REKLAMA

ENTER AIR S.A.: wyniki finansowe

2022-11-29 17:09
publikacja
2022-11-29 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK-ENTER-AIR-SA_-_3Q2022_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 823 870 844 556 389 051 185 271
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 210 512 89 298 44 904 19 589
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 234 075 70 627 49 931 15 493
IV. Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej 4 323 -21 136 922 -4 637
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 415 645 242 745 88 661 53 251
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 240 -3 811 3 891 -836
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -269 284 42 072 -57 441 9 229
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 164 601 281 006 35 111 61 644
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 1 314 561 1 236 258 269 941 268 787
X. Aktywa obrotowe 673 526 351 623 138 307 76 450
XI. Kapitał podstawowy 17 544 17 544 3 603 3 814
XII. Kapitał własny 93 371 89 048 19 173 19 361
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 273 248 1 101 229 261 458 239 429
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 812 539 556 722 166 853 121 042
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_GK-ENTER-AIR-SA_-_3Q2022_signed.pdfSSF_GK-ENTER-AIR-SA_-_3Q2022_signed.pdf SSF_GK-ENTER-AIR-SA_-_3Q2022_signed.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2022-11-29 Marcin Kubrak Członek Zarządu
2022-11-29 Andrzej Kobielsk Członek Zarządu


2022-11-29, Rafał Ołdziej, osoba odpowiedzialna za
sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego


Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki