-6,29) 2017-09-13
Ogółem 1 621 836 (-85 706) 0 1 621 836 (-85 706) 0 2017-09-13
PTWP SA 96 506 (-88 344) 5,65 (-4,64) 96 506 (-88 344) 6,34 (-4,49) 2016-12-19
Ogółem 1 707 542 (-88 344) 0 1 707 542 (-88 344) 0 2016-12-19
Gryko Lech 0 (-95 706) 0,00 (-5,60) 0 (-95 706) 0,00 (-5,80) 2016-07-22
PTWP SA 184 850 (96 506) 10,29 (5,37) 184 850 (96 506) 10,83 (5,42) 2016-06-30
PTWP SA 88 344 (-75 455) 4,92 (-4,20) 88 344 (-75 455) 5,41 (-4,11) 2016-04-12
PTWP SA 163 799 (90 348) 9,12 (5,04) 163 799 (90 348) 9,52 (5,43) 2016-02-15
Inventum Y FIZ AN w likwidacji 277 682 15,46 (-0,80) 277 682 16,14 (-1,10) 2015-11-13
Inventum Y FIZ AN w likwidacji 277 682 (-81 150) 16,26 (-3,72) 277 682 (-81 150) 17,24 (-3,40) 2015-11-13
Inventum 20 FIZ AN w likwidacji 277 682 17,12 277 682 17,12 (-1,76) 2015-11-13
Inventum 20 FIZ AN w likwidacji 277 682 17,12 277 682 18,88 2015-11-13
PTWP SA 73 451 (-2 004) 4,08 (-0,12) 73 451 (-2 004) 4,09 (-0,29) 2015-08-13
PTWP SA 75 455 (74 655) 4,20 (4,16) 75 455 (74 655) 4,38 (4,34) 2015-08-13
PTWP SA 800 (-57 278) 0,04 (-3,74) 800 (-57 278) 0,04 (-3,74) 2014-03-20
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 275 499 16,99 (0,99) 275 499 16,99 (0,99) 2014-01-02
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 275 499 16,00 (0,66) 275 499 16,00 (0,66) 2014-01-02
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 275 499 15,34 (-0,79) 275 499 15,34 (-1,76) 2014-01-02
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 275 499 16,13 275 499 17,10 2014-01-02
BBF Management SA 0 (-275 499) 0,00 (-15,34) 0 (-275 499) 0,00 (-15,34) 2013-12-23
BBF Management SA 275 499 (115 499) 15,34 (6,44) 275 499 (115 499) 15,34 (6,44) 2013-12-20
BBF Management SA 160 000 8,90 160 000 8,90 2013-12-19
Kuśpik Wojciech 919 206 51,18 (-2,65) 919 206 51,18 (-5,88) 2013-12-03
Kuśpik Wojciech 919 206 53,83 (-2,85) 919 206 57,06 (0,38) 2013-12-03
Kuśpik Wojciech 919 206 56,68 919 206 56,68 (-5,81) 2013-12-03
Kuśpik Wojciech 919 206 (32 578) 56,68 (-1,05) 919 206 (32 578) 62,49 (4,76) 2013-12-03
Ogółem 1 795 886 (88 344) 0 1 795 886 (88 344) 0 2013-12-02
Iplex SA 83 333 4,00 (-0,64) 83 333 4,00 (-0,79) 2013-11-07
Iplex SA 83 333 4,64 83 333 4,79 2013-11-07
Ogółem 1 707 542 (95 706) 0 1 707 542 (95 706) 0 2013-10-30
Gryko Lech 95 706 5,60 (0,28) 95 706 5,80 (0,30) 2013-10-30
Gryko Lech 95 706 5,32 95 706 5,50 2013-10-30
Rockbridge FIO Parasolowy 97 473 6,01 97 473 6,01 (-0,62) 2013-07-22
Rockbridge FIO Parasolowy 97 473 6,01 97 473 6,63 2013-07-22
Ogółem 1 611 836 (76 030) 0 1 611 836 (76 030) 0 2013-04-26
PTWP SA akcje własne 58 078 3,78 (0,18) 58 078 3,78 (0,05) 2013-04-09
PTWP SA akcje własne 58 078 3,60 (0,20) 58 078 3,73 (0,21) 2013-04-09
PTWP SA akcje własne 58 078 3,40 (0,17) 58 078 3,52 (0,18) 2013-04-09
PTWP SA akcje własne 58 078 3,23 (0,24) 58 078 3,34 (0,35) 2013-04-09
Kuśpik Wojciech 886 628 57,73 886 628 57,73 (-2,26) 2013-04-09
Kuśpik Wojciech 886 628 57,73 (2,73) 886 628 59,99 (2,93) 2013-04-09
Kuśpik Wojciech 886 628 55,00 (3,08) 886 628 57,06 (3,31) 2013-04-09
Kuśpik Wojciech 886 628 51,92 (2,56) 886 628 53,75 (2,74) 2013-04-09
Kuśpik Wojciech 886 628 49,36 886 628 51,01 2013-04-09
Inventum Y FIZ AN w likwidacji 358 832 19,98 (-3,38) 358 832 20,64 (-2,72) 2013-04-09
Inventum Y FIZ AN w likwidacji 358 832 23,36 358 832 23,36 (-0,92) 2013-04-09
Inventum Y FIZ AN w likwidacji 358 832 23,36 (1,10) 358 832 24,28 (1,19) 2013-04-09
Inventum Y FIZ AN w likwidacji 358 832 22,26 (1,25) 358 832 23,09 (1,34) 2013-04-09
Inventum Y FIZ AN w likwidacji 358 832 21,01 358 832 21,75 2013-04-09
DGA SA 128 000 7,94 (0,45) 128 000 8,23 (0,47) 2013-04-09
DGA SA 128 000 7,49 (0,37) 128 000 7,76 (0,40) 2013-04-09
DGA SA 128 000 7,12 (-0,38) 128 000 7,36 (-0,59) 2013-04-09
DGA SA 128 000 7,50 (-0,39) 128 000 7,95 (0,06) 2013-04-09
DGA SA 128 000 7,89 128 000 7,89 (-0,81) 2013-04-09
DGA SA 128 000 7,89 (-0,44) 128 000 8,70 (0,37) 2013-04-09
DGA SA 128 000 8,33 128 000 8,33 (-0,33) 2013-04-09
DGA SA 128 000 8,33 128 000 8,66 2013-04-09
Ogółem 1 535 806 0 1 535 806 0 2013-03-15
PTWP SA akcje własne 58 078 2,99 58 078 2,99 2011-11-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2019-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2018-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2018-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2017-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2017-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2016-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2016-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2015-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2015-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.