Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,62 zł , zmiana od tamtej pory: 53,23%

Re: Abadon - Wuczyński - Awbud -sąd? O co tu chodzi?

Zgłoś do moderatora

coś mi tu nie pasuje albo nie kumam o czym piszecie
piszecie że potrzebują akcji Wuczyńskiego żeby zrobić wezwanie co jest jasne
ale z treści wynika że nie przyjęli oferty od niego?

pomijam że pomylili się z numerem raportu na który się powołują, bo to jest 3/2017 a nie 4
gdzie w którym miejscu jest mowa o tym że w tej umowie Wuczyński ma sprzedać akcje Abadonowi
ja tu widzę że mają zachować część akcji od Petrofoxu żeby mieć kontrolę nad spółką

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AWBUD-Zawarcie-umowy-inwestycyjnej-zwiazanej-z-mozliwym-posrednim-nabyciem-akcji-Emitenta-7497250.html 

"Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, że Emitent został powiadomiony przez Pana Michała Wuczyńskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, iż w dniu 31 stycznia 2017 roku pomiędzy ABADON REAL ESTATE S.A. w Bielsku – Białej („ABADON REAL ESTATE”) a Panem Andrzejem Wuczyńskim, Panem Tomaszem Wuczyńskim, Panem Michałem Wuczyńskim, Panią Małgorzatą Wuczyńską („Wspólnicy” ) oraz Petrofox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce („Petrofox”) została zawarta umowa inwestycyjna regulująca zasady współpracy stron tej umowy, której przedmiotem jest między innymi
(i) planowane nabycie przez ABADON REAL ESTATE 100% udziałów w kapitale zakładowym Petrofox, a tym samym w związku z planowanym pośrednim nabyciem przez ABADON REAL ESTATE akcji Emitenta oraz możliwym przejęciem przez ABADON REAL ESTATE pośredniej kontroli nad Emitentem i podmiotami powiązanymi z Emitentem oraz
(ii) planowane nabycie przez Wspólników akcji Emitenta w ramach konwersji części zobowiązań pożyczkowych Petrofox wobec Wspólników na akcje Emitenta („Umowa Inwestycyjna”). 

W wyniku zawarcia Umowy Inwestycyjnej, z zastrzeżeniem spełnienia się poniższych dwóch warunków zawieszających, Wspólnicy zobowiązali się sprzedać na rzecz ABADON REAL ESTATE, a ABADON REAL ESTATE zobowiązał się kupić 100% udziałów w kapitale zakładowym Petrofox. Do warunków zawieszających zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Petrofox należą:
(i) przeniesienie przez Petrofox na Wspólników Pana Michała Wuczyńskiego i Pana Andrzeja Wuczyńskiego części akcji Emitenta posiadanych przez Petrofox,
(ii) uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez ABADON REAL ESTATE bezpośredniej kontroli nad Petrofox oraz pośredniej kontroli nad Emitentem, w szczególności bez uwarunkowania zgody spełnieniem określonych warunków. 

Zgodnie z Umową Inwestycyjną, w razie dokonania wyżej opisanej transakcji, Pan Michał Wuczyński i Pan Andrzej Wuczyński będą posiadali pakiet łącznie 15% akcji Emitenta w wyniku ich nabycia od Petrofox, kontrola nad zarządzaniem Emitentem pozostanie w gestii Pana Michała Wuczyńskiego i Pana Andrzeja Wuczyńskiego, Pan Michał Wuczyński pozostanie Prezesem Zarządu Emitenta a Pan Andrzej Wuczyński będzie nadal pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Nadto, zgodnie z Umowa Inwestycyjną, struktura organizacyjna Emitenta pozostanie bez zmian, Emitent ma kontynuować dotychczasowe kierunki działalności budowlanej oraz specjalizacji kubaturowej, przemysłowej i ekologicznej z uwzględnieniem planu dynamicznego rozwoju działalności w zakresie budownictwa mieszkaniowego."

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
AWBUD 0,00% 0,95 2020-09-09 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.